A Tisztes Munka Világnapja – Október 7.

Október 7. a Tisztes munka Világnapja!

A nemzetközi szakszervezeti közösség hetedik alkalommal hívja fel a közvélemény, a politikaformálók figyelmét arra, hogy a jelen, a jövő, a fejlődés alapja csak az lehet, hogy mindenki számára elérhető legyen a tisztes megélhetést biztosító tisztes munka.

A 2013-as „Tisztes Munka Világnapja” témájául a tagszervezést, a szervezetépítést választotta a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC).

A világban a formális és informális szektorokban dolgozó munkavállalóknak csak 7%-a szakszervezeti tag, bár a szakszervezetek által elért eredményeket a dolgozók többsége élvezi. Az alacsony szervezettségi szint növelése, a tagszervezés hatalmas kihívás a szakszervezetek számára, és alapvető – bár nem felismert – érdeke a munkavállalóknak is. Az idei október hetedike programjai ezen a helyzeten kívánnak javítani.

A téma kapcsolódik az MSZOSZ tagszervező projektjéhez, az augusztusban lezárult kelet-magyarországi, a fiatalok ismereteit és szervezettségét bővítő projekthez és annak továbbviteléhez.

Az MSZOSZ állásfoglalása:

Október 7. – Tisztes Munka Világnapja: Szerveződjünk!

Október első hetében a szakszervezetek hetedik alkalommal tartják meg világszerte a „Tisztes munka Világnapját”, a dolgozók, és a szakszervezetek jogaiért. Idén a „szerveződjünk” jelmondatot választották a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetségbe tömörült szervezetek, köztük az MSZOSZ.

Évszázados munkavállalói tapasztalat, hogy a tőkével, annak képviselőivel szemben mi munkavállalók, szakszervezetek az összefogással, a szerveződéssel lehetünk sikeresek. A dolgozó emberek, a munkát keresők alapvető érdekeit a szolidaritás erejével kell képviselnünk.

Ezen a héten a globális szakszervezeti mozgalom a társadalmi igazságosságért, a tisztes munkáért egyszerre emel szót. Sok országban a globális válság, máshol a neoliberális politikák, vagy az „unortodox” politikák megszorításait szenvedik a bérből és fizetésből élők. Újra előtérbe került a „munkát, kenyeret” követelése!

A „Munkát, kenyeret, demokráciát!” május elsejei követelésünk továbbra sem vesztett érvényéből. Százezrek nem találnak munkát, köztük sokan fiatalok – megfosztva ezzel a megélhetést biztosító jövedelemtől. Milliós azok száma, akik teljes munkaidőben foglalkoztatottként sem képesek biztosítani családjuk megélhetését. Ők a „dolgozó szegények”, akik gyermekeiknek, a jövő generációjának sem képesek minőségi életet nyújtani. A megélhetés nehézségei mellett sok kollégánk szembesül munkahelyén a növekvő kiszolgáltatottsággal, az egzisztenciális kényszerrel visszaélő munkáltatói gyakorlattal. Nem csak a közszférában dolgozók keserű kenyere ez – az állami, kormányzati rossz gyakorlat gyorsan terjed a versenyszférában is.

Szerveződjünk! A közösség, a közös fellépés, a szolidaritás ereje kell ma is! Összefogással és minél több dolgozó kollégánk megnyerésével kell erősödnünk – saját védelmünk érdekében. A nagyvállalatoknál, a kis üzemekben, a magukra hagyott sok ezer mikro vállalkozásban dolgozók segítséget várnak – a mi szakszervezeti felelősségünk megfelelni ennek az elvárásnak.

Sokszor bizonyítottuk, hogy az erős szakszervezetek képesek eredményesen érdeket védeni. Ehhez sokan kell lennünk – ezért szerveződjünk!

Ezért határozott úgy a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége és két konföderáció, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma és az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége, hogy közös platformon új, erős, megkerülhetetlen szövetséget hoz létre.

Ezt szolgálja az MSZOSZ tagszervező kampánya, aminek keretében sok ágazati, szakmai, munkahelyi szervezetünk mozdul meg a „Tisztes munka világnapján”. Azzal a céllal, hogy új tagokat megnyerve erősebbek, hangosabbak, eredményesebbek lehessünk a sok millió dolgozó és munkát kereső érdekében.

Szakszervezeti tagnak lenni jó! Szolidáris közösségben, egymást segítve teszünk egy biztosabb, élhetőbb jelen és jövő érdekében, a 21. századi emberhez méltó tisztességes megélhetést nyújtó biztos munkahelyekért.

2013. október 02.

MSZOSZ

Az MSZOSZ tagszervezeteinek kapcsolódó megmozdulásai:

KASZ – Október 7: Nyílt nap; Győr

HVDSZ – Október 5: Családi nap 500 fővel; Levelek

VSZ – Október 9: „Első a biztonság” európai akciónap; vendég: Eduardo Chagas, ETF főtitkár (közös rendezvény)

Vasas / VDSZ / BDSZ – Október 7: „Nemet mondunk a bizonytalan munkára! Igent a tisztes bérekért” – magyar – szlovák – osztrák demonstráció, Sturovo (Szlovákia)

Postás Szakszervezet – Október 5: nyílt nap; Miskolc

SZTDSZ – Október 9, 14 óra: soron következő szakmai konzultációval egybekötött tagtoborzó; Füzesabony. Téma: Miért jó szakszervezeti tagnak lenni?

 

Egy gondolat “A Tisztes Munka Világnapja – Október 7.” bejegyzéshez

Vélemény, hozzászólás?