Megint bebörtönzik a kommunistákat!

„Mikor a nácik elvitték a kommunistákat, csendben maradtam, hisz nem voltam kommunista.
Amikor a szakszervezeti tagokat vitték el, csendben maradtam, hisz nem voltam szakszervezeti tag.
Amikor a szocialistákat bezárták, csendben maradtam, hisz nem voltam szocialista.
Amikorra engem vittek el, nem maradt senki, aki tiltakozhatott volna.”

Martin Niemöller

Kísértet járja be Kelet-Európát, az antikommunizmus kísértete. E kísértet még a rendszerváltozás szülötte, hiszen az eltelt 25 évben a Nyugat – ígért – gazdasági utolérése és a demokrácia megteremtése helyett az egykori közvagyont privatizáló oligarchikus kapitalisták gazdasági hatalma és azok érdekében manipuláló tekintélyelvű politikai rendszerek jöttek létre a régióban. Ukrajnában és Lengyelországban kommunistákat és más rendszerellenes ellenzékieket börtönöznek be és üldöznek antikapitalista, rendszerkritikai nézeteik és cselekedeteik miatt, noha nekik semmilyen felelősségük nincsen a sok évtizeddel korábban elkövetett bűnökért.  Az Európai Unió és a többi vezető hatalom sajtója erről hallgat, mivel a kelet-európai államok teljesítik Brüsszel és a szupranacionális társaságok pénzügyi, gazdasági és katonai-geostratégiai elvárásait. Magyarországon is hasonló a helyzet, ám sokan még mindig illúziókat táplálnak saját sorsukat és a rendszert illetően. Főleg e rendszerek nacionalista retorikája téveszti meg az embereket, amely pedig csak a globális tőke és a nemzeti nagyburzsoá rétegek kiszolgálásának valóságát leplezi.
A szerény nemzetközi tiltakozás nem gondolkodtatja el sem Ukrajnában, sem Lengyelországban, sem a balti államokban, sem nálunk a rendszer hatalmi elitjeit. Nekünk mégis tudatosítanunk kell a magyar társadalom lehető legszélesebb köreivel, hogy Kelet-Európában az újkapitalista rezsimek a rendszer ellenfeleiből, mint „nemzetellenes” „idegenekből” csinálnak bűnbakot. Ezeknek a korrupt és elnyomó rendszereknek csak látszólag stabil a bázisa, ám képesek arra, hogy megfélemlítsék és prostituálják a társadalom széles rétegeit. Az értelmiség, az írástudók felelőssége, hogy felhívják országuk és a világ figyelmét arra, mi zajlik a „demokratikusnak” kikiáltott kelet-európai államokban. Magyarországon a Horthy-rendszer szellemi örökösei kriminalizálják a baloldal, a szocializmus egész történetét. Az antikommunista keresztes hadjárat célja mindenekelőtt az, hogy elterelje a figyelmet a rendszer belső bűneiről, a szociális és kulturális hanyatlásról. A kommunisták üldözése egyúttal jelzi, hogy a tekintélyuralmi rendszer szélsőjobbra, diktatórikus irányban nyitott, aminek ára nem csupán a baloldal kirekesztése, „megfékezése”, a szocializmus, a kommunizmus bármely elméletének és gyakorlatának teljes körű kriminalizálása, hanem a  demokrácia kiüresítése és milliók nyomorba döntése is.
Követeljük, hogy engedjék szabadon a letartóztatott politikai foglyokat, másként gondolkodókat Ukrajnában és Lengyelországban!

Aláírók:

ATTAC Magyarország
Baloldali Alternatíva Egyesülés
Civil Parlament
Eszmélet szerkesztősége
Ferencvárosi Munkás Szabadidős Egylet
Marx Károly Társaság
Május Elseje Társaság
MEBAL

Agárdi Péter
Aggod József
Aggod Józsefné
Anyiszonyan Klára
Artner Annamária
Nicolas Bárdos-Féltoronyi
Benedikt Szvetlána
Bartha Eszter
Bedő János
Benyik Mátyás
Böröcz József
Csikós Sándor
Csoma Lajos
Farkas Péter
Fekete György
Gold Márton
Gyimesi László
Harsányi Iván
Hirschler Tamás
Jakab Attila
Kalmár Szilárd
Matthias István Köhler
Krausz Tamás
Léderer Pál
Lugosi Győző
Matheika Zoltán
Melegh Attila
Mészáros Gyula
Morva Judit
Nagy Éva
Julien Papp
Réti Józsefné
Salánki László

