Konferencia a korporativizmusról

„Hivatásrendiség: a társadalomnak nem a vagyoni helyzeten alapuló osztályok (paraszti, proletár, munkás stb.), hanem a hivatások szerinti tagolódása és szerveződése.” (Magyar Katolikus Lexikon)

A KORPORATIVIZMUSRÓL  –  KONFERENCIAMEGHÍVÓ

Az Eszmélet folyóirat szerkesztősége és a Magyar Antifasiszta Liga minden érdeklődőt meghív a Kossuth Klubban (Bp. VIII. ker. Múzeum u. 7) rendezendő ülésre, 2013. október 26-án, szombaton 9.30 órától 12.30-ig.

Kormányzati szintről erőteljes – egyelőre szelektív, de széles frontú – támadás indult a dolgozó emberek független érdekvédelmének hatástalanítására. E törekvés fő éle a szakszervezetek és munkahelyi csoportjaik ellen irányul. Konferencia a korporativizmusról részletei…

Közgyűlés: 2013.10.12.

mebal_logo_200x51Kedves Tagtársak! A MEBAL Egyesület rendes évi közgyűlését 2013.10.12-én szombaton, 14-től 17 óráig tartja a Kossuth Klub földszinti termében (1088 Budapest,  Múzeum utca 7.).

Napirend:

  1. Az Egyeztető Tanács beszámolója az előző évről
  2. A közeljövő eseménye: Korporativizmus Konferencia és Szociális Kiáltvány (2013.10.26.)
  3. Tervek a következő évre
  4. Vita aktuális társadalmi-politikai kérdésekről (többek között Bárkán György hozzászólása)

Elmondanád a véleményedet, tanácsaidat, javaslataidat, netán bírálatodat? Avagy csatlakoznál, mert felismerted, hogy egységben az erő? Gyere el, várunk, meghallgatunk!

Kiváló tisztelettel:

Mészáros Gyula elnök, MEBAL Egyesület

Elhunyt Mocsáry József

Mocsary86 éves korában meghalt Mocsáry József a rendszerváltás periódusának legendás baloldali , marxista közgazdásza, a munkástulajdon, munkástanács-mozgalom hazai korifeusa. A szocialista önigazgatás teoretikusa és gyakorlati képviselője kezdettől leleplezte a privatizáció valódi funkcióját és természetét, vagyis a magyar és általában a kelet-európai társadalmak kisemmizését.

Már hosszú ideje súlyos beteg volt, nem volt cselekvőképes, de hagyatéka ránk maradt. Nemcsak ápolni kell azt – ha hűek akarunk maradni e hagyományhoz -, hanem a szövetkezetek, a társadalmi önigazgatás gyakorlati lehetőségeit is permanensen fel kell tárnunk, ilyen kezdeményezéseket támogatnunk kell. Mocsáry József nagy ember volt, emlékét megőrizzük. (KT)

Miért mumus Marx a mai Magyarországon?

MarxMiért mumus Marx a mai Magyarországon? (Néhány megjegyzés Gerő András Marx a gettóban c. írásához)

Gerő András Marx a gettóban c. írása három olyan állítást is megfogalmazott, amelyek egy új társadalmi méretű Marx-konszenzus kialakítása felé mutatnak annak ellenére, hogy a szerző deklaráltan nem marxista. De ha mégsem olvastam volna jól Gerő András cikkét, akkor magam ajánlom az alábbi konszenzusosnak tekintett „téziseket”, amelyek feltételei annak, hogy Marxot kihozzuk a Magyarországon számára speciálisan felépített gettóból. Miért mumus Marx a mai Magyarországon? részletei…

A Tisztes Munka Világnapja – Október 7.

Október 7. a Tisztes munka Világnapja!

A nemzetközi szakszervezeti közösség hetedik alkalommal hívja fel a közvélemény, a politikaformálók figyelmét arra, hogy a jelen, a jövő, a fejlődés alapja csak az lehet, hogy mindenki számára elérhető legyen a tisztes megélhetést biztosító tisztes munka.

A 2013-as „Tisztes Munka Világnapja” témájául a tagszervezést, a szervezetépítést választotta a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC).

A világban a formális és informális szektorokban dolgozó munkavállalóknak csak 7%-a szakszervezeti tag, bár a szakszervezetek által elért eredményeket a dolgozók többsége élvezi. Az alacsony szervezettségi szint növelése, a tagszervezés hatalmas kihívás a szakszervezetek számára, és alapvető – bár nem felismert – érdeke a munkavállalóknak is. Az idei október hetedike programjai ezen a helyzeten kívánnak javítani.

A téma kapcsolódik az MSZOSZ tagszervező projektjéhez, az augusztusban lezárult kelet-magyarországi, a fiatalok ismereteit és szervezettségét bővítő projekthez és annak továbbviteléhez.