Az Eszmélet folyóirat állásfoglalása a menekültválságról

Aligha kell olvasóinknak elmondani, milyen jelenetek zajlanak új (107.) számunk lezárásának napjaiban a Keleti Pályaudvarnál és szerte az országban, milyen módon bánik a magyar állam a szíriai (és más) menekültekkel. Hogy mi lenne a humanista minimum, szintén nem kell kifejtenünk (menekültek azonnali továbbengedése illetve befogadása, szállás, élelmiszer, megfelelő higiéniai körülmények biztosítása a magyar állam részéről). Hálával tartozunk azoknak a szervezeteknek (MigSzol, Migration Aid), akik hősiesen magukra vállalják a segítségnyújtást, amit a magyar állam megtagad. De a fasizálódó magyar államtól – amelynek vezetője a fajgyűlölő focihuligánokkal mulat együtt azon a napon, amikor ezek megtámadták az otthontalan menekülteket – ilyesmit követelni szép szóval egyébként is nevetséges lenne. A migráció, a szétrombolt-szétesett közel-keleti (és egyéb) államok menekültjei sorsának kérdésével következő (108.) számunkban fogunk részletesen foglalkozni. Most csak néhány szó a tágabb összefüggésekről, amelyekről alig esik szó.

A magyar állam európai összehasonlításban is kirívó brutalitása nem tagadható. Ugyanakkor szögezzük le: a menekült- és bevándorlóellenes intézményes kereteket, amelyek ezt a helyzetet létrehozták, az EU gazdag és erős centrumállamai alkották meg, s ezek következményei most rászakadnak az EU-periféria “szörnyállamaira”. E centrumállamok a folyamatosan zajló kitoloncolásokkal, a tengerbe fulladók cserbenhagyásával már “letették a névjegyüket”. S ez még nem minden. A közel-keleti krízist elsősorban e centrumállamok katonai beavatkozásai, mindenekelőtt az iraki háború által beindított erőszakhullám okozta. Ehhez még hozzájárul számos “humanista” európai állam (legfőképpen Németország) gyalázatos fegyverkereskedelmi praxisa, a szabadkereskedelmi egyezmények rákényszerítése gyengébb államokra, és Szíria destabilizálásának valószínűsíthető aktív előmozdítása több nyugati nagyhatalom részéről (aggasztó jelek mutatnak arra, hogy még az ISIS támogatása is “belefért”). A pokol, amely elől ezek az emberek menekülnek, igen jelentős részben a nyugati nagyhatalmak és katonai szövetségük, a NATO műve. Ennek a szövetségnek Magyarország is aktív és hűséges tagja – és miközben a magyar állam vezetői magukat jobbnak akarják beállítani az EU (centrumállamainak) vezetőinél, lelkesen vesznek részt a különböző hadgyakorlatokban, a NATO kibővítésében, és támogatják kivétel nélkül a vérengző háborúkat, bombázásokat. Valójában tehát a magyar állam és a centrum vezetői mély azonosságát láthatjuk már megint, minden ködösítés ellenére. Az Immanuel Wallerstein által megjövendölt “turbulencia” a világrendszerben láthatólag új fokot ért el: a hegemón tőkés állam (az USA) és szövetségesei háborús kalandjai és saját lakosságuk többsége ellen folytatott osztályháborúja (‘austerity’) következményeibe beleremeg a világrendszer. Más-más módon, de Bagdad, Athén, Baltimore és immár Budapest utcáin egyaránt ott tombol az önmagát is felfaló világkapitalizmus káosza.

Nyilvánvalóvá kell, hogy váljon: az alternatíva keresése nem úri passzió, nem hobbi, nem személyes mánia, hanem a túlélés parancsa.

