Ez az igazi emlékmű!

Csendor_emlekmu_2014Szabadságom egy részét Nagyveleg községben, szüleim társaságában töltöttem (egy kis vályogból épült házacskában). A Székesfehérvár – Mór autóbusz útvonalon, a csókakői autóbusz megállóban figyeltem fel a következő plakátra, amelyet alaposabban is megnézhettem egy móri séta alkalmával:

Ez már döfi! Ehhez képest Gábor arkangyal gyermeki kétértelműsége Karinthy bukott diákjának bizonyítványmagyarázata! Ez karakán kakastollas és nem szánalomra méltó angyaltollas megnyilvánulás! (A hirdetett ingyenes koncert: a Kárpátia együttes koncertje). Pofa be lét, ne dadogj má itten nekünk! Csak a törvény, – a nyílt szavazásra kötelező, vagyoni helyzethez kötött választójogi törvény, a kommenista és kommenistagyanús szervezkedés elleni törvény és statárium rendelet, az 1.,2.,3, zsidótörvény, – igen és a kommenista bűnök tagadása és relativizálása elleni törvény meg az alkotmány helyetti Alaptörvény a tiszta beszéd! A Horthy rendszer ócska mentegetése helyett végre-valahára hazafias tettnek minősítik a politikai foglyok, a sztrájkoló bányászok, aratók, deportálásra kijelölt személyek bántalmazását, a nácik háborúja ellen agitálók és a katonaszökevények elleni hajtóvadászatokat, pofozást, korbácsolást, szuronyra tűzést, sortüzeket és vérebeket. Mennyivel érthetőbb egy kakastollas magyar csendőrpofon Gábor arkangyal gyámoltalanságánál vagy a Nyugat keresztény szabadságprédikációináll! Voltaképpen hálásak lehetnénk, hiszen ez nem elaltat, hanem felébreszt minket! Emberke ébresztő! Ha csak nem vágyakozol betegesen a napi gyakoriságú testi-lelki bántalmazás, az emberi méltóság leépítés, a lövészárok, az aknamező, a légitámadás és a tábori élet romantikájára, ha nem tekinted azonosnak a rendet a nélkülözéssel és megaláztatással kezdj szervezkedni amíg nem késő! Most már csak a hülye tagadhatja le, hogy ez a bőrünkre megy: vagy győzünk, vagy kinyírnak! Az egyetlen helyes épelméjű választási stratégia ebben a helyzetben: mindent be kell dobni annak érdekében, hogy ellenük irányuló többséget szerezhessünk! Minden áron és minden eszközzel ki kell őket szorítani a hatalomból! Minden egyéb (magántulajdon, piaci szabadságjogok, befektető- és vállalkozásbarát gazdaságpolitika) huszadrangú, a mocskos irhánk az elsőrendű!

– bacsa –

2014. augusztus

31 hozzászólás “Ez az igazi emlékmű!” bejegyzéshez

 1. Széchenyi István a Cosmopolitizmusról
  Hitel 162.

  Hány dicsekedik még azzal, hogy Cosmopolita! Gyengeség, hiba
  halandótul elválhatatlan, de azokkal kérkedni az elromlottság
  legmélyebb lépcsője: hol a szemérem eltűnt, ott az élet minden
  bájainak vége. Szerencsére sok ollyast beszél, amit maga sem ért, s
  olyannal dicsekedik, ami gyalázatára válik. A Cosmopolita tágasb
  szívűnek tartja magát, s így jobbnak, mint másokat. Ő minden
  embertársát hordja szívében, midőn a patrióta főképpen csak hazafiait.
  Ő magasb értelműnek képzi magát, mert minden régi szokáson, bévett
  ítéleten áthág, egyszerre keresztény, török, atheista lehet, s
  chaméleoni ügyességgel szabhatja magát a körülállásokhoz, a
  hasznoshoz. –De ily tehetség áltermészet, s többnyire igen sok
  baltudománynak éretlen és savanyú gyümölcse, s az emberbűl, ki minden
  sajátságát elveszti, olly csúfot tesz, mint nevetséges a szelíd
  farkas, s kacajra méltó a láncon idomtalanul táncoló medve, s csúf a
  legvékonyabb vesszőtűl is rettegő kalitkás oroszlán.
  Mily szomorú sors öntagjainak egymásutáni lassú sorvadását
  nyilván érezni s az életerő fogyatkozását naprúl napra csalhatatlanul,
  észrevenni — s ennél csak annak kínja lehet még fájdalmasabb, ki
  kénytelen átlátni, hogy Ő egy rothadó nemzet tagja: mert százszor
  könnyebb a testi, mint lelki aljasodást szenvedni.
  Hol pedig a nemzetiség semmivé vált, hol a lakosok elkorcsosodtak,
  vagy hol a nemzeti szellem és sajátság hiábavalóságokon, gyermeki
  bábokon alapul már, ott a sokaság vakságában nem is gyanítja, keserű
  de csalhatatlan tekintettel nézi a gondba merült hazafi, miként
  folydogál le szemenkint a hátra maradt kevés föveny a nemzet életórája
  üvegszelencéjébe
  Rátok szánakozva tekintek, ti nyomorult lelkek, kik
  egyedül egy idegen napsugárinak köszönhettek egy kis fényt: mint rátok
  is törpe kevélykék, kik hiú viszketegségtől hajtva, s vélvén, hogy
  majd ti fogjátok irányozni azt, bujdosó csillagra ültök, bár
  legnagyobb veszéllyel járna is az, s bármint s bárhova sodorna
  benneteket. Ti nemzeti testünk rothadt, s rothadó tünetei, kik polgári
  erényt nem ismertek, s ezért senkiben nem is bírjátok feltenni, ám
  dobjatok rám sárt, mennyit erőtök csak győz, lemoss rólam az idő, és
  titeket felejteni, vagy utálattal fog nevezni Hunnia, mely csak akkor
  lehet, csak akkor lesz magas, ha ti gyávák, nem vagytok többé!
  Az állampolgársági nép”savazás” kapcsán jutott eszembe!

