Krausz Tamás: Trump – az amerikai Hitler?

Néhány szempont a trampizmus értelmezéséhez

A kapitalizmus globális rendszerében a politikai alternatívák is globálisak minden sajátszerűségük ellenére is. Mi, kelet-európaiak igazán jól ismer(het)jük Trumpot és a trampizmust. Most már jobban ismeri Amerika és hamarosan még intenzívebben megismeri Nyugat-Európa is a francia Le Pen, az osztrák Hoffer vagy a holland Wilders és a többi szélsőjobbos figura alakjában. Orbán és Kaczynski a klasszikus történelmi örökség modern megszemélyesítői Kelet-Európában. Ők a „nemzeti tőke” kíméletlen, tréfát nem ismerő képviselői, akik érdekeiket úgy tudják eladni, mintha a mindenkori „nemzeti” vesztesek, a „kisemberek” oldalán állnának, őket védenék. A recept szinte mindenütt ugyanaz: a kapitalizmus megoldhatatlan strukturális válságát, a munkanélküliséget, emberek milliárdjainak végtelen szegénységét, a környezetpusztítást, a háborúk és az erőszak örökös körforgását nem tudják, nem is akarják kiküszöbölni. Az ellenállás, a „lázadók” leszerelésének „vezérelvű” módszereit alkalmazzák. Mindezt azzal a látszattal teszik, mintha valóban el akarnák söpörni az establishmentet. Eltekintve itt a történelmi gyökerek felidézésétől, csupán jelezzük, hogy a tőkés rendszer több mint két évszázados történetében a politikai hatalom menedzselésének különféle típusai jöttek létre: polgári demokrácia, tekintélyuralmi rezsim, fasizmus…

Az Egyesült Államokban nyilvánvalóan nem fenyeget fasiszta diktatúra. A félperiférián a lengyel és a magyar fejlődés a tekintélyelvű politikai rezsimet szült (Horthy, Pilsudski), beleértve itt az államszocialista rendszerek – természetesen egészen más tartalmú – tekintélyelvű alapjait is. Mára ez ismét megszilárdulni látszik. Ám Ukrajnában a fejlemények egy pronáci rezsim létrejöttéig terjednek, amelyet alapjában a Nyugat hívott életre, hogy biztosítsa a tőkés újratermelési folyamatot a korábban nem létezett állami keretek között, amely vagy csak szovjet kommunista vagy erős szélsőjobboldali-pronáci hagyománnyal rendelkezett.

Az USÁ-ban a polgári rezsim másfajta eltorzulása megy végbe, itt a kígyótojásból másfajta kígyó kel ki, a történelmileg létrejött tenyésztelepen a fasizmus csak periferiálisan bukkan elő, például a Ku-klux klán formájában. A trampizmus sem előzmények nélküli, ha belegondolunk, a mccarthyzmus bizonyosan rokonságban áll vele. De napjainkban nincsen kommunistaellenség, nincsen „ötödik hadoszlop”. Van viszont „hivatkozás” a régi tekintélyi elvekre, a tisztességre, a lovagiasságra, a helyi értékekre, a vallásra. A liberalizmussal szemben az idegenek megvetésére, kirekesztésre, és a rasszizmusra támaszkodó autoriter kormányzási mód körvonalazódik, amely mögött felsejlik a hazai piacokhoz erősebben kapcsolódó tőke profitrátájának süllyedő tendenciája, a közvagyonok, a közpénzek „nemzeti”, azaz magánkisajátítása. A demokrácia „globális értékeivel” (Jugoszlávia, Irak, Líbia, Szíria, Afganisztán, Ukrajna stb. „felszabadítása”) szemben a nacionalizmus egy másfajta, az izolacionizmus hagyományait követő formája borul virágjába. A világ gazdasági és területi újrafelosztásáért folyó harc modellt vált: a nemzetállam zászlaja alá áll. Az országok nemzeti dohányboltokká változnak…A félperifériás gengszterkapitalizmus törvényeit kezdjük itthon végre megismerni, most megismerhetjük a centrumkapitalizmus fokozatos lerohadását, alámerülését is – a trampizmus formájában.

Trump és a trampizmus győzelme – a neoliberalizmusra mint koncepcióra és (geo)politikai gyakorlatra épülő világrendszer válságának terméke és megnyilvánulása. A globális tőkeuralom másik arca. A trampizmus alapvető társadalmi bázisa a fellázadt „vidéki bunkó”, a sportos homofób macho, a felfegyverzett, emellett persze „bigottan” vallásos, piás „kisember”, aki (kis)vállalkozóként ma már az „amerikai álom” egyre hervatagabb képviselője. A fehér angol-szász kispolgár mindenre kész, ha érdekeiről van szó.

Obama vagy Clinton asszony talán szebb, mint Trump, hiszen legalább nem rasszisták, de minden feltételt megteremtettek Trump számára. Már régesrégen „kinyírták” az amerikai baloldalt, a mostani választási kampányban még a mérsékelt szocialista Sanders-ből is bohócot csináltak, aki segíteni próbált azáltal, hogy fellépett a demokraták (liberálisok) által létrehozott rémes egyenlőtlenségek ellen, az USÁ-ban is terjedő szegénység ellen, az általuk gerjesztett háborúk, a globális tőkeuralom korlátlansága ellen. Ám a liberális uralmi elit, amely a korrupcióban elmerülve azt gondolta, hogy bármit megtehet, tévedett. Európában már régen tart az a folyamat, amely a kapitalizmus megnyomorító jelenségeit a „kisebbségekből” (színesbőrűek, melegek, kommunisták, civilek, nagyvárosi értelmiségiek, zsidók és mexikóiak, másként gondolkodók és nők stb.) ellenséget faragó új (szélső)jobboldal . Mert hát ellenség, az kell, mégsem helyezkedhet a trampizmus osztályalapokra a milliárdos zagyváló vezérrel az élen. Trump mögött felsejlik a tőke minden csoportja, az olajnagytőkétől Zuckerbergig.