2015. szeptember.

http://eszmelet.hu/az-eszmelet-folyoirat-allasfoglalasa-a-…/

121 hozzászólás “Az Eszmélet folyóirat állásfoglalása a menekültválságról” bejegyzéshez

 1. Továbbra is meggyőződésem, hogy az antiszemita toposzok terjesztésének nincs helye itt. Igen sajnálatos, hogy ennek az admin akár törléssel, nem szervez érvényt. Ugyanakkor a személyes adatok védelmére hivatkozva törli az antiszemita toposzok itteni pozitív megjelenítése ellen tiltakozó beírást. Ez nincs rendben, de tudomásul veszem. Bár – szintén meggyőződésem – evvel az admin-eljárással az antiszemita toposztok terjesztése bátorítást kap. A jövőben tehát nem adom meg az antiszemita toposzokat itt azonosulással hangoztatók valódi kilétét (kivéve, ha ők maguk nem rejtőzködnek, vagyis maguk felfedik ugyanitt magukat).
  Amennyiben viszont ezt figyelembe véve se kaphat helyet a jövőben az antiszemita toposzok itt terjesztésének leleplezése, akkor tényleg nem marad más lehetőség a rendszerkritikai baloldal politikai becsületének megvédésére, mint e fórum (Mebal) felületén kívül, a teljes nyilvánosságban tárgyalni, cáfolni, elutasítani a magukat kommunistának, illetve rendszerkritikus baloldalinak nevező itteni fórumozók antiszemita toposzokat helyeslően megjelenítő tevékenységét.

  Fáradhatatlanul, ha szükséges, újra és újra, jegyzem a problémát. Bármely izraeli kormány – és bármely szervezetének – bármely politikáját vagy akárcsak bármely lépését politikai botrány és teljes erkölcsi zavarodottság a náci tettekhez hasonlítani. Ám ha valakit ebben lelkiismerete, tisztességérzése nem gátol, tegye. Azonban az már megengedhetetlen, hiszen történelmileg tényszerűtlen és destruktív, hogy ez a hasonlítás azonosításba fusson vagy azt sugallja. Amiképpen sunyi és becstelen cselekedet megtiltani Izraelnek, hogy Auschwitzcal takaróddzék (hiszen ilyet soha nem tett, s nem is törekedett rá).
  Kérem tehát az itt így cselekvő, e kritikátlanságra magukat elragadtató személyeket, szíveskedjenek megszívlelni a jelen kifejtést.

  Tudniillik a rendszerkritikai – marxi értelemben kommunista – baloldal kizárólag akkor leplezheti le hitelesen a jobboldali antiszemitákat, ha egyúttal nem engedi meg, hogy saját szervezeteiben, fórumain antiszemita toposzok terjesztése történjen, vállalva akár az elkövető személyeket megszólító konkrétságot is.

  Képtelenség úgy fellépni az antiszemitizmus ellen, hogy ugyanakkor nem nevezzük meg azokat a személyeket, akik a köztérben legmakacsabbul, illetve legártóbban fogalmaznak meg antiszemita nézeteket és toposzokat.

 2. Jelenleg két lehetősége van az ide kommentálónak:

  1. Hozzászól és akkor „Izraelt bíráló, antiszemita, fasiszta és náci” minősítést kap és akarata ellenére nyilvánosságra hozzák a nevét.

  2. Csendben marad és megvárja, míg elmúlik.

  Én momentán a 2. pontot preferálom, mindaddig, amíg helyre nem áll a normális vitakultúra.

 3. Netanjahu és Putyin Moszkvában tárgyaltak

  Az izraeli kormányfő a Szíriával kapcsolatos kérdések, mindenekelőtt Oroszország szíriai szerepvállalása tisztázása végett utazott az orosz fővárosba. Putyin azzal nyugtatta Netanjahut, hogy Izraelben nagyon sok, az egykori Szovjetunióból érkezett bevándorló él, ami különlegessé teszi az orosz-izraeli viszonyt, s egyben garantálja Oroszország felelős Közel-Kelet politikáját. Az orosz Tassz hírügynökség tudósítása szerint Putyin a damaszkuszi Aszad rezsimnek nyújtott orosz támogatás kapcsán hangsúlyozta, hogy Szíriának nincs kapacitása arra, hogy újabb frontot nyisson Izrael felé, célja puszta saját államának védelme.