 2. A Gyökerek! A „történet” így kerek! Ma tudjuk, hogy Lenin zsidó volt (Anyja neve Blank, zsidó nő), és az első kormányának minden vezetője zsidó volt. Ezek Trotzkij, Zinovjev, Kámenyev, és Szverdlov voltak. Az akkori idők leggazdagabb zsidó bankárja, Jacob Schiff, a Kuhn, Loeb banktól 20 millió dollárt adott Trotzkijnak és Leninnek a cár megdöntésére és a szovjet zsarnokság megalapítására. ( NEW YORK JOURNAL-AMERICAN, 1949 február 3-án).
  , hogy Sztálin anyja egy a Kuta hegységből származó zsidó bőrkereskedő törvénytelen lánya volt. Egyik menseviki jelentéséből, aki Sztálinnal együtt töltött több hónapot szibériai fogságban, kitűnik, hogy Sztálinon jól látszott a zsidó jelleg, és oroszul is enyhe szemita hanghordozással beszélt, úgyhogy az őrök zsidónak tekintették, kigúnyolták és szidalmazták.
  Sztálin fejlődésére döntő volt – írja tovább Sündermann –, hogy soha sem kereste meg kétkezi munkájával kenyerét, és nem mint valamilyen kizsákmányolt munkás került a bolsevizmus tévútjára, hanem úgy, hogy már mint kispap a zsidó Marx könyveit tanulmányozta. Már akkori környezete, amely előkészítette Oroszországban a bolsevista összeomlást, csaknem kizárólag zsidó entellektüelekből állott. A tbiliszi bankrablás megszervezése után Sztálin a Pravda szerkesztőségében dolgozott, és itt is csak készséges munkatársa volt a hangadó zsidóknak. A zsidóságnak való e teljes alárendeltségének köszönhette Sztálin a bolsevista párton belüli emelkedését is.
  Conrád tábornok II. Vilmos vezérkari főnöke szerint: mondjuk már ki egyszer eszközeink végzetesen szegé¬nyes, elégtelenségét, amellyel eleve bűn volt egy világháború rizikóját magunkra vállalni 213.
  A „mentő ötlet” (Bismarck nyomán) 1914. XI. 2. Bankszámlanyitás Lunacsarszkij, Lenin, Trockíj, Zinovjev, Kamenyev, stb. elvtársak javára, hogy forradalmi agitációjukat a fronton működő csapatok között végezzék. A számla végösszege ötvenmillió rubel. 246. Leninék öntudatos proletáruralma a német militarizmus legaljasabb szolgálatára adta el magát. 249. Németország a breszt-litovszki békeszerződésben a bolsevistáknak azt az engedményt tette, hogy elismeri a magántulajdon megszüntetésének tényét, hat milliárd aranymárka végkielégítés júdásbérért! (Jó befektetés lett az az ötvenmillió!)
  Bismarck-ék receptje volt, már a porosz-francia háborúban, a francia katonák háta mögött kicsiholták a párizsi kommünt, amelyben tudvalevőleg Clemeceau és Ugron Gábor is oly tevékeny részt vett.Supka Géza: A nagy dráma Megjelent Miskolcon 1922! 241. oldal.

 3. Nem számít? – alapvető kérdések a szocialista párt szavazói számára
  „2002 VÁLASZTÁSI SZÓRÓLAP TERVEZET! „NE FOLYTASSUNK NEGATÍV KAMPÁNY!” LESZAVAZVA, ELBUKVA!
  — Az, hogy megbuktak 1919-ben, 1956-ban, 1989-ben? 2012-ben?
  — A megszállók, és csalások segítségével jutottak hatalomra 1948-ban?
  — Félmillió embert hurcoltak meg törvénytelen eljárással, tízezreket veréssel, börtönnel?
  — Hogy a moszkvai helytartók köztörvényes bűnözők voltak szerte a világon!
  — Hogy idegen tankokat hívtak be saját népük ellen?
  — Repülőgépről géppuskázták, sortüzekkel irtották a hatalmuk ellen tüntetőket, hatvan helyen az országban!
  — A világ minden táján megbukott az eszme a gyakorlatban?
  — A gazdagok vagyonát elszedők, magukévá tették az „állami, népi vagyont”!
  — A kizsákmányolók elűzői maguk lettek kizsákmányolóvá?
  — A nácizók magukon viselik a nácizmus ismérvét? — milliárdosok hirdetnek szocialisztikus jólétet kapitalizmusban!
  — Minden, amit hirdettek, tettek, és tesznek, hazugság.
  — Ostobaságuk, gazemberségük, révén lejárattak egy jobb sorsra érdemes eszmét?
  — A szegény tömegeket ugyanúgy becsapták, mint mindig a történelemben?
  — A volt internacionalisták nemzeti szocialisták a szó hitleri értelmében?
  — És végül, de nem utolsósorban, az öszödi beszéd, ahol nem csak a hazugságaikat, hanem az inkompetenciájukat is beismerte Ferenc?
  „Mindinkább meggyőződöm, hogy az ország helyzete reménytelen, ez az ország nem képes magát megvédeni, mert nincsenek az állam kormányzatában becsületes emberek! (A pápai követ írja Rómának, 1526-ban!)
  „…el nem tagadhatjuk, és nem szépíthetjük azt a példátlan önzést, amelynek durva konfliktusaiból áll e korszak úgynevezett politikai története. Keserű arra gondolni, hogy ez ország politikai vezetői méltatlan, alacsony lelkű, legjobb esetben tehetségtelen emberek voltak”
  Szekfű Gyula Tomori című tanulmányából. Nincs új a nap alatt!

