Az ukrajnai terrorrendszer működésben

Nem először és nem egyedül hívom fel a magyar közvélemény figyelmét arra, hogy Ukrajnában – amerikai és európai támogatással – egy „posztmodern” fasiszta rendszer épült ki, amely az emberi jogok zászlaja alatt és nevében felszámolta az emberi jogok zsenge hajtásait is. Megszüntette a szólásszabadság és gyülekezési jog gyakorlati lehetőségeit. Üldözik a bandarista-neofasiszta rendszer politikai ellenfeleit. A terror új szintre emelkedett. Nemcsak Kelet-Ukrajnában gyilkolják le a banderista – azaz a magyar nyilasokra emlékeztető ukrán pronáci – rezsimmel meg nem békülő emberek ezreit, akiknek egyetlen bűne, hogy nem adják fel nemzeti identitásukat, nyelvüket és hagyományaikat, nem fogadják el az etnonacionalista kizárólagosságra épülő terrorrendszert. Kijevben is zajlik a rezsim politikai ellenfeleinek fizikai megsemmisítése.

Az utóbbi napokban – a terror-rendszert bíráló volt ellenzéki képviselőket és újságírókat gyilkoltattak meg az ukrán hatóságok. Kijev központjában a napokban lőtték le az ismert ellenzéki politikust, Oleg Kalasnyikovot és a jeles újságírót, Oleszja Buzinát. A másként gondolkodók fizikai megsemmisítése, erőszakos korlátozása, megfélemlítése és kirekesztése természetesen nem új dolog. Ám a nyugati sajtó és politikai osztályok képviselőinek cinkos hallgatása lovat ad a pronáci rezsim alá. Az Ukrajnában folyó etnonacionalista propaganda-hadjárat és a Győzelem 70. évfordulójára időzített pronáci antikommunista törvénykezés, a banderista rezsim kvázi jogi megalapozása a kapitalista berendezkedés perspektívátlanságára, fenntarthatatlanságára, kiküszöbölhetetlen válságaira, népirtó háborúira hívja fel a figyelmet. Ezt a tényállást ezek a gyilkosságok csak még inkább megerősítik, kifejezik.

Thomas Mann-nal mondhatjuk: „Európa vigyázz!”.

Sok éve mondjuk: a fasizmus már nem a kapuk előtt, hanem a kapukon belül van! Tiltakozzatok, szervezkedjetek, amíg nem késő!

 – Vladlen –

24 hozzászólás “Az ukrajnai terrorrendszer működésben” bejegyzéshez

 1. Kedves ingyenebéd! Hitler azt mondta, a lónak négy lába van. Most ettől három lába lesz? Ha a szélsőjobb, amely úgy gyűlöli a szovjet múltat, mint Önök liberálisok (ettől még nem lesznek velük azonosak, ért engem?!), de felismerik az adott szituban, hogy az orosz támogatás nélkül (kedevező energiapiaci perspektívák és az orosz piac általában stb.) Magyarország és a jobboldal politikai hatalma szarba kerülne. Ezt a liberók is felismerhetnék, valamikor tudták is, még kommunista korukban…:):) Mára elfelejtették, mert azt hiszik, az amcsik megmentik őket a fasizmustól. Ha, ha, ha…Az oroszok hamarabb megmentenek a náciktól, belenyugodhat. Ezt mutatja a történelmi tapasztalat. Mióta a liberalizmus feltámadt Magyarországon (most már lealkonyult), elfelejtették, hogy elődeiket is az oroszországi Vörös Hadsereg mentette meg. Ez a szégyen ingyenebéd. Az Ön helyében, én mélyen hallgatnék, és elsüllyednék a szégyentől.

