A MEBAL-ról

 1. Mi a MEBAL?

A MEBAL az emberről szól. A MEBAL (Magyar Egyesült Baloldal) a rendszerkritikus baloldal összefogására törekvő társadalmi-politikai mozgalom.

 1. Mi a MEBAL távlati célja?

A MEBAL célja egy a mainál emberibb, a kapitalizmuson túlmutató, emberközpontú közösségi társadalom megteremtése, ahol a közösség érdekében folyó termelésen, a környezeten, az emberek mindennapi boldogulásán, az érintkezésén nem uralkodik a profittermelés, illetve annak elnyomó rendszere.

 1. Mi a MEBAL közvetlen célja?

A MEBAL közvetlen célja a bérből és fizetésből élők, vagy munka nélkül és segélyből tengődők érdekeinek társadalmi és politikai védelme, és az emberek mozgósítása önvédelmükre. A MEBAL erejéhez mérten fellép minden olyan társadalmi, politikai fejleménnyel szemben, amely ezeknek az embereknek a közvetlen megélhetését veszélyezteti vagy nehezíti. A MEBAL a társadalmi önszerveződés és önvédelem szervezete. A MEBAL olyan mértékben tud ennek a feladatának eleget tenni, amilyen mértékben országos mozgalommá válik.

 1. Hogyan kívánja elérni céljait a MEBAL?

A MEBAL az alkotmányos rend adta kereteken belül küzd fenti céljáért lépésről lépésre felderítve és kidolgozva azokat a változásokat, amelyekkel a fenti célhoz közelít. Ennek része az alkotmány közösségi érdekeket szolgáló módosításának indítványozása, a törvények megváltoztatása és újak létrehozása, valamint a fenti célokat szolgáló, már létező törvények érvényesülésének a védelme. A MEBAL az emberek öntevékenységére épít e munkája során, és ezt felvilágosító munkával, fórumokkal, vitákkal és akciókkal igyekszik elősegíteni. A MEBAL semmi nem lesz növekvő taglétszám és a tagok kitartó aktivitása nélkül. Helyi szervezeteinek kiépülése, széles népi támogatás nélkül a MEBAL nem tudja céljait megvalósítani.

 1. Kikből áll a MEBAL?

A MEBAL öntevékeny, önzetlen, másokért tenni kész, és a közös cselekvés szükségességét felismerő tagokból áll. Egyrészt csatlakozott szervezetekből, másrészt pártoló (nem tag) szervezetekből, harmadrészt magánszemélyekből, akik akár ezeknek a szervezeteknek a tagjai, akár teljesen függetlenek. A MEBAL tagja és pártoló tagja lehet mindenki pártállásra, szervezeti tagságra, nemre, korra, nemzetiségre stb. való tekintet nélkül, aki a MEBAL céljaival, alapelveivel egyetért, és azt kinyilvánítja.

 1. Hogyan viszonyul a MEBAL a mai magyar politikai pártokhoz?

A MEBAL pártoktól független szervezet. Nem fiókszervezete az MSZP-nek, hiszen az MSZP polgári párt, amely 1989-90-ben meghirdetett közösségi-szocialisztikus céljait régen feladta és a kaszinó-kapitalizmus meghonosításában vétkes. E párt tevékenysége kimerül a kapitalizmus „szociál-liberális” menedzselésében. Az MSZP baloldali tagjait, rendszerkritikus csoportosulásait azonban a MEBAL szövetségesnek tekinti. A MEBAL-nak nem tagja a Munkáspárt2006, de együttműködik vele. A Munkáspárt 2006 és a Zöldbaloldal a MEBAL pártoló tagja, ami azt jelenti, hogy céljaik sok tekintetben közösek, de szervezetileg nem tartoznak össze.

 1. Mikor lesz párt a MEBAL?

A MEBAL akkor lesz párt, ha kiépül országos szervezete. A MEBAL egészen új dologra törekszik: összefogni és aktivizálni a rendszerkritikus baloldalt hazánkban, de nem csupán szervezeti szinten, hanem egyéni szinten is. Azokat a tíz- és százezreket hívja összefogásra, akik ma a politikai életben „hajléktalanok”, akik valójában cselekvő kész, hatalmas szakmai tudást, erkölcsi erőt képviselő népességet jelentenek. Ha ez az összefogás elindul, és ezek az emberek saját sorsukat kezükbe véve helyi szinten megszervezik magukat a MEBAL keretében, megteremtve ezzel a MEBAL országos hálózatát, akkor a MEBAL párttá alakulhat, hogy céljai érdekében a politikai térbe lépjen és mielőbb kormányzati tényezővé váljék a hasonló európai rendszerkritikus, antirasszista, humanista baloldal szövetségeseként.

 1. Kik vezetik a MEBAL-t?

A MEBAL nyitott, szervezetileg laza mozgalom, amelynek működését és fejlődését az egyesületi törvények szerint bejegyzett MEBAL egyesület vezeti és segíti. A MEBAL egyesület a szervezeti szabályzata szerint választja meg jól definiált jogokkal és kötelezettségekkel felruházott vezetőit, akik képesek a MEBAL-t méltón képviselni a politikai küzdőtéren. A MEBAL vezetőinek neve a honlapon olvasható. A MEBAL egyesület bejegyzése folyamatban van. Ez az egyesület később bármikor párttá alakulhat.

 1. Mit tegyek, ha irtózom a pártoktól, de tetszik a MEBAL?

Lépj be a MEBAL mozgalomba (ezt a honlapon történő regisztrációval teheted meg), dolgozz kötetlen keretek között közös céljainkért. Ha később meggondolod magad, még mindig beléphetsz a MEBAL egyesületbe, illetve pártba. Ebben az esetben választó és választható leszel, közvetlen beleszólásod van a MEBAL tevékenységébe a demokratikus játékszabályok szerint.

 1. Mit tehetek a MEBAL-ért?

Terjeszd a MEBAL szellemiségét és főként programját („90 fokos fordulat”), ennek érdekében szervezz területi csoportot, hogy minél többen megismerjék a MEBAL-t és cselekedjenek közös céljainkért. Feltétlenül regisztráltasd magad a honlapon (hu.mebal.eu), hogy hozzáférjél minden információhoz, hírlevelet kapjál, és tudjunk róla, hogy számíthatunk rád. A regisztrációt követően feltétlenül jelentkezz (szintén a honlapon) valamelyik területi, és ha tudsz, szakmai csoportba is, vedd fel a kapcsolatot a csoportvezetővel. (Ha területeden még nincs csoport, fogj hozzá szervezéséhez és ezt jelezd nekünk.). Ezután már szabadon és együtt döntitek el csoportotokban, mit és hogyan tesztek a MEBAL akcióprogramja és céljai mentén. Ha bárhol elakadsz, írj levelet a mebal@mebal.eu-ra, vagy hívd a 06-20-915-15-49-es mobilszámot.

„Rendezni végre közös dolgainkat – ez a mi munkánk, és nem is kevés.”

3 hozzászólás “A MEBAL-ról” bejegyzéshez

 1. Az oldalon „havazás” látszik. Ezt a szerkesztők tudatosan csinálták, vagy valami vírus okozza? Ha tudatos, elég hülye ötlet, mert vírusfertőzésnek néz ki. Ha vírus, akkor mielőbb ki kell írtani!

Vélemény, hozzászólás?