Appeal to citizens of the Soviet Union, their children and grandsons

Lowering the Soviet flag, 25 December 1991

by The Association for Marxist Communities

December 25, 2016

 

Twenty five years ago, on December 25, 1991, from a flagstaff over the Kremlin a red banner of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) had been lowered slowly.

We call all citizens, confident that life in modern Russia is worse, than in the Soviet Union, having postponed disagreements, to unite and start creation of the modern political mechanism, including information and technological which will provide independent direct declaration of will of the people and replacement of a present neoliberal policy by policy for the benefit of most of the people which strategic objective will be a transformation of present criminal and nomenclature capitalist Russia of „sovereign democracy” to the country of national democracy, to society of the valid justice, equality of all before the law and an authentic brotherhood. Only this way we can serve to all former republics of the lost USSR, having returned to our life a sense of all good that was in the USSR and that took away from us in case of its destruction!

Read more >>>

25 éve bomlott fel a Szovjetunió

Amikor e sorokat írjuk, december 26-án, éppen 25 éve annak, hogy, miután a szovjet hatalmi elit vezető figurái (Jelcin, Kravcsuk, Suskevics) felmondták a szovjet köztársaságokat egybekapcsoló szövetségi szerződést, majd Gorbacsov lemondásával levonták a Kremlben a sarló és kalapácsos vörös zászlót, a Szovjetunió mint államszövetség és „geostratégiai tényező” megszűnt létezni. A kapitalizmus meghaladásának, a szocializmus megvalósításának első, bürokratikus államszocializmussá torzult történelmi kísérlete véget ért.
Azóta folyóiratunk számos cikkben, tanulmányban vizsgálta már a Szovjetunió összeomlásának gazdasági, hatalmi-politikai és szociális okait. Soha nem adtuk fel kritikai álláspontunkat és természetesen most sem tesszük ezen a baloldal számára összességében gyászos napon. Ugyanakkor soha nem támogattuk a kapitalizmus visszaállítását apologetikusan fogadó álbaloldali, az új és régi tőkés hatalmakat támogató-szolgáló politikai álláspontokat és diskurzusokat sem.
Látnunk kell, hogy a sokat bírált Szovjetunió nélkül nem lett jobb a világ, sőt: radikálisan meggyengült a baloldal és a szocializmus nemzetközi ügye, erősödött a világban az egyenlőtlenség és az elszegényedés, több lett a háború és az erőszak, világmértekben megerősödött a tőke önkényuralma, elszabadultak a szélsőséges, akár pronáci-profasiszta politikai tendenciák.
A Szovjetunió összeomlásáért, illetve megszün(tet)éséért, a fő felelősséget a szovjet pártelit felső csoportja, a hatalom központi vezető intézményei, személyesen pedig Jelcin és Gorbacsov viselik. A Szovjetunió meggyengült gazdasági helyzetében a hatalmi elit, a bürokrácia felső rétegei saját privilégiumaikat többre becsülték saját népük érdekeinél, feladták azokat az eszményeket, eszméket, amelyeket még az októberi forradalom hagyományából örököltek meg. Elárulták a nagy honvédő háborúban elesettek harcát és emlékét is, mindent feláldoztak saját érdekeikért. A mégoly szörnyű áldozatok ellenére is megmarad a hét évtized kiemelkedő szovjet kultúrája, amelynek egyetemes teljesítménye az utánunk következő generációk számára is megvilágítja – vagy megvilágíthatja, ha ezek a generációk egyszer visszanyúlnak hozzá – egy emberközpontú, a tőkével és az állammal szembeni emancipáció, a társadalmi önkormányzás megvalósításának lehetőségét.

Ellenforradalmi külpolitika: Oroszország

A világhálón valaki fölvetette: az orosz oligarchák már nyilván megelégelték a Donbassz finanszírozását.

Az orosz oligarcháknak, azt hiszem, nem a Donbassz finanszírozásából van elegük (vajmi keveset adtak nekik. Ha ad nekik valaki, valamit – az az orosz állam). Sokkal inkább az amerikai szankciókból, amelyek számukra (is) húsba vágóak. Meg a jenkikkel való huzakodásból, ami miatt korlátozva vannak a kapcsolatépítésben, meg az üzletelésben.

Morózusak a miatt is, hogy a népi rendszerek még fennállnak (Luganszkban már kevésbé – Donyeckben még valamivel inkább.) Az oligarchák vagyonának államosítása: vörös posztó a szemükben, veszélyes precedens. Az sem tetszik, hogy Novorosszija – „NÓVAJA ROSSZIJA”. A hideglelés jön rájuk ettől. (Meg is fúrták a Novorosszija-projektet: 2014-ben a két népköztársaság még elkezdett gondolkodni az egyesülésről. A közös parlament már létre is jött, elnöke is a bátor kijevi Oleg Carjov személyében. Aztán a dolog valahogy elsikkadt, a közös parlament felszívódott, és valami ostoba, terméketlen viták kezdődtek arról, hogy kell-e a két népköztársaságnak egyesülnie. Novorosszijából mára csak a zászlaja maradt meg. Ellenforradalmi külpolitika: Oroszország részletei…

Óriási dezinformáció Ukrajnáról – Egy norvég újságíró cikke

Arve Meisingset cikke a Novorosszijában

Kijevben 2014. február 22-én történt meg az államcsíny. 2015. április 15-én jelent meg írásom az egyik lapban, „Az igazság Ukrajnáról?” címmel. Most, az események óta eltelt közel három év után azt vártam volna, hogy a külügyminisztériumnak, a sajtónak sikerül majd információkat előbányásznia olyan eseményekről, amelyek inkább alapulnak a tényeken. Láthatóan azonban senki sem adja tanújelét annak, hogy meglenne erre akár a képessége, akár az akarata.

2015. augusztus 1-én Paul Picard, az EBESZ megfigyelői missziójának a vezetője kijelentette, hogy ők a Donbassz térségében nem láttak sem orosz csapatokat, sem orosz fegyvereket. Az ukrán fegyveres erők akkori vezérkari főnöke, Muzsenko ugyanezt mondta. Ám mondta ő ennek az ellenkezőjét is. (1)

Ukrajnának Oroszországra ellenségként van szüksége – hogy igazolhassa a Donbasszban dúló polgárháborút, ás támogatást kérhessen a NATO országaitól. Azt állítják, hogy Oroszország hibridháborút folytat a Donbasszban. Jó volna persze látni ezt dokumentumokkal is alátámasztottan. És ezeket a tényeket azután – ellenőrzés céljából – meg kell küldeni az EBESZ megfigyelőinek. Ha Kijev és a NATO-országok nem bizonyítják ily módon állításaikat, akkor tudni fogjuk róluk, hogy hazudnak. Óriási dezinformáció Ukrajnáról – Egy norvég újságíró cikke részletei…