Csikós Sándor: Az ukrán pravoszláv egyház békemenete

Július 3-án – a pravoszláv Minden Szentek Napján – az ukrajnai (többségi, a moszkvai pátriárka főségét elismerő) pravoszláv egyház országos imamenet elindítását kezdeményezte.

A menet elnevezése: a szeretetért, a békéért, Ukrajna megmentéséért. Menet közben ezekért a célokért imádkoznak.

A menet a kelet-ukrajnai (a Donbassznak a népi erők által ellenőrzött területén lévő) Szvjatogorszk („Szent Hegy”) templomból még aznap, július 3-án elindult, 300 fővel. A menetekben együtt haladnak papok, hívők, a menet céljaival egyetértő világi emberek.

Július 9-én a nyugat-ukrajnai Pocsajev település székesegyháza felől indult el egy másik menet, amely Nyugat-Ukrajna településein halad keresztül. A menet, egyetlen nap leforgása alatt, tízezresre nőtt.

A két menet – a tervek szerint – Kijevben találkozik majd, július 27-én, ahol a békéért való közös imádságon vesznek részt. Július 27. – Oroszország megkeresztelésének emléknapja. Vlagyimir nagyfejedelem 882-ben ezen a napon vette föl a keresztséget, és, Szent István királyunkhoz hasonlóan, térítette keresztény hitre népét – a Kijevi Oroszország népét. Szobra – mely erősen emlékeztet Szent Gellért püspök szobrára – ott magasodik a Dnyeper fölötti Vlagyimir domb oldalán, Kijevben. Mely minden orosz számára mindmáig: „az orosz városok anyja”.

A napok múlásával – amerre a menet elhaladt – újabb és újabb templomok és hívőik csatlakoznak a menethez, amelyet az útba eső templomok, kolostorok csengő-bongó, csilingelő harangzúgása köszönt mindenütt. A harangzúgás azonban nem csak üdvözlet: ahogy nálunk is mindig félreverték a harangokat, amikor baj, természeti csapás, ellenség közeledett. Márpedig most baj van, nagy baj! Ezért csengenek-bonganak, csilingelnek a harangok Ukrajna-szerte. Ateista vagyok, kommunista – de most azt mondom: UKRAJNA LEGNAGYOBB, A MOSZKVAI PÁTRIÁRKA FŐSÉGE ALÁ TARTOZÓ EGYHÁZA – több mint ezer év tekintélyével a háta mögött  –LÉNYEGÉBEN A KIJEVBEN TANYÁZÓ SÁTÁN, AZ ANTIKRISZTUS ELLEN HÍVTA HARCBA HÍVEIT.

A maga, szelíd, keresztényi módján: imádságos énekekkel, ikonok, templomi zászlók felmutatásával. Mégis félelmetes erő ez – a sátáni, ördögi hatalom és hívei rövidesen pánikba estek, hisztériában törtek ki tőle. MÉG EGY OKBÓL: A NÁCI PUCCS 2014 FEBRUÁRI GYŐZELME ÓTA MÉG CSAK MEGKÖZELÍTŐ PÉLDA SEM VOLT ARRA, HOGY EMBEREK TÍZEZREI – még ha ilyen szelíd módon is – de utcára vonuljanak. Tán maguk sem tudják megfogalmazni, mi ellen. DE SZELÍD HARCUK: HARC AZ ERŐSZAK, A GONOSZ ELLEN. A náci junta ellen, mely folyamatos erőszakával, tömeggyilkosságaival, rettenetes háborús bűntetteivel ALÁÁSTA ÉS FOLYAMATOSAN ROMBOLJA LE UKRAJNÁT, ANNAK EGYSÉGÉT.