  Benjamin Netanjahu nyíltan beszélt arról, hogy moszkvai látogatása a térségbeli helyzet súlyosbodásának köszönhető, ami komoly aggodalmat szül Izraelben. „Izraelnek és Oroszországnak azonosak az érdekei – a Közel-Kelet stabilitásának biztosítása. Azért vagyok itt, mert a térség biztonsági helyzete súlyos, és napról napra súlyosbodik”, mondta az izraeli miniszterelnök. (Népszava-információ|2015. szept 22.)

  Tehát egyfelől a jobboldali izraeli miniszterelnök (akit nem egy eurobalos lenáciz) nem vádaskodott Oroszországgal szemben, másfelől az Orosz Föderáció elnöke (a KGB egykori munkatársa, majd egyik jogutódjának, a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak a vezetője), az ukrán fasisztoid rezsimet – a nyugati képmutató méltatlankodás dacára – bátran blokkoló államfő, egyáltalán nem hangoztatott afféle igaztalan és provokatív minősítéseket Izrael Államot illetően, mint a hozzá és rendszere külpolitikájához a valamikori Szovjetunióhoz volt igazodással egyezően felsorakozó, magukat kommunistaként meghatározó személyek némelyike: “Izrael Államnak nincs semmilyen, sem erkölcsi, sem másmilyen joga Auschwitzcal takaródzva tabuvá nyilvánítani minden ellene irányuló kritikát.” és “Ha valaki … az izraeli kormány, illetve az izraeli erőszakszervezetek egyes palesztin-ellenes lépését a nácik zsidóellenes lépéseihez hasonlítja, akkor az egyenesen botránynak lesz minősítve.”

 4. A zsidó emberek üldöztetéséről is szólni internacionalista számára magától értetődő, hiszen nem rangsorol származás szerint se. Ez ellen szólni ugyanúgy konfliktus provokálása, mint efféle manőverezéssel uszítani a zsidó állam ellen: “Izrael Államnak nincs semmilyen, sem erkölcsi, sem másmilyen joga Auschwitzcal takaródzva tabuvá nyilvánítani minden ellene irányuló kritikát.” és “Ha valaki … az izraeli kormány, illetve az izraeli erőszakszervezetek egyes palesztin-ellenes lépését a nácik zsidóellenes lépéseihez hasonlítja, akkor az egyenesen botránynak lesz minősítve.”
  Egyebekben pedig arról olvasni híreket, hogy zsidók emigrálnak Oroszországból és Ukrajnából, ám hogy fordítva tennék, nem igazán jellemző…
  Ceterum censeo. Zsidó származásukra hivatkozva gyakran visszatérő jelenség emberek megsemmisítése, valamely nem zsidó származásra hivatkozva ellenben ilyen tett igen-igen kis számú és nagyon-nagyon ritka. Aki Izrael és a holokauszt közötti viszony specifikumát becsmérli, antiszemitaként viselkedik.

  Végül egy kis vitamódszertan. Igen meglepő, hogy aki itt kifogásolta, hogy zsidók üldözése is megemlítődött, egyáltalán nem reagált arra, hogy a zsidókat üldöző szervezetek, állami alakulatok híveinek kínzásáról legalább ötszörös terjedelemben esett szó (ugyanattól a közreadótól). Az pedig nem zavarta, hogy külön és hosszú „hozzászólás” ugyanitt foglalkozott a hazai állami földek eladásával, a menekültváságról nyilatkozó Eszmélet-állásfoglalás megtanácskozásánál. Még meglepőbb, hogy e kifogásoló tematizálta ide Izraelt (és rendre gyalázta – lásd az iménti idézések), nem felesleges ismételni, egy olyan bejegyzés megbeszéléséhez, amely utalni se utal Izraelre. Ennek dacára ő, az eredeti konfliktusgerjesztő, saját viselt dolgát vetíti arra a vitapartnere, tulajdonítja annak a személynek, akitől az üzenet tartalma vagy módja nem nyeri el tetszését.
  Ez ám a falláció!

