A MEBAL új hitvallása: A MEBAL-ról 9 pontban

A MEBAL 2017. évi közgyűlésén megválasztott új Egyeztető Tanács elnöke, Benyik Mátyás a MEBAL-hitvallásának újragondolását javasolja az alábbi szöveggel:

A MEBAL-ról

  1. Mi a MEBAL?

A Magyar Egyesült Baloldal – a MEBAL – az emberről szól. A MEBAL az antikapitalista baloldal összefogására és mozgósítására törekvő társadalmi-politikai mozgalom.

  1. Mi a MEBAL távlati célja?

A MEBAL célja egy, a kapitalizmust meghaladó, az emberhez egyedül méltó közösségi társadalom megteremtése, melyben az értelmes fogyasztás által irányított termelésen, a természeten, az emberek mindennapi személyes boldogulásán és közösségi érintkezésén nem uralkodik a profittermelés, illetve annak törvényszerűen elnyomó gazdasági-társadalmi rendszere.

  1. Mi a MEBAL közvetlen célja?

A MEBAL közvetlen célja valamennyi bérből, fizetésből élő, vagy munka híján segélyből tengődő anyagi és közösségi érdekeinek politikai védelme. Az emberek mozgósítása szerveződésre és önvédelemre. Ezért a MEBAL fellép minden olyan társadalmi, politikai fejleménnyel szemben, amely az embereknek a közvetlen megélhetését veszélyezteti vagy nehezíti.

  1. Hogyan kívánja elérni céljait a MEBAL?

A MEBAL a törvény adta kereteken belül küzd a céljaiért. Lépésről lépésre felderítve és kidolgozva azokat az elkerülhetetlen változtatásokat, amelyekkel ezek elérhetők. Így az Alkotmánynak a bérből, fizetésből élők teljes közössége érdekeit szolgáló módosításainak kezdeményezése, az e közösséget megosztó törvények megszüntetéséért és közérdekű újakért való küzdelem, és az e célokat szolgáló, még létező törvények érvényesülésének a védelme. A MEBAL az emberek öntevékenységére számít e munkája során, és ezt közös szellemi és mozgalmi ismereteinek folyamatos átadásával, korszerű eszközökkel történő áramoltatásával segíti.

  1. Kikből áll a MEBAL?

A MEBAL önzetlen, másokért érezni és tenni kész, a hétköznapi közös cselekvés szükségességét felismerő tagokból áll. E magánszemélyeken túl, csatlakozott tagszervezetekből, illetve pártoló szervezetekből, tevődik össze. A MEBAL egyesületi tagja vagy pártolója lehet minden felnőtt, pártállásra, szervezeti tagságra, nemre, korra, nemzetiségre való tekintet nélkül, aki a MEBAL céljaival, alapelveivel egyetért, és azt kinyilvánítja.

  1. Hogyan viszonyul a MEBAL a mai magyar politikai pártokhoz?

A MEBAL pártoktól független szervezet. Bár az Európai Baloldal a MEBAL-nak nem tagja, de együttműködik vele.

  1. Mikor lesz párt a MEBAL?

A MEBAL akkor lesz párt, ha kiépül országos hálózata, s tagjai az egyesületből párttá alakulás mellett döntenek.

  1. Kik vezetik a MEBAL-t?

A MEBAL nyitott, befogadó mozgalom, amelynek működését és fejlődését a civil szervezeti törvények szerint bejegyzett MEBAL Egyesület segíti és irányítja. A MEBAL Egyesület vezetői méltón képviselik a MEBAL-t a politikai küzdőtéren. Egyesületünk vezetőinek neve honlapunkon olvasható.

  1. Mit tegyek, ha irtózom a pártoktól, de tetszik a MEBAL?

Lépj be a MEBAL mozgalomba, dolgozz kötöttségek nélkül közös céljainkért. Vegyél részt a MEBAL akcióiban! Ha az idő múlásával, kötődésed erősödésével határozottabb együttműködésre vágysz, lépj be Egyesületünkbe! Ebben az esetben választó és választható leszel, közvetlen beleszólásod lesz a MEBAL teljes tevékenységébe a demokratikus működési szabályaink szerint.

  1. Mit tehetek a MEBAL-ért?

Terjeszd a MEBAL szellemiségét és főként programját a „90 fokos fordulatot. Ennek érdekében hozz létre területi csoportot, hogy minél többen megismerjék a MEBAL Mozgalmat, és cselekedjetek közös céljainkért! Feltétlenül regisztráltasd magad a honlapon (hu.mebal.eu), hogy hozzáférj minden információhoz, megkapd hírleveleinket, és tudjunk róla, hogy számíthatunk rád. Ha bárhol elakadsz, írj levelet a mebal@mebal.eu-ra, vagy hívd a +36 30 2524326 -os mobilszámot!

Észrevételeket, véleményeket 2017. május 31.-ig kérem megküldeni a benyikmatyas@freemail.hu  e-mail címemre.

2017. május 17.

