Fekete György: Konok őszirózsája…

Konok Péter föltesz egy mind ismertebb internetes orgánumra szövegtengert a huszadik századi magyar forradalmakról, ám ebben – lásd, http://kettosmerce.blog.hu/2015/10/28/oszirozsa_297 – 1956-ot évszámként se jegyzi (pedig a cikket az évfordulós napok egyikén röpíti, október 28-án…). 1919 emlékét illetően még inkább fortélyoskodik.

Ugyanis 1918 – amúgy történelmileg indokolt és érzésekkel helyénvaló bőséggel elárasztott – felidézéséhez tapasztva csupán ennyit és gúnyolódva szól a magyar kommünről: „…itt, a modern Magyarországon, ha a huszadik századot nézzük, akkor éppen csak kettő, vagy két és fél forradalom, mert hát 1918-ból nőtt ki 1919 is, talán a legfontosabb, de semmiképp nem az utcán kivívott forradalom, mikor a proletár tömegek falragaszokról értesültek, hogy a proletár tömegek átvették a hatalmat, mindenki menjen rendesen dolgozni, kérem, forradalom van, ne legyen semmi felfordulás!”

Fekete György: Konok őszirózsája… részletei…