Tanaj Csolhanov: „A SZAMUM. EGY HADITUDÓSÍTÓ BLOGJA”

Április 13-án, valamivel reggel 5 óra előtt az ukrán tüzérség, 40 perc alatt, nyolc darab, 120 mm-es kaliberű aknát lőtt ki a donyecki pályaudvar mögötti lakónegyedre.

A következményeknek jártunk utána, ebben a 28 percnyi videóban.

https://www.youtube.com/timedtext_editor?action_mde_edit_form=1&v=o_OjWG8y2Yw&lang=hu&bl=vmp&ui=hd&ref=player&tab=captions

Összehasonlításként: ha egy 120 mm-es aknát találnak Pesten a II. világháborúból, elszállításakor, az egész környéket kiürítik.

Megjegyzés:
A  video szövegét oroszból magyarra Csikós Sándor fordította

26 hozzászólás “Tanaj Csolhanov: „A SZAMUM. EGY HADITUDÓSÍTÓ BLOGJA”” bejegyzéshez

 1. Újból olvasgatva az írást, nem tudom, az eddig történtek miért nem keltik fel a strassbourg-i emberjogi bíróság érdeklődését, nem is beszélve a Hágai Nemzetközi Bíróságról?
  Annyi dokumentum keletkezett már a kelet-ukrajnai eseményeket illetően, hogy több ezer év büntetést ki lehetne osztani alapból.
  Hogyan higgyem azt, hogy Milosevics bűnös volt, ha pl. Jaros nem az?

 2. Gondolatok trianonozás másnapján…

  Mikor fogjuk fel, hogy a nemzet nem származási, hanem kulturális közösség! Mikor látjuk be, hogy nem a „vér szava” számít? Hány Trianon kell még ehhez?

  A „vér szava” pogány, barbár érték. Nem véletlenül metszi a keresztény vallás, amely – eredeti, univerzális értelmében – egyedül Krisztus vérére esküszik. Abban old fel minden nemzetet és egyenlőtlenséget (zsidót, görögöt, rómait, urat és szolgát stb.).

  Miért kelljen kevésbé akceptálnom a román, szlovák és a többi szomszéd nép fiainak-lányainak hazaszeretetét, mint a sajátomét? Miért ne érezhessem őket ugyanannyira testvéremnek? Sőt, miért ne legyen erkölcsi alapom többre értékelni egy művelt „tótországit”, mint egy velem egy utcában élő, esetleg lumpen vagy önző, igénytelen, „nemzettársamat”? Miért ne legyen szimpatikusabb nekem egy szerb osztályos társam, mint a rajtam élősködő magyarul beszélő politikai, gazdasági potentát?

  A közös EU-tagságunk révén szabadon utazhatunk szinte az összes velünk szomszédos országba. Külön macera nélkül tőkét mozgathatunk oda s vissza, szellemi-anyagi portékáinkkal házalhatunk.

  TEHÁT NEM MINDEGY, HOGY HOL A BAKTERHÁZ?

  A határok jelképessé válása Európában elkezdődött. Új történelem íródhatna. Pusztán azért szitkozódni, hogy másik állam felségterületéhez tartozik Kolozsvár, nos: a bunkóját lóbáló ősember erkölcse. Igen, ez a véleményem. Ha megszakasztanak is érte.

  Az illiberalizmus, mint a honi nacionalizmus összes megnyilvánulása, kizárólag bizalmatlanságot vált ki belőlem. Nem tagadom, engem, a zsidó származású magyart az efféle eszme történelmi megalapozottsággal és magától értetődően taszít. Hiszen azért van fele-, harmadannyi rokonom zsidónak nem bélyegzett nemzettársaiménál, mert a fel- és délvidéki, kárpátaljai és észak-erdélyi zsidók hűségét magyarságukhoz Horthy-ország gázkamrába deportálással köszönte meg.

  Területek hol ide, hol oda kerülnek. Viszont megmaradnak, hasznosulnak, s a kultúra, a gazdaság, a civilizációs fejlettség előbb-utóbb felülkerekedik az esetleg közöttük húzódó országhatárokon.

  Ám akit már füstté változtattak vagy gödörbe-horhosba-folyóba lőttek – soha nem jön vissza.

  Elegem van az Auschwitzot újrateremni képes Mucsából!
  Hagyjanak békét nekem az agyarmagyarok!

  Miattuk volt csak egy nagyim. Elza mamát agyonrúgták „a Lager őrei” (facipő nélkül, a barakkban lelopta róla egy másik szerencsétlen, sorakozott föl a hajnali Appelen…).

  Az ő vérét se sajnálta a Kormányzó Úr, hogy Kassán megint ficánkolhasson díszparipáján. A Lovastengerész…

  A többit mondja tovább öt éve elhunyt apám:

  http://demokrata.info/irodalmi-melleklet/189-en-es-horthy-mostohaapam [első megjelenés: Ezredvég, 2002/6-7.]

 3. Kedves Pheonix, nem sok ertelme lenne hamisitanani … annyi a fasizmus Ukrajnaban!!!
  Csikos ur nem règ sajat szenevel latta az ukràn rèmtetteket ès diszleteiket. Nem errol kene vitazni, hanem arrol, hogy a magyar sajto az egezset elhallgatja.

  1. Nagyon sajnálom, hogy ennyire nem tudom érthetően kifejezni azt, amit fontosnak gondolok.

   Szó nincs arról, hogy én kétségbe vonnám az ukrán náci mozgalmak náci-tömeggyilkos jellegét. Éppen ellenkezőleg, én az antifasiszta propagandát elhiteltelenítő (tényszerűen – sajnos – túlnyomó többségében orosz forrásból származó) felesleges hamisítványok ellen emeltem szót.

   A banderista mozgalom (hazug módon kreált) kétfrontossága mítoszának, mint említettem, a III. Birodalom és a Német Szövetségi Köztársaság fő hírszerző főnöke, Gehlen ezredes, majd („szürke”) tábornok igen nagy jelentőséget tulajdonított, annyira, hogy a háború vége táján a banderista csoportokhoz rendelt német tanácsadókat az ő parancsára egy éjszaka leforgása alatt mind legyilkolták (lásd Alain Guérin „A szürke tábornok” Kossuth Kiadó 1970). Az említett dokumentumkönyv, és az ukrán nép többségének a Nagy Honvédő Háborúhoz való érzelmi viszonyának ismeretében teljessen kizártnak tartom, hogy a banderisták ne a háromágú szigonnyal, hanem horogkereszttel pózoljanak. Csikós elvtárs saját szemére hivatkozni sem meggyőző, lévén, hogy egyik horogkeresztes képet sem ő készítette.

   Én továbbra is tartom magam a kommunista Gábor Andor (vagy esetleg Lenin?) álláspontjához:

   „Hazudni még jó űgy érdekében sem szabad.”

