A kárpátaljai ruszinok helyzete

A Kárpátaljai Ruszinok Világtalálkozója (VSZPR) – mely a ruszinok nemzetközi mozgalmai közül a legnagyobb – egyre növekvő aggodalmának ad hangot mindazzal kapcsolatban, ami az utóbbi időben Ukrajna Zakarpatszkaja megyéjében (Kárpátalján) történik. 2016. április 5-én a régió törvényhozó szerve, a Megyei Tanács, a szavazatok abszolút többségével, az ukrán központi szerveknek szóló Felhívást fogadott el. A dokumentum, egyebek mellett, emlékeztet arra, hogy a régió lakossága, törvényhozói már jó ideje, és nem egy alkalommal sürgették és sürgetik a központi hatóságokat: biztosítsanak széleskörű autonóm jogokat Kárpátalja számára.
Ezzel összefüggésben a Felhívás kiváltképpen hangsúllyal említi a megyében, 1991-ben sorra került népszavazás eredményét. Melynek során a megye lakosságának mintegy 80 százaléka arra szavazott, hogy a régió kapjon autonómia státuszt. Mindezeket a tényezőket figyelembe véve, a Megyei Tanács küldötteinek többsége követelte, hogy Kijev folytassa az ország dezintegrálásának politikáját (MEGJEGYZÉS: nem túl szerencsés megfogalmazás – „az ország föderatív átalakításának” követelése helyénvalóbb lett volna), adja meg Kárpátaljának a jogot, hogy természeti kincseinek egy részével maga rendelkezhessen, illetve egyes állami intézményeket maga irányíthasson.
A kárpátaljai ruszinok helyzete részletei…