  1. Megbocsát, én nem tennék különbséget liberalizmus és annak gyakorlati formája közé: „”A „liberális” kifejezés szitokszóvá nőtte ki magát,” – valójában a fasizmus alapja a termelőeszközök magántulajdona, a szabad vállalkozás joga: a liberalizmus. (Az pedig, hogy ez egy nacionalista, protekcionista, a saját „nemzeti” vállalkozókat preferáló kapitalizmusforma, az csak tökéletes hülyék szemében rekeszti ki a fasiszta liberalizmust a liberalizmus köréből. A nacionalista-protekcionista USA-kapitalizmus ugyanígy saját tőkései érdekeit helyezi mindenki máséi elé, ez esetben az USA „sem” liberális? Valójában tehát azok nem veszik észre a fasizmus és liberalizmus, tehát pl. a hungaristák egységét, akik nem ismerik a terminus valódi jelentését.) ” (Néha jó idézni magunktól…) 🙂

   1. Szerintem a lényeghez tartozik a differenciálás is, mert különben minden mindennel azonos lesz. Maradjunk abban, a kapitalizmust különféleképpen lehet menedzselni: demokrácia, tekintélyuralmi rezsim, különféle diktatúra, benne a fasiszta is. Az, hogy a fasizmus a kapitalizmus, a tőkés magántulajdonos rendszer terméke – akár mint mozgalom, akár mint berendezkedett hatalom, nem vitatható. A mostani Eszméletben ehhez a témához van pár adalék, pl. Pastone tanulmánya. Fantasztikus.

 2. két oroszbarát kört ismerek errefelé konkrétan, a jobbikot, és magukat. (na meg persze orbánt, de annak csak a pénz kell)
  milyen érdekes, a kör ebben a témában is bezárul, a széljobb és a szélbal összeér.
  nehéz lesz a fasiszták ellen úgy harcolni, hogy ugyanazt a nyugat ellenes dumát nyomják.
  vagy ez is csak liberális érzékcsalódás?

  1. Mint általában, most is tévedésben vagy.

   A magyar szélsőjobb (valahonnan Orbántól a Jobbikig) mindig is russzofób volt és maradt. A Jobbiknak a lelke mélyén kifejezetten imponál, hogy Kijevben a hatalom részeseivé váltak elvbarátaik, az ukrán nácik. Csupán jelenleg alkalmazzák a világ egyik leghamisabb és legaljasabb következtetési sémáját (szillogizmust), mi szerint „az ellenségem ellensége a barátom” illetve „az ellenségem barátja az ellenségem”. Ezenkívűl összekeverik a NATO-t a demokráciával. Így – mivel nekik a demokrácia az ellenségük, azt hiszik, hogy a NATO is az (pedig éppen az ukrán nácik példája mutatja, hogy erről szó sincs) és mivel a NATO az (imperialista) Orosz Birodalom (imperialista) ellensége, azért pillanatnyilag – félrerakva russzofóbiájukat – az Orosz Birodalmat, és főképpen annak autokrata vezetőjét, Putyint a barátjuknak tartják. Ugyanennek a viselkedésmintának a „negativ” (azaz a fehért feketére, a feketét fehérre cserélő) tükörképét nyújtják a polgári demokratikus ellenzék pártjai és szócsövei átvéve a fasiszták (Fidesz-KDNP) és nácik (Jobbik) által ideiglenesen félrerakott russzofóbiát.

   Ezzel szemben a progresszív (rendszerkritikus) baloldal – és itt első sorban a saját véleményemet rögzítem, abban a reményben, hogy azt elvtársaim is elfogadják – a NATO imperializmusát ugyanúgy elutasítja, mint az orosz oligarchikus autokráciát Putyinnal az élen. Csakhogy, amíg a NATO immár a világ minden táján durva katonai beavatkozásokat folytat (amit még esetleg jónak nevezhető cél esetében is a porcelánboltba szabadult elefánt módjára csinál, de az esetek nagy többségében a cél egyáltalán nem is olyan jó), addig a putyini Oroszország – sok száz éves történelmi hagyományt folytatva – csak földrajzilag jól körülírt érdekszféráját (amibe Grúzia és Ukrajna még mindig beletartozik, míg Magyarország, Lengyelország, a balti volt szovjet köztársaságok már nem) védi, ha kell tűzzel-vassal. Elvárható lenne a NATO stratégáitól, hogy ezt a sok évszázados történelmi tradíciót ismerjék, és ha ismerik, akkor ne játszanak a tűzzel (egy esetleges III. világháborúval). Az egy külön hab a tortán, hogy a NATO úgy sérti meg az orosz érdekszférát, hogy Ukrajnában nyíltan náci erőket támogat – s teszi ezt a Szovjetunió, az USA, Nagy Britannia és Franciaország antináci koaliciója győzelmének 70-ik évfordulóján.