   1. Az „Azov” ATO címerében a trizub mellett egy meglehetősen jól stilizált horogkereszt imitáció a fő motívum, grafikailag nagyobb, mint az alatta lévő háromágú szigony. Kétségtelenül jól fel lehet ismerni a horogkereszt jelleget.
    Az olasz fasiszták jelképe, a „fasces”, egy fejsze köré kötött vesszőnyaláb, az ókori római magisztrátus jelképe volt – ettől függetlenül fasiszták voltak. A szovjet/orosz frazeológiában a nácikat is „fasisztának” nevezték, ennek ellenére mindenki tudja, hogy a nácik a fasiszták „magasabb rendű” változata….

   2. „Válasza” ellentmondásos. Egyfelől maga is elismeri, hogy a banderisták kétfrontossága mítosz. Vagyis, hogy nem harcoltak a német megszállók ellen. (De, bizony, harcoltak – nem érthető, persze, hogy miért. De voltak összetűzések közöttük.)

    Kizártnak tartja, hogy az ukrán fasiszták horogkeresztekkel pózoltak volna a háborúban, mert „az ukrán nép többségének a Nagy Honvédő Háborúhoz való érzelmi viszonyának ” ismeretében ez kizárt.

    Nos, egyrészt, az ukrán népnek ez a többsége partizánharcot vívott – nemcsak a német megszállók, de ukrán segédcsapataik ellen is. (És viszont: a banderista hordák által legyilkolt százezrek, sőt milliók között volt nagyon sok olyan ukrán is, akik harcba szálltak a német megszállók és a banderisták ellen. A BANDERISTÁK NAGY ÍVBEN TETTEK ARRA, HOGY AZ UKRÁN NÉP E TÖBBSÉGE ELFOGADJA-E A HOROGKERESZTET, VAGY SEM. Akinek nem tetszett, azt letartóztatták, agyonlőtték (őt is és nem ritkán még családját is), felakasztották, házát (sőt még faluját is) felégették.

    Az ukrán nép ama részének (kisebbségének) azonban, amely banderistákkal tartott, semmi kifogása nem volt a fasiszta jelképek, a horogkereszt ellen. Nem látta azt a képet, ahol a ukrán honleányok, NÁCI KARLENDÍTÉSSEL, a legnagyobb lelki nyugalommal vonulnak fel a horogkeresztes zászlók között? Ha nem látta, mindjárt kiteszem, még egyszer.

    A BANDERISTÁK ALAPVETŐEN A NÉMET NÁCI MEGSZÁLLÓK SZOLGÁLATÁBAN ÁLLTAK. ÉS EBBŐL A SZEMPONTBÓL TELJESEN LÉNYEGTELEN, HOGY ŐK MAGUK HASZNÁLTÁK-E A NÁCI BIRODALOM JELKÉPEIT, VAGY SEM? (Valószínűleg nem, hiszen azok korábban ismeretlenek, szokatlanok voltak a számukra.) MINDEN MÁSBAN AZONBAN A NÉMET NÁCIK KISZOLGÁLÓI VOLTAK.

    Ha nem vette volna észre, én nem arról értekezem, hogy a második világháborús ukrán fasiszták viseltek-e német náci jelképeket. ÉN AZT OSTOROZOM, HOGY MAI SZELLEMI UTÓDAIK, BEZZEG, HORDJÁK, VISELIK A NÁCI JELKÉPEKET. Itt van rá még egy példa:

    https://static.kepfeltolto.com/orig/2018/06/08/ba90cf11614a5b5585a94c66ea79447b.jpg

    Én arról beszélek, hogy az a mai ukrán rezsim, ahol a náci jelképek viselése nemcsak szabad, de üdvözítő is, LEGNAGYOBB HŐSEINEK AZOKAT A NÁCI NÉMETORSZÁGGAL EGYÜTTMŰKÖDŐ UKRÁN FASISZTA TÖMEGGYILKOSOKAT, HÁBORÚS BŰNÖSÖKET TEKINTI PÉLDAKÉPEKNEK. Én arról beszélek, hogy A MAI UKRAJNA NEMCSAK FASISZTA ELŐDEI, DE A NÉMET NÁCIK UTÓDAINAK IS TEKINTI MAGÁT. Leírtam, de gyengébbek kedvéért megismétlem még egyszer. Nem látta azt a fényképet, amelyen, egy középületen, egymás mellett van kitűzve az ukrán és a náci horogkeresztes zászló?

    1. Ukrajna legnagyobb nemzeti hősének ma a Sztepan Bandera nevű ukrán ultranacionalista, tömeggyilkos, háborús bűnös számít. Nincs ma olyan település Ukrajnában, ahol közterület ne viselné az ő nevét.

    2. Ukrajna a fasizmussal azonosította magát. A német fasizmussal is. A Szovjetuniónak a hitleri fasizmussal szembeni harcát (a nevében mostanra megtagadott Nagy Honvédő Háborút ) orosz agressziónak tekintik.

    3. Mint említettem volt: a német hadsereg oldalán harcoló ukrán kisegítő egység, az „SS Galiccsina” (a németek „Nachtigalként” ismerték) megalapításának dátuma, (1942.) október 14. ma az ukrán fegyveres erők napja. Önnem tud oroszul – én azonban tudok, jól. Annyira, hogy orosztudásom segítségével ki tudom silabizálni a háborús években, a németek által megszállt területeken megjelent ukrán újságok hódolatteljes írásait a Német Birodalom, személy szerint pedig Hitler nagyságáról.

    Írtam már példának, megírom még egyszer. Az ukrán hivatalos és köznyelvben visszatértek a második világháborús kifejezések. Visszatértek és kötelezővé váltak az ukrán fasiszta segédcsapatoknál szokásos köszönési és köszöntési formák:

    – Mindenki számára kötelező így köszönni: „Dicsőség a hősöknek! / A hősöknek dicsőség!” Főleg a puccs győzelme utáni első időkben náci suhancok bárki autóját megállíthatták, és a gépkocsi utasainak berikkantották a köszöntés első felét. És jaj volt azoknak, akik kapásból nem vágták rá annak másik felét.

    És a többi köszöntési, üdvözlési forma:

    – „Dicsőség a nemzetnek! / Halál az ellenségekre!”
    – „Ukrajna mindenek fölött!” („Über alles!”)
    – „Bitóra a komcsikkal!” avagy: „Bitóra a muszkákkal!”

    Tüntetések alkalmából a vezérürü legalább háromszor bődül el. És az engedelmes nyájnak mindannyiszor ismételnie kell, újra és újra, ami először elhangzott.

