„Elidegenedés és emancipáció” – Marx-konferencia a Corvinuson

Karl Marx és a „Gazdasági-filozófiai kéziratok”

A Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomelméleti Kollégiuma konferenciát rendez a Gazdasági-filozófiai kéziratok születésének 170. évfordulója alkalmából. A konferencia helye és időpontja: Budapesti Corvinus Egyetem, 2014. november 13-14. A szervezők minden, Marx elméleti munkásságával, és annak eszmetörténeti következményeivel foglalkozó filozófiai, filozófiatörténeti, közgazdaságtani, szociológiai, politológiai felvetésnek, elemzésnek egyaránt nagy érdeklődéssel adnak teret, függetlenül attól, hogy Marx mellett érvelő, vagy őt bíráló, esetleg semleges-távolságtartó előadásokról van-e szó. A konferencia célja a Marxszal kapcsolatos szakmai és szélesebb társadalmi diskurzus elmélyítése, színvonalának emelése.

https://www.facebook.com/events/1479929878937824/

RÉSZLETES PROGRAM:

CSÜTÖRTÖK (november 13.):

9:20-9:30 Megnyitó

9:30-11:00 Plenáris előadások: Tamás Gáspár Miklós, Sebők Miklós

11:00-11:15 Kávészünet

11:15-12:45
A szekció (Munka- és értékelméletek): Balázs Gábor; Losoncz Márk („Az érték, az áru, a munka – és ellenségei”); Szitás Pál („A munka fogalma Marxnál és Arendtnél”); Novoszáth András („Használati érték és csereérték Marxnál”)

B szekció (Marx és a franciák): Bene Adrián („Jean-Paul Sartre marxista társadalomelmélete”); Berkovits Balázs („Marx és Foucault – Büntető rend és hatalom”); Marosán Bence Péter („A marxi filozófia mint az immanens élet fenomenológiája. Michel Henry Marx-olvasata”)

12:45-14:15 Ebédszünet

14:15-15:45 Plenáris előadások: Kelemen János, Miklós Tamás

15:45-16:00 Kávészünet

16:00-17:30 A szekció (Társadalom és történelem): Szigeti Péter („A marxi alapozású kritikai társadalom­elmélet specifikuma”); Kiss Endre („A fiatal Marx és a korai társadalomtudomány(ok)”); Kiss Csaba („Marx és Tocqueville a történelemről”)

16:00-17:00 B szekció (A velünk élő Marx): Böcskei Balázs („Politikai cselekvés a posztmodern kavalkádban”); Ropolyi László („Marx és az internet”)

PÉNTEK ( november 14.)

9:30-11:00 Plenáris előadások: Heller Ágnes, Kis János

11:00-11:15 Kávészünet

11:15-12:45
A szekció (Ökopolitika, antropológia): Antal Attila („Marx, marxizmus, ökopolitika”). Bakonyi Pál („Cselekvés, technika, munka – Antropológiai és transzhumanisztikus vázlat Karl Marx és Helmuth Plessner nyomán”); Czétány György („A közös kategóriája a Német ideológiában”)

B szekció (Eszmetörténet és kritika): Amelie Lanier („A történelmi materializmus mint elméleti tévút, gyakorlati zsákutca és a szocialista államok legitimációs módszertana”); Székely László („Marx tanítása Palágyi Menyhért szemüvegén keresztül és a Gazdasági-Filozófiai Kéziratok”); Horváth Péter („Jacques Rancière: metapolitika”)
.
12:15-14:15 Ebédszünet

14:15-15:45 Plenáris előadások: Ágh Attila, Szalai Miklós

15:45-16:00 Kávészünet

16:00-17:30
A szekció (Elidegenedés, elnyomás, kizsákmányolás): Karikó Sándor („Marx az erőszakról és a háborúról”); Zeller Anna („Elidegenült munka új köntösben: az új munkaformákról marxi megközelítésben”); Kalous Antal („Az elnyomástól a kizsákmányolásig”)

B szekció (Kommunizmus és forradalom): Marosán György („Van-e jövője a kommunizmus­nak?”); Nagy Dániel Gergely („Karl Marx kommunizmusképe a Gazdasági-filozófiai kéziratok tükrében”); Farkas Henrik („Marx, filozófia, forradalom”)

17:30-17:45 Kávészünet

17:45-18:30 Záróelőadás: Weiss János („A marxi elidegenedés-fogalom gyökereiről”)

A szervezők: Marosán Bence Péter, BCE Társadalomelméleti Kollégium