   S bár én figyelem mindkét oldal médiáit és megállapítom, hogy mindkettő hazudik, valahogy a NATO és EU médiák fényezik az ukrán nácikat és bizonyítékok nélkül (vagy hamis bizonyítékokkal) rágalmazzák Oroszországot. Ezzel szemben a hivatalos orosz média (az öntevékeny internet-propagandistákról most nem beszélek) leginkább Oroszországot fényezi, a nacionalizmusra erősen hajazó patriótia propagandát folytat, az ellenfelekkel lényegesen kevesebbet foglalkozik.

   Azután itt egy konkrét összehasonlítás (ami a NATO-EU oldal kettős mércéjét bizonyítja)

   „Megkérdezném, joga van-e egy szuverén ország valamely területét az ott többségben levő nemzetiségi kisebbségnek – külföldi hatalom támogatásával – elszakítani? A félreértések elkerülése végett: nem a Krimről, Kelet-Ukrajnáról kérdezek, hanem Koszovóról (a különbség: Oroszország – legalább is eddig – nem bombázta Ukrajnát, a NATO viszont bombázta Szerbiát)”

   http://ukrajnarol.blog.hu/2014/10/17/az_ukran_helyzet_es_az_orosz_geopolitika

  2. A hülye, aki megszökött előlem, eggyel odébb próbálkozik, és tévesen!
   A szélsőjobb, amint Phoenix mondja, az erő képzetét becsüli csak, és ugyanúgy nyugatimádó, mint maga. A neonáciknak, magának is, egy erős támogató kell: egy izmos fickó, aki hasra kényszeríti a kisfiút, hogy maga paposkodhasson vele.
   A vonescuék, ha azt remélik, Pútyin ereje elég az amerikai dögkeselyű elijesztésére, és ők lesznek a nemzeti vállalkozók, akik nemzetiszagú kapitalizmust művelnek majd itt.
   Maguk, alterfasiszták pedig adolf obama és adolphina merkel segítségét kérik a kisfiú lefogásában, hogy maguk paposkodhassanak a védtelenül maradt végbél kiaknázásával, mint a helyi kapitalisták.
   Vagyis: pusztán két kapitalista-fasiszta csoport vetélkedik, hogy melyikük hűbérura lesz majd a sógun, és kinek lesz mindent szabad.
   Magyarán, a két neonáci csoport közül az egyik mindig össze akarja kötni szóban a vele szemben álló szélsőballal a vetélytársait, mert a „baloldal” kifejezés dehonesztáló és morálisan bénító – a neonácik szemében. Vagyis: áll egy washingtonista és egy alcsútista náci, és epét hányva nevezik egymást „bolseviknak”. (Az évezred vicce.)

   A kommunisták kérdésfeltevése eredendően más: „Hogyan szabaduljunk meg mindkét fasiszta bűnbandától, és szabadítsuk fel a népet?”‘ – ez a kérdés cinikus, ostoba, a fasizmust, a privilegizált szabadrabló vállalkozók korlátlan uralmának képét természetesnek elfogadó, gerinctelen tetűládáknak szemszögéből lehet csak nevetséges.

  3. Nehezen tudom türtőztetni magam ennyi ostobaságot olvasván, kedves „ingyen ebéd”. (Így külön írva, a magyar nyelvtan szabályai szerint)