   1. Igaza van, kedves gruz, a kérdés csak az, hogy a majomúr által ideokádott szélsőjobboldali kitalációgyűjteményt, amelynek egyébként még csak köze sincs a történelmi valósághoz, mikor fogják a kedves szerkesztők/moderátorok TÖRÖLNI? Amit egyébként szívből javallok, noha kétségtelenül kiváló példája annak, hogy kizárólag mesékben élő pszichotikusok a jobboldal képviselői.

  1. Hogy hol él Ön? – kérdezte alább gruz barátom.
   Ön egy olyan burzsoá álomvilágban él, amely soha nem történt meg, csak Önök, burzsoák, azt hiszik, hogy így kellett volna megtörténnie a dolgoknak.
   De nem így történt meg. Ettől függetlenül jól átmosták az Ön másfél köbcenti agyát, amely legfeljebb arra szolgál, hogy ezt a sok épületes ostobaságokat ide szajkózza.
   Egyébként ezt a „míves, veretes” szöveggyűjteményt már több fórumon is olvastam, lehet, hogy Öntől, de szerintem ebben a véleményében nincs egyedül…
   Ha kívülről látná magát, észrevenné milyen silány a mai magyar szélsőjobboldal.

   1. Kedves Tovaris! Iszonyúan haragszom Önre, mert túlbecsülte Göre Úr agytérfogatát, egy mérnök ennyit nem tévedhet!!!! 🙂
    De abban egyetértünk, hogy ez az agymosott generáció az igaz veszély hazánkra!!!

 4. Friss hírek Izrael önvédelmi harcáról

  A harcok miatt elmenekült csaknem 100 ezer dél izraeli lakos egyelőre nem bízik a tűzszünetben és nem költözik vissza a lakásába. Nem hiszünk a Hamasznak, egyetlen szavát se tartotta be, és megrendült a bizalmunk katonai vezetésben is, főként azok után, hogy a legutóbbi hosszabb tűzszünetkor arra bíztatta a vezérkari főnök a lakosságot, hogy térjen vissza nyugodtan otthonába, és sokak akik szótfogadtak, súlyos árat fizettek, lásd a 4 éves Daniel Tragerman halála. Napokon keresztül ültek az óvóhelyeken, ki se tudtak lépni a lakásaikból, le se merték hajtani a fejüket éjjelente, mert attól féltek, hogy a masszív aknavetőzápor azonnal eltalálja őket.

  Az izraeli hadsereg szóvivője közölte, hogy komoly alakulatokkal van jelen hadsereg a gázai határ mentén, és onnan valószinüleg egyhamar nem fog elmozdulni. Meg kell várni mit lép az ellenség Gázában.

  Dél Izraelben az új tanév beindítását is kétségbe vonják a szülők.Nem érzik biztonságban gyermekeiket. A Hamasznak nem szabad hitelt adni.”Hogy ültetem fel a harmadik osztályos gyerekem az iskolabuszra? Hogy engedem el a fél órás útra, ha bennem van a félelem, hogy bármikor beindulhatnak, az aknavetős támadások, bármikor előbujhat a föld alól egy fel nem fedezett terroralagútból egy hamaszos terrorcsoport, amely megtámadja a gyerekem buszát”.közölte az egyik dél izraeli szülői munkaközösségi tag.
  A Gázai sávhoz közeli izraeli falvakban, kibucokban működnek olyan iskolák, ahol még csak óvóhely sincs, ezért lehetetlen elképzelni a tanévkezdést délen.- nyilatkozzák a sajtónak az ijedt szülők.

  Az izraeli miniszterelnöki hivatal szóvivője Márk Regev közeleménye:
  Ha a fegyvernyugvást betartják, akkor lehet majd beszélni Izrael és Gáza kapcsolatairól. Izrael azért léptetett életbe korlátozásokat a Gázai sávval kapcsolatban, mert onnan Izrael állampolgárait támadták.
  Ha ez az állapot megváltozik, akkor lehet majd könnyítésekről beszélni, határátkelők megnyitásáról tárgyalni.
  Az izraeli hadművelet célja az volt, hogy nyugalmat teremtsen Izrael lakosságának.