Trump „érdeme”, „haszna” annyi, hogy érzékelte azt, amit az elbizakodott, a világuralmi pozíció fenntartásába belerokkant nagyvárosi elit nem érzékelt. Nem veszi tudomásul, hogy Amerika többé már nem képes arra, hogy a világot ellenőrzése alatt tartsa. E feltételek között megerősödhet az antikapitalista baloldal a maga rendszerellenes, a rendszeren túllépő alternatívájával. Ki az, aki még ez után is hisz a jó kapitalizmus eljövetelében?

Ha van ilyen, ne nevezzétek többé baloldalinak, végleg eladta lelkét az ördögnek.

 

Krausz Tamás

89 hozzászólás “Krausz Tamás: Trump – az amerikai Hitler?” bejegyzéshez

 1. Mindig a régi rendszerhez való viszony ragadja el a kommunisták idősebb, de gyakran a fiatalabb nemzedékét is. Fidel kapcsán is ez történt. Mások, mint például Konok P. és a hozzá hasonló „kommunisták” a mai rendszerben szeretnének hatni. Jól látják, hogy a régi rendszer, a régi szocializmus (Lenintől Fidelig) teljes elvetése nélkül nincs ma hatékony közszereplés, egyszerűen, mint valaki írta már ezen az oldalon, ez a belépőjegy a mai médiumokba. Ez sok fiatalnak tetszik, mert módja van a nyilvánosság előtt megszólalni, csak annyi a feltétel, hogy kidobjuk az orosz forradalmat és következményeit. Ezzel, ráadásul, a „szélsőbalosságot” is betérítik a liberális zászló alá. Kiherélik az antikapitalista baloldalt. Szép funkció. De mi sem vagyunk sokkal jobbak, hogy nem vagyunk képesek a múlt igézetéből kilépni. Többet ér egy jól irányzott csapás a régi szocializmus védelmében, mint egy napjainkban hatékony antikapitalista baloldal szervezeti megalapozása.

  1. Ne haragudj, de ha elolvasod a másik topicban a ’94-ben írt cikkemet, láthatod, hogy én megkíséreltem egy olyan kritikai elemzést adni „a létezett szocializmusról”, ami a kritikát nem tévesztette össze a csípőből való elutasítással. Mások – „sokan, de nem elegen” – hasonló álláspontot fejtenek ki (és próbálnak meg megvédeni).

  1. Nekem megadatott, hogy fiatal tiszt koromban fizikai közelségből is láthattam Fidelt, amikor a Varsói szerződés egyik magyarországi hadgyakorlatára is ellátogatott. Máig is azt a képet őrzöm róla.
   Ha valakit igazán tiszteltem az életemben édesapámon kívül, az ő volt.
   Élete, pályafutása, forradalmárrá való válása – és legfőképpen megmaradni forradalmárnak – azt hiszem nagyszerű emberi dolog.

 2. Ha Trump komolyan gondolja, hogy az USA a New Deal előtti idők után ismét vegyen irányt az izolacionizmusra és a protekcionizmusra, a nemzetközi hatalmi és gazdasági viszonyok ellenérdekeltsége okán kudarcot fog vallani. Ám mire ez elbukik evvel a leporolt avítt koncepcióval, addigra Nyugat-Európa, de talán egész Európa ráfarag…

  1. Fekete György
   2016-11-22 – 10:28
   Tovaris
   2016-11-22 – 09:42

   Trump a 2008-ban aláírt TPP (Transpacific Partnership) felmondásáról beszélt.

   A TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) még nincs aláírva.

   A 2008-as úgynevezett pénzügyi válság (ami még valószínűleg most is tart vagy már átment a következőbe, és félő, hogy hasonló lesz a befejezése, mint az 1929/33 [1945 szeptember 2?] válságnak – szélsőjobb fordulatok sora, világháború), az 1973-as olajválsághoz hasonlóan mélységében sok mutatót tekintve meghaladta a Nagy Válság analóg mutatóit – ám azóta sokat változott, fejlődött a kapitalizmus szociális hálója és ezért – látszólag – kevésbé voltak pusztítóak.

     1. Ahogy vesszük. Ugyanakkor szarvashibát vétettél. Rá is kérdezek. A kapitalizmus azon szociális hálójára hivatkoztál az imént (en bloc másik nincs), amelyet idestova fél évszázada újra és újra ritkítanak, nyesegetnek, kurtítanak? Konkrétan a Vaslady által kezdve… Érvelésed, már megbocsáss, a Lenin Intézetben végzett egykori polgaz tanárjaiméra emlékeztet.

     2. Fekete György
      2016-11-22 – 15:17

      Ejnye Tanár úr!

      Kérdezted: ” Aláírták már a TTIP-et?”

      Én írtam: „A TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) még nincs aláírva.”

      El tudsz képzelni ennél pontosabb választ? Hogyan „véve”?

      A másik.

      Tény 1) Az „olajválság” nagyobb gazdasági visszaesést okozott, mint a Nagy Válság – lényegesen kisebb szociális következményekkel. Ennek oka a háború után kiépített keynesiánius jóléti (fogyasztói) társadalomnak a Nagy Válság előtti időszakéhoz („huszas évek”) képest lényegesen „sűrűbb” szociális hálója volt. A keynesianizmus ugyan belebukott a válságba (és jött a monetarizmus-neoliberalizmus Reagannel és Thatcherrel), de a válság lényegesen kevesebb emberi tragédiát okozott, mint a Nagy Válság.

      Tény 2) Az „olajválság” 1973-ban robbant ki, Margaret Thatcher 1979-ben lett miniszterelnök.

      Tanár úr – Te már megint kekeckedsz 🙂

     3. Margaret Thatcher (és a többi neoliberális bonc) a keynesiánus gazdaságpolitika sűrűn szőtt szociális hálóját ritkították meg, de az még megritkítva is sűrűbb, mint a Nagy Válságot megelőző időszaké. Hasonló a helyzet nálunk, Magyarországon is. A rendszerváltás (én kb. 1984-től számítom) alaposan megszaggatta a Kádár-rendszer szociális hálóját, de az még így is jóval sűrűbb, mint a Horthy-rendszer legjobb időszakáé.

