MEGHÍVÓ konferenciára a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 100. évfordulója alkalmából


Időpont: 2017. október 30-án 14.00-tól 18.50-ig.
Helyszín: Kossuth Klub 1088 Bp., Múzeum u. 7.
A levezető elnök: Szász Gábor

14.05   Megnyitó.
14.10   Krausz Tamás: Megbukott-e az orosz forradalom?
14.30   Harsányi Iván: A marxi-engelsi hagyaték történeti sorsa.
14.50   Wiener György: A permanens forradalom marxi elmélete a
történelemben.
15.10.  Kérdések, 2 perces hozzászólások, válaszok.
15.30 Kávészünet.
15.50   Farkas Péter: Mikor volt a „Thermidor” a Szovjetunióban? (Rozsnyai
E. hagyatéka.)
16.10   Benedikt Szvetlána: Fiatalon a Szovjetunióban. (Korreferátum.)
16.20   Szende György: Kommunista pártok a mai Oroszországban.
(Korreferátum.)
16.30    Kérdések, 2 perces hozzászólások, válaszok.
16.50 Kávészünet.
17.10   Kerekasztal-beszélgetés: kapitalizmuskritikus civilek és pártok a
forradalmi tendenciák újraindulásának feltételeiről.
Háttérgondolatok a kerekasztal-beszélgetéshez. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom közelgő centenáriumához akkor lehetünk méltók, ha a forradalom vezetőjének, Leninnek a politikai munkamódszerét” példának tekintve készülünk a társadalmi változásokra. Ő alaposan elemezte a kor társadalmi-politikai tartalmát, a gazdasági körülményeket, valamint a történelmi jelentőségű változások objektív és szubjektív feltételeit.
Elméletileg és szervezetileg is felkészült arra, hogy ha a társadalmi feszültségek annyira kiéleződnek, hogy a tömegek megmozdulnak a változás érdekében, akkor e folyamatot progresszív irányba lehessen terelni, mintegy modulátorként hatva az események folyamatára. Ma is az a feladatunk, hogy bonyolult korunk fő tartalmát megértsük, és elméletileg is felkészüljünk a tőkén túli társadalomért folyó küzdelemre. (Sz. G.)
18.40 – 18.50 Összegzés, zárás.

Kérünk mindenkit, hogy lehetőségei szerint járuljon hozzá a terembérlethez!
Minden baloldali embert szeretettel várunk!

Marx Károly Társaság

Közösségi finanszírozás

Kedves Támogatónk, Olvasónk, Barátunk!

Mint azt sokan tudjátok, az Eszmélet folyóirat Magyarország egyetlen rendszerkritikai elméleti-tudományos kiadványa, mely 1989-es első megjelenése óta szemben áll a globális tőkerendszerrel, annak társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeivel, természet- és emberromboló jellegével, hierarchikus viszonyaival, az állami elnyomással és önkénnyel.
Folyóiratunk természetesen egy percig nem maradt közömbös hazánk jelenkori közállapotaival szemben sem: következetesen elutasítjuk a 2010-ben hatalomra jutott autoriter, antidemokratikus, mélyen emberellenes, a fajgyűlöletet gátlástalanul használó, s a társadalmi igazságtalanságokat a végletekig fokozó Orbán-rezsimet. Az Eszmélet küldetésének tartja, hogy ezen ellentmondásos jelenségeket tudományos igényességgel, magas elméleti szinten elemezze, fenntartva egyúttal humanista baloldali elkötelezettségét.
A lap – miközben önkéntes munkában készül – évek óta semmiféle állami támogatásban nem részesül, pályázati lehetőségei egyre szűkülnek, így félő, hogy Magyarország egyetlen rendszerkritikus társadalomelméleti folyóirata nemsokára feléli tartalékait, s megjelenése lehetetlenné válik.
Ezért kérjük támogatóinkat, olvasóinkat – akiknek fontos, hogy a humanista társadalmi baloldal e fóruma továbbra is fennmaradjon -, ha tehetik, járuljanak hozzá akár csak egy jelképes összeggel a lap további működéséhez. Minden adományt köszönettel fogadunk, s azokat teljes egészében az Eszmélet folyóirat megjelenési költségeire fordítjuk.

A felajánlásokat a Patreon oldalon várjuk, ahol néhány kattintással havi rendszerességű felajánlást tehettek: https://www.patreon.com/eszmelet

A Szerkesztőség

Solidarity action and an antifascist demonstration held in Budapest

                                                    by Matyas Benyik                                  

Hungarian civil groups headed by the Hungarian United Left (MEBAL) called for a demonstration for 10 a.m. on 8th October 2017 in the heart of the previous Jewish ghetto of Budapest (i. e. on Klauzal Square, where 3 thousand killed Jews were piled up in 1944) in order to protest against the presently very powerful autocracy of the right-wing ruling power of FIDESZ and KDNP and the brutal police violence committed against Attila Vajnai, President of the European Left Workers Party 2006.

