A Terror Háza történetéhez

Kedves MANCS! Vári György nagyívű áttekintését adta Schmidt Mária holokauszttal foglalkozó negyedszázados munkásságának (Felmentő szerep – Schmidt Mária nézetei a holokausztról egykor és ma, MANCS., nov.21.) . Ezt szeretném néhány mozzanattal kiegészíteni, mindenekelőtt a Terror Háza Andrássy út 60.sz. épületével kapcsolatban.  A Terror Háza történetéhez részletei…

TGM: Horthy?

Tamás Gáspár Miklós cikke a Nol.hu-n: A lipótvárosi református lelkész másodszor is fölavatott egy Horthy-mellszobrot a Szabadság téri templom bejáratánál. (Ennek a templomnak a lelkésze valaha a nagy Victor János volt, egyéb érdemei mellett hősies antifasiszta… Számos református lelkész kifogásolta ezt a komédiát. Ez nagyon helyes és dicséretes. A mi szeretett református keresztyén anyaszentegyházunk előbb-utóbb még az evangyéliomot is hirdetni fogja…) Mindenki tiltakozik és elhatárolódik, ami nagyon helyes. Ám átfutva az esetről szóló, jelentős tömegű publicisztikát, azt láthatjuk, hogy Horthynak úgyszólván csak a zsidóüldözéseket és deportálásokat róják föl. A derék ellentüntetők is sárga csillagot tűztek a kabátjukra. Magyarországon manapság a legbonyodalmasabb problémákból is egyszerű zsidókérdést faragnak. Olykor úgy tetszik, mintha édes hazánkban az egyik oldalon állana a reakció, és a másik oldalon – a zsidók. Tovább a cikkre >>>

A Horthy-rendszer jellegéről

Népszava Online: A Szép Szó előző számában “Honvédség, csendőrség, holokauszt” címmel egy történészek között lefolytatott vitáról olvashattunk. Történelem tanárként ehhez szeretném hozzáfűzni a véleményemet.

A Horthy-rendszer nem volt fasiszta! – a közelmúltban újdonságként hangsúlyozza Romsics Ignác történész, holott Andics Erzsébet és Nemes Dezső, akik leginkább az ellenkezőjét állították, már sok-sok esztendeje halottak. Andics különben is csak az 1970-es évek közepéig dirigálhatott a honi történettudományban és történészképzésben (akkortájt detronizálták).
Már az 1960-as években jelentek meg komoly tudományos munkák, amelyek szerzői visszafogottan fogalmaztak a lovastengerész országlásáról, kettőt említenék közülük, Szinai Miklóst és Szűcs Lászlót. A Horthy-rendszer jellegéről részletei…

Az SZKP XX. kongresszusa

M E G H Í V Ó könyvismertetésre
Témája: AZ SZKP XX. KONGRESSZUSÁNAK ÁTÉRTÉKELÉSE AMERIKAI ÉS OROSZ TÖRTÉNÉSZEK MŰVEI ALAPJÁN
Előadó: BENEDIKT SZVETLÁNA
2013. november 8-án, pénteken 16 órától a Magdolna u. 5. I. em. 102-es teremben
(A  József körúttól egy megálló a 9-es busszal, vagy a 83-as trolival.)