A jámbor hívek – a maguk fejével gondolkodva – így okoskodtak: UKRAJNÁT MEG KELL MENTENI (talán ez az utolsó alkalom, amikor ez még megtehető). Hitük szerint EZ PEDIG CSAK BÉKESSÉGGEL, SZERETETTEL ÉRHETŐ EL. Így gondolkoznak hívek tíz- és százezrei még Nyugat-Ukrajnában is (amelyet pedig, valljuk be, sokunk az ukrán nácik biztos fellegvárának, hátországának tartott és tart). EZÉRT RÓJA SOK TÍZEZER (számuk talán már a százezret is elérhette) JÁMBOR HÍVŐ UKRAJNA ORSZÁGÚTJAIT, halálos rémületet hozva a Kijevben trónoló ördög-, és sátánfajzatokra.

Mi mindent össze nem hordanak rájuk! Különben – semmi újat sem tudtak, tudnak kitalálni. A jámbor hívek, természetesen, orosz ügynökök, terroristák. Moszkvai provokátorok rejteznek soraikban. (Vagy a másik verzió szerint: július 26-án, amikor a két körmenet Kijevben találkozik, az eseményt egyesek terrorcselekményekre fogják felhasználni). Válságtanácskozást tartottak a kijevi rendőr-főkapitányságon. No, nem arról, hogyan szervezzék meg ekkora embertömeg mozgását, ellátását, elszállásolását a fővárosban. Hanem, hogy milyen rémségek eshetnek meg. Még a szélsőséges, tömeggyilkos Avakov belügyminiszter is szükségét látta, hogy csitítsa azokat, akikkel „elszaladt a ló”. Ha ilyen agyrémekkel hozakodunk elő, ezzel csak az ellenség kezére játszunk – mondta. Mindazonáltal ő is fenyegetőzött: ha a körmenetben rejtőznének olyasfajta provokátorok, akik, úgymond, a 2014. május 2-i ogyesszai eseményeket előidézték, „a válasz hasonló lesz”. (Vagyis félholtra vert emberek százai, hivatalos adatok szerint is 48 agyonvert, agyonlőtt, mérges gázzal megfojtott, gyújtó folyadékkal leöntött és részben elégett / halálra égett ember. Plusz azok, akiket az ablakok alatt vertek agyon, vagy legalábbis félholtra.)

Poltava megyében a Jobb Szektor próbálta elállni a körmenet útját, fasiszta jelszavakat üvöltözve:  https://youtu.be/P7lMxN6DzNw

Zsitomirban mintegy szélsőséges félszáz szélsőséges gyűlt össze a város határában, hogy ne engedje be a körmenetet a városba (amely így kerülő utat volt kénytelen tenni). A menetet – mellette haladva – sértegették, provokálták, hangszórókból bömböltetett ukrán nacionalista dalokkal igyekeztek letorkollni az emberek imádságos énekeit.

Kijev elővárosában, Boriszpolban (ahol a nemzetközi repülőtér is van) a városi tanács határozatot hozott: nem engedi be a körmenetet a városba:
http://rusvesna.su/news/1468862498

Kijevben is mozgósítják a junta híveit, akik tiltakoznak a körmenet ellen. A hatóságok detektoros kapuk felállítását határozták el, ahol ellenőrzik a résztvevők személyi okmányait.

A szélsőjobboldali OUN aktivistái sátortábor felállítását határozták el, hogy megakadályozzák a körmenet bevonulását a városba. (Sok egyéb náci szervezet mellett, eredeti nevén támadt fel haló poraiból az OUN – Ukrán Nacionalisták Szervezete – nevű díszes társaság is. A német megszállás éveiben – 1942. október 14-én – alakult meg a szervezet katonai szárnya, az UPA, Ukrán Felkelő Hadsereg. Október 14. mostanra az ukrán fegyveres erők napja lett, a szervezet piros-fekete zászlaját ma a Jobb Szektor lobogtatja. Jelszavaik pedig ismét forgalomba kerültek a mai Ukrajnában, a „Dicsőség Ukrajnának! / A hősöknek dicsőség!” pedig mostanra mindenki számára kötelező köszönési forma lett. Az OUN/UPA hóhérai mészároltak le 1943-44-ben legkevesebb százezer nyugat-ukrajnai lengyelt. Ami miatt a lengyel parlament – éppen a minap – a nyugat-ukrajnai ukrán fasiszta népirtás lengyel áldozatainak emléknapjává nyilvánította július 11-ét. 1943-ban, ezen a napon egyszerre száz, lengyelek lakta települést rohantak le az ukrán nácik, hihetetlen vadsággal és szadizmussal gyilkolva le békés lakosságukat.)
http://rusvesna.su/news/1469266358