  /Kol Izrael, 2014. augusztus 27./

 5. Kedves Anton Csehov, kérem, ne vegye kötekedésnek, mert különben minden szavával egyetértek, csupán abban igazítanám ki egy picikét, hogy a Gulagra nem kizárólag köztörvényes bűnözőket vittek. Volt bőven azokból is, persze, de mellettük nem csekély volt azoknak a száma, akiket a sztálini rendszer ellenségének tartottak, köztük számos értelmiségi, tanár, tudós, költő. Magam is ismertem egy ilyen embert, az illető magyar volt, itthon üldözték, mert kommunista volt, a 20-as évek végén valamikor kiment a Szovjetunióba, ahol elkapták, és 17 évet húzott le Szibériában, a Csuszovája folyó mellett, ahol erdőirtáson dolgozott. A döbbenetes az volt számomra, hogy amikor megöregedve és tönkremenve hazajött, fikarcnyit sem adott fel régi eszméiből… Mindegy, ezt csak érdekességként írtam le, de higgye el, a kizárólag köztörvényesekkel teli Gulag tévedés.
  szívélyes üdvözlettel

  1. Szerintem Csehov is tudja, amit Kiss Marianne most megfogalmazott a Kicsi mérges öregúr kapcsán… A fiatalabbak kedvéért: Lengyel József íróról volt szó. A Gulagról szóló regénye – anno – csak az ún. Kossuth számozottban (a Bizalmasban) jelenhetett meg, szerencsére ma már online szabadon olvasható: http://mek.oszk.hu/11200/11215/11215.htm

   Tudjuk, hogy a GULAG-ra sajnos százezer számra vittek ártatlanokat, viszont rengeteg köztörvényes bűnözőt is. Mindkét „kategória” milliósra duzzadt. Nem korrigáltam Csehov kifogásolt beírását, mert olvasatomban „Balog páter” (ugye, ismerős a név…) náci történelemhamisítása ellen intézte, aki egyenlőségjelet állított a népirtó hitleri lágerek és a kényszermunka tömeges biztosítására szolgáló GULAG közé. Hiszen, s ezt a Krausz Tamás szerkesztette GULAG-tanulmánykötet se vitatja, a GULAG alapvetően kényszermunka táborrendszer volt, amelyben nem a gyilkolás, hanem a dolgoztatás volt a cél. Sajnos a körülmények embertelensége miatt rengetegen elpusztultak (ám sorsuk nem azonos a különböző „csisztkák” során kivégzett ártatlanokéval – összesen 2-2.5 millió fő), azonban a Nagy Honvédő Háború során a hadifoglyok nemegyszer jobb élelmezésben részesültek, mint a környező, helyi szovjet lakosság (a hadifoglyokat is a GULAG-rendszerben fogták munkára: valós vagy el nem követett háborús bűnökért, illetve háborús jóvátétel keretében robotoltak).

   1. Miféle „ártatlanokról” van szó, uram?
    Lássuk: – azokról, akik pl. gazdasági bűncselekményeket követtek el? – akik „faji” vagy felekezeti alapon egyeseknek előjogokat, másoknak jogfosztást követeltek, s ezért lecsukták őket? – akik a szociális igazságosságot mondjuk „zsidó vircsaftnak” nevezték? – esetleg a náci-horthysta-vasgárdista háborús bűnösökről van szó „ártatlanok” címén, akik pedig népírtásokat követtek el a civil lakosság sérelmére, miközben ezt „partizánvadászatnak” nevezték? – az árulókról van szó, akik együttműködtek a nácikkal? – kémekről van szó? – hazaáruló fajelméletes vlaszovistákról, banderistákról van szó? – egyházi hatalmat követelő fasisztákról van szó? – rendőrgyilkos huligánokról van szó? – háborús függelemszegőkről van szó?
    Kik voltak annyira „ártatlanok”?
    (Persze, értem a pszichózist: „ha azt hazudjuk, amit a neonáci hallani akar, hogy a nácik elítélése ‘ártatlanok meghurcolása’, sőt, még hazugabbul ‘írtása’ volt, akkor majd békén hagy bennünket, mert jóllakik” – nem. Nem lakik jól. A náci már csak olyan, hogy vérszomja és önbizalma csak nagyobb lesz, ha ráhagyjuk, hogy saját ideológiai elődeit „áldozatoknak”, és a náci háborús bűnöst tároló börtönt pedig „pokolnak” hazudja. A valóságban SS-Fritz és „Pisti a GULAGon” népírtó szemétládák, véresmancsú fasiszta szörnyek voltak, akik faktice szinte semmit nem kaptak a börtönnel ahhoz képest, amit érdemeltek volna. A probléma egyfelől a tudatlansággal van, másfelől azzal, hogy a kispolgár eleve elfogult a nácival és nyilassal szemben, mert mindenáron a „Kulturmensch” németet és a magyar „testvért” akarja látni benne, miközben ezek aztán minden kultúrától elidegenedett vadak voltak, és csak az a szomorú, hogy nem úgy bántak velük, mint ők az elfoglalt területek civiljeivel. (Állítólag mondta egy bokorugró: „Ha mi, szovjetek, csehek, lengyelek, stb. úgy bánnánk a németekkel, mint ők bántak velünk, két héten belül nem maradna belőlük.” Sajnos, nem bántak úgy velük, a szélsőjobb szemében mégis a náci a „mártír”.)
    Ami az érzelmi elköteleződést illeti, nem tudom, Ön látott-e modern horrorfilmet: ebben a kannibál zombit, mert az még a hozzátartozó arcát viseli, megkíméli a mellékszereplő – ez a mellékszereplő lesz persze az első, akinek torkát átharapja a hozzátartozóból lett szörny. A nyilas, a náci, horthysta – csak ilyen. http://orulunkvincent.blog.hu/2014/04/17/jobboldali_koltok_borzalmasan_gyonge_versei_cxl „Simán megöllek, ha lankad benned a náci.” – „s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest,
    már azt is gyűlölték, akár a pestisest.” egy és ugyanaz a helyzet. Tehát: a valós – ld.: „Megszálló hortysták a Szovjetúnióban” – háborús bűnökért lecsukott népírtókra így kell gondolni, nem „magyarokként”, mert a „magyarokként” kezelés azt jelenti, a népírtással azonosítjuk a magyar népet. Vagyis a fasizmussal. Szerintem a magyar nép sem fasiszta igazából, az egy felülről ráerőszakolt hatalmi ideológia.”Pisti a GULAGon” egy olyan, érpataki Narrenmeister típusú fasiszta barom volt, akivel értelmes ember egy normális szót nem tudna váltani, mert a „Pisti” csak a „turáni” fajelméletes marhaságokkal tudna jönni, és azzal, hogy népírtásokra „joga volt”, mert horti azt mondta, a szlávok „alsóbbrendűek”, és különben is, mindenki „zsidó”, aki nem fasiszta. „Pisti a GULAGon” nem volt áldozat, csak egy korrigálhatatlan pszichopata szörny. Azzá tette horti és a hungarizmus.
    Másfelől: az ukrán nyelvben – és hazánkat a II. és III. Ukrán Frontok egységei szabadították fel, van is fénykép a parasztokkal barátkozó vöröskozákokról, noha a nyelvi akadály átlépését érdekelne, mint oldották meg – a робота (robota) semleges hangulatilag, mert szimplán munkát jelent. Ezért legyen szíves, és a náci háborús bűnösök, hogy nemzetközi (!) megegyezések keretében lefektetve kiválthatták az ország háborús kártérítését a munkával, azt ne mondja „robotolás”nak, hanem börtönmunkának. Így a jelenség visszakerül az eredeti történeti kontextusába.
    Hja, kérem, ne öldököljön civileket, aki nem akar börtönbe csukva dolgozni!