   Putyin ma egy KAPITALISTA berendezkedésű, a nacionalizmusra és a hazafias hagyományokra támaszkodó országot vezet, amely az elmúlt 25 évben szédületes gazdasági fejlődésen ment keresztül, visszaszerezte, sőt felülmúlja a volt Szovjetunió erejét. De tudomásul veszi, hogy legnagyobb ellenzéke az Orosz Föderáció Kommunista Pártja, amely 30 % körüli parlamenti mandátummal rendelkezik. Ezen túlmenően a népben igen erős nosztalgia él a volt Szovjetunió iránt – emiatt a jelenlegi rendszer teljes mértékben(!!!) felvállalja a fasizmus, a nácizmus elleni harcot és minden, a Nagy Honvédő Háborúval kapcsolatos emléket, hagyományt ápol. Ha nem hiszi, nézze meg majd a május 9-i Győzelem Napi díszszemlét, amelyet az orosz tévék, így az angol nyelvű Russia Tuday (RT) hírtelevízió is közvetít, de az összes online orosz TV sugározni fogja az interneten is. Ott annyi vörös csillagot és sarló-kalapácsos vörös zászlót fog látni, hogy beleszédül.
   Sajnos, az ilyenkor meghívott veteránok egyre kevesebben ülnek a díszpáholyon és a nézők soraiban, mert hát 70 éve , 1945. május 9-én ért véget a háború Európában. Így csak legfeljebb az akkor 20-25 évesek lehetnek jelen, mert hát az emberi életkornak határai vannak.
   A 60. évfordulón ott volt majdnem minden európai államfő, a 65. évfordulón még francia és angol katonák is képviseltették magukat egy-egy díszalakulattal. Sajnos, a fasiszta-náci jelenlegi ukrán juntát támogató nyugat idén csak elvétve képviselteti magát, de a díszszemle ettől függetlenül az előzetes tudósítások alapján rendkívül színvonalas lesz.

  1. Miért? Mert nem akar III. Világháborút – főként Magyarország területén? Márpedig Ukrajna NATO tagsága = III. Világháború. Ezt épelméjű, az orosz történelmet legalább nagy vonalakban ismerő emberek Putyin pénze nélkül is jól tudják. Az USA ipari-katonai komplexuma meg megint más f*val akarja a csalánt csapkodni.

  2. Egek, de ismerős e lentebb stíl… De vajon honnan? Beugrott: „Kávéházi Konrádok siránkoznak, és közben sötét kapualjakban vagyonok cserélnek gazdát…”
   Liberális szemszögből mindenki „zsidóbérenc”, „bérrettegő”, „ügynök”, „besúgó”, „idegenek zsoldosa” – ezt már megszokhattuk. Csak éppen azt nem, hogy egy liberális végre nyíltan saját ideológiai oldalához méltóan nyilatkozzon. Ennél ügyesebben szokták leplezni, honnan is ered a liberalizmus mai képviselője.
   Szóval, liberaszta uram, csak „tartson ki a végsőkig” merkel mellett, folytassák a Dunába lövéseket, és „a végső győzelemig” csak koncolgassák fel „a csüggedőket”…
   Hisz innentől már mindenki tudhatja, honnan merítik eszméiket.

   1. Ez most kinek és miről szólt? Kicsit elvesztettem a fonalat, Mintha itt senki nem beszélt volna “zsidóbérencről”, “bérrettegőről”, “ügynökről”, “besúgóról”, “idegenek zsoldosáról”

    1. Nyugodtan változtasson nicket: nem „-kedő”, hanem „értetlen, de végtelenül”. Strukturálisan a „zsidóbérenc” fallácia és a „Pútyin pénzeli” fallácia ugyanaz. Erre hívtam fel a figyelmet. És talált: az ócska troll semmilyen használható hárítást erre nem ismer, ezért is hátrált meg. Ez van.

   2. Valamiért kimoderálták a kérdésemet: Anton Csehov itt kivel vitatkozik (meglehetősen alpári stílusban)? Sehol nem látom, hogy valamelyik hozzászólásban (törölt hozzászólást sem látok) “zsidóbérencet”, “bérrettegőt”, “ügynököt”, “besúgót”, “idegenek zsoldosát” emlegetnék.

