A politikai kár ellen – „politikamentesen”…

Nem lehet-e tenni valamit ez ellen a dolog ellen, hogy egy önjelölt „történész”, aki mezőgazdasági stúdiumait követően elvégzi a szegedi tanárképzőt történelem szakon, azután a szerzett képesítést posztgraduálisan megfejeli a szegedi egyetemen, majd szakképző iskolában tanít és a „Történelem blog” című weboldal tulajdonosaként a média által felkapva „történész szakértőként” szerepel (az ATV-ben is megfordult így), most ez utóbbi minőségében azt a hazugságot terjeszti, hogy
„Sztálin közvetlen vagy közvetett parancsára legalább 20 millió (más becslések szerint még ennél is sokkal több) embert öltek meg szerte a Szovjetunióban”.

A hozzászólásokról

Kedves Hozzászólók!

Kérjük, hogy minden esetben a cikk témájához szóljanak hozzá, egyéb, nem idevágó gondolataiknak máshol keressenek fórumot, van ilyen az interneten elég.

Kérünk továbbá mindenkit, hogy bár fedőnévnek bármit választhat, az e-mail címe legyen valódi. Ezt a hozzászólók nem látják, tehát nincs ok a félelemre, nem derül ki, hogy akit az imént verbálisan hasbarúgtunk, különben a második legjobb barátunk (még)… De mivel némileg szigorodott a honlapok fenntartóinak felelőssége a feltett tartalmakra vonatkozóan, mi szeretnénk tudni, hogy hogyan érhetjük el a hozzászólókat.

Köszönettel: a Szerkesztők

FRISSÍTÉS:

Mivel ismét elharapódzott a személyeskedés és a kommentált cikk témájától való eltérés, és mivel az ilyen megjegyzések moderálására egyáltalán nincs időnk, átmenetileg a hozzászólási lehetőséget kikapcsoltuk. Esetleg a következő cikknél visszakapcsoljuk, de persze az első személyeskedésnél megint kikapcsoljuk.

Vladlen: Magyar Majdan?

(A decemberi tüntetések tapasztalatairól)

A Majdan (Kijev főtere) az ukrajnai „forradalom” szimbolikus megnevezése, a nyugatos értékekben gondolkodó, főleg fiatalok, értelmiségiek, középosztálybeliek összefogása az újfasiszta, etnonacionalista szélsőjobboldallal. Ebből persze nem a demokrácia nyugatos formája sült ki. A tömeges demonstráció – nyugati, főleg amerikai támogatással – sikeresen leváltotta az Oroszországhoz kapcsolódó oligarchákat, elűzte Janukovics elnököt, hogy azután a nyugati gazdasági orientációban érdekelt oligarchák kerüljenek hatalomba.

Nálunk is valami hasonlóról lenne vagy lehetne szó? Gondolkodjunk. Az EU-ban a dolgok azért másképpen állnak. Vagy mégsem?

Vladlen: Magyar Majdan? részletei…

Vladlen: Ukrajna után Moldova?

Kedves Olvasóink! Új sorozatot indítunk útjára, amelyben Vladlen tollából rövid, aktuális elemzéseket olvashatunk néhány naponta. Íme az első, fogadják szeretettel, gondolkodjanak rajta és írják meg véleményüket! – a Szerkesztők

Ukrajna után Moldova?

Avagy miért nincs tekintélye az EU-nak és az USÁ-nak a világban?

Paul Grigorcsuk újságírót és a Moldovai Szocialista Fórum vezetőjét a hatóságok a mostani választások előtt egyszerűen letartóztatták politikailag fabrikált ürügyek alapján más kommunista és baloldali aktivistákkal együtt. Noha a választások az EU és az USA ellenőrzése alatt zajlottak, egyetlen amerikai vagy európai tiltakozás sem hallatszott, hogy Moldovában, Európa talán legszegényebb és legkorruptabb országában a „demokrácia” megcsúfolása zajlik, miközben a magyar korrupció – helyesen – ma már mindenkinek zavarja a látását. Mintha az ukrajnai történet játszódna le kicsiben Moldovában, Ukrajna és Románia szomszédságában. A Nyugat saját – vélt vagy valós – érdekei védelmében akár a fasizmussal is összefog, amint az Ukrajnában tapasztaljuk. Moldova egy újabb kísérlet arra, hogy a Nyugat irányításával hogyan lehet a parlamentáris demokráciát felszámolni a parlamentáris demokrácia zászlaja alatt.

Az EU és az USA számára a „demokrácia védelme” már csak akkor fontos, ha geopolitikai érdekeiket sértik a korrupt és diktatórikus kormányok. Ha nem sértik, sőt védik, akkor akár politikai foglyokat is ejthetnek. Moldovában az új Pinochet már készenlétben… A polgári demokratikus rezsimek ilyesfajta erkölcsi, politikai és gazdasági bomlása, hanyatlása a tőke strukturális válságának megnyilatkozása csupán, de nap mint nap számos tény mutatja, hogy közben mindig egy lépéssel közelebb kerülünk a barbarizmus eluralkodása felé.

Legalább addig követeljük a politikai foglyok szabadon engedését Moldovában – amíg követelhetjük!

Vladlen

Meghívó: MEBAL Közgyűlés 2014

FRISSÍTÉS!

A Közgyűlés fél órát csúszik, mert 16 órától

Krausz Tamás

tart előadást

Miért van Magyarországon társadalmi mozgalom és merre tart?

címmel, melyet rövid vita követ. Mindenkit szeretettel várunk!

 

Kedves Elvtársunk!

Ahogy korábban is, a Kossuth Klubban (1088 Budapest Múzeum utca 7.), de most az emeleti előadóteremben jövünk össze 2014. december 13-án szombaton, délután 4 és 6 óra között évi rendes közgyűlésünkre. A tervezett napirend:

  1. Az Egyeztető Tanács beszámolója az előző évről
  2. Tervek a következő évre

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést változatlan napirenddel ismét összehívjuk 16:15-re. Ez a közgyűlés az Alapszabályunk értelmében a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

Elmondanád a véleményedet, tanácsaidat, javaslataidat, netán bírálatodat? Avagy csatlakoznál, mert felismerted, hogy egységben az erő? Gyere el, várunk, meghallgatunk!

A MEBAL Egyeztető Tanácsa