      Mindez nem a hálószaggatókat dicséri, pusztán a társadalmi-gazdasági fejlődés (amit azért nem igen lehet tagadni) történelmi logikája.

     4. Ejnye polgaz tanár úr!

      Amire hivatkozol, ott Tovaris hozzászólására reagáltam, amelyben ő nem TTP-ét, hanem TTIP-ét írt, mint amelyből való kilépést meghirdette Trump. Ezért kérdeztem rá. Vagyis te itt elcsúsztatásba estél. Lehet, hogy figyelmetlenségből, ám a tényen nem változtat.

      Utána meg marhaságot jegyzel: „Az “olajválság” nagyobb gazdasági visszaesést okozott, mint a Nagy Válság – lényegesen kisebb szociális következményekkel.” Hány munkanélküli lett a világban a Nagy Válság idején, s hány az olajválság következtében?

      Végül, neked is jegyzem. Amennyiben Trump valóban protekcionista külgazdaság-politikát fog folytatni, valószínűleg lényegesen beszűkülnek a lehetőségek, hogy elkerüljük a Nagy Válság (1929/33) – valamilyen változatban történő – ismét bekövetkezését.

     5. Szinte szégyellem magamat, hogy erre a színvonaltalan replikára válaszolok. Ígérem utoljára teszem.

      1) Kétségtelen tény, hogy (Phoenix 2016-11-22 – 12:27) hsz-emet a Tanár úr hsz-e alá válaszoltam, de a fejlécben jeleztem, hogy a válaszom Tovarisnak is szól. Nem gondoltam volna, hogy nehézséget okoz a válaszok célszemélyének beazonosítása. Ám úgy tünik, mégis.

      Tehát

      Tovaris
      2016-11-22 – 09:42

      „Trump “uralkodásának” első száz napjában megígérte, hogy megfontolja kilépését a TTIP-ből.”

      Erre válaszoltam (Tovarisnak és nem a Tanár úrnak)

      „Trump a 2008-ban aláírt TPP (Transpacific Partnership) felmondásáról beszélt.”

      Fekete György
      2016-11-22 – 10:28

      „Aláírták már a TTIP-et?”

      Erre válaszoltam (a Tanár úrnak és nem Tovarisnak)

      „A TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) még nincs aláírva.”

      Remélem most egészen világossá vált a dolog. Ha nem, hát nem … 🙁

      2) Egy gazdasági válság mélységét a gazdasági teljesítmény (vitatható megközelítéssel a GDP) visszaesése jellemzi. Ez 1929/33-ban kisebb volt, mint 1974 és 1979 között.

      A gazdasági válság szociális hatásának egyik (nem egyetlen) jellemzője a munkanélküli tartalék-sereg felduzzadása. Ez 1929/33-ban nagyobb volt, mint 1974 és 1979 között.

      Vagyis az “olajválság” nagyobb gazdasági visszaesést okozott, mint a Nagy Válság – lényegesen kisebb szociális következményekkel.

      Talán én nem pontosan ezt állítottam?

      Ám aki kekeckedni akar, az kekeckedik – ha hó esik, ha szél fú …

      Ismét le lett a vita züllesztve a béka hátsója alá. Gratulálok Tanár úr 🙁

  1. Amennyiben Trump valóban protekcionista külgazdaság-politikát fog folytatni, valószínűleg lényegesen beszűkülnek a lehetőségek, hogy elkerüljük a Nagy Válság (1929/33) – valamilyen változatban történő – ismét bekövetkezését.

   1. Ehhez nem értek, én csak azt a hírt közöltem, amit Oroszországból e-mail-ben megkaptam. Regisztráltam egy e-mail szolgáltató „Gorjacsie Novosztyi” nevű szolgáltatásra, amely a friss híreket állandóan megküldi.

    1. Az általad megadott linkben egyértelműen TPP és nem TTIP szerepel:

     „Выход из ТПП

     Так, политик подтвердил, что намерен на посту главы государства добиться выхода страны из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).

     Я собираюсь выпустить уведомление о намерении выйти из Транстихоокеанского партнерства — потенциальной катастрофы для нашей страны. Вместо этого, мы будем вести переговоры о честных двусторонних торговых сделках, которые вернут рабочие места и производство назад в Америку
     Дональд Трамп

     ТТП — торговое соглашение, подписанное в феврале 2016 года, между 12-ю странами Азиатско-Тихоокеанского региона, целью которого является снижение тарифных барьеров, а также регулирование внутренних правил в странах-участницах в таких областях как трудовое право, экология, интеллектуальная собственность и ряде других.

     Помимо США, готовивших документ, его подписали Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу. Соглашение активно продвигал действующий президент США Барак Обама.”

     ТПП – a TPP cirill transzkripciója

     ТТП – a TTP orosz nevének (Транстихоокеанском партнерства) rövidítése

     1. Mivel sajtóhibát vétettem, ezzel én okoztam ezt a vitát? Sajnálom.

 3. Piszok jó. Ez a web tényleg nem liberális. Mert időnként cenzúráz. Például nem engedte be megosztásomat arról, hogy liberális blogközösségi fórumon volt eszdéeszes véleményvezér sztárolja az 56-os Tuskólábút. Pedig odaküldött rápirító szövegemet is ideillesztettem.

 4. Magyarországnak az „jó” (Trump vagy nem Trump metszetében), ami egyrészt nincs kedvező hatással a hazai szélsőjobboldal térnyerésére, másrészt meg erősíti az ország relatív függetlenségét – mind az USA-tól, mind Nyugat-Európától, mind Oroszországtól.

  1. Bulgária új elnöke (MiG-29-es vadászpilóta, tábornok) kijelentette, hogy felül kívánja vizsgálni országa NATO-tagságát és vissza akarja állítani az orosz-bolgár barátságot, a gazdasági kapcsolatokat, valamint a térség összes országával a jó viszonyt.
   Trump „veszni hagyná a NATO-t”…
   Oroszország nagyhatalom…mondta Obama.
   A hazai jobboldal meg ugyanazt csinálja, mint anno a nácik. Kérdés: lesz-e tömegbázisuk?