 5. Donyeck város és az összes külvárosa jelenleg a DNR felügyelete alatt áll, jelenleg is a terület fővárosa. Oroszország több, mint 800 ezer ukrajnai menekültet fogadott be eddig, Bjelorusszia közel 200 ezret. Teljesen mindegy, hogy milyen nemzetiségűt, vannak közöttük nem csak orosz nemzetiségű ukránok is, így természetesen zsidók is. Erről nap, mint nap beszámolnak a különféle orosz napilapok, internetes polgárok, szöveggel, vagy videóval. Nem kell megint a témát a zsidókra „kihegyezni”, mert félek attól, hogy a válaszadók megint „személyeskedni” fognak és „futószalagon ontják az antiszemita kirohanásokat”.
  A zsidó éppen olyan ember, mint akárki más, semmivel sem több, semmivel sem kevesebb. Vannak közöttük kiválóságok, de vannak köztük gazemberek is. Mint a magyarok, a németek, az oroszok és minden más náció egyedei között. Egy ember tulajdonságait elsősorban NEM a származása határozza meg.
  Egy internacionalistának nem az számít, hogy ki milyen nemzetiségű, hanem az ember maga. Már megint kísérlet történik arra, hogy mesterségesen veszekedés provokálódjon olyan témában, amely, nem kifejezetten csak a zsidó nemzetiségű embereket érinti. Az, hogy a jelenlegi ukrán junta fasiszta, náci belső szövetségesekkel, az nem kétséges. Ugyanúgy az is nyilvánvaló, hogy soviniszta és náci megnyilvánulásaik a zsidók ellen IS irányulnak, de nem szabad ebben a helyzetben szegregálni. Ukrajnában a junta csapatai „szabadságharc” címén lakótelepeket, iskolákat, gyermekintézményeket, utcákat, tereket, lőnek, bombáznak. A kérdéses országrészben tavaly tavasz óta nem kapnak az emberek az ukrán állami költségvetésből semmit, sem fizetést, sem nyugdíjat. A szétlőtt, lebombázott üzemek, bányák nem termelnek, a mezőgazdaság a harci események miatt sem vetni, sem aratni nem tud. Tavaly nyár óta a területet Oroszország látja el, és csak azok az üzemek tudnak termelni, melyeket helyre tudtak állítani, többnyire orosz segítséggel.
  Természetesen, zsidó embertársainkat is féltjük, sajnáljuk, nem emeljük ki őket a többi üldözött, károsult, menekült ember közül. Közös a sorsunk.

 6. Ezek szerint a vizek mégse csendesedtek el… A sztálinista, a jelenben szerencsére csupán szektariánus baloldali elhajlás politikai rágalmazó tevékenysége folytatódik, miközben Ukrajnában – megint, mint nem egyszer, nem kétszer a történelme során – pogromokat rendeznek, zsidókat és nem zsidókat kínoznak. Adom az erről szóló híreket. Talán több közük van a bejegyzést jelentő Eszmélet-állásfoglalás témájához, a menekültkérdéshez, mint a baloldali elhajló által idehelyezett szövegnek, amely a magyarországi állami földek eladását tárgyalja.

  Az egyik hír…

  Az ukrajnai polgárháború miatt Donyeck város zsidó lakosságának már csaknem háromnegyede elmenekült. Sokan az országon belül telepednek le máshol, de egyre többen választják Izraelt.

  Yechiel Eckstein rabbi, az International Fellowship of Christians and Jews nevű szervezet alapítója, eddig már több mint 1200 embert menekített Izraelbe bérelt repülőgépeken. A rabbi elmondta, hogy az utaztatással nem ér véget a feladatuk, mindent megtesznek, hogy az alijázók lelkileg és gazdaságilag is sikeresen beilleszkedjenek új hazájukban. Az Ukrajnából érkezők szörnyű dolgokat éltek át, sokan küzdenek a háború okozta pszichológiai problémákkal – írja cikkében a jpost.com – http://www.jpost.com/Diaspora/Tortured-in-Donetsk-416102

  A 25 éves Roman és felesége Sasha is elhagyta Kelet-Ukrajnát. Roman vállalati jogászként dolgozott egy gyárban, amit tavaly májusban a szeparatisták elfoglaltak. A csuklyás fegyveresek berontottak az irodába egy papírt lobogtatva, amin a főnöke és az ő neve volt – idézi fel Roman a vele történteket. Egy kocsiba tuszkolták őket és elhajtottak a város közelében lévő bázisukra. Ott azzal vádolták, hogy az ukrán titkosszolgálatoknak dolgozik és megverték. Legalább 18 órát tartották egy pincében, azzal is fenyegették, hogy megölik a családját, ha nem mond igazat. Közben a hozzátartozói minden követ megmozgattak, hogy a helyi hatóságokat rábírják a segítségnyújtára. Végül fogva tartói az utcára dobták az összevert férfit, órákkal később talált rá Sasha és az édesanyja.