    Röviden: sosem lesz vége a fasizmus holtából zombiként visszatérésének, ha még a magukat baloldaliaknak mondók is beleesnek az ilyen fasisztogén, érzelmi elköteleződésből és a szocializmus iránti reflektálatlan előítéletből eredő őrületekbe, mint a háborús jóvátétel elítélése.)

    Én itt hiába igyekszem öldökölni az előítéleteket és terjeszteni az igazságot, ha mások annál inkább ragaszkodnak az elsötétítéshez.

    1. Ne dühöngjünk, Csehov. Nem tesz jót eszmecserénknek. Lengyel József total ártatlan volt, de Kun Béla is, aki el se jutott a GULAG-ig. És sokan mások. Ha már Szolzsenyicin egyáltalán nem forrás, Lengyel Józsefet fogadjuk el annak. Különben, nézze meg, én Ön mellett foglaltam állást… Gazdasági bűncselekmény? Ez alapján, meg a köztulajdon károsítása címén parasztok és munkások tömegeit vitték el. Mindennek elismerése összefér a despotikus szakaszban levő államszocializmus történelmi értékének elfogadásával.

    2. >Kik voltak annyira “ártatlanok”?
     (Persze, értem a pszichózist: “ha azt hazudjuk, amit a neonáci hallani akar, hogy a nácik elítélése ‘ártatlanok meghurcolása’, sőt, még hazugabbul ‘írtása’ volt, akkor majd békén hagy bennünket, mert jóllakik” – nem.< (Anton Csehov) Aljasság ezt nekem címezni. Mert jómagam – utalva a kommunista Lengyel Józsefre – csupán azt jeleztem, hogy bizony a GULAG-on tömegével ültek ártatlanok is. Egy ékezettel nem neveztem ártatlannak a háborús bűnösöket, ahogyan ezt viszont Csehov blogger csúsztatva, de szövegszerűen nekem tulajdonítja.

  2. Kedves Marianne, a dolog egy kis szétszálazásra szorul: mert a „sztálini rendszer” elvonatkoztatása a szociális igazságosság vonulatából, vagyis a kommunizmusból, egyértelműen az az akna, melynek segítségével a fasiszta/neofasiszta tárgyalás megkísérli diszkreditálni, kriminalizálni, „tarthatatlanná” maszkírozni a Liberté-Egalité-Fraternité oldalát.
   Ugyanilyen, a valósággal ütköző elvonatkoztatás valakit az alapján mentegetni, vagy visszamenőleg mosdatni, hogy „értelmiségi” volt. Ez egy elitista baromság ugyanis. Az „értelmiségi” sem „tévedhetetlen” – „értelmiségi” volt Werbőczi, Göbbels, Himmler, Kaltenbrunner, Chamberlain, Gobineau, Mindszenti, Prohászka, Tiso… kell-e még sorolni?
   Arról már nem is szólva, hogy a „kommunista” szintén egy gyűjtőfogalom: ugyanazt a társadalmi igazságosság-törekvést tudásszint és józanság szerint ezer és ezer kisebb-nagyobb iskola szerint lehet követni, tehát pusztán az lesz egy-egy irányzat jó mivoltának gyakorlati kritériuma, mennyire viszi előre egy társadalom összesített jólétét.
   Éppen ezért azok, akik szembeszegültek a szociálisan igazságos, iskolákat, munkahelyeket, egészségügyet, rendőrséget biztosító, a civilizációs vívmányokat nemzetiségtől, felekezettől függetlenül mindenkinek megadó sztálinscsinával, azokra igenis máig kimondható, hogy mindenre elszánt, akasztófáravaló fasiszta disznók voltak, és mivel a SzÚban törvény – méghozzá maga az Alkotmány, tessék szépen utánaolvasni, már az 1918-as szovjetorosz Alkotmánytól, a ’24-es, a „Sztálini” (Buhárin, Lenin Nagyapó „fia” írta igazából) Alkotmány 1936-os és 1947-es kiadása, ill. az 1977-es megújítás – szerint is mindeme szociális javak megjárnaka népnek, és ezek rontói a társadalom ellenségei (ez igaz alapállás – korunk öntelt, kizárólag jogokról álmodó, kötelességet nem ismerő fasiszta kispolgárai ezért gyűlölik és rágalmazzák a SzÚ-t. Az Alkotmány mellé ajánlom annak előképét, Diderot Le Droit naturelle c. Enciklopédia-cikkét, A francia Felvilágosodás morálfilozófiája. Akadémiai 1975. Szerk Ludassy Mária. Az egyén nem lépheti át mások érdekeit sértve saját jogi kereteit – a szociális jólét intézményeit, a sztálinscsinát támadó egoista nácinak tételezhető.).
   A probléma tehát az, hölgyem, hogy ez a történet bonyolultabb annál, semhogy felületes látszatellentmondások mentén tárgyaljuk. Főleg, ha az általm most elvégzett rekontextualizáció mentén kiderül, a látszatellentmondás mögött igencsak konzisztens igazságosság működik.
   Emellett ajánlatos a korabeli jogi szakmunkák olvasása is, mert a politikai, gazdasági és köztörvényes bűnözés egy társadalmiság keretein belül valójában összefonódik. Ennek tisztázása és értelmezése komoly feladat.