Somi Judit
Szász Gábor
Széchy Éva
Szerdahelyi István
Szigeti Péter
Szvák Gyula
Tokár István
Vadász János
Vajnai Attila
Vígh László
Zalka Vera

14 hozzászólás “Megint bebörtönzik a kommunistákat!” bejegyzéshez

 1. https://kprf.ru/party-live/cknews/156534.html

  Míg a volt kelet-európai szocialista országokban bebörtönözik a kommunistákat, addig Oroszországban megtartotta XVI. Kongresszusát a KPRF. A párt az orosz ellenzék legerősebb pártja, meghatározó a parlamentben. A kongresszuson 200 küldött és 400 meghívott vendég vett részt az ország minden tájáról. A küldöttek elénekelték a Szovjetunió Himnuszát (zeneileg azonos a mai orosz himnusszal) – majd a végén az Internacionálét.
  A kongresszus eseményeiről – sok esetben a részletekről is – beszámolt az írott és elektronikus média.

 2. Így többször elolvasva a cikkeket és a beírt kommentárokat (természetesen a sajátjaimat is) – feltétlenül bátor tettnek tartom az aláírók cselekményét, akik lehet hogy maguk nem a „klasszikus értelemben vett” kommunistákhoz tartoznak, de mindenesetre elismerik és féltik a szövetségest jelentő kommunisták sorsát. Köszönet érte…

 3. https://kprf.ru/party-live/cknews/155996.html

  G.A. Zjuganov cikkének fő mondanivalója az, hogy az árulók tevékenysége miatt van újra kapitalizmus Oroszországban és a szocializmus megszűnése ellenére az ország külső megítélésében erősödött a szovjetellenes propaganda és a russzofóbia.

  A belső ellenség által kinyilvánított szovjetellenes politika elsősorban azoknak a közvetlen leszármazottainál tapasztalhatók, akiknek szülei a szovjet rendszerben magasabb beosztásokat töltöttek be, kiváltságos helyzetben voltak – úgy látszik ez nem volt nekik elég.
  Közülük kerültek ki a mai kapitalizmus leghűebb hívei – akik szüleik pozíciói nyomán a mostani kapitalizmusban gazdasági és pénzügyi befolyásra, sok esetben hatalomra tettek szert. Hatalmuk megőrzése érdekében a történelem meghamisításához nyúltak, azt próbálják meg elhitetni az emberekkel, hogy a szocializmus nem volt jó, az egész peresztrojka tulajdonképpen a hatalomváltás előkészítésére szolgált. Annak ellenére, hogy az 1991-es népszavazás a Szovjetunió fenntartását érvényesítette.

  A legújabb idők változásai, a Szovjetunió szétesése, az ukrajnai puccs, a Donbassz, a banderisták uralma mind-mind azért lehet téma, mert megszűnt a Szovjetunió – amely eleve útját állta minden fajta kapitalista és szeparatista mozgalomnak, a kapitalizmusnak és a kapcsolódó ideológiák elterjedésének.

  A cikk további részében arról ír, hogy a látványos, külsőségekben megnyilvánuló fejlődés ellenére (amit senki sem akar tagadni) – a mélyből ható, az alapokat jelentő anyagi-műszaki bázis a Szovjetunió idején alakult ki. Ha akkor nem történnek meg azok a hatalmas fejlesztések, az energetikai ipar és a teljes struktúra hatalmas mértékű fejlesztései – elsősorban a szibériai ipari és energetikai beruházások – ma nem tudna milyen alapokon fejlődni a kapitalizmus sem…