  Kihasználva, hogy még járnak a vonatok Kijevbe, a fiatalok egy héten belül elutaztak. Mivel Roman párja nem zsidó és akkor még nem voltak házasok, Sasha egy évet Kijevben töltött, mielőtt Izraelbe utazott. Két hónapja már együtt élnek egy észak-izraeli kibucban. Mindent előröl kell kezdeniük, Roman nem beszél elég jól héberül ahhoz, hogy jogászként dolgozzon, mégis boldog, hiszen biztonságban vannak és a kibucban sokan beszélnek oroszul.

  A másik hír egy tudósítás…

  FÉNYKÉPEK, SZERETETTEL, SZELÉNYI ZSUZSANNÁNAK (az emberi jogok, a háborús bűnök elleni küzdelem bajnokának. Igaz, ezeket az ő drágalátos demokratái követték el. Részlet egy mariupoli lakos, Vlagyimir N. vallomásából, aki megjárta a „kijevi demokrácia” börtöneit.
  „Az ukrán katonák megkínoztak. Ollóval szurkálták a hasamat, leverték a vesémet…
  Símaszkos fegyveresek fogtak le, és vittek a mariupoli repülőtérre. Érkezés után bevittek egy helyiségbe, és elkezdtek gyötörni. Elektrosokkolót tartottak a testem felső részéhez, a szívem köré. Vízbe fojtogattak – a fejemre húzott zsákkal engedtek le valahová, és tartottak a víz alatt – amíg el nem vesztettem az eszméletemet. Utána arra akartak kényszeríteni, hogy aláírja valamilyen papírt. Nem írtam alá. Akkor visszavittek a cellába. Másnap visszavittek, ugyanoda. Vizes rongyot tettek az arcomra, és vízzel kezdtek öntözni. (MEGJEGYZÉS: ez egy kedvelt amerikai kínzási módszer – amit a kijevi junta szolgálatára érkezett vallató szakemberek megtaníttattak a helyiekkel is.) Fuldokoltam – de hogy még jobban ne kapjak levegőt, elektrosokkolót is bevetettek. Erősen verték a hátamat – majd késsel egy horogkeresztet vágtak bele. Ezután nagyon sokáig fájtak a veséim. Aztán elvittek az SZBU (az Ukrán Nemzetbiztonsági Szolgálat – afféle Gestapo) egyik Dnyepropetrovszk környéki kiképző bázisára. Ott tovább gyötörtek minket, megaláztak, az embereket moslékos gödrökbe dobták – másokat arra kényszerítettek, hogy sírt ássanak maguknak. Rettenetesen megkínozták az embereket, szavakkal ez el sem lehet mondani. Aztán fogolycserével szabadultam.”
  Dr. Németh Zsolt ezekre azt mondta: támogatjuk az ukrán nép szabadságharcát, mert éppen úgy az orosz agresszorok ellen küzdenek, mint mi, 1956-ban. Ha tehát a föntebb leírt hősök olyanok voltak, mint a mi 1956-os szabadságharcosaink, akkor… (Apropó: 2014. február 20-án éppen olyan véres provokáció volt Kijevben, mint nálunk 1956. október 25-én, a Kossuth téren. A forgatókönyv ugyanaz volt, csak Kijevben éppenséggel közel kétszer annyi volt a halott az utcákon.)
  SZELÉNYI ZSUZSANNA ÚRHÖLGY SZERINT pedig ukrán hadifoglyok végigvezetése az általuk pusztított város utcáin a háborús bűntett – és nem, például, ez. Mert ilyen esetekben – noha ezeknek se szeri, se száma – még egyszer sem hallottam feljajdulni őnagyságát. Pedig az orosz külügyminisztérium már négy Fehér Könyvet is kiadott a kijevi náci junta rémtetteiről – ezek nyugati világnyelveken is elérhetők.
  Nekem is van már néhány rettenetes képem és videóm: egy rendőrtiszt torkának elvágásáról (aki átállt a nép oldalára); egy rendőr felakasztásáról az erdőben. Mintegy negyven meggyalázott majd tömegsírba lőtt nőről. Egy népi milicista és minden napra várandós feleségének ugyancsak a felakasztásáról. Fényképek elfogott, tarkónlövésükre váró, illetve más, „bemelegítésnek” összerugdosott fejű szabadságharcosokról, egy másikról, akinek tortúrája két ujjának levágásával indult. És a legborzalmasabb videó: egy elfogott milicista keresztre feszítéséről és megégetéséről.
  ÉS MI EZEKET A SZÖRNYETEGEKET TÁMOGATJUK ???!!! Hát miféle pocsék nemzet vagyunk mi? – hogy gróf Teleki Pál m.kir. ministerelnök búcsúszavait idézzem.

