Krausz Tamás: Trump – az amerikai Hitler?

Néhány szempont a trampizmus értelmezéséhez

A kapitalizmus globális rendszerében a politikai alternatívák is globálisak minden sajátszerűségük ellenére is. Mi, kelet-európaiak igazán jól ismer(het)jük Trumpot és a trampizmust. Most már jobban ismeri Amerika és hamarosan még intenzívebben megismeri Nyugat-Európa is a francia Le Pen, az osztrák Hoffer vagy a holland Wilders és a többi szélsőjobbos figura alakjában. Orbán és Kaczynski a klasszikus történelmi örökség modern megszemélyesítői Kelet-Európában. Ők a „nemzeti tőke” kíméletlen, tréfát nem ismerő képviselői, akik érdekeiket úgy tudják eladni, mintha a mindenkori „nemzeti” vesztesek, a „kisemberek” oldalán állnának, őket védenék. A recept szinte mindenütt ugyanaz: a kapitalizmus megoldhatatlan strukturális válságát, a munkanélküliséget, emberek milliárdjainak végtelen szegénységét, a környezetpusztítást, a háborúk és az erőszak örökös körforgását nem tudják, nem is akarják kiküszöbölni. Az ellenállás, a „lázadók” leszerelésének „vezérelvű” módszereit alkalmazzák. Mindezt azzal a látszattal teszik, mintha valóban el akarnák söpörni az establishmentet. Eltekintve itt a történelmi gyökerek felidézésétől, csupán jelezzük, hogy a tőkés rendszer több mint két évszázados történetében a politikai hatalom menedzselésének különféle típusai jöttek létre: polgári demokrácia, tekintélyuralmi rezsim, fasizmus… Krausz Tamás: Trump – az amerikai Hitler? részletei…

Csaba von Fischer: A fasiszta hagyomány az ukrán nacionalizmusban

(Konrad Kreft és Clara Weiss tanulmánya alapján)

A nyugati média előszeretettel elhallgatja, hogy milyen szerepet töltenek be a fasiszták az új ukrán kormányban. A szélsőjobboldali Svoboda (Szabadság) párt több miniszterrel képviselteti magát, a párthoz szorosan kapcsolódó fegyveres szervezet, a Jobb Szektor pedig terrorral nyomja el a kormánnyal szemben kritikus hangot megfogalmazókat. A tavalyi puccs kivitelezéséhez mindkét szervezet jelentős támogatást kapott Berlintől és Washingtontól, ami nem véletlen, hiszen Németország, az USA és az ukrán fasiszták együttműködése régre nyúlik vissza.

Az ukrán nacionalizmus gyökerei

Sok más európai országgal ellentétben, Ukrajnában soha nem volt erős nacionalista mozgalom. Ukrajna a középkorban Lengyelország és Oroszország által megosztott terület volt, majd a Lengyel Királyság felosztását követően a mai Ukrajna területének nyugati vége a Habsburg Birodalomhoz került. Az ukrán nemzeti mozgalom erőtlensége a gazdasági elmaradottság és az erős középosztály hiánya mellett annak volt betudható, hogy számottevő iparosítás csak az ország keleti részében történt, az is már csak a Szovjetunió keretein belül. A városi lakosság többsége oroszokból, németekből és zsidókból állt, az ukránok főleg az agrárnépességet alkották. Csaba von Fischer: A fasiszta hagyomány az ukrán nacionalizmusban részletei…

Fekete György: Eszüket vesztett liberálisok? Avagy csak konzervatívvá vedlettek?

A Kertész-Konrád-Ungváry trojka, és a nyomukban lihegő Schiffer…

Megjelent a Demokrata.info oldalon: http://www.demokrata.info/velemenyek-publicisztika/1160-eszuket-vesztett-liberalisok

Négy érdemes liberális férfiú felsorakozása menekültügyben a populista, illiberális, a szélsőjobboldallal kacérkodó miniszterelnök Orbán Viktor mellett.

Fekete György: Eszüket vesztett liberálisok? Avagy csak konzervatívvá vedlettek? részletei…

Az ukrán fasizmus mutációi (Szvjatoszlav Knyazev)

News Front.info, 2015. május 23.

Az orosz liberálisoknak – no meg az ukrán náciknak is – kedvenc lemezük: „Ukrajnában fasizmus (nácizmus) nincs, mindez csupán Kiszeljovnak[1] az agyában él: az emberek járnak-kelnek Kijevben, senki sem öldösi őket”. Csak hát az 1941-es Berlinben is jártak-keltek az emberek. Mosolyogtak is. Sőt, ilyenek még Varsóban is voltak. Úgyhogy ez az érv, enyhén szólva, nem meggyőző. Tehát, van akkor a mai Ukrajnában fasizmus, vagy nincs? Nézzünk utána…
Az ukrán fasizmus mutációi (Szvjatoszlav Knyazev) részletei…