Megint bebörtönzik a kommunistákat!

“Mikor a nácik elvitték a kommunistákat, csendben maradtam, hisz nem voltam kommunista.
Amikor a szakszervezeti tagokat vitték el, csendben maradtam, hisz nem voltam szakszervezeti tag.
Amikor a szocialistákat bezárták, csendben maradtam, hisz nem voltam szocialista.
Amikorra engem vittek el, nem maradt senki, aki tiltakozhatott volna.”

Martin Niemöller

Kísértet járja be Kelet-Európát, az antikommunizmus kísértete. E kísértet még a rendszerváltozás szülötte, hiszen az eltelt 25 évben a Nyugat – ígért – gazdasági utolérése és a demokrácia megteremtése helyett az egykori közvagyont privatizáló oligarchikus kapitalisták gazdasági hatalma és azok érdekében manipuláló tekintélyelvű politikai rendszerek jöttek létre a régióban. Ukrajnában és Lengyelországban kommunistákat és más rendszerellenes ellenzékieket börtönöznek be és üldöznek antikapitalista, rendszerkritikai nézeteik és cselekedeteik miatt, noha nekik semmilyen felelősségük nincsen a sok évtizeddel korábban elkövetett bűnökért.  Az Európai Unió és a többi vezető hatalom sajtója erről hallgat, mivel a kelet-európai államok teljesítik Brüsszel és a szupranacionális társaságok pénzügyi, gazdasági és katonai-geostratégiai elvárásait. Magyarországon is hasonló a helyzet, ám sokan még mindig illúziókat táplálnak saját sorsukat és a rendszert illetően. Főleg e rendszerek nacionalista retorikája téveszti meg az embereket, amely pedig csak a globális tőke és a nemzeti nagyburzsoá rétegek kiszolgálásának valóságát leplezi.
A szerény nemzetközi tiltakozás nem gondolkodtatja el sem Ukrajnában, sem Lengyelországban, sem a balti államokban, sem nálunk a rendszer hatalmi elitjeit. Nekünk mégis tudatosítanunk kell a magyar társadalom lehető legszélesebb köreivel, hogy Kelet-Európában az újkapitalista rezsimek a rendszer ellenfeleiből, mint „nemzetellenes” „idegenekből” csinálnak bűnbakot. Ezeknek a korrupt és elnyomó rendszereknek csak látszólag stabil a bázisa, ám képesek arra, hogy megfélemlítsék és prostituálják a társadalom széles rétegeit. Az értelmiség, az írástudók felelőssége, hogy felhívják országuk és a világ figyelmét arra, mi zajlik a „demokratikusnak” kikiáltott kelet-európai államokban. Magyarországon a Horthy-rendszer szellemi örökösei kriminalizálják a baloldal, a szocializmus egész történetét. Az antikommunista keresztes hadjárat célja mindenekelőtt az, hogy elterelje a figyelmet a rendszer belső bűneiről, a szociális és kulturális hanyatlásról. A kommunisták üldözése egyúttal jelzi, hogy a tekintélyuralmi rendszer szélsőjobbra, diktatórikus irányban nyitott, aminek ára nem csupán a baloldal kirekesztése, „megfékezése”, a szocializmus, a kommunizmus bármely elméletének és gyakorlatának teljes körű kriminalizálása, hanem a  demokrácia kiüresítése és milliók nyomorba döntése is.
Követeljük, hogy engedjék szabadon a letartóztatott politikai foglyokat, másként gondolkodókat Ukrajnában és Lengyelországban!

Aláírók:

ATTAC Magyarország
Baloldali Alternatíva Egyesülés
Civil Parlament
Eszmélet szerkesztősége
Ferencvárosi Munkás Szabadidős Egylet
Marx Károly Társaság
Május Elseje Társaság
MEBAL

Agárdi Péter
Aggod József
Aggod Józsefné
Anyiszonyan Klára
Artner Annamária
Nicolas Bárdos-Féltoronyi
Benedikt Szvetlána
Bartha Eszter
Bedő János
Benyik Mátyás
Böröcz József
Csikós Sándor
Csoma Lajos
Farkas Péter
Fekete György
Gold Márton
Gyimesi László
Harsányi Iván
Hirschler Tamás
Jakab Attila
Kalmár Szilárd
Matthias István Köhler
Krausz Tamás
Léderer Pál
Lugosi Győző
Matheika Zoltán
Melegh Attila
Mészáros Gyula
Morva Judit
Nagy Éva
Julien Papp
Réti Józsefné
Salánki László

Somi Judit
Szász Gábor
Széchy Éva
Szerdahelyi István
Szigeti Péter
Szvák Gyula
Tokár István
Vadász János
Vajnai Attila
Vígh László
Zalka Vera