   1. Sajnos Magyarországon a szélsőjobboldalnak sokkal inkább van tömegbázisa, mint a szocialista és nem szocialista liberálisoknak, nem beszélve a rendszerkritikai baloldalról. A köznépből még mindig igen számosan fájlalják, hogy Németország (Hitler ide vagy oda) elveszítette a második világháborút, továbbra is többen sajnálják Trianont, mint a holokausztot. Az új nemzedékek dettó.

    Nem az a kérdés, hogy Trump náci-e, hanem az, hogy megválasztása miként hat ki Európa-szerte a szélsőjobboldalra, nekünk különös tekintettel a Kárpát-medencére.

     1. Nem volt meg az alapfeltétel. Lásd kommentem első mondata. Ne csak azt olvasd el, amibe úgy véled, hogy bele tudsz kötni… 🙂

 5. Nem tudni, hogy Tramp „bunkósága” lesz-e nekünk „jobb”, vagy ha az alapból russzofób Mrs . Clinton „emocionális” ostobasága jutott volna? Mindenesetre Tramp-nak az esetleges „akár vesszen a NATO” megjegyzése is jól jöhet – hosszabb távon. Obama máris csavart egyet eddigi álláspontján (most már mindegy alapon) – Oroszországot szuperhatalomnak minősítette. A NATO egyik tábornoka pedig kijelentette, hogy „Oroszországra az erőegyensúly fenntartása érdekében szükség van”… Kérdés, hogy ezek mit fognak a közeli és a távoli jövőben jelenteni a világ számára.

 6. Történelemismereti (ál)kérdés

  1930 szeptembere és 1931 februárja között a kommunista és a náci parlamenti képviselők „akcióegységben”, folyamatos obstruálással gyakorlatilag működésképtelenné tették a Reichstagot, hogy megbuktassák a Brüning-kormányt.

  1932. szeptember 12-én a kommunisták benyújtotta (Torgler) bizalmatlansági indítvánnyal a Reichstag megbuktatta a Papen-kormányt. A bizalmatlansági indítványt a nácik is megszavazták.

  Vajon a LIBERÁLIS weimari köztársaságot egyaránt támadó kommunista párt és náci párt közül melyik húzott hasznot az első német polgári demokrácia bukásából?

  Fenti gondolatok akkor jöttek föl bennem, amikor belefutottam a szélsőjobboldalinak ismert Echo TV-be, ahol Trump megválasztását rendre diadalittasan kommentálják…

  1. Nem véletlenül választotta a náci párt a vörös zászlót alap szimbólumnak. A politikában képzetlen tömegeket megtévesztette a populista, szociál-demagógia (a párt neve is eleve megtévesztő volt) s nem vették észre a vörös csillag hiányát az egész „bal-szerű” propagandában. Az ál-kapitalizmus ellenességet meg főleg nem. Néhány évre megszűnt a munkanélküliség, jólét következett be, hatalmas ipari fellendüléssel – hogy alig 10 év múlva bombák hulljanak a német városokra.

   1. A náci párt zászlaját maga Hitler tervezte. Alapja nem a vörös, hanem a birodalmi Hohenzoller fekete-fehér-vörös. Az a zseniális benne, hogy két homlokegyenest ellenkező értelmezése lehetséges. Az egyik, az amit Te is adtál: azt a látszatot kelti, mintha a munkásmozgalom vörös zászlója lenne. A másik azonban a preventív ellenforradalom zászlaja: a forradalom vörös zászlaján, középen terpeszkedve uralkodik az ellenforradalom fehér köre, amit mintegy megkoronáz a misztikus fekete horogkereszt.

    Ott tolong le a falka,
    A sápadó tarka-barka,
    Rendetlen, mord csapat,
    Vérvörös zászló leng felette,
    Hatalmas horog a keresztje,
    Min a szegény fennakad.

    (bertolt brecht Inség és rettegés a III. Birodalomban)

 7. Hogy a cikk eredeti témájához visszakanyarodjak, Trump és Mrs. Clinton jelölése mélységesen kifejezi az amerikai hatalmi struktúra állapotát. A történelemből tudjuk, hogy az az elnök, aki gyökeres változásokat tűz ki maga elé, azt rendszerint lelövik.
  Az, hogy egy „vidéki bunkó”, vagy egy „vén hisztis picsa” az elnök, az az amerikai katonai-ipari komplexumnak és az imperialistáknak teljesen mindegy. Csupán az a lényeg, hogy az ő érdekeiket szolgálják.

 8. Dr. Borján József-nek 2016-11-18 – 19:54

  Tisztelt doktor úr!
  Amit itt Ön leírt, az magáért beszél. Kommentárra semmi szükség. Legfeljebb még nem tűnt fel Önnek, hogy itt a többségnek – nevezzük őket nyugodtan bolsevikoknak – merőben más véleménye van a hatalmi struktúrákról.
  És ez így nagyon jó.

 9. Már meg ne sértődjön, Dr. Borján. Nem tudom, miből doktorált, de hogy a marxizmus alapgondolatait még felidézni sem tudta ezen az oldalon, az biztos. Mint mások is rámutattak, maga valójában a régi marxista-leninista, valóban sok haladzsát tartalmazó legitimációs ideológia helyére egy még sokkal primitívebb ideológiát állított: a pénz istenítését. Ezzel nem sokat segít a kisnyugdíjasoknak!!!, akiket a tőke szent képviselői lényegében kidobtak a piacról. Tényleg mindent elfelejtett, amit tanult vagy nem tanulta meg akkor sem a leckét?

