Szociális Kiáltvány

Szakszervezetek és civilszervezetek 2013. október 26-án közös Szociális Kiáltványt írnak alá.  Egyénileg is alá lehet írni a Kiáltványt ezen az oldalon. Tájékoztatásul alább olvasható a Szociális Kiáltvány hosszú egyeztetési folyamat során kialakult szövege.

Mészáros Gyula elnök, MEBAL Egyesület

 

Szociális Kiáltvány

Szakszervezetek és civilek követelései

A helyzet: hazánkban súlyos szociális válság alakult ki. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a létminimumon és alatta élők száma az utóbbi három évben egymillióval, 4,3 millióra nőtt. Ezen belül másfélmillió honfitársunk (jó harmaduk roma) társadalmi gettóban, teljes kilátástalanságban él. Megrendítő, elfogadhatatlan embertelenség, hogy sokuk, köztük többtízezer magyar gyermek éhezik egy országban, amelynek mezőgazdasági potenciálja lakossága háromszorosának élelmezésére is képes! A szociális támogatások szűkültek, értéküket a jelenlegi kormányzat oly mértékben csökkentette, hogy az százezrek számára súlyos nélkülözéssel, sokuk esetében lassú halálos ítélettel ér fel. Kevés a munkahely, rendkívül alacsony (56%-os) a munkaképes korúak foglalkoztatottsága. A 2012. évi Munka Törvénykönyve és módosításai kiszolgáltatottabbá tették a munkavállalókat.

Az okok és következményeik: a munkavállalók kiszolgáltatottsága, a létbizonytalanság, a szegénység fokozatosan alakult ki, de az utóbbi években drámaian súlyosbodott. A nép zömének elszegényedése miatt – mint a történelemben annyiszor – tekintélyuralmi erők kerültek hatalomra és megerősödtek a szélsőjobboldali csoportok. A legnagyobb kormánypárt hatalma a 2014. évi választások előtt egy évvel – a közvélemény kutatások szerint is – erős, jóllehet folyamatosan szűkíti demokratikus társadalmi-gazdasági önvédelmi jogainkat, mint pl. a sztrájkjogot. Minden hatalmi szférát ellenőriz, beleértve a közmédiát, és a szegényeket megnyomorító, a jómódúakat tovább gazdagító adópolitikája mellett még szemérmetlen szociális demagógiával is él.

Szociális programot! A társadalmi haladás és a létfeltételek javulása minden honfitársunknak jár! A kormány leváltására készülő politikai pártok csak akkor számíthatnak szélesebb választási részvételre és támogatásra, ha világos, garantált szociális csomagot hirdetnek. Meg kell erősíteniük munkavállalói jogainkat, valóságos munkahely-teremtő politikát kell hirdetniük, az egységre lépő szakszervezeti szövetségek 2013. május 1-i 12 pontjának megfelelően. Meg kell szüntetni a megalázó éhbérekkel fizetett közmunkát, helyette értéktermelő mezőgazdasági, ipari és szolgáltató (vízügy, szociális és egészségügyi gondozás, közösségi termelő-szolgáltató szövetkezetek stb.) munkahelyeket kell létrehozni! Az emberi létfenntartást biztosító szociális minimumjövedelmet, törvényileg garantált lakhatást mindenkinek! A devizahiteleseknek, fizetésképtelen családoknak védelmet követelünk! Elítéljük a szegények, a hajléktalanok kriminalizálását! Az erős szociális háló nem drágább, mint a szegénység miatti egészségügyi és rendvédelmi kiadások. A demokratikus ellenzék ‒ a remélt választási győzelem esetén is ‒ csak erőteljes szociális program végrehajtásával és munkahely-teremtéssel, a neoliberalizmust elutasító, haladó gazdaság- és társadalompolitikával állhat helyt az ország élén a következő kormányzási periódusban!

A demokrácia erősítéséért! A polgári demokrácia nem szünteti meg a társadalmi hierarchiát, de következetes érvényesítése a munkavállalóknak és a kirekesztetteknek is érdeke, mert a feudális maradványok, a demokráciával össze nem egyeztethető megkülönböztetések a munkavállalók, a nagy többség erősebb alávetését, megfélemlítését szolgálják. Példaként említhetjük az új Munkatörvénykönyvet, a szerzett nyugdíj-jogok, egészségügyi és szociális ellátások állami garanciáinak megszüntetését az „alaptörvényben”, az oktatás, azon belül a felsőoktatás autonómiájának súlyos korlátozását, továbbá a parancsuralmi korporatívizmus felé tett lépéseket, aktuálisan a Nemzeti Pedagógus Kar és a Magyar Rendvédelmi Kar erőltetett létrehozását. A demokratikus vívmányok kapitalista társadalomban is bizonyos fokú védelmet jelentenek a munkavállalóknak, illetve a nyugdíjasok, fogyatékosok, a szegénységi gettóban élők szerzett jogainak megnyirbálóival szemben.

A munkavállalók, nyugdíjasok, járadékosok számára kedvező változás záloga az, ha a pártpolitikusok a választási kampány során tágra nyitják a kaput a szakszervezetek és a pártpolitikában csalódott civilek előtt. Ennek fő eszköze a munkavállaló-barát, munkahelyteremtő és szegénységcsökkentő politika meghirdetése, amely egyben a nem importigényes belső fogyasztás bővítésével ösztönzi a hazai termelést, a társadalom felemelését. Ha ez elmarad, a szociális demagógia a tekintélyuralmi és a szélsőjobboldali erők hatalmát fogja megszilárdítani.

Le a tekintélyuralom felé tartó, antiszociális rendszerrel!

Aláíró szakszervezetek, civil szervezetek.

Vélemény, hozzászólás?