  3. Kedves Marianne!

   Sztálin hatalmi gépezete a legfőbb ellenségeit – főleg azokat, akik valamilyen módon Leninhez, vagy Trockijhoz kötődtek – tényleg nem vitte ki a GULAG-okra. Ők egyáltalán oda sem kerültek.
   Gondoljunk Kirov, Szverdlov, Ordzsonyikidze, Jezsov, Tuhacsevszkij és mások eseteire.

   Azon meg ne döbbenjen meg, hogy „az illető egy fikarcnyit sem adott fel régi eszméiből”. A kommunisták nem az eszméjükben csalatkoztak, hanem azokban, akik a kommunista eszmék nevében elkövettek sok szörnyűséget.
   Édesapám, aki német származása ellenére a Vörös Hadsereg tisztje volt, végig harcolta a háborút, egészen Berlinig – a Rákosi rendszerben mellőzötté vált, mert nem szerette Rákosit és a kialakult rendszert. Mégis, amikor kitört az ellenforradalom, és lőni kezdték a Magyar Rádió Bródy Sándor utcai épületét – fegyvert fogott és harcba indult az ellenforradalmárok ellen – noha akkor már 55 éves volt. Később, amikor emlékezett, mindig mondta: fiaim, Rákosi megérdemelte a sorsát, de én a szocializmust, mint rendszert védtem. Nem Rákosi volt a szocializmus maga, még ha sokat is tett a szocializmusért. Én éltem a Szovjetunióban Sztálin alatt, tudom, mit beszélek…

 6. Friss hír! Balog Zoltán minisztert feljelentették holokauszttagadásért, uis szerinte Magyarországról nem, csak Ausztriából vittek el romákat. Nos, magyarországi romákat is vittek el. Bár úgyis felmentik, de legalább megnehezítik kicsit a disznó életét.
  (Mi sem természetesebb, minthogy a náci patkány rögtön lehivatkozta, hogy bezzeg a nácikat elvitték a GULAG-ra, és hogy ők ezt mindig felhozzák, és hiába. Persze, hogy hiába! A) a GULAG köztörvényes és háborús bűnösöket fogadó, közönséges büntetésvégrehajtási intézményrendszer, vagyis, a SzÚ börtönei voltak! B) a köztörvényesek leültetése nem hozható egy szintre a holokauszt ártatlan áldozatainak írtásával, C) a náci háborús bűnösök leültetése még annyira sem, D) arról már nem is szólva, hogy a GULAG funkciója a bűnözők megbüntetése volt, míg a holokauszt megsemmisítőtáborokkal operált. Tehát a kettő mindössze fasiszta falláciák terepén lehet „összehasonlítható”, de úgy sem. Magyarán, a náci ott hazudik, ahol tud – de azt is bénán.)

  1. Kedves Csehov!

   Én értem, és megértem az indulatát. És most nem jön a szokásos de! Nincsen. Nekem is tele van a hócipőm a sztereotípiákkal. Elképesztő, hogy eddig nem volt ellenérvem, és Cserdi roma polgármestere mondta ki, amit nem tudtam megfogalmazni. Ha azt mondom kommunista vagyok, akkor elkezdenek a cizellált értelmiségi lelkek sztálinozni és ontják a százmillió áldozatot. Ez a cigányember a következőket mondta: Ha a magyarok értelmesebbek, intelligensebbek a romáknál, akkor miért nem viselkednek úgy?
   Ha ezek az értelmiségi szép lelkeknek nem tetszik a dolog (én nem vagyok értelmiségi, 89-ben kiléptem ebből az áruló bandából), akkor miért viselkednek úgy! (Guantanamo, Irak, Vietnam stb…de Jugoszlávia).
   Más! A Tanár Úrnak hozzászólásaira, ha az izraeliek értelmesebbek, intelligensebbek, képzettebbek (mert azok!) akkor miért nem találják meg a megoldást. Ésszel, erővel, intelligenciával. Én jártam Izraelben. Egyfelől elkápráztatott a siker, másfelől elkeserített a furkósbottal (!) járőröző katonaság. Akik képesek egy ilyen országot felépíteni, azok meg is tudják védeni, de még többre is képesek, át tudják formálni a környezetet, az emberi környezetet, a szubkontinenst.
   De sajnos, ha Izrael szövetségesei (NATO, EU) az arab tavasz címén hatalmi játszmába kezdenek (iszlamistákat segítenek, hidegháborús reflexből hatalomra), akkor szinte sugallják, hogy nem intelligensebbek egy cseppet sem azoknál aki ellen harcolnak. Így sajnos Izrael is veszíteni fog, és ami közel-keleten most kibontakozik, az egy olyan mindent elsöprő erőszakhullám lesz, amiért bizony nem (csak) az arabokat terheli a felelősség. Egy részük próbálkozott így vagy úgy a szekuláris állammal(Egyiptom, Sziria, Irak, Libia, Algéria), de megtapasztalták, hogy ők ellenségnek vannak kikiáltva, és azért nem csoda, hogy feladják és azt mondják: ellenség kell? hát legyen!
   No, ez elég eklektikusra sikerült… de hát vita van.

