A török diktatórikus rezsim az ISIS mellé állt – egy lépéssel közelebb a világháborúhoz. 2. rész

Előző írásunkban foglalt tézisek néhány nap alatt igazolódtak. Utasítsuk el különféle zavaros összeesküvés-elméleteket, és csak a tényekből induljunk ki, így próbálva meg további kiindulópontokat megfogalmazni.
Tudjuk, a NATO részben fedezte Erdogán akcióját. Noha az akció talán legközvetlenebb oka Törökország és az Iszlám Állam gazdasági összefonódásában rejlik (maga az Erdogán-család érdekelt közvetlenül a „fekete olajbizniszben”), ám az akció egy sokkal szélesebb összefüggés-rendszerbe illeszkedik. A Közel- és Közép-Kelet balkanizálódásának nevezett folyamat az Iszlám Állam elszabadulásával felgyorsult, amennyiben a térség szinte minden gazdasági és politikai érdekellentéte felszínre került, a világrendszer átalakulásának egy újabb kisülési pontja, amely veszélyesebb probléma, mint az Ukrajna körüli harc.

A török diktatórikus rezsim az ISIS mellé állt – egy lépéssel közelebb a világháborúhoz. 2. rész részletei…

A török diktatórikus rezsim az ISIS mellé állt – egy lépéssel közelebb a világháborúhoz

A török légierő lelőtt egy orosz bombázót, amely az ISIS állásait bombázta. A tájékozatlanokat meglepi a hír, pedig a Közel- és Közép-Kelet balkanizálása évek óta zajlik.

Ezért érdemes röviden kommentálni. Az ISIS az Egyesült Államok támogatásával jött létre, hogy elegendő erő hiányában annak segítségével tartsa ellenőrzése alatt a régiót. Mindenekelőtt Szíriát, ahol még nem az amerikaiak bábkormánya székel.

Ám a palackból kiengedett szellem nem akart visszatérni a palackba. A szírek által behívott oroszokra hárult a feladat, hogy felszámolják az ISIS bázisait, amit a NATO nem akart vagy nem tudott megtenni. Az USA szívesen bevonta Oroszországot a „rendcsinálásba”, hiszen így módjában áll demonstrálni: az oroszok túlságosan megerősödtek, lám már a Közel-Keleten is pozíciókat foglaltak. Törökország az amerikai támogatással a háta mögött aljas cselekedetre szánta rá magát, szír terület felett lőtte le az orosz vadászbombázót, de nem ok nélkül tette. A „félfasiszta” török rezsim az ISIS támogatója, noha nyíltan sosem ismerte el. Erre két oka van:

A török diktatórikus rezsim az ISIS mellé állt – egy lépéssel közelebb a világháborúhoz részletei…

Csaba von Fischer: A fasiszta hagyomány az ukrán nacionalizmusban

(Konrad Kreft és Clara Weiss tanulmánya alapján)

A nyugati média előszeretettel elhallgatja, hogy milyen szerepet töltenek be a fasiszták az új ukrán kormányban. A szélsőjobboldali Svoboda (Szabadság) párt több miniszterrel képviselteti magát, a párthoz szorosan kapcsolódó fegyveres szervezet, a Jobb Szektor pedig terrorral nyomja el a kormánnyal szemben kritikus hangot megfogalmazókat. A tavalyi puccs kivitelezéséhez mindkét szervezet jelentős támogatást kapott Berlintől és Washingtontól, ami nem véletlen, hiszen Németország, az USA és az ukrán fasiszták együttműködése régre nyúlik vissza.

Az ukrán nacionalizmus gyökerei

Sok más európai országgal ellentétben, Ukrajnában soha nem volt erős nacionalista mozgalom. Ukrajna a középkorban Lengyelország és Oroszország által megosztott terület volt, majd a Lengyel Királyság felosztását követően a mai Ukrajna területének nyugati vége a Habsburg Birodalomhoz került. Az ukrán nemzeti mozgalom erőtlensége a gazdasági elmaradottság és az erős középosztály hiánya mellett annak volt betudható, hogy számottevő iparosítás csak az ország keleti részében történt, az is már csak a Szovjetunió keretein belül. A városi lakosság többsége oroszokból, németekből és zsidókból állt, az ukránok főleg az agrárnépességet alkották. Csaba von Fischer: A fasiszta hagyomány az ukrán nacionalizmusban részletei…

Krausz Tamás: Tertium datur. A párizsi merénylet apropóján

Megjelent az Eszmélet online kiadásában: http://eszmelet.hu/tertium-datur-a-parizsi-merenylet-apropojan/

A párizsi iszlamo-fasiszta merényletsorozat napnál világosabban megmutatja, hogy az a gondolkodásmód (és persze a mögötte meghúzódó érdekrendszer), amely a világot “globalista univerzalistákra” és “nemzeti-vallási fundamentalistákra” osztja ketté, szakadékba sodorja az emberiséget. Régóta írjuk-mondjuk, hogy itt ugyanannak az éremnek a két oldaláról van szó. Huntington könyve – amely hovatovább kötelező egyetemi tananyaggá avanzsált –  a “civilizációk összeütközéséről”, az “eltérő kultúrák összecsapásáról” fantáziál, a “globalistáknak” éppen úgy érveket ad, mint a “fundamentalistáknak”. Pedig éppen nem a  vallási  kultúrharc itt az érdekes, mivel az csak ideológiai tünet. Elfedi a nagy- és középhatalmak között folyó geostratégiai-gazdasági-katonai versengést, amelynek végső tétje a világ regionális piacok újrafelosztása, az energiaforrások és kereskedelmi utak fölötti ellenőrzés ismételt átrendezése. Krausz Tamás: Tertium datur. A párizsi merénylet apropóján részletei…

Reconstructing Lenin by Tamás Krausz Wins Deutscher Memorial Prize 2015

Krausz_Lenin_konyv_2015

Reconstructing Lenin by Tamás Krausz – wins Deutscher Memorial Prize 2015

Named for the historian Isaac Deutscher and his wife Tamara, this prize is awarded each year for a book demonstrating “the best and most innovative new writing in or about the Marxist tradition.” Previous prize winners include Mike Davis, Robin Blackburn, Ellen Mieksins Wood, Eric Hobsbawm, and Monthly Review Press authors Michael A. Lebowitz and István Mészáros.

Announced Friday, November 6, at Khalili Lecture Theatre, University of London