Krausz Tamás: A Horthy-rendszer második, mobiltelefonos-internetes kiadása

„Idegünk rángó háló, vergődik benn’ a múlt síkos hala.” (József Attila)

A Horthy-rendszer második, mobiltelefonos-internetes kiadása.  5 tézis

  1. Néhány előzetes megjegyzés. A liberális kritika korlátai. Az elmúlt másfél évszázad története gazdag tapasztalatokat halmozott fel abban a tekintetben, hogy a kapitalista világrend különféle félperifériáin (G. Arrighi) , mint pl. Latin-Amerikában vagy Kelet-Európában, a tőkerendszer fenntartása érdekében az uralkodó osztályok és hatalmi elitjeik gyakran csak tekintélyuralmi vagy katonai diktatórikus rezsimekkel képesek fenntartani a profit termelés, a tőkefelhalmozás sok-sok nyomorúsággal járó folyamatának viszonylagos zavartalanságát, egyáltalán működését. Míg napjainkban Latin-Amerikában a kapitalizmus neoliberális fázisával, a társadalmi egyenlőtlenségek radikális kiszélesedésével szemben az ellenállás határozott jelei, sőt egyes helyeken alternatív társadalmi-gazdálkodási formák megszilárdulása is megfigyelhető, Kelet-Európa bezárkózni látszik a maga reakciós, tekintélyuralmi múltjába.

Krausz Tamás: A Horthy-rendszer második, mobiltelefonos-internetes kiadása részletei…

Krausz Tamás nyílt levele Orbán Viktornak

NoL.hu: Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Amikor Ön 1993-ban a Népszabadságban megjelent írásom miatt pert kezdeményezett a lap ellen és ellenem, mert egy Bill Lomax-idézet alapján felhívtam a figyelmet az Ön diktatórikus hajlamára és, úgymond, csorbítottam az Ön jó hírnevét, nem gondoltam arra, hogy több mint 20 évvel később még érvényes lehet az Önről alkotott akkori vélemény. Krausz Tamás nyílt levele Orbán Viktornak részletei…