A Civil Akcióegység első gyűlésének nyilatkozata

Lezajlott – és már elöljáróban hozzátehetjük: nem sikertelenül! – a Civil Akcióegység (CAE) első önálló és közös rendezvénye:

Teljes összefogással jogainkért!

Megmozdulásunk célja a társadalom felrázása volt azáltal. hogy a nép széles rétegeinek nyomorát, életének ellehetetlenülését a figyelem központjába állítjuk! Akciónkkal a figyelem felkeltésén túl abba az irányba kívántunk hatni, hogy felélesszük a társadalmi szolidaritás szunnyadó, nehezen kibontakozó erőit. Ezeket a célokat – legalábbis látványosan – nem értük el: nem tudtuk áttörni a közvélemény és a balliberális média hallgatásának falát . Ehelyett azonban elértünk valami mást, amire a szervezés kezdetén magunk sem számítottunk és ami a jövőre nézve reményt keltő.

A demonstráció sorozat egyfajta társadalmi konzultációs fórummá alakult. A rendezők eredeti szándékától eltérően (amely a fentieken túl a parlamenti, főleg fideszes képviselők számonkérése és a Fidesz kihívóival való társadalmi párbeszéd volt) az eredetileg képviselői fórumokra szánt, délutáni időszakban rendszeresen megjelent egy – naponként némileg változó összetételű – szociálisan érzékeny, felelősséggel gondolkodó és tenni akaró aktivista mag. Ez a lelkes kis csoport tartalmas, iránnyal is rendelkező beszélgetéseket, eszmecseréket volt képes folytatni.

A szélsőségeseket – konkrétan a szélsőjobbot – eredeti, kinyilvánított szándékunknak megfelelően távol tartottuk és ők sem jelentek meg egy provokátortól eltekintve, az utolsó napon. (A főszervező, Tóth Kata egy ismeretlen eredetű telefonos fenyegetést azért kapott.)

A meghívott vendégek közül kevesen tették tiszteletüket, de akik mégis eljöttek, jó hangulatban kapcsolódtak be a tárgyalt témákba. Simó Endre (MSZF-SZK), Szabó József (Hiteles Mozgalom), Kordás László (Közmunkások Szakszervezete), Kiss László (Független Egészségügyiek Szakszervezete), Szentpéteri Nagy Richárd (alkotmányjogi szakértő), Dr. Nagy Mariann (MADA), Kőnig Mónika (Szolifet), Majoros László közgazdász, Vajnai Attila (MMP2006) egyaránt köszönte a meghívást – ahogy mi is a részvételt.

Különösen megtelt élettel a rendezvény a záró, hetedik napon, amikor kb. 30 hajléktalan honfitársunk volt a vendégünk és erős ízelítőt kaphattunk a „való világból”!

A hat, erősen sújtott társadalmi réteg problémakörei közül ötben a CAE előzetes állásfoglalásokat fogalmazott meg: ezek Facebook oldalainkon (közösségi oldal, nyílt csoport) megtekinthetők. (Egyedül az oktatás problémáiról nem készült ilyen előzetes anyag: ezeket a téma összetettsége miatt csak felvetni, a közös gondolkodást bekezdeni tudtuk.) Az előzetes állásfoglalások megállapításai helyt- és időt állónak bizonyultak, az elkövetkező munka és a társadalmi részvétel alapját képezhetik! Néhány általános tanulság azonban levonható:

– A jelenleg fennálló hatalom semmiféle számadásra, pláne párbeszédre nem hajlandó. Mélységesen lenézi saját támogatóit is: miért tenne másként a civil ellenzékével? Nincs velük miről beszélnünk: egyszerűen el kell tűnniük! Legfeljebb a „Fidesz fekete könyvét” érdemes összeállítanunk!

– A Fidesz kihívóit adó „demokratikus ellenzék” (polgári pártok: MSZP, E2014, DK) a civil mozgalmak iránt mérsékelt érdeklődést tanúsítanak, enyhén szólva visszafogottak. Előbb-utóbb azonban nem kerülhetik el a párbeszédet és azok a képviselőik, akik mégis eljöttek, nem vagy nehezen vitatták észrevételeink, javaslataink, követeléseink jogosságát. Lehetőség van a párbeszédre: kérdés, hogy felelősségtudat lesz-e hozzá?

– Mindezeknek megfelelően a CAE fóruma mondandóját nem a jelenlegi hatalomhoz, hanem elsősorban a Fideszt kihívó politikai erőkhöz intézte és fogja intézni, azon civil társdalom érdekében, amelyből vétetett.

– A Fideszt leváltani szándékozó erőknek erős szociális válságkezelő program nélkül a megfelelő társadalmi támogatást maguk mögé állítani nincs esélyük! Ennek ma legfeljebb halvány felemlítésével találkozunk, ami eddig történt: nem elégséges! Ezt a közvélemény kutatások kiválóan mutatják is.

– A szociális válságkezelő program magját csak egy olyan szociális minimumjövedelem bevezetése képezheti, amely feltétel nélkül, állampolgári jogon jár! A szociális minimumjövedelem az alapszükségletek (élelem, ruházat, törvényileg garantált lakhatás, fűtés, hozzáférhető egészségügyi és oktatási szolgáltatások, stb) kielégítését szolgálja, kialakítandó rendszerére a CAE más civil szervezetekkel, aktivistákkal együtt javaslatot dolgoz ki. Ez a javaslat figyelembe veszi majd a rendelkezésre álló és a megteremtendő gazdasági alapokat egyaránt.

Az a kormányzat, amely egy ilyen szociális minimumjövedelem alapjait nem tudja megteremteni, alkalmatlan az ország vezetésére! Az pedig, amelyiknek szándékában sem áll megteremteni ezt, az alkalmatlanságon túl méltatlan is rá!

A jelenlegi hatalom a rokkantnyugdíjak megvonásával, a munkanélküli járulék 3 hónapra csökkentésével, a 49.000 forintos közmunkával, a 22.800 forintos segéllyel és a hajléktalanság kriminalizálásával rárontott saját népére, szociális népirtásba kezdett. Ez – úgy érezzük – a vezetésre való méltatlanságon is túlesik: honpolgáraink elleni és emberiség elleni bűntett.

Nem hagyhatjuk! A beszélgetések résztvevői úgy határoztak, hogy a keletkezett lendületet nem hagyják veszni, így ami elkezdődött, a CAE-n belül folytatjuk.

2013.07.10.

a Civil Akcióegység


Egy gondolat “A Civil Akcióegység első gyűlésének nyilatkozata” bejegyzéshez

  1. minden egyes ponttal egyetértek. de, ha ennek a dokumentumnak nincs ismertsége a köztudatban, akkor annyi. a kormánysajtótól nincs mit elvárni, de az ún. ellenzéki véleménygyurmálók bűnös módon elhallgatnak mindent, ami szociális. csak akkor közölnek némi morzsát, amikor dédelgetett középpártocskájuknál sz…-ban van a bicigli kereke. ezért javaslom, hogy e pontok tőmondatra zanzásított szövegeit tartalmazó molinókkal, vagy táblákkal állandóan legyünk jelen a város nagyforgalmú pontjaiban.

Vélemény, hozzászólás?