 10. Dr. Borján József-nek 2016-11-17 – 09:57

  Tisztelt doktor úr!
  Oktatói bizonyítványom nekem is van, igaz, valószínűleg nem abban a témakörben, mint Önnek. De tudomásom szerint itt még többeknek is van.
  Az Ön példája a ragyogó bizonyíték arra vonatkozóan, hogy miért is lehetett a szocializmust ideiglenesen levenni a napirendről.
  Nem jól tanította ugyanis. Önt nem ismerem, de el tudom képzelni, hogy melyik volt oktatómat modellezi, akinél annak idején nekem is szigorlatozni kellett.
  Ha Önnek ilyen lesújtó véleménye van a szocializmusról, akkor mi késztette arra, hogy annak idején oktassa?
  Nem veszi észre, hogy Ön és az önéhez hasonló hozzáállás tette lehetővé elsősorban annak a nómenklatúrának az árulását, akik szabotálták a szocializmus és pont a „mani” istenét követve alakították ki ezt a gyalázatos rendszert?
  Talán elgondolkodhatna ezen egy kissé…

 11. A tabletemről már megint nem fogadta el a beírást a rendszer.

  Kénytelen vagyok megismételni (a tartalmat is ismétlem, mert ugyan már sokszor leírtam, de sokan még elgondolkodni sem akarnak rajta)

  A politikai bal/jobb ugyanolyan viszonyítási ponttól függő tulajdonság, mint a térgeometriai.

  Természetesen a baloldaliság nem azonos a kommunistasággal, hiszen a fogalom a Nagy Francia Forradalomban keletkezett, és nem a Babeuf-féle utópikus kommunizmussal kapcsolatban, hanem a jakobinus-girondista szembenállással kapcsolatban.

  Valójában egy politikai csoport egy adott, fontosabb társadalmi kérdéssel kapcsolatban akkor tekinthető baloldalinak, ha szándékai, tevékenysége az adott kérdésben rejlő előjogok, hátrányos megkülönböztetések (tkp. negatív előjogok), az ezeken alapuló status quo csökkentésére, megszüntetésére irányul. És viszont akkor jobboldali, ha a status quo megörzéséért, illetve a baloldal által forradalmilag meggyengített/megszüntetett status quo helyreállításáért dolgozik (ez utóbbi esetben ellenforradalmi jobboldalról van szó).

  A kommunisták azzal, hogy céljukat az idegen munkát leigázó magántulajdon megszüntetésében jelölik meg tulajdonképpen minden társadalmi kérdésben (ha úgy tetszik szélső) baloldaliak. Ellenkezőleg a korporativista, soviniszta, rasszista fasiszták/nácik minden társadalmi kérdésben (szélső) jobboldaliak, annak ellenére, hogy szociális demagógiájukkal ennek az ellenkezőjét akarják elhitetni a társadalommal.

  Azok a polgári demokraták, akik a Respublika diktatórikus oldalával szemben az azt korlátozó demokratikus „fékek és ellensúlyok” érdekében lépnek fel, ebben a nagyon nem mellékes társadalmi kérdésben baloldaliként jelennek meg, miközben az idegen munkát leigázó magántulajdon védelmében kőkemény jobboldaliak. De még ezen belül is bizonyos kérdésekben (általános emberi jogok, lelkiismereti szabadság stb.) a polgári demokraták citoyen-liberális szárnya baloldali, míg a konzervatív, keresztény-demokrata szárnya jobboldali.

  Kedvenc „kredom” aktuális átfogalmazása a kommunista szövetségi politikára is érvényes:

  „Kommunisták édes Istene! Adj a kommunistáknak elég bátorságot, hogy a különböző társadalmi kérdésékeben együtt merjenek működni az adott kérdésben baloldali polgári erőkkel! Adj a kommunistáknak elég erőt, hogy ugyanezekben a kérdésekben kérlelhetetlenül fel tudjanak lépni az adott kérdésben jobboldaliként viselkedő polgári erőkkel szemben! És adj a kommunistáknak elég eszet ahhoz, hogy e kettőt meg tudják egymástól különböztetni!”

  Eközben a kommunisták ellen kell, hogy tudjanak állni a politikában egyik legártalmasabb, legaljasabb szillogizmus-pár kísértésének:

  „Az ellenségem ellensége a barátom, az ellenségem barátja az ellenségem”

  Ugyanis a döntéseket mindig „a konkrét helyzet konkrét elemzésével” kell meghozni. Ámen!

  1. “Kommunisták édes Istene! Adj a kommunistáknak elég bátorságot, hogy a különböző társadalmi kérdésékeben együtt merjenek működni az adott kérdésben baloldali polgári erőkkel! Adj a kommunistáknak elég erőt, hogy ugyanezekben a kérdésekben kérlelhetetlenül fel tudjanak lépni az adott kérdésben jobboldaliként viselkedő polgári erőkkel szemben! És adj a kommunistáknak elég eszet ahhoz, hogy e kettőt meg tudják egymástól különböztetni!”…
   Én úgy vélem, hogy a kommunisták, ha vonakodva is, de több alkalommal is keresték a többi baloldaliakkal az együttműködés lehetőségét, de azt pont a magát baloldalnak tartó MSZP utasította el, csípőből.

   1. Én nem általában való együttműködésre gondoltam, hanem adott politikai kérdésekben, és az MSZP-t sem általában tartom baloldalinak (a tagsága egy jelentős részét inkább, a vezetését csak a hsz-emben említett „diktatúra vs demokrácia” kérdésben – abban sem mindig). Például én egész jól együtt tudtam működni Krausz Tamással akkor is, amikor még az MSZP tagja volt.

 12. Hát, ha kell, újra meg újra leírom.

  A politikai baloldal természetesen nem azonos a kommunizmussal – hiszen a fogalom a Nagy Francia Forradalomban keletkezett, és nem a Babeuf-féle utópikus kommunizmussal kapcsolatban, hanem a jakobinus-girondista szembenállással kapcsolatban.

  Valójában a politikai bal/jobb ugyanúgy viszonyítási alap függvénye, mint a térgeometriai.

  Valamely alapvető társadalmi kérdésben az a politikai megközelítés a baloldali, amely a kérdésben rejlő előjogok, hátrányos megkülönböztetések csökkentését, megszüntetését szorgalmazza, az ezekre alapuló status quo lebontásán munkálkodik. Jobboldali pedig az, amelyik az előjogokon, megkülönböztetéseken alapuló status quot meg akarja őrizni, a baloldali forradalom által felszámolt status quot vissza akarja állítani (jobboldali ellenforradalom).