A rendőrség (soraikban a náci puccs után szélnek eresztett különleges egység, a „Berkut” harcosaival) plusz (furcsa módon) a Nemzeti Gárda erre bejelentette: ha az OUN megalakítja ezt a tábort, ők szét fogják verni azt. Fel is sorakozott már vagy 200-250 elszánt harcos.
http://rusvesna.su/news/1469307946

Ahogy az idő telik, az ország egyre több települése mozdul meg – már az ország nyugati részén is, ahol az ukrán pravoszláv egyház a kijevi rezsim nyomásának van kitéve, és rendszeresek a moszkvai pátriárka főségét elismerő közösségek (ezek vannak döntő többségben) elleni támadások, erőszakos templom-foglalások. Másfél év alatt 77 (a moszkvai pátriárka főségét elismerő) pravoszláv egyház 77 templomát és kolostorát rombolták le, négy papot megöltek, két szerzetes eltűnt. Papok tucatjait verték meg, tucatnyian voltak kénytelenek közülük elmenekülni, családjaikkal együtt. Ez idő szerint, más egyházak létesítményei közül csupán egy mecset rongálódott meg könnyebben. Zsinagóga egy sem.

Az ukrán hadsereg gyújtóbombákkal lövi a donyecki repülőtér környékén lévő női kolostort, és a közelben lévő temetőt. A női kolostor mára kiégett, romokban áll.
https://www.youtube.com/watch?v=FdGra3zdEAw

A „kijevi egyház” már szemet vetett a hivatalos ukrán pravoszláv egyház legszentebb templomára is: a kijevi Pecserszkaja Lavra főszékesegyházra és kolostorra is (melynek múzeumában páratlan műkincseket – többek között szkíta aranykincseket – is őriznek). Ebben a templom komplexumban kerül sor, július 27-én, az engesztelő szentmisére, amit Onufrij pátriárka, az Ukrán Pravoszláv Egyház (UPC) feje mutat be a körmenet résztvevőinek és az érdeklődőknek.

A menetnek ugyan ez nem volt célja, de tény: az akció nagy csapást mér a jelenlegi kijevi rezsim által támogatott szakadár, un. „kijevi pravoszláv” egyház tekintélyére. (Az un. „kijevi egyház” valamikor a háború utáni években szakított a moszkvai pátriárka által irányított egyházzal. A Filaret „kijevi pátriárka” által irányított szakadár egyház az ukrán nacionalisták érdekeit szolgálja, teljes mellszélességgel kiáll a 2014 februárjában törvénytelen puccsal hatalomra került jelenlegi rezsim mellett, és a Donbassz népe elleni könyörtelen leszámolásra uszít. A görögkeleti egyházak nemrégiben megtartott világtalálkozójára az orosz ortodox egyház nem ment el – a szakadár, a moszkvai pátriárka által kitagadott „kijevi egyházat” viszont meg sem hívták.

A „kijevi pátriárka” most ellenkörmenet megszervezésével próbálkozik.

A szakadár egyház presztízsét rontja továbbá, hogy a napok múltával az ukrán tévécsatornák is mindinkább kénytelenek beszámolni az országszerte terebélyesedő mozgalomról. Ami nagy csapás egyben a náci juntára nézve is.

Amely most nagy dilemmában van. Ha békén hagyja a körmenetet – az, tekintélyével, legalábbis súlyosan megkérdőjelezi a náci rezsim legitimitását. Ám ha fellép ellene – az még nagyobb katasztrófa lenne számára. E fölött már a junta eddigi minden gazságán szemet hunyó Nyugat sem tudna elsiklani.