    És nem láttunk-e valami hasonlót – úgy 1933 táján, Németországban?

    https://youtu.be/bgObygkPuaY

    Rendben. A kisváros terén hasoncélú fiatalokat csődítettek össze. A sportolók ugrabugrálása, ordítozása az öltözőben is minősíthető elszigetelt jelenségnek. Még az is, hogy az egész stadion, a fasiszta jelszavakat üvöltve, egy emberként ugrabugrál. No de hogy a metró utasait is boldogítsák… Hangszóró bömböli, hogy mit kell ordítaniuk. És az utasok engedelmesen ugrabugrálnak, ismétlik, a hangszóró után, a jelszavakat. (Jelzem: nekünk „a totalitárius kommunista diktatúrában” sohasem kellett vezényszóra ordítoznunk, ugrabugrálnunk. Amikor az ugribugrinak a szövege ez: „Aki nem ugrál, az moszkál” (vagyis: muszka, ruszki). Próbálna meg valaki, ezek után, nem ugrándozni, együtt a többiekkel

    A bolsevizmusban tehát ettől meg voltunk kímélve. A 2014. februárja óta demokratikus Ukrajnában, ezzel szemben… Kívánom Washington, New York, London, Párizs, Berlin lakosainak: nekik is üvöltse a vezérürü a megismétlendő jelszavakat. Nekik is kelljen ugrabugrálniuk, mint akik megkergültek. Hiszen Ukrajna: a demokrácia csodája. Tehát követendő példa…

    Mert hogy szavamat ne felejtsem: ez az ugribugri is a második világháborús ukrán náci segédcsapatoknál volt szokásban. (Én, speciel, sokáig azt hittem, hogy a Majdan idején, a kemény hidegben kellett így ugrabugrálnia az ott (nyugati pénzen, fejenként napi 50 dollár amerikai napidíj ellenében) tenyésző náci csürhének.

    Miként a Jobb Szektor is (hallott már róla?) a második világháborús, nyakig vérben gázoló UPA (Ukrán Felkelő Hadsereg) nevű terrorhadsereg vörös-fekete zászlaját örökölte meg. Tavaly februárban, egyébként, a Putyin ellen sípolással tiltakozó, un. „baloldali” Együtt tüntetésén is feltűnt ez zászló. Mondhatom, gyönyörű! a „baloldal” egyik (azóta hál’ istennek megszűnt) pártja, ukrán náci zászlók alatt tüntet a „zsarnok Putyin” ellen.

    AMI ELLEN ÉN HARCOLOK, AZ AZ, HOGY A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS FASISZTA SZELLEM ÉLEDT ÚJJÁ UKRAJNÁBAN. ÚJJÁÉLEDT – és élvezve a „demokratikus”, „művelt” stb. Nyugat TELJES, KRITIKÁTLAN TÁMOGATÁSÁT, MÉG INKÁBB KITELJESEDETT. És mindezek fényében édes mindegy, hogy a második világháborús ukrán fasiszták használták-e már német elvbarátaik jelképet, vagy azok használatba vételére a történelem akkor nem hagyott időt. Ma hagy. Bőven hagy. Ön, (nem) tisztelt uram, a fasizmust támogatja, takargatja. Amit zavaros fejtegetésekkel, a beszélgetés irányának szándékos elterelésével próbál meg leplezni. Én sem ma jöttem ám le a falvédőről, közel négy évtizedig foglalkoztam politikával. Kár erőlködni, átlátok a szitán.

    Hazudni pedig az hazudik, aki úgy próbálja védelmezni az ukrán fasizmust, hogy halvány lila gőze sincs: valójában mi folyik ott. ÉN VISZONT – egyedüli magyar állampolgárként – IMMÁR VOLTAM OTT. ÉS LÁTTAM, AMIT LÁTTAM. AZT LÁTTAM, AMIT AZ OROSZ NYELVŰ HÍREKBEN EDDIG IS LÁTTAM, HALLOTTAM. Látott-e már uraságod rommá lőtt kertvárosokat, lebombázott bevásárlóközpontot, egy használhatatlanná lőtt iskolát? Amit négyszer is ágyúzott az ukrán tüzérség – legelső alkalommal olyankor, amikor ott még folyt a tanítás. (Ki tudja, hány gyermek, hány tanító esett áldozatul?) Látott-e egy szétlőtt virágboltban négy éve szárazvirággá változott virágcsokrokat. Látott-e az úttestből kimeredező „Grad” rakétát? (A „Grád” a valamikori Katyusák továbbfejlesztett változata). Ön nem látott – DE ÉN IGEN! Úgyhogy engem meg ne próbáljon, ezek után, hazugnak nevezni! A leghatározottabban kikérem magamnak!!! Hazug maga, és a magával egy húron pendülő mindenki.

    1. És mi nem vagyunk elvtársak! Kikérem magamnak, hogy engem”elvtársnak” nevezzen! Főleg hogy ezt gúnyból, sértő szándékból teszi! Nevezze elvtársaknak a magával hasonszőrűeket!

     1. Azt hiszem, hogy – szomorúan – kénytelen vagyok belátni vitánk értelmetlenségét.

      Egyet azért megjegyeznék: én Önt nem gúnyból, hanem őszintén neveztem elvtársamnak és nem Önt, hanem a interneten keringő megszámlálhatatlan (pro és contra) hamisítványt neveztem hazugnak, Önt legfeljebb naivnak tartom ebben a vonatkozásban.

      Természetesen utolsó hozzászólásai elkeserítenek, hiszen május elsején a Ligetben még nagyon is elvtársak voltunk. Ám ez a hozzászólása is csak azt bizonyítja, hogy Ön – akinek kiállását, tevékenységét mélyen tisztelem – sajnos nagyon nincs tisztában az internet sajátosságaival, ami a naiv hiszékenysége és a nem kevésbé naiv gyanakvása keverékében oly jellemzően nyilvánul meg.

      Jó egészséget és valóban hasznos tevékenységében sok sikert kívánok Önnek!

     2. Szerintem Csikós elvtárs – én elvtársamnak nevezem – első hirtelen indulatában kissé félreértette Phoenix mondanivalóját. Megesik az ilyen, és szerintem tisztázhatók a helyzetek.
      Az én személyes tapasztalatom az, hogy amellett, hogy valóban vannak hamisítványok IS, a fasiszta-náci viselkedés, köszönés és a jelképek használata bizony nagyon is jelen van Ukrajnában.
      A hivatalos propagandában nem nagyon láttam a közvetlen használatukat, de magánszemélyek, csoportok nem rejtegetik el a náci jelképeiket.
      Nekem is vannak ismerőseim a Donbassz-ban – ha nem is személyesek – és ők is megerősítették mindezeket.
      Engem már az is szomorúsággal tölt el, hogy a Szovjetunióért sokmilliós áldozatot hozó Ukrajna ukrán és más nemzetiségű hőseit egyszerűen gyalázzák, szobraikat ledöntik, a róluk elnevezett közterületeket fasisztákról nevezik el – és a Vörös Hadsereget megszállóknak nevezik.
      A probléma azonban túlmutat a fasizmuson. Jóval előtte, amikor Szovjet-Oroszországban folyt a polgárháborús élet-halál harc a fennmaradásért, az ukrán nacionalisták Petljura vezetésével harcoltak a szovjet állam ellen.
      Ukrajna a sok hőse mellett a legtöbb belső ellenséget és árulót is adta a Szovjetunió számára.
      Pedig a szovjet rendszer elismerte Ukrajna hősies viselkedését, a sok áldozatot, és több városa is megkapta a Hős Város címet. A Nagy Honvédő háború után területeket, lakosságot kapott a szovjethatalomtól, nagyarányú ipari és mezőgazdasági fejlődés ment végbe, ami a Szovjetunió második legnagyobb tag-köztársaságává tette.

