ARTNER: Tőke, munka és válság… MEGHÍVÓ könyvbemutatóra

Artner: Tőke, munka, válság... Könyvbemutató

Az Akadémiai Kiadó gondozásában és az Ökopolisz Alapítvány támogatásával megjelent

Artner Annamária „Tőke, munka és válság a globalizáció korában”

című könyve.

A könyv fővárosi bemutatója 2014. december 10-én, szerdán 18.00 órakor lesz az Alexandra Irodalmi Kávéházban. (Károly Körút 3. a Deák tértől 3 perc séta.)

A beszélgetés vendégei a szerző mellett Bayer József akadémikus és Róna Péter közgazdász.

A bemutatóra és műhelybeszélgetésre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Hirdetés és részletek: https://www.facebook.com/events/663570543762744

Artner Annamária, közgazdász, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa, a Zsigmond Király Főiskola tanára. Az elmúlt évtizedekben a világgazdaság számos regionális és szerkezeti kérdésével foglalkozott, különösen a társadalom többségét alkotó bérből, segélyből élők helyzetére való tekintettel.

A „Tőke, munka és válság a globalizáció korában” c. könyve a globálisan értékesülő tőke bonyolult folyamatait és azok mélyen fekvő mozgatórugóit mutatja be. Gazdasági, politikai és elméleti szempontból is feltárja a kapitalizmus alapellentmondását, az új értéknek a tőke javára történő fokozódó mértékű újraelosztását, valamint az ennek az ellentmondásnak a kiküszöbölését célzó kezdeményezések – mint például a feltétel nélküli alapjövedelem vagy az új regionalizmusok – lehetőségeit és korlátait.

„Artner Annamária rendelkezik azzal az elméleti készséggel – a kritikai politikai gazdaságtani szemlélettel –, és azzal a módszertani vértezettséggel is, amelynek birtokában a mai globális gazdaság dinamikáját, mozgásának irányát, ellentmondásait tudományosan képes elemezni. Munkája jelentős hozzájárulás a mai globális gazdaság ellentmondásos fejlődésének kritikai, tudományos vizsgálatához. Bírálja a közgazdaságtanban uralkodó neoliberális nézetrendszert, annak elméleti és módszertani korlátait. Okadatolva sorra vizsgálja a modern gazdaság olyan jelenségeit, mint a tőke-értékesülés változó formái, ismétlődő ciklusai, amelyek technológiai ciklusváltásokkal és politikai átalakulásokkal egyaránt összefüggnek. Tárgyalja a tőkés piacgazdaság és a politikai demokrácia mindig problematikus viszonyát, a jövedelmi és tulajdoni egyenlőtlenségek, a piaci verseny hatását a demokratikus jogokra és a döntéshozatalra. Külön figyelemre méltó, ahogy kimutatja a válság terheinek áthárítási mechanizmusait az azt előidéző gazdasági szereplőktől a kiszolgáltatott helyzetű társadalmi rétegekre. Komparatív perspektívában széles kitekintést ad a mai munkaerő-piaci trendekről az egyes gazdasági térségekben, a munkanélküliség szociális következményeiről. Kritikailag vizsgálja a munkaerőpiacra irányuló ágazati politikákat. A könyv egyik legérdekesebb fejezete a „feltétel nélküli alapjövedelemről” szóló nemzetközi és hazai viták ismertetése.” (Dr. Bayer József, az MTA rendes tagja, a ZSKF rektora).

artner_konyv_20141210