  Így természetesen a valódi kommunizmus minden társadalmi kérdésben baloldali (ha úgy tetszik szélső), a korporativista, soviniszta, rasszista fasizmus/nácizmus minden társadalmi kérdésben (szélső) jobboldali, bár a szociális demagógiával azt a látszatot igyekszik kelteni, hogy voltaképpen a kommunistáknál is baloldalibb.

  Viszont például a különböző polgári-demokratikus irányzatok a polgári demokrácia kérdésében (a diktatúrát ellensúlyozó „fékek és ellensúlyok” kérdésében) baloldaliak, miközben az idegen munkát leigázó magántulajdon kérdésében harcosan jobboldaliak. Ezen belül egy sor kérdésben (általános emberi jogok, alkotói szabadság stb.) a citoyen-liberálisok, szociáldemokraták baloldaliak, a konzervatívok, keresztény-demokraták jobboldaliak. És így tovább …

  Itt is érvényes (ezúttal a kommunista szövetségi politikára vonatkozóan) a kredo:

  „Istenem! Adj a kommunistáknak bátorságot, hogy minden társadalmi kérdésben merjék támogatni az adott kérdéshez baloldalian hozzáállókat! Adj erőt nekik, hogy felvegyék a harcot az adott kérdéshez jobboldaliként hozzáállókkal! És adj nekik politikai bölcsességet, hogy a kettőt meg tudják egymástól különböztetni!”

  Ehhez többek között, de nem utolsó sorban nem szabad bedőlniük a két legveszélyesebb, legkártékonyabb szillogizmusnak:

  „Az ellenségem ellensége a barátom, az ellenségem barátja az ellenségem.”

  Mindig a konkrét helyzet, konkrét elemzésén kell alapulnia a politikai döntésnek.

 13. Véleményem szerint a „baloldal” az, amelyik szeretne a javakból részesülni úgy, mint a jobboldal, de mások az újraelosztás módszerei. Próbálkoztak az államosítással, a vagyon közös kezelésével, de abból nem lehetett tartósan kivételezni anyagokat. Ezért csatlakoztak a többpártrendszerhez, a váltógazdasághoz, kitalálták a privatizációt, de mint látjuk ez sem OK. Mindegy milyen oldalnak nevezzük a „hatalom” gyakorlóit. Tök mindegy. Csak az újraelosztásért megy a hajcihő. Minden rendszer megtalálja ehhez a jó dumát. Ez megy mikrotársadalmi, makrotársadalmi környezetben és globálisan is. Az USA-nak kell a háború, mert korszerűnek mondható fegyvereit veszik, mint a cukrot. Nekem egy háború, meg egy forradalom jutott, de távoli megfigyelőként hány háborút kísérhettem figyelemmel. Ez jut az utódaimnak is.

   1. Gondolod, hogy ezzel meg tudod győzni a fórumozó társat?

    Miután Marx szerint „az ember anatómiája [azaz a jelen állapot] a kulcs a majom anatómiájához [azaz a jelent megelőző múlt, amiből a jelen kifejlődött]”, bizony ha legalább nagy vonalakban nem mutatod ki, hogy hol, mikor és hogyan történt a törés, akkor nem győzöd meg Dr. Borjánt, hogy „a Téli Palota ostroma” nem „egy “hajcihő” volt a tőke újraosztásáért vívott harcban és” nem igaz, hogy „ráadásul még az “anyagokat” sem “lehetett tartósan kivételezni””. Úgy nem lehet valakivel vitatkozni, hogy eleve feltételezed, a vitapartnered Neked érvek nélkül is mindent elhisz, hiszen Nálad van a „bölcsek köve”. (Már csak azért sem, mert az nálam van 🙂 )

    1. Rendben van. Megint elvetettem a sulykot és bocsánatot kérek.

     Amit a doktor úr ír az újraosztásról, az alapjaiban egyezik a kuruc.info, hídfő.ru, Schuszter Lóri propagandájával: Lenin (a puccsista) azért „államosított”, hogy a Putyin majd privatizálhasson és í. t.

     Ezzel szemben Lenin azért vezette győzelemre a szovjethatalmat, mert a tőke újraosztásában nem érdekelt munkások hatalmában látta az igazi demokrácia zálogát:
     http://hu.mebal.eu/tgm-jeremiasi-atkaimat-szorom-a-jelenkorra/#comment-8667

     De idővel az egészet „kapitalista útra” vitte a nómenklatúra. Azoknak az élén, akiknek szintén büdös volt a prolik diktatúrája. Ahogyan arra többen figyelmeztettek: Trockij, Mao Ce-tung (tőle származik az idézet), a 70-es évek „ó-sztálinistái”, ha úgy tetszik: G. Orwell. Ki ezt, ki azt okolta, de végülis a proletár lett a hunyó.

     A szocialista Magyarországot sem a reformkommunisták építették fel. (Azok csak szétszabotálták és adminisztratíve felszámolták, hogy (komprádor) burzsoák lehessenek.) De a „bolsevik kövületek”: azok, akik népi demokráciában gondolkodtak.

     A „anyag kivételezés”(?), aminek csak egyik jele volt a csókos VGMK (1982) — már a sírja volt a szocialista forradalomnak. Néhány évvel korábban került a mozikba Bacsó Tanúja – a „rothadó kapitalizmus” – és akkoriban indult be a kommunisták kigúnyolása, a munkások letrógerozása, lelopózása. A Nem Fenntartható Rendszer c. hitvallás agyakba sulykolása…

     1. Tisztelt Tovaris etárs! Ha valakinek van egy véleménye, amelyet saját tapasztalata alapján alakított ki, azzal vitatkozni lehet, de a kurucinfora kenni, az már blődség. Nem olvasom és nem követem a ki-t, De ön is gondoljon bele, melyik rezsim nem a pénz újraelosztása körül settenkedett, Így, vagy úgy. A „munkásosztály élcsapata kik is voltak. Milyen privilégiumokat élvezhettek. Két tag beszélgetett, aki egy nappal előbb értesülhetett az áremelésekről. Ők gyorsan vehettek két kiló cukrot. Aztán megkérdezték tag vagyok e? És belesápadtak, mi lesz ebből. Nos semmi, elfogyott a cukor.