*    *    *

VIDEÓK:
Az indulás napja: 2016. július 3.
https://www.youtube.com/watch?v=I4cuRyF82wI

Másnap a menet Izjum város püspökségének főszékesegyházába érkezik. (A városban katonai repülőtér – a repülőtér mellett pedig fogolytábor, mely hírhedt a foglyok kínzásáról.)
https://www.youtube.com/watch?v=dPlWq3zqjFQ

Nyugat-Ukrajnában (az ukrán tévé híradója a körmenetről):
https://www.youtube.com/watch?v=LOUZ30U4iMg

A Pocsajev székesegyháztól elindult menet első napja:
https://youtu.be/sfI2aQkAkrw

A körmenet Harkovban:
https://youtu.be/4tiTaC0HCZs
https://www.youtube.com/watch?v=DatSm0tZ0hk

Kijev készül a körmenet fogadására (a pravoszláv újságírók szervezete):
https://youtu.be/64J2cmNNim8

28 hozzászólás “Csikós Sándor: Az ukrán pravoszláv egyház békemenete” bejegyzéshez

  1. Előző hozzászólásomban már céloztam arra, hogy akár eszkalálódhat is a polgárháború Ukrajna többi részén is. A nyugat belekerült saját kelepcéjébe – amikor is a „Majdan”-t „továbbfejlesztve – hatalomra juttatta a jelenlegi fasiszta juntát, elismerte annak kelet-ukrajnai háborúzását és mindezt Oroszország felelősségébe „rendelte”.
   Arról nem sokan beszélnek, hogy Ukrajnában rendkívül nehéz az élet, drágulás mindenütt, a termelés stagnál, ill. csökken.
   Putyin eddig rendkívül jó taktikusnak bizonyult, kivárt – nem hagyva figyelmen kívül az Oroszországra nehezedő nyomást sem. Neki ott van a török kérdés, a nyugati embargó – amely bumerángként hatott vissza a nyugat társadalmi, gazdasági és politikai életére is. Éppen a minap hárult el az orosz sportolók „kollektív megbüntetésének” a veszélye, a NOB döntése alapján részt vehetnek az olimpián.
   Természetesen, Oroszországnak az a legfőbb érdeke, hogy Ukrajna mentesüljön a fasiszta juntától, s az eredeti „forgatókönyvnek” megfelelően – tagja legyen az Eurázsiai Gazdasági Szervezetnek.
   Végső soron az ukrán gazdaság helyreállítása is Oroszországtól függ.

 1. Bizonyos dolgokat azért nem árt tudni – a világ meglehetősen sokszínű és bonyolult.

  A „tősgyökeres” vallásos ukránok – különösen Nyugat-Ukrajnában (Lviv, Ivano-Frakovszk stb) nem pravoszlávok, hanem görög katolikusok. S bár a két egyház általában jó viszonyban van egymással (például Budapesten az Erzsébet hid közelében levő eredetileg görög-katolikus templomot néhány éve átvette a pravoszláv egyház, és általában híveiknek kölcsönösen megengedik a másik egyház istentiszteletein való részvételt) Ukrajnában némileg más a helyzet. Annak idején a Nagy Honvédő Háború miatt Sztálin bizonyos mértékig kiegyezett a korábban keményen üldözött Prvaoszláv Egyházzal és ennek jegyében egész Ukrajnát „odaadta” neki, azaz a nyugat-ukrajnai görög katolikus egyházat még jobban üldözte, immár pravoszláv segédlettel. Ilyen módon a nyugat-ukrajnai görög katolikus egyházat egyszerűen „szakadár egyháznak” nevezni – enyhén szólva történelmi tudatlanság. Természetesen ma a görög katolikus egyház a szélsőjobb oldali (benderista) ukrán erők része és támasza, de ebben van némi szerepe Sztálinnak is.

     1. Így van. Én voltam is ott, átutaztam rajta, amikor az Ikarus buszokat vittük a szovjet bemutatókra, a város bevezető útján ott is állt egy blokposzt, ott ellenőrizték az okmányainkat.

