Artner Annamária: Görögország és az eurozóna vitája a változó világban

Artner

Előszó

Görögország és hitelezői között hónapok óta húzódnak a tárgyalások a válságkezelésről. Bár a görögök igen sok engedményt tettek eredeti elképzeléseikhez képest, az álláspontok lényege változatlan és egymással kibékíthetetlenül ellentétes maradt. Ez azt a feltételezést támasztja alá, hogy még ha születik is valamiféle megegyezés a közeljövőben (például részleges kifizetés Görögország számára vagy a hitelprogram meghosszabbítása), az csak elnapolja a problémák végleges és megnyugtató megoldását. Első pillanatra e vitában a tét Görögország jövője: csődbe jut-e,és ha igen, az eurózónán belül, vagy azon kívül. Ha pedig az új görög kormány is beadja végül a derekát – mint az elmúlt években több más kormány is tette az európai válságországokban – és folytatja a megszorításokat, akkor hogyan fog reagálni a görög nép, és mi lesz a görög gazdasággal?

Valójában azonban sokkal többről van szó, mint Görögországról. Nemcsak az eurózóna immanens problémáiról szól a történet, hanem az egész európai, sőt globális gazdasági és politikai architektúra életképességéről, amelynek határai e konfliktus kezelésében is, mint cseppben a tenger, megmutatkoznak. Ezért tanulságos bemutatni a szembenálló felek közti vitát, a felek álláspontját és a lehetséges kimeneteleket azok valószínű következményeivel együtt.

Artner Annamária: Görögország és az eurozóna vitája a változó világban részletei…

BALOLDALI SZIGET FESZTIVÁL

AAA
Regatta Szabadidőközpont
Szigetmonostor–Horány
Parti út 16.
2015 augusztus 28–30.
Irány: Horány!

Növekvő társadalmi problémáink megoldására a nagy pártokon kívül sokan keresik a kiutat. Úgy gondoljuk, ennek egyik feltétele, hogy a számos baloldali irányzat egymáshoz közeledjen és közös cselekvési programot találjon. Ennek alapján szervezünk szélesen értelmezett baloldali összefogással nyári Balfesztivált.

A két világháború között Gödön Fészek néven szerveződött egy, munkásművelődéssel, -sporttal, kultúrával foglalkozó mozgalom. Alapszabályzatuk szerint politikával nem foglalkozhattak, de természetesen terjesztették a horthysta rendszer tarthatatlanságát. Számos baloldali művész, sportoló, értelmiségi kivette részét a fizikai és szellemi munkából e mozgalom létrehozásában és fennmaradásában. A fasizmus előretörésével, mind több atrocitás után – az időnként sikeres ellenállás dacára –, a deportálások és a munkaszolgálat vetett véget a gödi Fészeknek. Az ötvenes években a Dunakanyar térségében több helyen felújították a hagyományokat, néhány településen – a körülmények miatt más jelleggel – nyomokban ma is működnek utódtelepek.

A gödi Fészek politikai, kulturális és egyéb szellemiségét szeretnénk újból életre kelteni a Baloldali Sziget Fesztivállal. Ez lesz a harmadik, ilyen jellegű rendezvény a rendszerváltás óta. Úgy érezzük, az említett kiútkereséshez ez az egyik – reméljük, egyre hatékonyabb – eszköz.

Meghívunk mindenkit – a szélsőséges nézeteket vallókon kívül –, aki úgy gondolja, változtatni kell a jelenlegi, a harmincas–negyvenes évekhez mind jobban hasonlító helyzeten.

ELŐZETES PROGRAM

BALOLDALI SZIGET FESZTIVÁL részletei…

Statement on Migration

As a result of the global processes the Hungarian society was facing again a divisive issue, namely the sudden acceleration of the migration wave. Both the Hungarian and the international civil movements as well as the progressive parties have to take the impact of increasing migratory pressures into consideration.