     1. A doktor úr azzal vádol, hogy nem olvasom el a véleményét. Ez nem igaz. Viszont, azzal, hogy „rám keni” a kurucinfózást (amit „r” fórumtársunk – egyébként nagyon helyesen összehasonlított a doktor úr véleményével) – tényleg figyelmetlen olvasásra utal.
      Másfelől nem vagyok az elvtársa – az elveink különbözőségét illetően.

  1. Tipikus burzsoá hozzáállás, amely nélkülözi a marxizmus elméletének a minimális jelenlétét is. Akkor még nem is említettük a történelmi materializmust, mint a marxizmus egyik alap ideológiáját.
   A jelenlegi, önjelölt „baloldal” idézőjelben való emlegetése megfelel a kommunisták alap hozzáállásának, de az okok és okozatok összefüggéseit vizsgálva alapjaiban sántít.

   1. Tipikus pökhendi hozzáállás, ami nélkülözi a vitapartner legcsekélyebb tiszteletét is, a marxista igazság legcsekélyebb érveléssel való, ezért esetleg meggyőző védelmét, és semmi másra nem jó, csak a marxizmus lejáratására.

    (Már meg ne haragudj … 🙂 )

    1. Kedves Borján úr, atyaúristen! Miféle érvelés ez egy 1958-ból eredő példa tükrében? Aön álláspontja mintha megideologizálná az új rendszerhez megtért emberek fordulatát. Mondhatja azt, hogy új rendszer önnek jobb, mint a régi volt, de összekeverni a két rendszer működésmódját, az „megbocsáthatatlan” elméleti hiba!!!!! Az egyik profittermelő társadalom volt, a másik meg nem…És különbségből sok minden következik. Egyébként legutóbb már TGM is odajutott, hogy az új rendszer mind morális, mind szociális értelemben alulmúlja a régit. Ebből nem következik, persze, hogy a régihez kellene visszatérni. Út csak előre van. Ez a mai rendszer „egy lépés előre, kettő háta”.-

     1. Tisztelt Mindenki!
      Azt hittem, egy értelmes emberekből álló értelmiségi csoportba jelentkeztem be. Hát nem így van. Ősrégi, történelmi tanok makacs védelmezői, provokátorok, el sem olvassák amit írtam, csak beleolvasnak és támadnak. Olyannal, amit nem is írtam, olyannal, aminek semmi köze hozzám. Nekem semmi közöm a KI.hoz, És egyre gyűlölködőbb, személyeskedő megjegyzéseket olvasok. Ilyen hozzászólásokat a Facebook idétlen fiataljai engednek meg maguknak.
      Törődjenek bele az önök világa régen elmúlt. Igaz nagy állat az ember, mert olyat tesz, amit a természet egyetlen lénye sem. Öl. ha nem is kell, vagyont gyűjt, ha már nem is tud mit kezdeni vele. A proletár diktatúra valóban diktatúra volt, de nem proletár. A proletár dolgozott, a diktatúrát pedig a nevükben önjelölt diktátorok rendszeresítették. Hozzácsatlakoztak azok a tudósok, akik akadémiai tudásháttérrel adtak ideológiai hátteret a proletárdiktatúra igazolásához. Mi volt a különbség az elmúlt korok diktátorai között és a jelenkoriak között is. Az egyházak odateszik a padra a bibliát, az imakönyveket, a zsoltárokat. Önök meg kötelező átképzésre küldtek mindenkit. Oszt kiderült, nem sikerült. Aktív működésem alatt 4-5 évenként vizsgált a hatalom helyi képviselője, feljelentettek pártellenes magatartás címen. Az egyik feljelentőmet még a tagtársai sem vették komolyan, a másik pedig hatalma csúcsán lett öngyilkos. Mert magas volt neki a kézhez kapott hatalom gyakorlása. Évekkel később engem megkértek annak a poziciónak a betöltésére. Nem haltam bele. Én meg itt vagyok. Igaz önként jelentkeztem ide, de búcsúzom. Legyenek még sokáig egészségesek, és bízzanak boldog ifjúkoruk örömeinek visszatéréseben. Viszlát! Mi öregek már csak ilyenek vagyunk, nosztalgiával emlékezünk fiatalkori boldogságunkra. De sem a fiatalságom, sem a proletár diktatúra már nem jön vissza.

   2. Ad Dr. Borján József 2016-11-18 – 19:54

    Kedves Borján úr, ne vegyen ennyire komolyan egy játékos, szabadidő-tevékenységes kommunikációs formát, amely ráadásul – mivel az interneten zajlik – nagyrészt névtelen (álneves, rejtőzködő), felelősségdeficites. Lazábban szabad csak megélni, mert különben akár sérülhetünk benne, általa. Szerintem a most legszemélyeskedőbbnek tűnők se kívánnak önnek rosszat. Jómagam is kerültem itt csihi-puhi fókuszába. Ezt szűrtem le az ilyen helyzetekből. Minden jót kívánok magának. Evvel elköszöntem.

    1. Isten bocsássa meg nekünk, Borján úr, ha megbántottuk, de nem hinném, hogy ön korszerűbb, mint én. Nem a régi hülyeségekhez kell hűnek maradni, ezt itt senki sem állította, sőt, senki nem tartja véletlennek a régi rendszer bukását. Az alsó néposztályok érdekei védelméhez kell hűnek maradni, akkor nem lesz az ember áruló. Szerintem ilyen egyszerű a dolog. Egy erkölcsi beállítódás elméletileg és tudományosan kidolgozott alapja – a marxizmus. Nem tudunk jobbat. Minden régi. A kapitalizmus például régebbi, mint Marx. :):)

     1. „Az alsó néposztályok érdekei védelméhez kell hűnek maradni, akkor nem lesz az ember áruló.” Így van. Éppen ezért külön megvizsgálandó, hogy aki azt állítja nézeteiről, hogy az „alsó néposztályok”‘ érdekeit védik, 1/ nem önbecsapás áldozata-e, 2/ nem űz-e tudatosan demagógiát.

