A LÉT-koncepcióról

Egy kritikai észrevétel a LÉT-koncepció-hoz:

–          Nagyon alapos munka, minden érvet (ellenérvet) megtárgyal, sok összefüggésre világít rá stb. Mindez, és vele sok megállapítás, aprólékos és körültekintő számítás az anyagnak nagy érdeme. A továbbiakban csak arra koncentrálok, amivel nem értek egyet. A LÉT-koncepcióról részletei…

25 – 50 – 75 szombaton a Kossuth Klubban

Gyerekeknek 25, felnőtteknek 50, várandós édesanyáknak 75 ezer forint havonta a létezés jogán, minden feltétel nélkül: ez a LÉT

Kossuth Klub (1088 Bp., Múzeum u. 7.), január 11. szombat, 10-14 óráig

25 – 50 – 75 szombaton a Kossuth Klubban részletei…

Önkéntes rabszolgaság

Jakab Attila: Valamit valamiért

Herényi Károly legutóbbi írásának (Mert embernek született) van egy igen érdekes kitétele: „Nem a saját akaratából lett valaki az ókorban rabszolga, a középkorban jobbágy vagy napjainkban hajléktalan.” Az igazság sajnos az, hogy mind a római, mind pedig a bizánci birodalomban voltak olyan szegények, akik a biztonság, a jobb életkörülmények, a kiszámíthatóság reményében önként lettek rabszolgák, illetve jobbágyok. Egy adott pillanatban ugyanis elviselhetetlen egzisztenciális teherré vált számukra a szabad lét. Önkéntes rabszolgaság részletei…

A Civil Akcióegység első gyűlésének nyilatkozata

Lezajlott – és már elöljáróban hozzátehetjük: nem sikertelenül! – a Civil Akcióegység (CAE) első önálló és közös rendezvénye:

Teljes összefogással jogainkért!

Megmozdulásunk célja a társadalom felrázása volt azáltal. hogy a nép széles rétegeinek nyomorát, életének ellehetetlenülését a figyelem központjába állítjuk! Akciónkkal a figyelem felkeltésén túl abba az irányba kívántunk hatni, hogy felélesszük a társadalmi szolidaritás szunnyadó, nehezen kibontakozó erőit. Ezeket a célokat – legalábbis látványosan – nem értük el: nem tudtuk áttörni a közvélemény és a balliberális média hallgatásának falát . Ehelyett azonban elértünk valami mást, amire a szervezés kezdetén magunk sem számítottunk és ami a jövőre nézve reményt keltő. A Civil Akcióegység első gyűlésének nyilatkozata részletei…