     3. Tovarisnak (is).

      Én a fasiszta-náci viselkedést egyáltalán nem vonom kétségbe, én csupán a direkt hitlerista jelképek (két villámot formázó SS jelvény, Hitler tervezte fekete-fehér-vörös – Hochenzollern színek – horogkeresztes zászló, karszalag) használatát tartom erősen kétségesnek, és például a neobarokk épületre a horogkeresztes zászló mellé fordítva (sárga-kék a kék-sárga helyett!) kitűzött ukrán zászlót ábrázoló képről 100%-os biztonsággal állítom, hogy orosz fakerek hamisítványa.

    2. „Nem látta azt a fényképet, amelyen, egy középületen, egymás mellett van kitűzve az ukrán és a náci horogkeresztes zászló?”

     De, láttam, nem csak itt. és mindenütt szóvá is tettem: a „középület” egy (neo)barokk kastély, ami a volt Orosz Birodalom minden területén tucatjával található. A képen a (fordítva!!!! – sárga-kék kitett) ukrán zászlón kívül a világon semmi nem igazolja, hogy az Ukrajnában készült. Zászlót kitűzni mindenki tud (az értelmesebbje nem fordítva tűzi ki!).

 4. Hamisítvány-e, mondjuk, ez?

  https://static.kepfeltolto.com/orig/2018/06/02/bba82bd457ae1d7d6598eef7fd5617ff.jpg

  (A vörös-fekete eredetileg a német megszállók oldalán harcoló ukrán nacionál-fasiszta félkatonai alakulat, az ONU/UPA (Ukrán Nacionalisták Szervezete, illetve annak katonai ágának, az Ukrán Felkelő Hadseregnek volt a zászlaja. Ma a „Jobb Szektor” nevű fasiszta ernyőszervezetnek a zászlaja, mely szervezet megfelel a „mi’ Magyar Gárdánknak. Csak éppen a nacionál-fasiszta náci junta beintegrálta őket az ország fegyveres erőibe. A Jobb Szektor – mely 2013 novemberében, a „Majdan” néven elhíresült, három hónapig tartó véres, erőszakos zavargások idején alakult (e három hónap alatt 107 készenléti rendőr és karhatalmista lelte halálát az ön nyugati demokratái által agyonajnározott „békés tüntetők” kezétől). Az ONU/UPA alapítója a szélsőséges nacionalistából Ukrajna első számú háborús bűnösévé előlépett Sztepan Bandera kezdeményezte az ukrán nácikból álló „SS Galiccsina” létrehozását. ENNEK DÁTUMA – (1942.) OKTÓBER 14. – MA AZ UKRÁN FEGYVERES ERŐK NAPJA. Köszöntési formáik ma újjáéledtek az ukrán hétköznapokban (mint például „Ukrajina – ponad usze” – „UKRAJNA MINDENEK FELETT” – lásd még: „DEUTSCHLAND ÜBER ALLES”. Ez pedig, a ma mindenki kötelező köszönési forma („Szláva Ukrajinyi! – Herójám szláva!” – „Dicsőség Ukrajnának! – A hősöknek dicsőség!”) szintén ettől a náci hadtól ered.

  Egy kép az 1943-44-es volinyi mészárlásból (nem is a legszörnyűbb). Amikor 100 ezer nyugat-ukrajnai lengyelt mészárolt le ez a bizonyos UPA. A képen csomóban felakasztott lengyel gyermekek legidősebbike ötéves volt.

  https://static.kepfeltolto.com/orig/2017/09/04/ee4ee77baa823a33d08105da7710745e.jpg

  Föl nem foghatom, hogy drágalátos lengyel barátaink hogy képesek Európában a leginkább támogatni (zsoldosokkal, pénzzel, kiképzőkkel, mesterlövészekkel) nagy- és dédszüleik vérszomjas gyilkosainak mai politikai és eszmei utódait.

  Az amúgy zsidó, vérszomjas milliárdos oligarcha, Igor Kolomojszkij egyik alapítója és finanszírozója az említett „Jobb Szektornak”. Ő volt a kitervelője és finanszírozója az Ogyesszában, 2014. május 2-án végrehajtott borzalmas öldöklésnek, melynek 146 békés tüntető esett áldozatul. A milliádos tömeggyilkos a „Jobb Szektor” pólójában:

  https://static.kepfeltolto.com/orig/2017/07/11/40ffcdd951c2a7e72fb0035ffab7d3ec.jpg

  Az „Azov” terrorkülönítmény, mely Arszen Avakov ukrán belügyminiszter közvetlen irányítása alatt áll. A mögöttük sárga alapon álló jelkép: AZ SS „REICH” NEVŰ EGYSÉGÉNEK VOLT A JELKÉPE. Ez a kifejezetten náci tömeggyilkos horda tartja rémületben és terrorizálja a 2014. júniusában elfoglalt Mariupol kikötőváros lakosságát.

  https://static.kepfeltolto.com/orig/2017/05/25/21e89aa4c6cfde841b80f5bb2ccb8de5.jpg

 5. Hamisítvány-e, mondjuk, ez?

  https://static.kepfeltolto.com/orig/2018/06/02/bba82bd457ae1d7d6598eef7fd5617ff.jpg

  (A vörös-fekete eredetileg a német megszállók oldalán harcoló ukrán nacionál-fasiszta félkatonai alakulat, az ONU/UPA (Ukrán Nacionalisták Szervezete, illetve annak katonai ágának, az Ukrán Felkelő Hadseregnek volt a zászlaja. Ma a „Jobb Szektor” nevű fasiszta ernyőszervezetnek a zászlaja, mely szervezet megfelel a „mi’ Magyar Gárdánknak. Csak éppen a nacionál-fasiszta náci junta beintegrálta őket az ország fegyveres erőibe. A Jobb Szektor – mely 2013 novemberében, a „Majdan” néven elhíresült, három hónapig tartó véres, erőszakos zavargások idején alakult (e három hónap alatt 107 készenléti rendőr és karhatalmista lelte halálát az ön nyugati demokratái által agyonajnározott „békés tüntetők” kezétől). Az ONU/UPA alapítója a szélsőséges nacionalistából Ukrajna első számú háborús bűnösévé előlépett Sztepan Bandera kezdeményezte az ukrán nácikból álló „SS Galiccsina” létrehozását. ENNEK DÁTUMA – (1942.) OKTÓBER 14. – MA AZ UKRÁN FEGYVERES ERŐK NAPJA. Köszöntési formáik ma újjáéledtek az ukrán hétköznapokban (mint például „Ukrajina – ponad usze” – „UKRAJNA MINDENEK FELETT” – lásd még: „DEUTSCHLAND ÜBER ALLES”. Ez pedig, a ma mindenki kötelező köszönési forma („Szláva Ukrajinyi! – Herójám szláva!” – „Dicsőség Ukrajnának! – A hősöknek dicsőség!”) szintén ettől a náci hadtól ered.

