Fekete György: Gratulálunk? – kiknek és mihez?

A helyi hatalmak/hatalmasságok megszavazásának másnapján…
Gratulálunk? – kiknek és mihez?

A Demokratikus Koalíció (DK) egyik önkéntes Facebook-agitátora (nem nevezem meg, hiszen a jelenség, nem a személy fontos, különben is eleddig számos rokonszenves – politikai és emberi – megnyilvánulása volt, s a korosabbjaink közé még egyáltalán nem számolható), továbbá választókerületi elnök, gratulál a Bp. III. kerületben győztes Bús Balázs polgármesternek, aki most is első lett az önkormányzati választásokon.

Tényleg ez az illendő magatartás? – ugyanis nem jelezte, hogy választókerületi elnök minőségében gratulál. Így cselekedjen magát demokratikus ellenzékinek valló?

A FIDESZ-kurzus annyira sportszerű (vagy túlságosan is “sportos”, vö. focistadionok építésére elpazarolt milliárdok…), hogy gratulálhatunk “győztes” jelöltjének? Avagy – és ez már tényleg gyalázat, mert a DK is azt hirdette, hogy le akarja váltani a FIDESZ-kurzust – a Bp. III.kerületben a DK támogatta Bús Balázst?

Németországból erre írja az ott munkálkodó történész/szociológus hölgy, hogy “Ideje a demokráciát megtanulni.”

Azonban, kérdezem, hol van itt a demokrácia megtanulása? Talán nem építette le a FIDESZ-hatalom a jogállamot? Talán nem tekintélyelvű kormányzást hozott létre? Talán nem üresítette ki a demokratikus intézményeket? Talán nem ámította a népet? Talán nem fosztotta ki a társadalmat, hazudva, hogy visszajuttat neki? Talán nem hergelte a polgárokat egymás ellen? Talán nem épített a cigányellenes előítéletekre? Talán nem flörtölt az antiszemitizmussal?

Sportszerűtlenül játszó hatalomnak gratulálni nem sportszerűség, hanem megalázkodás, s e hatalom kiszolgálása manipulációjában, amely arra irányul, hogy regnálásának demokratikus látszatát fenntartsa – természetesen hamisan, erkölcstelenül.

Az egész demokratikus ellenzéknek bojkottálni illett volna ezt a látvány-demokratikus választást! Ezt a vásári komédiát! Persze, ez esetben politikából élők tucatjai esnek el a képviselői, bizottsági fizetésektől, az ilyen-olyan jövedelmektől… Viszont, mivel a politikai osztályból több ezren vonták volna meg bizalmukat FIDESZ-Magyarországtól, nemzetközi skandalum keletkezik, még ha csak olyan “kicsike”, arányra szabott is…

Nép! Ne engedd, hogy torkodba forrasszák a szót, mondván: “Senki sem befolyásolhat téged a beleegyezésed nélkül.” Mert a hivatásos politikusok és aktivistáik felelősségével nem azonos azoké, akik az ő szerepeik betöltésére nem sóvárognak.

Nép! Cserbenhagytak magukat ellenzékinek mutató vezetőid is! Összefogott bőrödre az életedet negyedszázada megint uraló régi-új kizsákmányoló osztály két, egymás ellen acsarkodó, de egymással mindig kiegyező része: a téged nacionalista mákonnyal mérgező, ún. nemzeti tőkésosztály és a világpolgárság illúziójával bűvölő komprádor burzsoázia. Az egyik (az előbbi) a hazaszereteteddel, a másik (az utóbbi) fogyasztásra szorultságoddal köt magához. Politikai ügynökeik megint leosztották a lapokat egymás között!

Gondolkozz el, Nép!

Eszmélj rá, Nép, hogy a liberális urak megágyaznak a fasizmusnak. Ellene csak látszatharcot folytatnak. Szándékos csinált vircsaft, figyelemelterelő népámítás az egész („rezsicsökkentés”, a levét te iszod meg, Nép). A modern liberalizmus kiegyezik a fasizmussal (sőt, akár karjaiba omlik, nyíltan kapitulálva előtte), a magántulajdon, a kizsákmányolás általános biztonsága érdekében.

Ezúttal és nálunk, a kapitalizmus globalitását kiszolgáló komprádor burzsoázia harmadszor – egyvégtében! – a nacionálburzsoáziának engedte át az uralmat (maga szabotálta el, hogy a fővárosban ütőképes saját főpolgármester-jelöltje lehessen). Veszélyes egy jelenség, mert az utóbbi – politikailag a FIDESZ-ben megjelenve – újfasiszta államot épít, bőven merítve történelmi elődje, Mussolini rendszeréből (ún. nemzeti kapitalizmus hirdetése és erőszakolása, a demokrácia közönybe fullasztása, korporációk a szakszervezetek helyébe stb.). Mögötte pedig már ott lihegnek, toporognak a hazai neonácik… Ilyen világban tömeges nyomor, jogfosztottság, reménytelenség vár a dolgozókra, a munkájukat elvetettekre, a betegekre és öregekre. Akarod, Nép?

Fekete György nyug. tanár, Budapest

Ui. Jegyzetemnek semmi köze a demokratikus ellenzék belvillongásaihoz, a Demokratikus Koalíció kikezdésére irányuló törekvésekhez, különösen nem az utalt személyekhez.

A cikk rövidítve a Népszavában jelent meg először:

http://nepszava.hu/cikk/1036605-gratulalunk-kiknek-es-mihez