   1. „ha az izraeliek értelmesebbek, intelligensebbek, képzettebbek (mert azok!) akkor miért nem találják meg a megoldást.” (gruz) Mert kettőn áll a vásár. A Hamász egységei lakóházakban, iskolákban, kórházakban, mecsetekben rendezkednek be és ha közelharcra kerül a sor, akkor nem haboznak felkapni egy gyereket és pajzsként használni. (Különben nem olvastam Öntől soha egy elítélő sort se az 1956-os első-második szovjet beavatkozás magyar civil áldozatairól; a morális következetesség okán jegyeztem.) „Én jártam Izraelben.” (gruz) A következőket pedig olyan ember írta, aki ÉL Izraelben. „…beszéljünk egy kicsit a Palesztin Autonóm Területekről (Gáza és Ciszjordánia egy része), ami teljes palesztin fennhatóság alatt van és … még is csak egy állam. Itt ismét van egy furcsa csavar. Egyik arab állam sem adott területet, de még jogokat sem a palesztinoknak, sőt mint … Jordániában legyilkoltak sokat, Szíria táborokba rakta őket, Egyiptomnak nem kellettek a békekötéskor. Izrael az egyetlen, aki adott nekik területet, kivonult ezekről a területekről, létrehozhatták államukat.” „…hogyan is élnek az állítólagos elnyomó Izraeli apartheid rezsimben, ahogy ezt ők nevezik.
    Az Izraelben élő muzulmánok nagy része izraeli állampolgár, tehát teljes körű jogokkal rendelkezik, parlamenti és önkormányzati választásokon választható és választhat, valamint van egy részük, akik csak izraeli lakosok, így szavazati joguk nincs, minden más joguk meg van.
    Természetesen itt is mint nagyon sok másik országban vannak etnikai problémák és nyilvánvalóan az arab-muzulmán lakosság többet szenved ettől, mint a zsidó lakosság.
    Saját „palesztin” iskolákba járhatnak, nem kötelező héberül megtanulniuk, ezért nagyon sokan nem is beszélik az ország egyik hivatalos nyelvét. Az oktatásban, hivatali helyeken, valamint a hétköznapi életben az arab ugyan olyan hivatalos és használt nyelv, mint a héber, mindenhol vannak arab nyelvű ügyintézők, nyomtatványok és feliratok, vannak arab tv és rádió csatornák. Az egyetemeken pozitív diszkrimináció szemtanúi lehetünk, ahol annak ellenére, hogy saját anyanyelvükön, azaz arabul írhatják meg a felvételit, mégis kevesebb ponttal is felveszik őket arab származásuk miatt ugyan azokra a helyekre, ahova a zsidóknak el kell érni a jóval magasabban megállapított ponthatárokat. Rengeteg palesztin orvos, ügyvéd, mérnök, számítástechnikus, stb van Izraelben, akik rendesen praktizálhatnak.
    A parlamentben (Kneszet) is megtalálhatóak a palesztinok, ugyanúgy zsidó pártok padsoraiban, mint saját palesztin pártjaik soraiban is.” Hasonló beszámolókat kaptam másoktól.

   2. „Kedves Csehov!
    Én értem, és megértem az indulatát. És most nem jön a szokásos de! Nincsen.” (gruz) Tisztelt gruz uram! Nos, Ön megérti, elfogadja, hogy Csehov blogger otromba és igaztalan kirohanásokat intézett ellenem (náci hazudozással vádolt meg…), mert híven a történelmi valósághoz – utalva a kommunista Lengyel Józsefre – mertem jelezni, hogy bizony a GULAG-on tömegével ültek ártatlanok is. Egy ékezettel nem neveztem ártatlannak a háborús bűnösöket, ahogyan ezt viszont Csehov blogger csúsztatva, de szövegszerűen nekem tulajdonítja. Sajnálom, hogy ezt az inkorrektséget utóbb észleltem, mert ha nyomban észreveszem, előző válaszomat sem írom meg Önnek.

 7. Tiszta sor! v.ö.: Grósz elhíresült fehérterroros beszédével! Mi ezen a meghökkentő? Nem értem.

  Ami pedig a KOMMUNISTA BŰNÖK TAGADÁSÁT illeti: már folynak a próbaperek… Nem vagyunk egyedül. A csehek és – a bolygó túloldalán – Kambodzsában is beerősítettek. Ahhoz képest, hogy a hetvenes években a Sztalin Jóskának még csak a személyi kultuszt rótták fel – azóta sikerült szabályos főördögöt készíteni belőle. Kénköves savazókádakkal, Schmidt Mária jellegű Vesta-szüzekkel…

  BRAVÓ!