  Egy kép az 1943-44-es volinyi mészárlásból (nem is a legszörnyűbb). Amikor 100 ezer nyugat-ukrajnai lengyelt mészárolt le ez a bizonyos UPA. A képen csomóban felakasztott lengyel gyermekek legidősebbike ötéves volt.

  https://static.kepfeltolto.com/orig/2017/09/04/ee4ee77baa823a33d08105da7710745e.jpg

  Föl nem foghatom, hogy drágalátos lengyel barátaink hogy képesek Európában a leginkább támogatni (zsoldosokkal, pénzzel, kiképzőkkel, mesterlövészekkel) nagy- és dédszüleik vérszomjas gyilkosainak mai politikai és eszmei utódait.

  Az amúgy zsidó, vérszomjas milliárdos oligarcha, Igor Kolomojszkij egyik alapítója és finanszírozója az említett „Jobb Szektornak”. Ő volt a kitervelője és finanszírozója az Ogyesszában, 2014. május 2-án végrehajtott borzalmas öldöklésnek, melynek 146 békés tüntető esett áldozatul. A milliádos tömeggyilkos a „Jobb Szektor” pólójában:

  https://static.kepfeltolto.com/orig/2017/07/11/40ffcdd951c2a7e72fb0035ffab7d3ec.jpg

  Az „Azov” terrorkülönítmény, mely Arszen Avakov ukrán belügyminiszter közvetlen irányítása alatt áll. A mögöttük sárga alapon álló jelkép: AZ SS „REICH” NEVŰ EGYSÉGÉNEK VOLT A JELKÉPE. Ez a kifejezetten náci tömeggyilkos horda tartja rémületben és terrorizálja a 2014. júniusában elfoglalt Mariupol kikötőváros lakosságát.

  https://static.kepfeltolto.com/orig/2017/05/25/21e89aa4c6cfde841b80f5bb2ccb8de5.jpg

  (Összenő, ami összetartozik): Gondolom, ezek a suhancok nem az orosz propaganda kedvéért fényképezkedtek le, Kijev főutcáján, egyidejűleg az amerikai, az ukrán és a horogkeresztes zászlóval

  https://static.kepfeltolto.com/orig/2017/04/08/a3d1b3e35b7f541c4fbff4373224cd5b.jpg

  És egy másik kép, amin megint csak összenőtt, ami összetartozik. Csak most NATO-zászlóval.

  https://static.kepfeltolto.com/orig/2015/08/07/d1193d53804edafaf28d44a2205b8b82.jpg

  És egy harmadik: ukrán katonák, a két összetartozó zászlóval:

  https://static.kepfeltolto.com/orig/2015/04/30/ef69d303531a763ab4d0d121da95f6ac.jpg

  Ukrán középület, két zászlóval. A kép nem 1942-ben, hanem 2014-ben készült.

  https://static.kepfeltolto.com/orig/2017/02/21/4622ae2b17d8cb80ea42885c09f6955d.jpg

  Ez itt az ukrán parlament korelnöke, Jurij Suhevics. Ma már aggastyán korú fia a második világháború 2. számú ukrán háborús bűnösének, az 1945-ben kivégzett Roman Suhevicsnek. Gondolom, nem az orosz propaganda kedvéért választotta rusnya ábrázatának hátteréül ezt a jelképet.

  https://static.kepfeltolto.com/orig/2017/02/14/050b1ccec5823e8837d311a49ef7d33c.jpg

  Még egy kép az „Azov” legényeiről. Tán csak nem az orosz propaganda fényképészének kedvéért tartják a kezükben azt a fényképet, példaképük fényképét? Egy ízben kanadai katonai kiképzők érkeztek a már említett Mariupolba, hogy továbbképzésben részesítsék az „Azov” „sasait”. Észlelve azonban, hogy miféle nácik közé érkeztek, sarkon fordultak, és dolgavégezetlenül távoztak.
  (Felhívom továbbá a jobb alsó sarokban ülő fiatalember pólóján lévő emblémára. Ez, bizony, az SS jelképe, a „Fekete Nap”, benne a horgos keresztre.)

  https://static.kepfeltolto.com/orig/2017/02/14/12b09114a9ab1534da166c1692d697ff.jpg

  Az SS, illetve az „Azov” brigád jelképének összehasonlítása. Nos, hasonlít?

  https://static.kepfeltolto.com/orig/2016/12/13/050b3eb1d9acbf9d11be5b36d8a3b6d2.jpg

  Egy előzmény 1942-ből. Kolomea városában ukrán honleányok vonulnak fel, az „SS Galiccsina” megalakulása alkalmából. Mint említettem, (1942) október 14. – az ukrán fegyveres erők napja.

  https://static.kepfeltolto.com/orig/2015/04/28/0de3c2327ea336b3f5a039520a74c485.jpg

  Egy ukrán parlamenti képviselő hitvese, kislányukkal:

  https://static.kepfeltolto.com/orig/2018/06/03/f282a036aca310af894fbfcbd8bfa269.jpg

  „Ifjú Banderisták”. Ez ma olyan szervezet Ukrajnában, mint hajdan nálunk a kisdobosok.

  https://static.kepfeltolto.com/orig/2018/06/03/a540bb092313a057c0f02df94ee5adc7.jpg

  Ezek a motoros katonák nem emlékeztetnek valamire? De, bizony, a Wehrmacht katonái is így motoroztak keresztül az elfoglalt falvakban. (Gondolom, ezek a hadfiak sem az orosz propaganda fényképészének kedvéért vágták így pózba magukat.)

  https://static.kepfeltolto.com/orig/2018/06/03/828b0fc7525ef864e6e5b53b2565cb6a.jpg

  Nos…?

  1. Kedves Csikós Sándor!

   Nem szeretném, ha félreértene. Én egy percig nem vonom kétségbe, hogy az ukrán nácik – nácik, azaz rasszista alapon bűnbakot állító fasiszták. Én csupán a horogkereszt használatát vonom kétségbe. Az Ön által idelinkelt képek közül azokat (ha jól számolom kettőt) amin kifejezetten hitlerista zászló, karszalag van bizony orosz hamisítványoknak tartom. A Das Reich jelvénye erősen emlékeztet az ukrán háromágú szigonyra, így annak a használatát el tudom képzelni (náciéktól nem áll távol a cinizmus). A képek nagy többségén azonban kifejezetten a háromágú szigony látható, így azok hitelességét nincs okom kétségbe vonni.

