Állásfoglalás a migráció ügyében

A globális folyamatok eredményeként a magyar társadalom újra megosztó problémával került szembe, nevezetesen: a hirtelen felgyorsult migrációs hullámmal. A fokozódó migrációs nyomás hatásával mind a magyar, mind a nemzetközi haladó civil mozgalmaknak és pártoknak is számolniuk kell.

Magyarországon a menekültek nagy száma és a hatalmi szervek inkompetenciája, valamint sötét szándékai miatt súlyos válsághelyzet alakult ki. Humanitárius katasztrófa fenyeget. Ezrek várnak a továbbutazás fogyatkozó lehetőségére, élelem, víz, pihenőhely és orvosi ellátás nélkül. Nyomorukat civil segítők enyhítik, miközben a hatalmi szervek a magyar-szerb határon 175 km hosszú szögesdrót kerítés építésén ügyködnek.

A Magyarországra érkező migránsok elsődlegesen nem gazdasági okokból, hanem polgárháborús övezetekből (Szíria, Afganisztán Irak) érkeznek. A kialakult súlyos helyzetért a centrum országok kormányzatai és multinacionális vállalatai a felelősek, de felelősségüket nem kívánják vállalni. Ehelyett a következményeket a reménytelenség elől menekülőkre és az őket feltartóztató „frontországokra” (korábban Olaszország, most pl. Magyarország) hárítják.

A jelenlegi magyar kormány hosszú ideje saját népe ellen is szociális irtóhadjáratot folytat, a szegénység helyett a szegények ellen küzdve. A kialakult helyzetet megoldani egyáltalán nem szándékozik, ellenkezőleg: annak politikai hasznát kívánja most begyűjteni. Tőlük emberséges megoldás nem várható.

A migránsokkal együttérző hazai civilek ereje kevés. Nemzetközi segítségre van szükség, s ezért a centrum országok humanista és demokrata erőihez fordulunk, kiemelten pedig az európai baloldalhoz!

Felkérjük az európai baloldal szervezeteit és aktivistáit, hogy civil közvéleményüket nyerjék meg a migrációs probléma ügyének, és kényszerítsék ki, hogy saját kormányaik és multinacionális vállalataik vállalják felelősségüket a válság megoldásában, amelyet maguk okoztak!

Ennek hiányában a humanitárius válságot a jelenlegi magyar kormány a legteljesebb embertelenséggel fogja kezelni és „megoldani”! A felelős politikai és gazdasági hatalmak az Orbán-kormánnyal végeztetik el a „piszkos munkát”, amelyért az cserébe majd be fogja nyújtani a számlát.

A helyzet elvi tisztázásának megkezdéséhez szükségesnek találjuk leszögezni a következőket:

  1. A kialakuló humanitárius katasztrófa megoldásához Magyarország gazdasági ereje egyedül kevés.

  2. Semmilyen formában nem tartjuk megengedhetőnek és nem fogadjuk el a menekültek (bevándorlók, migránsok) kriminalizálását!

  3. A kormány bevándorló ellenes kampányát és retorikáját hisztériakeltésnek és alantas politikai haszonszerző akciónak tartjuk, minden formájában ellenezzük!

  4. A migrációellenes hisztériakeltés rendkívül veszélyes, mert a szélsőjobboldalt erősíti.

Barátaink! Küzdjünk együtt azért, hogy Európa népei megismerjék a migráció valódi okait, és kényszerítsék a politikai és gazdasági hatalmasokat a probléma valódi megoldására!

Budapest, 2015.08.03.

A Magyar Egyesült Baloldal Egyesület