  Mindkét hír e-mail címemre érkezett.

 7. Miközben még mindig a „ki volt a rosszindulatúbb” és a „a baloldaliság elleni gyűlöletben hogyan lehetne hortiszagúbban megbélyegezni a baloldalt, ‘elhajlás’ néven” játék megy, addig a világ sem tétlenkedik:

  Most, hogy néhány héten belül megindul az állami földek elárverezése, ahol mi vagyunk az eladók és mi fizetjük a vételárat „kedvezményes hitel” fedőnév alatt – ideje megismerni a földprivatizáció egyik kulcs emberét Zászlós Tibort, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egész magyar mezőgazdaságért felelős alelnökét, a Mezőfalvai Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt vezérigazgatóját. Ő az az ember, aki törvényhozási trükkök százainak eredményeképpen akár egy személyben is dönthet minden (!) magyar föld adás-vételről. *

  Nemrég egy nagy interjú jelent meg vele a Kossuth Rádión, ami egyesek szerint azt is jelentheti, hogy még az eddiginél is fontosabb pozíció várományosa.

  Aki az interjút meghallgatja, szinte látja maga előtt a kis Tibort, ahogy eteti a nyulakat… de aztán keményedik a vonal, mert magunk előtt láthatjuk a vezérigazgatót, aki megregulázza a gazdaság kiváló szakembereit, mert nem hoztak magukkal ceruzát az értekezletre… Aztán látjuk magunk előtt az összeomlás szélén tántorgó mezőfalvi állami gazdaságot, és a hős megmentőt, Zászlós Tibort.

  Itt azonban hézagossá válik a történet, mert valahogy kimaradt belőle, hogy a csőd széléig tántorgó cég egyik felelős vezetője, az igazgatóság elnöke éppen Zászlós Tibor volt…

  Kimaradt a történet és a magyar történelem fontos eleme: a Mezőfalvai Zrt 2001-es „kedvezményes” privatizációja – amit a köznyelv azóta is csak „piszkos” privatizációnak nevez. 12 állami gazdaságot vittek el akkor ilyen „kedvezményesen”. És mit tesz Isten – a „nagyon kedvezményes” – „kvázi ingyenes” tulajdonszerzés egyik kedvezményezettje, vagyis a 9000 hektáros cég tulajdonosa éppen Zászlós Tibor lett… a másik Glattfelder Béla akkori és jelenlegi államtitkár nagybátyja – Jármy Pál, a harmadik a Gödöllői Agrártudományi Egyetem valamikori MSZMP szervező titkára – Villányi László, a negyedik pedig egy klasszikus stróman József Csaba személyében, akiről addig Mezőfalván senki sem hallott. Sok nevesített találgatás volt akkoriban közszájon, hogy melyik fideszes politikust képviseli József Csaba – de ez megmaradt a mendemondák szintjén. A hírek szerint azonban az illető éppen mostanában – a földprivatizáció küszöbén – megjelent egy zártkörű rendezvényen a Mezőfalvai Zrt-nél. A megszerzett milliárdos vagyont aztán ez a négyes 2006-ban piaci áron eladta egy német érdekeltségnek… Zászlós Tibor a mai napig vezérigazgatója a Mezőfalvai Zrt-nek – a tulajdonos cég vezérigazgatója, Zászlós Tibor közvetlen főnöke pedig Helmut Gsuk német állampolgár.