   1. Rosszul számoltam – több képen is hitlerista zászló szerepel. Az egyik (hitlerista-ukrán-amerikai) kifejezetten antifasiszta(ának gondolt) flashnak tűnik

    Az AZOV címer nem egyszerűen tükörképe a Das Reich jelvénynek, de a középső függőleges vonal jóval hosszabb, s ezáltal a figura inkább a háromágú szigony stilizált változatának látszik, mint a Das Reich jelképének, vagy pláne horogkeresztnek.

  2. Még valamit.

   Csikós elvtárs zárójelese – „gondolom … sem az orosz propaganda … kedvéért …” – mintha arra utalna, hogy én a liberális médiához hasonlóan russzofób húrokat pengetek. Akik személyesen ismernek, tudják, hogy mi sem áll távolabb tőlem, inkább vagyok megveszekedett russzomán (Leningrádban tanultam, nősültem).

   Ellentétben sokak idiotisztikus hozzáállásával az internethez, mint információ-forráshoz, én igen nagy kritikával kezelem azt. Igy, ha igazam van, és a horogkereszttel pózoló ukrán fasisztákat ábrázoló képek valóban orosz hamisítványok, akkor az koránt sem jelenti azt, hogy azokat csak a központi orosz propagandagépezet gyárthatta le. Az interneten hemzsegnek az önjelölt mém-készítők, és van köztük sok nagyon szellemes, akik nem titkolják, hogy az új időknek megfelelő technikákkal karikatúrákat gyártanak, de sajnos vannak olyanok is – nagyon sokan – akik jól-rosszul a hiszékeny szörfözők megtévesztésére utaznak.

   Én például a Wikipédiát is csak a legnagyobb óvatossággal használom.

   1. Ezzel egyetértek, de én már videón is láttam – amit kissé nehezebb „mémelni”, mint egy állóképet, bizony ott lengett a vörös zászló, közepén fehér körben a fekete horogkereszt.
    Viszont tényleg sok hamisítvány is „forgalomban van” – ezért jó vigyázni.

 6. A fejlécben levő fénykép (montázs?) már szerepelt egyszer és akkor is megbíráltam a közlését. Ugyanis a banderisták már a Nagy Honvédő Háború idején is kínosan vigyáztak (pontosabban nem is ők, hanem az őket irányító Keleti Idegen Hadseregek nevű előbb Abwehr, majd SD-Auschland ügyosztály – vezetője Gehlen ezredes, az NSZK titkosszolgálatának későbbi vezetője), hogy azt a látszatot keltsék, egyszerre harcolnak a sztálini elnyomás és a náci megszállás ellen. Ezért még véletlenül sem használtak volna náci szimbolikát (például horogkeresztet). Az általuk használt szimbolika – és ez jellemző a mai Ukrajnára -a mai ukrán címerben is központi szerepet játszó háromágú szigony volt és maradt.

  A kép minden valószínűség szerint orosz hamisítvány – és én tartom magam ahhoz, hogy az

  „ellenségem ellensége a barátom, az ellenségem barátja az ellenségem”

  a „cél szentesíti az eszközt” és a „minél rosszabb, annál jobb” szillogizmusokhoz hasonlóan gyilkosan hamis szillogizmus.

  1. Hamisítvány-e, mondjuk, ez?

   https://static.kepfeltolto.com/orig/2018/06/02/bba82bd457ae1d7d6598eef7fd5617ff.jpg

   (A vörös-fekete eredetileg a német megszállók oldalán harcoló ukrán nacionál-fasiszta félkatonai alakulat, az ONU/UPA (Ukrán Nacionalisták Szervezete, illetve annak katonai ágának, az Ukrán Felkelő Hadseregnek volt a zászlaja. Ma a „Jobb Szektor” nevű fasiszta ernyőszervezetnek a zászlaja, mely szervezet megfelel a „mi’ Magyar Gárdánknak. Csak éppen a nacionál-fasiszta náci junta beintegrálta őket az ország fegyveres erőibe. A Jobb Szektor – mely 2013 novemberében, a „Majdan” néven elhíresült, három hónapig tartó véres, erőszakos zavargások idején alakult (e három hónap alatt 107 készenléti rendőr és karhatalmista lelte halálát az ön nyugati demokratái által agyonajnározott „békés tüntetők” kezétől). Az ONU/UPA alapítója a szélsőséges nacionalistából Ukrajna első számú háborús bűnösévé előlépett Sztepan Bandera kezdeményezte az ukrán nácikból álló „SS Galiccsina” létrehozását. ENNEK DÁTUMA – (1942.) OKTÓBER 14. – MA AZ UKRÁN FEGYVERES ERŐK NAPJA. Köszöntési formáik ma újjáéledtek az ukrán hétköznapokban (mint például „Ukrajina – ponad usze” – „UKRAJNA MINDENEK FELETT” – lásd még: „DEUTSCHLAND ÜBER ALLES”. Ez pedig, a ma mindenki kötelező köszönési forma („Szláva Ukrajinyi! – Herójám szláva!” – „Dicsőség Ukrajnának! – A hősöknek dicsőség!”) szintén ettől a náci hadtól ered.

   Egy kép az 1943-44-es volinyi mészárlásból (nem is a legszörnyűbb). Amikor 100 ezer nyugat-ukrajnai lengyelt mészárolt le ez a bizonyos UPA. A képen csomóban felakasztott lengyel gyermekek legidősebbike ötéves volt.

   https://static.kepfeltolto.com/orig/2017/09/04/ee4ee77baa823a33d08105da7710745e.jpg

   Föl nem foghatom, hogy drágalátos lengyel barátaink hogy képesek Európában a leginkább támogatni (zsoldosokkal, pénzzel, kiképzőkkel, mesterlövészekkel) nagy- és dédszüleik vérszomjas gyilkosainak mai politikai és eszmei utódait.