  Talán végre ideje lenne TÚLLÉPNI a polgárság horror-meséin – fejbe lőtt, kéttehenes, szegény parasztbácsi, becsapott gyári munkás -, és anekdotáin: http://www.humoroldal.com/viccek/kis-politikai-gazdasagtan-feudalizmus-van-ket-tehened-az
  Talán nem ártana végre utána nézni, hogy kik is voltak annak a sztálini terrornak az áldozatai?
  – Zsíros kulákok – mai szóhasználattal GAZDÁK -, v. ö.: http://goo.gl/GOZEMn
  – fasiszták – hasonlók, mint akik manapság Ukrajnában tombolnak (Anno: Vlaszov generális)
  – és „opportunista funkcionáriusok” – mai szóhasználattal REFORMKOMMUNISTÁK voltak…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 8. Ugyancsak Fejér megyében, Csókakón a tavasszal felavatták Horthy szobrát, melyet azóta is a „gárdisták” őriznek.
  Ha valakinek hiányzik a csendőrség, azt kívánom neki, hogy puskatussal és kardlappal szeretgessék.

  1. No, ha őrzik, jó jel: érzi a fasiszta patkányfajzat, hogy nem maradt ellenvélemény nélkül az országban. Pont jó is lenne azt végre kommunikálni is.
   (Utóirat és megjegyzés: a kommunikáció gátoltságát jelzi az, hogy a nem-internetes médiát használók még nem értesülhettek Bajor Imre, a kiváló komikus haláláról.)

 9. Éppen e napokban indult el a miskolci romák kitelepítése a városból, ahol szemmel láthatóan a stadionpanamák egy új fejezete fonódik össze a látványos „közbiztonsági” populizmus egy népszerűséghajhász, rasszista akciójával.
  Javasolhatom, hogy a MEBAL is tiltakozzon?
  (Mielőtt bárki mérgeskedne, emlékeztetem: bár közbiztonsági probléma létezik, az nem faji kérdés, ráadásul a bűnözést ilyen felületes akciókkal nem lehet legyőzni. Az csakis nyomozással kezelhető tünetileg, de gyökeresen csak normális életkörülményekkel, munkahelyekkel, méltó fizetéssel.)

  1. Hadd jelezzem teljes egyetértésemet. Bízva abban, hogy eltérően a terrorista Hamász elleni tiltakozás és az önvédelmi harcot folytató Izrael melletti állásfoglalás ügyétől, amelyben a MEBAL hallgatott (megbénította a baloldali Izrael-ellenesség), ez esetben – hiszen társadalmi szolidaritás nyilvánvaló kötelméről van szó (a roma magyarok emberjogi küzdelmének támogatása) – nem fog strucc módjára viselkedni.

 10. ezek náci-nyilas csibészek, de az érdekes az, hogy a konkrét feltételeket a nyakkendős orbánista-baloghista urak teremtették meg, a gazdasági és politikai előfeltételeket pedig a liberális kormányzat. Ezt sose felejtsük el.

 11. Az írással mélyen egyet értve jelzem: „deportálásra kijelölt személyek bántalmazását” – olvasható. A „bántalmazás” nélkül deportáló csendőr is bűnös (nem menti, hogy parancsra tette; legfeljebb beszámítható körülmény).

 12. A cikk majdnem jó! Csak…
  a) a tudattal problémában levő embernek, és ma ez van többségben, igenis a liberális gazdaságpolitikai kérdések az elsőrangúak, holott a probléma az, hogy a fasizmus maga is vállalkozásbarát, tehát megadja azt, amire vállalkozó uraimék vágynak. (Legfeljebb a vállalkozói szféra töredékét jelentő zsidó vállalkozót lehetetlenítik el.) Aki tehát proletár helyett „polgárnak” vagyis „középosztálybelinek” képzeli magát, az nem fog félni.
  b) a tudattal problémában lévők emellett a zsidó- és cigánykirekesztésre redukálják a fasizmus veszélyét a gazdaságpolitikán kívül. Azonban e téren a legkomolyabb a terror, éppen azért, mert a bérmunkára tiportak muszos hada mindenképpen rendelkezésére kell állon, tehát a munkásosztály nem szabad mocorogjon, azt kell higgye, hogy biztonságban van, pusztán nemzsidó-nemcigány mivolta okán. Ám ez a biztonság nincs meg. (Maga a buta persze ragaszkodni fog a „nem vagyok cigó, bajom nem eshet” képzethez – de téved. Ez egy szimpla szociálpszichológiai jelenség.) A baj, h a zsidón túl ma a veszélyt csak a baloldali érti meg.
  A felvetett többségszerzés pedig ennek fényében úgy fog hangozni a lakosság fülében, mint egy újabb demagóg liberális pártocska megszólalása. (A Petyhüdt, az Összefo.ás, stb. sikeresen aláásta a nem-feltétlenül-szélsőjobb összes tekintélyét. Tartok tőle, amíg az a majomhorda színen lehet, mint demotivátor bármilyen változásra – hiszen ha ilyen az alternatíva, hát a kisember inkább tűrni akarja majd a jelen gonoszt – addig nem lesz semmilyen pozitív változás!)

  Mellesleg a plakát vicces: – a „romantikus erőszak” pár éve még könyvet iratott, hogy ők aztán nem újnyilasok… – vaskereszt a jelben, nyíltan. És az adott szervezet nyilván tagadja, hogy náci.

Vélemény, hozzászólás?