Due to the large number of refugees and the incompetence of the ruling power as well as its dark intentions a serious crisis emerged in Hungary. Humanitarian catastrophe is in the making. Thousands of people are waiting for the dwindling possibility of further travel without food, water, resting place and medical care. Their misery is eased by civilian relief workers, while Hungarian authorities are busy to build a 175 km long barbed wire fence at the Hungarian-Serbian border. Statement on Migration részletei…

Állásfoglalás a migráció ügyében

A globális folyamatok eredményeként a magyar társadalom újra megosztó problémával került szembe, nevezetesen: a hirtelen felgyorsult migrációs hullámmal. A fokozódó migrációs nyomás hatásával mind a magyar, mind a nemzetközi haladó civil mozgalmaknak és pártoknak is számolniuk kell.

Magyarországon a menekültek nagy száma és a hatalmi szervek inkompetenciája, valamint sötét szándékai miatt súlyos válsághelyzet alakult ki. Humanitárius katasztrófa fenyeget. Ezrek várnak a továbbutazás fogyatkozó lehetőségére, élelem, víz, pihenőhely és orvosi ellátás nélkül. Nyomorukat civil segítők enyhítik, miközben a hatalmi szervek a magyar-szerb határon 175 km hosszú szögesdrót kerítés építésén ügyködnek.

A Magyarországra érkező migránsok elsődlegesen nem gazdasági okokból, hanem polgárháborús övezetekből (Szíria, Afganisztán Irak) érkeznek. A kialakult súlyos helyzetért a centrum országok kormányzatai és multinacionális vállalatai a felelősek, de felelősségüket nem kívánják vállalni. Ehelyett a következményeket a reménytelenség elől menekülőkre és az őket feltartóztató „frontországokra” (korábban Olaszország, most pl. Magyarország) hárítják.

A jelenlegi magyar kormány hosszú ideje saját népe ellen is szociális irtóhadjáratot folytat, a szegénység helyett a szegények ellen küzdve. A kialakult helyzetet megoldani egyáltalán nem szándékozik, ellenkezőleg: annak politikai hasznát kívánja most begyűjteni. Tőlük emberséges megoldás nem várható.

A migránsokkal együttérző hazai civilek ereje kevés. Nemzetközi segítségre van szükség, s ezért a centrum országok humanista és demokrata erőihez fordulunk, kiemelten pedig az európai baloldalhoz!

Felkérjük az európai baloldal szervezeteit és aktivistáit, hogy civil közvéleményüket nyerjék meg a migrációs probléma ügyének, és kényszerítsék ki, hogy saját kormányaik és multinacionális vállalataik vállalják felelősségüket a válság megoldásában, amelyet maguk okoztak!

Ennek hiányában a humanitárius válságot a jelenlegi magyar kormány a legteljesebb embertelenséggel fogja kezelni és „megoldani”! A felelős politikai és gazdasági hatalmak az Orbán-kormánnyal végeztetik el a „piszkos munkát”, amelyért az cserébe majd be fogja nyújtani a számlát.

A helyzet elvi tisztázásának megkezdéséhez szükségesnek találjuk leszögezni a következőket:

  1. A kialakuló humanitárius katasztrófa megoldásához Magyarország gazdasági ereje egyedül kevés.

  2. Semmilyen formában nem tartjuk megengedhetőnek és nem fogadjuk el a menekültek (bevándorlók, migránsok) kriminalizálását!

  3. A kormány bevándorló ellenes kampányát és retorikáját hisztériakeltésnek és alantas politikai haszonszerző akciónak tartjuk, minden formájában ellenezzük!

  4. A migrációellenes hisztériakeltés rendkívül veszélyes, mert a szélsőjobboldalt erősíti.

Barátaink! Küzdjünk együtt azért, hogy Európa népei megismerjék a migráció valódi okait, és kényszerítsék a politikai és gazdasági hatalmasokat a probléma valódi megoldására!

Budapest, 2015.08.03.

A Magyar Egyesült Baloldal Egyesület