  Mindazok, akik átélték és ismerik ezt a történetet, melyben több, mint 1000 ember vesztette el a munkahelyét, mélységes megdöbbenéssel fogadták Zászlós Tibor kamarai alelnökké jelölését. Már akkor rosszat sejtettünk. És most sejtéseink valóra válnak – a privatizáció professzora fogja a háttérből irányítani a folyamatokat az állami földek „kedvezményes” eladásában. Ez akár magyarázattal is szolgálhat arra, hogy a módszer miért hasonlít annyira a 2001-es privatizációra.

  Az arcvonások közé kívánkozik még az a történet is, amikor a kishantosi földeket lerohanták, a 407 hektárnyi növényállományt elpusztították a „nyertesek” – 2014. április 12-én, a Fidesz választási győzelme utáni szombaton – Zászlós Tibor volt az, aki lezáratta az utakat, hogy nyugodtan lehessen pusztítani a növényeket – a kishantosiak és támogatóik még csak az úton se lehessenek. Egy civil ruhás rendőrrel küldte ki a levelet – melynek alapján országgyűlési képviselőket, a sajtó munkatársait és minden jelenlévőt vagyonőrök lökdöstek ki a területről. Ezt a nemes, szép gondolatot, hogy ezt így kell csinálni, Zászlós Tibor még a baracskai éveiből hozhatta – mert pályája első felében a Baracskai Rabgazdaság párttitkára, később igazgatója volt – ami azt is jelenti, hogy kiváló BM-es kapcsolatai voltak a régi rendszer belügyi hálózataival.

  A magát kereszténynek és nemzetinek valló kormány éppen ezt az embert találja alkalmasnak az összes magyar föld (nem csak az állami földek) ügyében való végső döntés meghozatalára. Ami azt jelenti, hogy amire a kormány a földek ügyében készül, arra Zászlós Tibor a legalkalmasabb.

  Mezőfalva, 2015. szeptember 16.

  Ács Sándorné agrármérnök

  *A Földtörvény úgy rendelkezett, hogy a helyi jegyzők által lebonyolított választáson megválasztott helyi földbizottságok véleménye alapján az állami hivatal dönt arról, hogy ki vehet meg egy-egy darab földet. Ezeknek a bizottságoknak a létrehozatala sohasem történt meg… A sarkalatos Földtörvény rendelkezését a kormány elszabotálta, és helyette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát bízta meg a helyi földbizottságok feladatainak ellátásával. A kamarának alakultak is helyi bizottságai, melyek véleményezik az adás-vételt – de egy saláta törvényben elrejtve elfogadta a parlament azt a törvénymódosítást, miszerint ha a kamara ilyen feladatot kap, akkor a megyei és az országos szint dönt… A megyei elnököknek Zászlós Tibor a főnöke. Zászlós Tibornak meg Helmut Gsuk.

  Forrás: transform

 8. Örülök, hogy elcsendesedtek a vizek. Nem volt ildomos Izrael Államot csepülni – e helyen se. Állítólagos indítéka, a fene nagy antiimperialista hevület pedig érthetetlen. Hiszen miféle elvi politizálás, amikor azon az alapon ócsárolunk egy országot, jelesül Izraelt, mert az USA szövetségese? Melyik hatalommal szövetkezzen? Oroszországgal? Ám az Orosz Föderáció ugyancsak tőkés ország! Ráadásul igyekszik a jogelőd Szovjetunió világpolitikai befolyását közelíteni több régióban is. Visszatekintve is biceg Izrael ugyanilyen logikájú kárhoztatása. Egyfelől Sztálin engedte el Izraelt, nem fordítva történt a dolog. Másfelől igenis volt a Szovjetuniónak imperializmusa a második világháborút követően. A náci fenyegetést a Szovjetunió népei kiiktatták. Rettenetes áldozatok árán, de kiiktatták. Vagyis már nem volt indokolt – például – a három, 1940-ben bekebelezett balti ország birodalmon belül tartása. Az esetükben is alkalmazható finn megoldás helyett. Persze, a hidegháború mindent felülírt. Azonban adódik a feltevés, hogy a hidegháború az USA-nak és a szovjet vezetésnek EGYARÁNT ÉS EGYSZERRE kényszer is volt és kapóra is jött… Ezt még el kellett mondanom, ha már a dolgok úgy alakultak itt, ahogyan alakultak. Visszatérhetünk a bejegyzésül szolgáló menekültügyi Eszmélet-állásfoglaláshoz, amely egy szóval se említi a régiúj zsidó államot.