    1. Kedves uram!
     Innen válik érthetővé, miért javasoltam önnek az “értetlen, de végtelenül” nicknevet.
     Az „alpári” a szexuális életre és annak perverzióira történő utalás jelzője.
     Amikor a neonáci színezetű ingyenélő trollt kigúnyoltam, amint azt a tökfilkó és gazember kiérdemelte, vállalhatatlan politikai bűnözésének megfelelő képeket villantottam fel. (Amennyiben önnél az ingyenélő ideológiai elődei által elkövetett Dunába lövések a szexualitás fogalmi hálójába tartoznak, keressen fel egy szexuálpszichológust, éspedig sürgősen!)
     Amennyiben pedig azt nem fogja fel ésszel, hogy a nem-washington-szájíze-szerintire a „Putyin pénzeli” alantas és nyilvánvalóan megalapozatlan célozgatás struktúrálisan egybeesik a „zsidóbérenc” gyanúsítgatással, akkor kérem, térjen inkább át a politikával foglalkozásról a szellemi színvonalának jóval megfelelőbb internetes farmjátékokra, esetleg a „Teszveszváros” élvezetére.

     1. A szimpla gúnyolódás a 04. 19.-i válaszra érvényes. A 04. 20.-i válaszban némileg paprikás hangulatban, kissé élesebb kritikát engedtem meg magamnak ingyenélő führerének születésnapja alkalmából.
      A forma azonban csak a tökfilkóknak számít: a tartalom, vagyis, hogy a szvasztikás nemzetiliberálisok és dollárjeles fasiszták is épp ugyanúgy magánjátszóteret követelnek maguknak a brutális játékaikhoz, attól még fennáll, ha esetleg gorombán vágom is a képükbe, hogy átlátok rajtuk.

  3. Figyuzz ingyenebéd! Használd az agysejtjeidet (ha még van) és ismerd el, hogy ez az egész dolog amiről mi beszélünk az nem a „nyugat” ellen szól! Hanem a „nyugat” egy bizonyos megjelenési formája ellen ami már nem demokratikus! Ezt fel tudod fogni vagy csak trollkodsz itt? Ha az előbbi és felfogod miről pofázok akkor belátod, hogy mi a baj. Az, hogy megölnek embereket a politikai nézeteik miatt, az rendben van kisokos?? Az ilyen dolgok szoktak háborúhoz vezetni, ezt meg kell akadályozni……Putyin megtesz mindent a béke érdekében úgy is, hogy állandóan provokálják……szerinted jó lenne ha nem tenné? A te sz.ros, hugyos segged is állítom miatta nem szagolta már az atomfelhő gőzét……mert ha begorombul (jogosan) akkor már por és hamu lennél te észlény! Mikor is kezdődött az egész? Már több mint egy éve……..a hozzászólók 99%-a akkor már nagyobb háborút vizionált mostanra ami nem következett be…….hála (részben) Putyinnak!

 3. „Odanyomták” (antifasiszta barátaim elküldték a cikk linkjét).

  Nem lepődtem meg.

  2014. október 17-én kelt blogomban ( http://ukrajnarol.blog.hu/2014/10/17/az_ukran_helyzet_es_az_orosz_geopolitika ) kifejtettem az ukrán helyzetről a véleményemet. A fenti („orrom alá tolandó”) cikk e véleményemmel tökéletes összhangban van. Az ilyenfajta fejlemények már 2014. október 17-én várhatóak voltak, hiszen a banderista Jobbszektorra kezdettől fogva kiosztották a NATO fő szálláscsinálójának a szerepét, és akik ezt a szerepet kiosztották, azok nagyon jól tudták, kivel van dolguk.

  1. Vadkörte uram, a neofasizmus ma világjelenség. Az egyik ország neofasizmusa erőt ad a másikénak. Az ukrajnai neofasizmus kritikája egyben az orbániai neofasizmus kritikája is. Tehát az antifa erőknek nem csak a saját hazájukban tomboló liberalizmust kell megsemmisítően bírálniuk, hanem a többi ország analóg szörnyetegeit is. Az ukrán demokraták éppúgy el fogják ítélni az orbániai fasizmust, ahogyan mi is elítéljük jacenyuk-félék liberalizmusát.
   Nemzetek feletti együttműködés szükséges ehhez.

   1. Ez lett az eredménye a hazai horthyfasiszta törekvések agymosásának. Az embereknek torz véleményük van a történelem valóságos, megtörtént eseményeiről. A következtetések levonása pedig luxus.

Vélemény, hozzászólás?