Benyik Mátyás, elnök

Nézeteltérések a Győzelem Napja körül – Fekete György írása

A demokrata.info szerkesztői elhallgatják a Szovjetunió szerepét a holokausztban még nem leölt zsidók megmentésében, s amikor ezért kritikát kapnak, a Világ Igazai mögé bújnak…

Közzétettem a Facebookon az általuk előzőleg ugyanitt ajánlott cikkükkel kapcsolatos kifogásaimat.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Csikós Sándor: A GYŐZELEM NAPJA

 

1941. június 22. Moszkva, a szovjet városok utcáin az emberek döbbent csendben, sötét arccal hallgatják a felejthetetlen Jurij Levitan rádióbemondó komor súlyú szavait az utcai hangszórók előtt (aki a szovjet kormány üzenetét olvassa fel.) “Ma, hajnali négykor a német hadsereg, hadüzenet nélkül megtámadta hazánk, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének államhatárait… MEGKEZDŐDÖTT A SZOVJETUNIÓ NÉPEINEK NAGY HONVÉDŐ HÁBORÚJA A NÉMET FASISZTA BETOLAKODÓK ELLEN… A mi ügyünk azonban igaz ügy, az ellenséget szét fogjuk zúzni, a győzelem a miénk lesz…”

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Brüsszel vagy Moszkva? Tiltakozás a politikai átverés ellen

Az alulírott civilszervezetek országos tiltakozásra hívják fel a magyar társadalmat a manipulatív és ostoba ellenségkeresés politikájának leleplezése érdekében. A magyar kormány és liberális politikai ellenzéke a magyarországi valóságos társadalmi problémák megoldása helyett egy álságos és közveszélyes harcot erőltetnek ránk. A “Brüsszel vagy Moszkva” értelmetlen választás elé akarnak állítani bennünket.

A kormány Brüsszelre mutogat, miközben maga teremtette meg a demokrácia felszámolását, az új típusú tekintélyelvű rendszert, amely a magyar társadalom harmadát örök szegénységbe sodorja, a munkanélküliséget és a modern történelemben példátlan egyenlőtlenségeket képtelen csökkenteni, az általuk menedzselt rendszer végletesen korrupt és amorális. Miközben a kormány demagóg módon a nyilvánosság előtt az Európai Uniót (jelképesen Brüsszelt) teszi meg a problémák bűnbakjául, a nyilvánosság elől elrejtve mindenben kiszolgálja az Európai Unió intézményeit, a brüsszeli bürokrácia pénzügyi elvárásait, a nemzetközi tőke igényeit, és a nép nyakába ültetett egy oligarchikus burzsoáziát, amelynek eltartását is velünk fizetteti meg.

Ennek ellenére a liberális politikai ellenzék csak a középosztály felső rétegeinek érdekeiről vesz tudomást. Egyfelől, helyesen, vissza akarja állítani a demokratikus szabadságjogokat. Másfelől viszont Moszkvára, mint ellenségre mutogatva eltereli a figyelmet a magyar társadalom valóságos problémáiról.

Önjelölt  “misszionáriusok”, félművelt demagógok az “oroszgyűlölet”, a  ruszofóbia,  a rasszizmus egy sajátos, de régi fegyveréhez nyúlnak, ami eddig nem volt jellemző a hazai liberalizmusra, ahelyett, hogy a kelet-európai és azon belül az oroszországi oligarchikus kapitalizmus ellen küzdenének​.

Nem a Munka Törvénykönyve további antidemokratikus megszorításairól beszélnek, nem a kibírhatatlan szegénységről, nem a szociális egyenlőtlenséget  kifogásolják, hanem Oroszországot teszik meg bűnbaknak. Úgy tesznek, mintha Magyarországot, a NATO-tagállamot bármilyen külső beavatkozás veszélyeztetné, holott Magyarország éppen úgy részt vesz a NATO bűnös hadműveleteiben, mint annak minden tagja. Valójában éppen  az új uralkodó rétegek privilegizált helyzete, elnyomó, kisajátító és elnyomorító politikája a valóságos probléma. De a liberális ellenzék nem erről beszél, hanem az ellenségkeresés eszközeit használja hatalmi ambícióinak kielégítése érdekében. Ezzel  a kormány által kikövezett útra tér, amelyen Magyarország a versengő nagyhatalmak titkosszolgálatainak területévé válhat.

Ennek megfelelően tiltakozunk a hazai politikai elitek manipulatív, a népet becsapó és elnyomó politikája ellen!!!

Budapest, 2017. május 5.

Aláíró szervezetek

A BALpárt
ATTAC Magyarország Egyesület
Baloldali Jövő Fórum
Civil Parlament
Eszmélet Folyóirat Szerkesztősége
Európai Baloldal
Magyar Antifasiszta Liga (MAL)
Magyar Egyesült Baloldal (MEBAL)
Magyar Szociális Fórummozgalmakért Alapítvány
Marx Károly Társaság
Népi Front

Aláíró személyek

Krausz Tamás, történész
Szigeti Péter, jogfilozófus
Böröcz József, szociológus
Melegh Attila, szociológus
Artner Annamária, közgazdász
Benyik Mátyás, közgazdász
Farkas Péter, közgazdász
Dr. Szász Gábor, mérnök
Benkő Gyula,külügyi referens
Bedő János,nyugdíjas
Aggod József, nyugdíjas
Aggod Józsefné,nyugdíjas
Anyiszonyan Klára, munkásaktíva
Somi Judit, munkásaktíva
Hirschler Tamás, mérnök
Zollai András, mérnök
Bárdos-Féltoronyi Miklós, közgazdász
Kalmár Szilárd, szociális munkás
Gold J. Márton, társadalompolitikai szakember
Kerényi Gábor, karmester
Márkus Piroska
Mészáros Gyula, fizikus
Fekete György mentálpedagógus, történelemtanár

Cseh Miklós, munkás

A fenti kezdeményező szervezeteken és személyeken kívül új csatlakozásokat a benyikmatyas@gmail.com címen várjuk.