 14. „Trump „érdeme”, „haszna” annyi, hogy érzékelte azt, amit az elbizakodott, a világuralmi pozíció fenntartásába belerokkant nagyvárosi elit nem érzékelt. Nem veszi tudomásul, hogy Amerika többé már nem képes arra, hogy a világot ellenőrzése alatt tartsa. E feltételek között [A feltételek Trump elnöksége? FGy] megerősödhet az antikapitalista baloldal a maga rendszerellenes, a rendszeren túllépő alternatívájával.”

  Bocsánat, mondom a szerzőnek, mert eszembe jut, hogy Hitler hatalomra jutásától a német proletárforradalom eljövetelét kalkulálta anno a Komintern…

 15. Trump, mint utolsó római császár? Valahogy nem érzem azt a rengeteg bűnt, rablást, gyilkosságot elítélő hozzáállást, amit a clinton-féle vezetők okoztak. Persze, egykutya. De ha mégis a popularizmus pozitív előjellel pár kaszttal lejjebb tekint mint eddig, valami elindul. Trump legnagyobb erényét abban látom, hogy kiütötte Clintont. A többi hozadékét csak sejtjük, de most örüljünk kissé: legalább orrbaverték azt az álságos liberális elitet…

 16. Azért nincsen baloldal, mert nem azokat tartja baloldalnak a burzsoá, akik valóban azok. Ha a kommunistákat már eleve kihúzzák a baloldaliak közül, akkor ott a „léptető regiszter” mindent eggyel jobbra tol.

 17. Az biztos: A kapitalizmus ezekben az években éli át a legnagyobb, leghosszabb ideig tartó válságát, amelyből ha ki is gyógyul, már nem lesz olyan erős, mint egykoron volt. Ehhez a létezett szocializmus is jócskán hozzájárult.
  Csak fel kellene nagyon sokaknak ismerni ezt a törvényszerűséget.

  1. Éppen az a lényeg, hogy a kapitalizmus gyógyíthatatlan betegségben szenved, de még elélhet vele sokáig. A trampizmus a betegség újabb tünete. Nem baloldali, hanem félhülye az, aki baloldalikent a Clinton klánhoz akar ujra becsatlakozni. A szerzőnek igaza van. Azért nincsen rendes baloldal, mert az antikapitalisták szervezetlenek, gyengék, szerintem sokan félnek…

   1. Látom a Mandineren, hogy e cikk telitalálat, fröcsög a jobboldal. A nemzeti kapitalizmus mámorában ünneplő figurák kaptak egy kis piszkot a mézes tejükbe..:) .A legtöbb nem is érti a cikket, pedig nem bonyolult nyelven fogalmazódott.

    1. Én mindig mondtam, hogy azért kevés a marxista, mert a marxizmus megértéséhez nem elég a bunkó hozzáállás. A marxizmus elméleti ismereteinek a megértéséhez széles körű, a világról alkotott reális kép és meglehetősen objektív történeti ismeretek, valamint az ok-okozati összefüggések dialektikus magyarázatai szükségesek.
     Ez az, amivel a burzsoá jobboldal nem rendelkezik.
     De még a burzsoá „baloldal” sem…

     1. Egyes hozzászólásokat olvasva elönt a nosztalgia. 50 évvel ezelőtt éppen ilyen szövegeket kellett elmondanom a Marxizmus Leninizmus tantárgy szigorlaton. Ha én vagyok a „burzsoá”, akkor hogy néz ki egy csórógyerek, mert én bizony a „burzsoát” csak tanultam. Megnyugtatom Tovaris elvtársat, még mindíg érvényes oktatói bizonyítvánnyal rendelkezem, ebben a témakörben, amiben önök órája 1917-ben megállt. Csak azt tudnám, sto znacsit a burzsoá baloldal, a fából vaskarika? Van egy szép dal: „Megáll az idő”.

     2. A „bunkó hozzáállás” minősítést határozottan visszautasítom, meg a részletes kifejtését. Melyik isten hatalmazta fel az ilyen vélemény kihirdetésére?

     3. (Dr. Borján József
      2016-11-17 – 09:57)

      Azért Ön sem megy el a szomszédba egy kis arroganciáért.

      Én 50 évvel ezelőtt egy kicsit beleolvastam az eredeti Marx-Engels és Lenin művekbe is, és nem elégedtem meg a Rövid Tanfolyam (és az attól nem sokkal színvonalasabb marxizmus-leninizmus tankönyvek) blablájával. És már akkor feltettem néhány kérdést (többek között ezért nem vettek fel az MSZMP-be, amikor be akartam lépni), amikre nem nihilista válaszokat adtam magamnak, hanem megkezdtem a magam számára a sztálinizmus marxista kritikáját, ellentétben Hruscsovval, aki csak a sztálinizmus sztálinista kritikájára volt képes, és ellentétben a magyar értelmiség egy elég széles rétegével (akikhez úgy tűnik Ön is tartozik), aki bedőlt a burzsoá antimarxizmus a marxizmust csak a sztálini Rövid Tanfolyamon keresztül ismerő „kritikájának”.

      A „burzsoá baloldallal” kapcsolatban kissé szerénytelenül ajánlom a fenti (Phoenix 2016-11-17 – 11:24) hozzászólásomat.

  2. Évtizedeken át minden fórumon – óvodától az Akadémiáig – a rothadó kapitalizmust, a szakadékot lestük. Sajnos, a pénz uralmát minden oldal szereti, de szeretne a fazék közelében élni, bármilyen filozófiát gyárt is hozzá. a lényeg az ABBA együttes dala: „Mani, mani, mani.”

    1. A korrekció nem is annyira az írott és a magyar fonetikus kiejtésre vonatkozik, gondolom…:-)))
     Sokkal inkább a szocializmus lényegére, amelyet pont az a burzsoázia torzított el, amit a doktor úr hozzáállása kitűnően prezentál…
     Csak mi akkor tettük a dolgunkat, ahogy azt elvárták tőlünk, még ha hülyébbek is voltunk, mint ma…

Vélemény, hozzászólás?