A kárpátaljai ruszinok helyzete

A Kárpátaljai Ruszinok Világtalálkozója (VSZPR) – mely a ruszinok nemzetközi mozgalmai közül a legnagyobb – egyre növekvő aggodalmának ad hangot mindazzal kapcsolatban, ami az utóbbi időben Ukrajna Zakarpatszkaja megyéjében (Kárpátalján) történik. 2016. április 5-én a régió törvényhozó szerve, a Megyei Tanács, a szavazatok abszolút többségével, az ukrán központi szerveknek szóló Felhívást fogadott el. A dokumentum, egyebek mellett, emlékeztet arra, hogy a régió lakossága, törvényhozói már jó ideje, és nem egy alkalommal sürgették és sürgetik a központi hatóságokat: biztosítsanak széleskörű autonóm jogokat Kárpátalja számára.
Ezzel összefüggésben a Felhívás kiváltképpen hangsúllyal említi a megyében, 1991-ben sorra került népszavazás eredményét. Melynek során a megye lakosságának mintegy 80 százaléka arra szavazott, hogy a régió kapjon autonómia státuszt. Mindezeket a tényezőket figyelembe véve, a Megyei Tanács küldötteinek többsége követelte, hogy Kijev folytassa az ország dezintegrálásának politikáját (MEGJEGYZÉS: nem túl szerencsés megfogalmazás – „az ország föderatív átalakításának” követelése helyénvalóbb lett volna), adja meg Kárpátaljának a jogot, hogy természeti kincseinek egy részével maga rendelkezhessen, illetve egyes állami intézményeket maga irányíthasson.
Bővebben…

Vladlen: Poklonszkaja – az orosz kapitalizmus narcisztikus arca

A szép Natalija Poklonszkaja a Krim főügyésze. A jogász „szakember” politikai pályára lépett – az oroszok nagy szerencsétlenségére. Az önmagába beleszerelmesedett ifjú karrierista persze az oroszországi burzsoá média egyik kedvence. Legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a „Halhatatlan ezred” május 9-i felvonulásán Szevasztopolban II. Miklós cár ikonizált képét vitte magával, persze a demonstráció első sorában. Hol is másutt? Bővebben…

MEBAL Közgyűlés 2016.04.05. 18:00 Kossuth Klub

Kedves MEBAL tagok!

Eljött az idő következő közgyűlésünk megtartására 2016.04.05-én, kedden 18 órától a Kossuth Klubban (3. emelet B. terem), amelyre szeretettel várjuk Önöket, várunk Benneteket! A szokásokhoz híven ezúttal is egy az aktuális kérdések hátterét is feltáró előadással indítunk, Krausz Tamás nevével fémjelezve.

A közgyűlés határozatképes, ha a tagság több, mint fele megjelenik. Amennyiben ez nem következne be, akkor 18:20-ra új közgyűlést hívunk össze, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A tervezett napirend:

  1. Krausz Tamás előadása: Válság, „menekült-ügy”, baloldal (20 perc + rövid vita)
  2. Zollai András ismertetője a Szociális Érdekegyeztető Kerekasztal (SZÉK) előkészítéséről (15 perc + rövid vita)
  3. Az Egyeztető Tanács és az elnök beszámolója az előző közgyűlésünk óta elvégzett munkáról és a tervekről
  4. Pénzügyi beszámoló
  5. Vita és szavazás a beszámolókról
  6. Tisztségviselők választása
  7. Bejelentések, aktuális kérdések

“Elmondanád a véleményedet, tanácsaidat, javaslataidat, netán bírálatodat? Avagy csatlakoznál, mert felismerted, hogy egységben az erő? Gyere el, várunk, meghallgatunk!”

Mészáros Gyula
elnök

Március 15-i felvonulás

VÁLTOZÁS! Találkozó a Műcsarnok lépcsőinél!

Kedves Olvasóink!

Március 15-én nekünk – és Önöknek is – ott a helyünk a Nagy Felvonuláson, amely 15 órakor indul az Andrássy út Hősök tere felőli végéről! Mi a közelben, a Műcsarnok lépcsőinél gyülekezünk többedmagunkkal (ATTAC Magyarország és mások) 14:45 körül.

Mindenkit szeretettel várunk!

Mészáros Gyula

elnök, MEBAL

Ungváry es Gogun aktuális üzenete a Magyar Nemzetben – A patologikus antikommunizmus összefonódása a ruszofóbiával

Próbáltam figyelemmel követni az Alekszandr Gogun történész körül kialakult vitát. Nem igazán tudva eligazodni abban, hogy voltaképpen mi is a vita lényege (netán: voltak-e – és mennyi – zsidó a nácikat 1941 és 1944 között kiszolgáló, fasiszta ukrán félkatonai szervezeteken belül), az a határozott benyomásom alakult ki: a vitát félrevitték eredeti tárgyától.

Meglehet, ez Ungváry Krisztián műve. Szövetségesül híva – és elnyerve – a (mint kiderült) igencsak kétes hírű Alekszandr Gogant. Aki hiába állítgatja: ő nem is ukrán, hiszen Szentpéterváron él. Ráadásul zsidó kötődésű tudományos intézetekben dolgozik. Nyugaton – ahol (az úgy látszik, még mindig bolsevista Kelet-Európával szemben) ő nyugodtan kifejtheti véleményét. Kedves egészségére kívánom

Hogy ő nem is ukrán, hanem Szentpéterváron él… Hát, istenkém. Attól még éppen ukrán is lehet (ha már egyszer ott született). Magával hozott értékítéletét nyugodtan hirdetheti: az intézet vezetése ezt hagyja, elnézi neki. (Lelkük rajta!) Bővebben…