About seventy activists of the different Civil Society Organisations (CSOs), i.e. Alliance of the Hungarian Resistance Fighters and Antifascists (MEASZ), ATTAC Hungary, Hungarian Antifascist League (MAL), Imre Nagy Society, Karl Marx Society (MKT), Organizers for the Left (SZAB) as well as the left wing currents of the Hungarian Socialist Party (MSZP) and the Hungarian members/sympathizers of the European Left Party gathered to express their solidarity with Attila Vajnai.

All of the five key-note speakers, including Mihály Nagyváradi Szűcs, Vice-President of MEASZ, György Droppa, an activist of SZAB, Krisztina Noé, an antifascist activist, Zsolt Török, member of the Left Bloc Platform of MSZP, dr. Ferenc Donáth, Budapest President of the Imre Nagy Society were strongly condemning the outrageus police brutality that occurred on 10th September 2017. Protesters were shocked to learn about the violent actions of the police, who acted as a repressive truncheon against those who fight the legally banned symbols of Nazism, and demanded that the Hungarian authorities hold accountable those who unlawfully detained and used force against the opposition party leader.

Matyas Benyik, President of MEBAL and ATTAC Hungary read out the letter of Gregor Gysi, President of the Party of the European Left (PEL) dated of 13th September, addressed to Hungarian PM Viktor Orban. Gregor Gysi cannot imagine even with the best will in the world that the sale of fascist or Nazi symbols, among them pictures of Adolf Hitler and swastikas are allowed in Hungary. He strongly protested against the violent police treatment of Vajnai Attila and hoped PM Viktor Orban would accept his protest, and measures against the involved police officers would be soon introduced. In his assessment the suspicion exists that the Hungarian Police committed a criminal offence while exercising its duties.

Matyas Benyik read out also the announcement of the GUE/NGL group of the European Parliament dated of 13th September pointing out „it is scandalous that Nazi memorabilia are being sold on the streets of an EU member state, but even more so that the police are showing brutality towards those who oppose such symbols of crimes against humanity.”

Participants of the rally agreed that such a police reaction comes in a context of a broader political extreme right-wing drift in Hungary and reflects a general complacent attitude towards fascism from the ruling coalition of FIDESZ/KDNP government.

Participants of today`s demonstration firmly assured Attila Vajnai of their solidarity and reiterated their concerns about the deterioration of the rule of law in Hungary.

At the end, Attila Vajnai expressed our hope that this demonstration would be an alarming sign to call the Hungarian society for stopping the „brown pest” (i. e. Anti-Semitism, Nazism, Racism, Xenophobia) spreading out largely not only in Hungary, but worldwide as well.

Budapest, 8th October 2017.

A Klauzál téri tüntetés részletes programja

A Magyar Egyesült Baloldal (MEBAL) Egyesület más civil szervezetek tagjaival együtt a Klauzál téri Vásárcsarnok (Klauzál Piac) épülete előtt (Budapest 1072. Klauzál tér 11.) 2017. október 8.-án, vasárnap délelőtt 10 órától kb. 12:30 óráig demonstrációt tart „Nem tűrjük a hatalmi önkényt, az elnyomó erőszakot!” címmel az alábbiak szerint.

A rendezvény célja:Szolidaritás Vajnai Attilával, az Európai Baloldal Magyarországi Munkáspárt 2006 (EBMMP2006) elnökével a Klauzál téren egy hónappal ezelőtt ellene elkövetett rendőri erőszak miatt. 

Az eddig megtett jogi ellenintézkedéseken, a nemzetközi baloldali mozgalom tiltakozó lépésein túl további lépéseket is elengedhetetlennek tartunk. Ennek megfelelően szervezzük a tüntetést, hogy minden lehetséges módon felhívjuk a társadalom figyelmét az önkényuralom nyílt, brutális létezésére.

TERVEZETT P R O G R A M

10:00 – 10:10 A rendezvény megnyitása és a külföldi szolidaritási levelek felolvasása:

Benyik Mátyás, a MEBAL elnöke (a rendezvény moderátora)

10:10 – 11:00 Szolidaritási beszédek kb. 5-5 percben, felkért előadók:

Tamás Gáspár Miklós, filozófus

Vajnai Attila, az EBMMP2006 elnöke

Nagyváradi Szűcs Mihály, a MEASZ alelnöke

Droppa György, a Szervezők a Baloldalért (SZAB) aktivistája

Török Zsolt, az MSZP Baloldali Tömörülés Platform tagja

Noé Krisztina, antifasiszta aktivista

Krausz Tamás, történész

Szöllősi Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének volt elnöke

11:00 – 11:30 Sajtótájékoztató, interjúk készítése

11:30 óra a rendezvény vége