     2. Tévedés! Ukránul …… Frankivszk, ha már…

    1. Macska!

     Mielőtt kekeckedsz, olvass figyelmesen. Megadtam egy orosz wiki-linket, ahol Ivano-Frankovszk van, majd – (gondolatjel) egy ukrán wiki-linket, ahol I(egyenes i)vano-Frankivsz(lágyjel)k szerepel.

     Ha már …

  1. Az, hogy a görög katolikus egyház a MAI szélsőjobboldal támasza, abban MÁR semmi szerepe nincs Sztálinnak. Sőt, a mai Ukrajna Sztálinnak köszönheti területét, népességét, s mindene, ami van. Szerintem, persze.
   A relígiumokkal kapcsolatban pedig nem sok ismeretem van.

   1. Szinte hihetetlen, hogy „el lenne zárva a hírektől”. Nem tudom, hol él, de szerintem műholdról számos angol nyelvű orosz hírcsatorna működik, pl. az RT (Russia tuday)
    Ezen túlmenően itt egy újság, a http://rusvesna.su/ – amely kezdő oldalán be lehet állítani az angol nyelvet is.

    1. Meg mindig Edmontonban elek – sajnos.
     Itt a kanadai hircsatorna mellett nezheto meg a Communist New Network, roviden CNN, a British Bull Crap, roviden BBC) es ha valakinek van egy extra 60 dollarja kidobni, akkor fizethet a FOX hircsatornaert is.
     Ezek egymassal versenyeznek, hogy melyik tudja jobban eltitkolni az igazi hireket, vagy ha mar nem lehet letagadni, akkor „megmagyarazzak”.

     Altalaban az internetrol szedem a hireket, de egyszeruen nincs idom mindent elolvasgatni.
     Az ujsag (rusvesna) erdekesnek latszik. Kar hogy nem tudok oroszul, es sehol sem talaltam hol lehet atmenni az angol nyelvu valtozatra.

     Oh, az RT is bejon, de az itt tultesz meg a CNN-en is. Tok unalmas, kiveve amikor agymoso.

     1. A kezdőlap bal felső sarkánál van egy angol, egy német és egy francia zászló-szimbólum. Az angolra kell rákapcsolni (gondolom azt az amerikaiak is értik (:-))) – és az szerintem elég ahhoz hogy megértse a lényeget.
      A You Tube tele van a donyecki háborúval kapcsolatos filmekkel, ott is lehet tájékozódni.
      Az RT feladata az, hogy ellensúlyozza a CNN-t. Ezért nem árt kinyitni az ember csipáját, mert a valóság ezek között van.

     2. Igaz, a CNN ma már nézhetetlen propaganda csatorna. Nyugaton orosz-ügyben az ukrán sajtó szinvonalán mozognak. Annál már nincsen lejjebb.

 2. Ez a pravoszláv egyházi akció a maga nemében bátor politikai jelentőségű tett is, akár vallásos, akár világi szemmel is nézzük.
  Emlékezteti a közvéleményt, hogy Kijev, a valamikori „Kijevi Rusz” az orosz állami lét, az orosz nemzeti tudat kialakulásának a kezdete. (A jugoszláviai Koszovó (Rigómező) hasonlóképpen a szerb államiság kialakulásának színhelye, ma albán szeparatista műállam, a nyugat által kreálva és fenntartva)
  A Szovjetunió felbomlasztása óta a társadalom arrafelé is hasonló elbutulásban szenved. Kialakult a tőkésosztály, az oligarchák uralják a gazdaságot, a bűnözés, az „ukrán maffia” az egész világon tevékenykedik – a hozzá kapcsolódó összes bűnözési formában.
  Ha a demokratikus politikai erőknek eddig nem sikerült az áttörés, ez az akció valószínűleg jelentősen meggyengíti a fasiszta juntát – de akár kiterjedt, véres polgárháborúvá is szélesedhet.

Vélemény, hozzászólás?