   Az amúgy zsidó, vérszomjas milliárdos oligarcha, Igor Kolomojszkij egyik alapítója és finanszírozója az említett „Jobb Szektornak”. Ő volt a kitervelője és finanszírozója az Ogyesszában, 2014. május 2-án végrehajtott borzalmas öldöklésnek, melynek 146 békés tüntető esett áldozatul. A milliádos tömeggyilkos a „Jobb Szektor” pólójában:

   https://static.kepfeltolto.com/orig/2017/07/11/40ffcdd951c2a7e72fb0035ffab7d3ec.jpg

   Az „Azov” terrorkülönítmény, mely Arszen Avakov ukrán belügyminiszter közvetlen irányítása alatt áll. A mögöttük sárga alapon álló jelkép: AZ SS „REICH” NEVŰ EGYSÉGÉNEK VOLT A JELKÉPE. Ez a kifejezetten náci tömeggyilkos horda tartja rémületben és terrorizálja a 2014. júniusában elfoglalt Mariupol kikötőváros lakosságát.

   https://static.kepfeltolto.com/orig/2017/05/25/21e89aa4c6cfde841b80f5bb2ccb8de5.jpg

   (Összenő, ami összetartozik): Gondolom, ezek a suhancok nem az orosz propaganda kedvéért fényképezkedtek le, Kijev főutcáján, egyidejűleg az amerikai, az ukrán és a horogkeresztes zászlóval

   https://static.kepfeltolto.com/orig/2017/04/08/a3d1b3e35b7f541c4fbff4373224cd5b.jpg

   És egy másik kép, amin megint csak összenőtt, ami összetartozik. Csak most NATO-zászlóval.

   https://static.kepfeltolto.com/orig/2015/08/07/d1193d53804edafaf28d44a2205b8b82.jpg

   És egy harmadik: ukrán katonák, a két összetartozó zászlóval:

   https://static.kepfeltolto.com/orig/2015/04/30/ef69d303531a763ab4d0d121da95f6ac.jpg

   Ukrán középület, két zászlóval. A kép nem 1942-ben, hanem 2014-ben készült.

   https://static.kepfeltolto.com/orig/2017/02/21/4622ae2b17d8cb80ea42885c09f6955d.jpg

   Ez itt az ukrán parlament korelnöke, Jurij Suhevics. Ma már aggastyán korú fia a második világháború 2. számú ukrán háborús bűnösének, az 1945-ben kivégzett Roman Suhevicsnek. Gondolom, nem az orosz propaganda kedvéért választotta rusnya ábrázatának hátteréül ezt a jelképet.

   https://static.kepfeltolto.com/orig/2017/02/14/050b1ccec5823e8837d311a49ef7d33c.jpg

   Még egy kép az „Azov” legényeiről. Tán csak nem az orosz propaganda fényképészének kedvéért tartják a kezükben azt a fényképet, példaképük fényképét? Egy ízben kanadai katonai kiképzők érkeztek a már említett Mariupolba, hogy továbbképzésben részesítsék az „Azov” „sasait”. Észlelve azonban, hogy miféle nácik közé érkeztek, sarkon fordultak, és dolgavégezetlenül távoztak.
   (Felhívom továbbá a jobb alsó sarokban ülő fiatalember pólóján lévő emblémára. Ez, bizony, az SS jelképe, a „Fekete Nap”, benne a horgos keresztre.)

   https://static.kepfeltolto.com/orig/2017/02/14/12b09114a9ab1534da166c1692d697ff.jpg

   Az SS, illetve az „Azov” brigád jelképének összehasonlítása. Nos, hasonlít?

   https://static.kepfeltolto.com/orig/2016/12/13/050b3eb1d9acbf9d11be5b36d8a3b6d2.jpg

   Egy előzmény 1942-ből. Kolomea városában ukrán honleányok vonulnak fel, az „SS Galiccsina” megalakulása alkalmából. Mint említettem, (1942) október 14. – az ukrán fegyveres erők napja.

   https://static.kepfeltolto.com/orig/2015/04/28/0de3c2327ea336b3f5a039520a74c485.jpg

   Egy ukrán parlamenti képviselő hitvese, kislányukkal:

   https://static.kepfeltolto.com/orig/2018/06/03/f282a036aca310af894fbfcbd8bfa269.jpg

   „Ifjú Banderisták”. Ez ma olyan szervezet Ukrajnában, mint hajdan nálunk a kisdobosok.

   https://static.kepfeltolto.com/orig/2018/06/03/a540bb092313a057c0f02df94ee5adc7.jpg

   Ezek a motoros katonák nem emlékeztetnek valamire? De, bizony, a Wehrmacht katonái is így motoroztak keresztül az elfoglalt falvakban. (Gondolom, ezek a hadfiak sem az orosz propaganda fényképészének kedvéért vágták így pózba magukat.)

   https://static.kepfeltolto.com/orig/2018/06/03/828b0fc7525ef864e6e5b53b2565cb6a.jpg

   Nos…?

  2. Hamisítvány-e, mondjuk, ez?

   https://static.kepfeltolto.com/orig/2018/06/02/bba82bd457ae1d7d6598eef7fd5617ff.jpg

   (A vörös-fekete eredetileg a német megszállók oldalán harcoló ukrán nacionál-fasiszta félkatonai alakulat, az ONU/UPA (Ukrán Nacionalisták Szervezete, illetve annak katonai ágának, az Ukrán Felkelő Hadseregnek volt a zászlaja. Ma a „Jobb Szektor” nevű fasiszta ernyőszervezetnek a zászlaja, mely szervezet megfelel a „mi’ Magyar Gárdánknak. Csak éppen a nacionál-fasiszta náci junta beintegrálta őket az ország fegyveres erőibe. A Jobb Szektor – mely 2013 novemberében, a „Majdan” néven elhíresült, három hónapig tartó véres, erőszakos zavargások idején alakult (e három hónap alatt 107 készenléti rendőr és karhatalmista lelte halálát az ön nyugati demokratái által agyonajnározott „békés tüntetők” kezétől). Az ONU/UPA alapítója a szélsőséges nacionalistából Ukrajna első számú háborús bűnösévé előlépett Sztepan Bandera kezdeményezte az ukrán nácikból álló „SS Galiccsina” létrehozását. ENNEK DÁTUMA – (1942.) OKTÓBER 14. – MA AZ UKRÁN FEGYVERES ERŐK NAPJA. Köszöntési formáik ma újjáéledtek az ukrán hétköznapokban (mint például „Ukrajina – ponad usze” – „UKRAJNA MINDENEK FELETT” – lásd még: „DEUTSCHLAND ÜBER ALLES”. Ez pedig, a ma mindenki kötelező köszönési forma („Szláva Ukrajinyi! – Herójám szláva!” – „Dicsőség Ukrajnának! – A hősöknek dicsőség!”) szintén ettől a náci hadtól ered.

   Egy kép az 1943-44-es volinyi mészárlásból (nem is a legszörnyűbb). Amikor 100 ezer nyugat-ukrajnai lengyelt mészárolt le ez a bizonyos UPA. A képen csomóban felakasztott lengyel gyermekek legidősebbike ötéves volt.

   https://static.kepfeltolto.com/orig/2017/09/04/ee4ee77baa823a33d08105da7710745e.jpg

   Föl nem foghatom, hogy drágalátos lengyel barátaink hogy képesek Európában a leginkább támogatni (zsoldosokkal, pénzzel, kiképzőkkel, mesterlövészekkel) nagy- és dédszüleik vérszomjas gyilkosainak mai politikai és eszmei utódait.