 4. A cikk egyik mondata említi a rendszerváltás egyik mézesmadzagját, a „nyugat utolérésének” hamis illúzióját.
  Mit, és miért is kellett volna utolérni?
  Az életszínvonalat – például? Nos, a nyugat életszínvonala a néhány fejlett európai, ázsiai országot és az USA átlagát kivéve – messze nem volt jobb a szocializmus életszínvonalától. Nem csak a gépjárművek, a műszaki cikkek az árubőség az életszínvonal alapvető jellemzői, hanem a társadalombiztosítás, az árak és a juttatások arányai. Ha figyelemmel kísérjük a kapitalista „vívmányoknak” az utóbbi 25 évben tapasztalható megsemmisülését, mindenki tudja, mire gondolok. Az egészségügy, az oktatás, a szociális ellátások tekintetében a szocialista országok minőségi- és mennyiségi fölényben voltak a kapitalista országok egészéhez képest – kifejezett nyomor, mélyszegénység sokkal kisebb mértékben volt tapasztalható, mint a kapitalista országok túlnyomó többségében. A „nagy” USA még most sem rendelkezik átfogó társadalombiztosítási rendszerrel, a szegény tömegek igazából nem illenek bele a „szabad, gazdag, korlátlan lehetőségek” keretei közé.
  Nem utolérni kellett volna a nyugatot – sajnos ebbe minden szocialista ország vezetése beleesett (gondoljunk csak Hruscsov szovjet pártfőtitkár és miniszterelnök vízióira) – hanem eltérő irányú fejlődéssel meghaladni azt. A szocializmus elveinek a gyakorlatba való átültetésének minőségi megoldásainak, a szocializmus elveinek a feladása helyett a szocialista tulajdonformáknak a társadalom minden szektorára való kiterjesztésével. Itt elsősorban a túlméretezett, „kiemelt nagyvállalatok” alaposan elb….. megoldása helyett a szövetkezetek társadalmi méretű megszervezésére gondolok – nem csak a mezőgazdaságban.
  Sajnos, sok mindenben nem csak utolértük, hanem túl is szárnyaltuk a nyugatot. A bűnözés minden válfaja, a nyomor, a szegénység, a létbizonytalanság, a reménytelen eladósodás, a kiszolgáltatottság, a tanulás, az egészségügy egyre inkább való elérhetetlensége a tömegek számára – nos ebben utolértük a nyugatot. Micsoda áldozatok kellenek majd újra a néptől, ha fel akarjuk mindezeket számolni – ha egyáltalán lesz lehetőségünk rá…

 5. Ez a hír is egy icipicit „off” (korántsem olyan mértékű, mint az „ingyenebéd” úr böffenése) – de azért kapcsolódik.
  A WDR televízióban láttam, hogy egy német különleges egység elfogott egy ukrán(?) állampolgárt, amely akadály nélkül haladt át az ukrán-lengyel, majd a lengyel-német határon egy furgonnal, amely dugig volt megrakva fegyverekkel, lőszerrel, robbanóanyagokkal. A hatóságok szerint az iszlám terroristáknak szállította volna az anyagot.

 6. Látom, szépen gyűlnek az aláírások az Eszmélet facebookon, de mintha csak igazolni akarná a dokumentumot a magyar sajtó, egyik képviselője sem közli. Még kettős mérce sem, amely a TGM támogatását (is) élvezi és magát baloldalinak, sőt, néha radikális baloldalinak nevezi. Valójában balliberális. Trójai faló a radikális baloldalon.

 7. Akörül lehet politikai harc, hogy melyik politikai klan hozza létre a nemzeti burzsoázia politikai egységét. 33-ban ezt Hitler hozta létre. A mai Magyarországon Orban….Lengyelországban most dőlt el, Ukrajnában dúl a harc. Baloldal mar szinte sehol sincs. Okok világosak: politikai es gazdasági prostitúció, korrupció, megfélemlítés, a politikai ellenállás intézményi es anyagi felszámolása, cirkusz es bűnbak- állítás… A társadalom szisztematikus elbutítása főképpen média-manipuláció útján. Ez tartja össze az uj autoriter rendszert.

  1. Burzsoá értelemben vett baloldal valóban nincs. De ahol sikeresen működnek a kommunisták, ott a baloldalt ők jelentik. Volt már ilyen. A legnagyobb bajt abban látom, hogy baloldali szociáldemokraták sincsenek errefelé, akik a kommunistákkal együtt szövetségi politikát folytathatnának.

 8. Annak kifejezetten örülök, hogy a KPRF helyzete Oroszországban sokkal biztatóbb, mint a volt szocialista országokban. Gennagyij Andrejevics Zjuganov, az Orosz Föderáció Kommunista Pártjának elnöke a Rosszija 24 hírtelevízióban ismertette a párt programját, amely kifejezetten a munkavállalók érdekeiben készült – továbbá felvázolta a válságból való kilábalás kommunista elképzeléseit. Mindezt a közelgő választások jegyében fejtette ki.

  Г.А. Зюганов выступил в прямом эфире на телеканале «Россия 24»

  https://kprf.ru/party-live/cknews/155644.html

 9. Nos, nálunk most fog kiderülni, hogy a szélsőjobboldallal kokettáló Orbán-cs…. mit tesz, ugyanis a burzsoázia őket is „kommunistának” tartja, meg a jelenlegi „baloldalt” – úgy zusammen. De aztán ott van még a „liberálbolsevikok” népes hada – velük mi lesz?

Vélemény, hozzászólás?