Krausz Tamás: „Úriember” megszállók és „jogtipró” partizánok? A magyar megszálló csapatok népirtó tevékenysége Ungváry értelmezésében

„Minden Egész eltörött

Minden láng csak részekben lobban”. (Ady)

Ungváry Krisztián új könyvében[1] végképp feje tetejére áll a világ: a magyar megszálló csapatok történelmi bűncselekményeinek értelmezése során a szerző a hidegháború kezdeti szakaszában megszilárdult avitt „elmélet”, „a két totalitariánus diktatúra” harcának olyan koncepciója alapján áll, amely megszünteti, „felszámolja” a jó és rossz oldal, az agresszor és a honvédő, a hóhér és az áldozat, a fasizmus és antifasizmus közötti különbséget. Céltudatosan kiiktatja az antifasiszta „narratívát”, számos ponton szinte észrevétlenül tér át elemzéseiben a náci és a szövetséges megszállók, valamint a megszállókat támogató lakossági csoportok magatartásának mentegetésére, sok tekintetben igazolására, noha a holokauszt tényét elismeri és el is ítéli. Részben szakít azzal a kelet-európai hagyománnyal, amely a holokausztot leválasztja a nemzeti történelemről, de „narratívájában” a háborúért, a népirtásért, a korlátozatlan erőszakért a felelősség nagy részét leveszi a náci Németország, valamint csatlósai válláról és a Szovjetunióra, Sztálinra, a Vörös Hadseregre, a partizánmozgalomra helyezi át. Krausz Tamás: „Úriember” megszállók és „jogtipró” partizánok? A magyar megszálló csapatok népirtó tevékenysége Ungváry értelmezésében részletei…

Ungváry esete a magyar megszálló csapatokkal

Ungváry Krisztián megírta könyvét a Magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban, 1941-1944. Esemény-elbeszélés-utóélet. (Budapest, Osiris Kiadó, 2015.) címen. Azért teszek róla említést e kis cikk keretei között, mert szégyentelenül mentegeti a tömeggyilkosságok elkövetőit, a nácik irányítása alatt a holokausztban is résztvevő magyar katonaságot. Majdhogynem áldozatot csinál a gyilkosokból, sőt a szovjet partizánokat hibáztatja és diszkreditálja, mert azok ellenálltak a fasiszta betolakodóknak. Azt állítja, hogy a magyar megszálló csapatok csak ott vettek részt Ungváry esete a magyar megszálló csapatokkal részletei…

Nem a Szovjetunió vétke – az ún. Gulag Emlékbizottság megalakulása kapcsán

Nem a Szovjetunió vétke, hanem – kollektív felelőssége (nem bűne) jegyében – a magyar nemzet vezeklése volt! – az ún. Gulag Emlékbizottság megalakulása kapcsán: http://www.breuerpress.com/2015/02/23/balog-zoltan-szovjetunioba-hurcoltak-emlekeve-a-gulag-emlekbizottsag-hetfoi-alakulo-ulesen/

A Bizottság szerint a tervezett „Szovjetunióba hurcoltak emlékéve” a méltó megemlékezést és a sebek begyógyítását szolgálja. Azonban állítható, hogy ellenkező hatása lesz. Tovább tartósítja a magyar társadalom krónikusan zavarodott tudatát saját történelméről, növeli a benne rögzült előítéleteket, újabb akadályát képezve az olyannyira hiányzó nemzeti önismeret kimunkálásának. A közösség ezáltal ismét elhárítja felelőssége vállalását, a másokra mutogatás önsorsrontásához ragaszkodva. Nem a Szovjetunió vétke – az ún. Gulag Emlékbizottság megalakulása kapcsán részletei…

Vladlen: Jacenyuk – a neonáci. A Szombat – antiszemita

Jacenyuk ukrán miniszterelnök közönséges pronáci tézissel állt elő Berlinben a hét elején. A német tárgyalófél számára is megdöbbentő módon éppen a Győzelem 70. évfordulójának évében a Nagy Honvédő Háborút, a Vörös Hadsereg fasizmus fölötti történelmi diadalát  Ukrajnába és Németországba való agresszív „betörésként” jellemezte. Őrület? Nem, tulajdonképpen racionálisnak tetsző  politikai számítás. Vladlen: Jacenyuk – a neonáci. A Szombat – antiszemita részletei…

Könyvbemutató: Az antiszemitizmus történeti formái a cári birodalomban és a Szovjetunió területein

Az ELTE BTK Ruszisztikai Központja és Kelet-Európa Története Tanszéke tisztelettel  meghívja Önt

Az antiszemitizmus történeti formái a cári birodalomban és a Szovjetunió területein

(Szerk.: Barta Tamás és Krausz Tamás)

című konferenciakötet bemutatójára.

Helyszín: ELTE BTK, Főépület II. emelet 252. terem (I. Tóth Zoltán terem)

Időpont: 2014. december 3., 18 óra

A kötetet bemutatja: Halász Iván egyetemi tanár, MTA TK JTI és Krausz Tamás egyetemi tanár

Moderátor: Juhász József tanszékvezető, egyetemi docens

Tiszteletpéldányok a helyszínen vehetők át.