Vladlen: Ukrajna után Moldova?

Kedves Olvasóink! Új sorozatot indítunk útjára, amelyben Vladlen tollából rövid, aktuális elemzéseket olvashatunk néhány naponta. Íme az első, fogadják szeretettel, gondolkodjanak rajta és írják meg véleményüket! – a Szerkesztők

Ukrajna után Moldova?

Avagy miért nincs tekintélye az EU-nak és az USÁ-nak a világban?

Paul Grigorcsuk újságírót és a Moldovai Szocialista Fórum vezetőjét a hatóságok a mostani választások előtt egyszerűen letartóztatták politikailag fabrikált ürügyek alapján más kommunista és baloldali aktivistákkal együtt. Noha a választások az EU és az USA ellenőrzése alatt zajlottak, egyetlen amerikai vagy európai tiltakozás sem hallatszott, hogy Moldovában, Európa talán legszegényebb és legkorruptabb országában a „demokrácia” megcsúfolása zajlik, miközben a magyar korrupció – helyesen – ma már mindenkinek zavarja a látását. Mintha az ukrajnai történet játszódna le kicsiben Moldovában, Ukrajna és Románia szomszédságában. A Nyugat saját – vélt vagy valós – érdekei védelmében akár a fasizmussal is összefog, amint az Ukrajnában tapasztaljuk. Moldova egy újabb kísérlet arra, hogy a Nyugat irányításával hogyan lehet a parlamentáris demokráciát felszámolni a parlamentáris demokrácia zászlaja alatt.

Az EU és az USA számára a „demokrácia védelme” már csak akkor fontos, ha geopolitikai érdekeiket sértik a korrupt és diktatórikus kormányok. Ha nem sértik, sőt védik, akkor akár politikai foglyokat is ejthetnek. Moldovában az új Pinochet már készenlétben… A polgári demokratikus rezsimek ilyesfajta erkölcsi, politikai és gazdasági bomlása, hanyatlása a tőke strukturális válságának megnyilatkozása csupán, de nap mint nap számos tény mutatja, hogy közben mindig egy lépéssel közelebb kerülünk a barbarizmus eluralkodása felé.

Legalább addig követeljük a politikai foglyok szabadon engedését Moldovában – amíg követelhetjük!

Vladlen

A hegemón törekvései egy megrendült világrendszerben – felvetések

Állítás:

Az USA főcsapásának iránya Oroszország, de nem egészen mellékesen az európai német befolyás visszaszorítása, az amerikai-EU szabadkereskedelmi övezet megteremtése. Oroszország feldarabolása után befejeződik Kína körülkerítése és a kínai vezetés megdöntése, Kína felosztása a következő cél. Az USA uralkodó rétege az új fegyverek tömeges gyártására állt rá és ki akarja használni pillanatnyi előnyét, mert tudatában van annak, hogy 5-10 év távlatában, ha nem sikerül a mostani elővágás, a BRICS országok és még szélesebb világtömörülés fölénybe kerül és vége az ő világhatalmi pozíciójának. A hegemón törekvései egy megrendült világrendszerben – felvetések részletei…

Ukrajna és az amerikaiak földrajzi ismeretei

inosmi.ru: Az amerikaiak annál inkább lépnek fel az USA beavatkozása mellett, minél kevesebbet tudnak Ukrajna földrajzi elhelyezkedéséről – The less Americans know about Ukraine’s location, the more they want U.S. to intervene – The Washington Post    08/04/2014

Az orosz csapatok krími bevonulása óta március elején több közvélemény-kutató központ is felmérést végzett az amerikaiak között arról, hogy véleményük szerint hogyan kell az USA-nak reagálnia a kialakult helyzetre. És – bár a megkérdezettek kétharmada kijelentette, hogy „elég figyelmesen” követi a helyzetet Ukrajnában – a többségük valójában tájékozatlan a végbemenő eseményekről, sőt arról is, hol van ez az ország. Március 28. és 31. között 2066 amerikait kérdeztünk meg arról, mit kell tennie véleményük szerint az USA-nak Ukrajnában. Azonban, a válaszadók szabványos demográfiai jellemzői és külpolitikai nézetei mérése mellett arra is kértük őket, hogy a szélesebb külpolitikai kutatási projekt keretei között mutassák meg Ukrajnát a térképen. Meg akartuk tudni, az amerikaiak véleménye szerint hol van Ukrajna, és megérteni, összefüggenek-e ezek az ismeretek (vagy a hiányuk) a válaszadók külpolitikai nézeteivel. Kiderült, hogy hat amerikai közül csak egy képes megtalálni Ukrajnát a térképen, és ez a tudatlanság összefügg a politikai preferenciáikkal: minél messzebb határozták meg az országot a valódi helyétől, annál inkább akarták azt, hogy az USA avatkozzon be a helyzetbe katonai erővel. Ukrajna és az amerikaiak földrajzi ismeretei részletei…