A Tisztes Munka Világnapja – Október 7.

Október 7. a Tisztes munka Világnapja!

A nemzetközi szakszervezeti közösség hetedik alkalommal hívja fel a közvélemény, a politikaformálók figyelmét arra, hogy a jelen, a jövő, a fejlődés alapja csak az lehet, hogy mindenki számára elérhető legyen a tisztes megélhetést biztosító tisztes munka.

A 2013-as „Tisztes Munka Világnapja” témájául a tagszervezést, a szervezetépítést választotta a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC).

A világban a formális és informális szektorokban dolgozó munkavállalóknak csak 7%-a szakszervezeti tag, bár a szakszervezetek által elért eredményeket a dolgozók többsége élvezi. Az alacsony szervezettségi szint növelése, a tagszervezés hatalmas kihívás a szakszervezetek számára, és alapvető – bár nem felismert – érdeke a munkavállalóknak is. Az idei október hetedike programjai ezen a helyzeten kívánnak javítani.

A téma kapcsolódik az MSZOSZ tagszervező projektjéhez, az augusztusban lezárult kelet-magyarországi, a fiatalok ismereteit és szervezettségét bővítő projekthez és annak továbbviteléhez.

Szociális Kiáltvány

Szakszervezetek és civilszervezetek 2013. október 26-án közös Szociális Kiáltványt írnak alá.  Egyénileg is alá lehet írni a Kiáltványt ezen az oldalon. Tájékoztatásul alább olvasható a Szociális Kiáltvány hosszú egyeztetési folyamat során kialakult szövege.

Mészáros Gyula elnök, MEBAL Egyesület

  Szociális Kiáltvány részletei…