   Az amúgy zsidó, vérszomjas milliárdos oligarcha, Igor Kolomojszkij egyik alapítója és finanszírozója az említett „Jobb Szektornak”. Ő volt a kitervelője és finanszírozója az Ogyesszában, 2014. május 2-án végrehajtott borzalmas öldöklésnek, melynek 146 békés tüntető esett áldozatul. A milliádos tömeggyilkos a „Jobb Szektor” pólójában:

   https://static.kepfeltolto.com/orig/2017/07/11/40ffcdd951c2a7e72fb0035ffab7d3ec.jpg

   Az „Azov” terrorkülönítmény, mely Arszen Avakov ukrán belügyminiszter közvetlen irányítása alatt áll. A mögöttük sárga alapon álló jelkép: AZ SS „REICH” NEVŰ EGYSÉGÉNEK VOLT A JELKÉPE. Ez a kifejezetten náci tömeggyilkos horda tartja rémületben és terrorizálja a 2014. júniusában elfoglalt Mariupol kikötőváros lakosságát.

   https://static.kepfeltolto.com/orig/2017/05/25/21e89aa4c6cfde841b80f5bb2ccb8de5.jpg

   1. 2. Hamisítvány-e, mondjuk, ez?
    (Összenő, ami összetartozik): Gondolom, ezek a suhancok nem az orosz propaganda kedvéért fényképezkedtek le, Kijev főutcáján, egyidejűleg az amerikai, az ukrán és a horogkeresztes zászlóval

    https://static.kepfeltolto.com/orig/2017/04/08/a3d1b3e35b7f541c4fbff4373224cd5b.jpg

    És egy másik kép, amin megint csak összenőtt, ami összetartozik. Csak most NATO-zászlóval.

    https://static.kepfeltolto.com/orig/2015/08/07/d1193d53804edafaf28d44a2205b8b82.jpg

    És egy harmadik: ukrán katonák, a két összetartozó zászlóval:

    https://static.kepfeltolto.com/orig/2015/04/30/ef69d303531a763ab4d0d121da95f6ac.jpg

    Ukrán középület, két zászlóval. A kép nem 1942-ben, hanem 2014-ben készült.

    https://static.kepfeltolto.com/orig/2017/02/21/4622ae2b17d8cb80ea42885c09f6955d.jpg

    Ez itt az ukrán parlament korelnöke, Jurij Suhevics. Ma már aggastyán korú fia a második világháború 2. számú ukrán háborús bűnösének, az 1945-ben kivégzett Roman Suhevicsnek. Gondolom, nem az orosz propaganda kedvéért választotta rusnya ábrázatának hátteréül ezt a jelképet.

    https://static.kepfeltolto.com/orig/2017/02/14/050b1ccec5823e8837d311a49ef7d33c.jpg

    Még egy kép az „Azov” legényeiről. Tán csak nem az orosz propaganda fényképészének kedvéért tartják a kezükben azt a fényképet, példaképük fényképét? Egy ízben kanadai katonai kiképzők érkeztek a már említett Mariupolba, hogy továbbképzésben részesítsék az „Azov” „sasait”. Észlelve azonban, hogy miféle nácik közé érkeztek, sarkon fordultak, és dolgavégezetlenül távoztak.
    (Felhívom továbbá a jobb alsó sarokban ülő fiatalember pólóján lévő emblémára. Ez, bizony, az SS jelképe, a „Fekete Nap”, benne a horgos keresztre.)

    https://static.kepfeltolto.com/orig/2017/02/14/12b09114a9ab1534da166c1692d697ff.jpg

    Az SS, illetve az „Azov” brigád jelképének összehasonlítása. Nos, hasonlít?

    https://static.kepfeltolto.com/orig/2016/12/13/050b3eb1d9acbf9d11be5b36d8a3b6d2.jpg

    Egy előzmény 1942-ből. Kolomea városában ukrán honleányok vonulnak fel, az „SS Galiccsina” megalakulása alkalmából. Mint említettem, (1942) október 14. – az ukrán fegyveres erők napja.

    https://static.kepfeltolto.com/orig/2015/04/28/0de3c2327ea336b3f5a039520a74c485.jpg

    Egy ukrán parlamenti képviselő hitvese, kislányukkal:

    https://static.kepfeltolto.com/orig/2018/06/03/f282a036aca310af894fbfcbd8bfa269.jpg

    „Ifjú Banderisták”. Ez ma olyan szervezet Ukrajnában, mint hajdan nálunk a kisdobosok.

    https://static.kepfeltolto.com/orig/2018/06/03/a540bb092313a057c0f02df94ee5adc7.jpg

    Ezek a motoros katonák nem emlékeztetnek valamire? De, bizony, a Wehrmacht katonái is így motoroztak keresztül az elfoglalt falvakban. (Gondolom, ezek a hadfiak sem az orosz propaganda fényképészének kedvéért vágták így pózba magukat.)

    https://static.kepfeltolto.com/orig/2018/06/03/828b0fc7525ef864e6e5b53b2565cb6a.jpg

    Nos…?

 7. Mint már említettem, én magam már 2014 május óta rendszeresen figyelem a Donbassz-ban történő eseményeket, és hallgatom a rövidhullámú rádióamatőr adásokat is. Természetesen, a magyar rádióamatőrökre vonatkozó nemzetközi rendeletek miatt érdemi vitába nem állhatok az ottani kollégákkal, de olyan dolgokat is megtudok, amik nincsenek benne a hivatalos propagandákban. A burzsoá sajtó pedig kifejezetten elferdíti és elhallgatja az ukrán erők háborús bűntetteinek zömét.
  Az éterben is folyik a csata. Több kilowattos, főleg katonai berendezésekkel folyik a „támadás”, oda vissza.
  Ugyanakkor az orosz és ukrán rádióamatőrök túlnyomó többségben nem vesz részt ezekben az étervillongásokban, hanem testvéri, baráti hangnemben beszélgetnek egymással – igaz, nehezen kerülik meg a néha kikerülhetetlen állásfoglalást.
  Nekem meggyőződésem, hogy az ukrán és az orosz nép nem tekinti ellenségnek egymást – nem csak azért, mert Ukrajnában nagyon sok magát orosznak valló ember él (ennél jóval többen csak oroszul tudnak beszélni) – hanem még él bennük a volt Szovjetunió egyik politikai vonása, a nemzetiségek egymás iránti tisztelete, a barátság határok nélkül, a szolidaritás és a proletár internacionalizmus eszméje. Ezeket a volt szovjet hagyományokat a jelenlegi orosz rendszer sem támadja, sőt, propagandájában alaposan merít is belőlük.
  A Donbassz lakói következetesen fasisztákat említenek, amikor az ukrán haderőről szólnak. S ebben van is némi igazság, mert a jelenlegi ukrán rezsim nagyon hasonlít a fasiszta/náci rendszerhez. Még, ha nem is az.
  Csak annak látszik…

Vélemény, hozzászólás?