 9. Elv- és tárgyszerűen

  Mit keres Izrael Állam megítélése a menekültválságról kiadott Eszmélet-nyilatkozat tárgyalásánál? – hiszen a nyilatkozat még csak nem is utal Izraelre (nagyon helyesen)….

  Azok vádaskodnak (a durva személyeskedéstől se visszariadva) az offolással megjelenített, antiszemita toposzokkal azonosuló hamis, gyalázkodó nézeteiket cáfolóval szemben, akik eltematizálták (eltérítették témájától, tárgyától) a nyilatkozat megvitatását.

  Megismétlem. Egyáltalán mit keres Izrael Állam csepülése a jelenlegi, egész Európát érintő menekültválság megvitatásánál?

  Igen figyelemreméltó, hogy az Izraelt idetematizálók nem a zsidó állam és a menekültválság között esetleg feltételezhető konkrét összefüggésről szóltak, hanem az ismert szélsőjobboldali, kurucinfós Izrael-ellenes, nyilvánvalóan antiszemita toposzokat adták elő újra és újra.

 10. A LEGNAGYOBB FOKÚ ERKÖLCSTELENSÉG, ha így van…

  Egyfelől – saját megvallása szerint – Auschwitzcal kiéli intellektuális élvezkedés iránti vágyát, beszennyezve ekként a rendszerkritikai baloldal politikai becsületét (miközben önnönmagát kommunistaként érzékelteti), lásd Phoenix 2015-09-16 – 21:56 és Phoenix 2015-09-19 – 21:45.

  Másfelől:

  Előre bocsátva, Phonix adta meg itt saját magáról: „netalántán Dr. Nagy András, a közgazdaságtudományok kandidátusa, nyugalmazott főiskolai tanár” (Phoenix 2015-09-19 – 21:45).

  Budapesti Gazdasági Főiskola Pézügyi és Számviteli Kar
  Közgazdasági Intézeti Tanszéki osztály

  Dr. Nagy András
  főiskolai tanár

  (…)

  Iskoláimat Budapesten és Leningrádban végeztem.

  1969 (Pataky István) Híradásipari Szakközép Iskola – rádió és TV műszerész

  1974 Leningrádi Mérnök-Közgazdász Intézet, Termelés Automatizálási Kar, Gazdasági információ gépesített feldolgozásának szervezése szak – mérnök-közgazdász

  1978 Leningrádi Mérnök-Közgazdász Intézet, Felsőbb Matematika Tanszék – a közgazdaságtudományok kandidátusa

  http://www.bgf.hu/PSZK/Szervezeti-egysegeink/oktatasiszervezetiegysegek/KOZGAZDINTTANSZO/Munkatarsak/NAGYANDRAS

  Sok az egybeesés.

  Mindazonáltal megkövetem dr. Nagy Andrást, amennyiben nem ő az itt szóban forgó Phoenix!

  1. Hát igen …

   A kislányok bugyijához már nincs elég szufla …

   „Éppen ezért kell kiirtani az ostobaságot, nehogy ostobává tegye mindazokat, akik találkoznak vele.”

   (Bertolt Brecht)

   „De eközben tudjuk:
   Az aljasságra vicsorgó gyűlölet
   Is eltorzítja az arcvonásokat
   Az igazságtalanság miatt érzett haragtól
   Is bereked a hang. Ó, kik a nyájasság
   Számára akartuk előkészíteni a talajt,
   Még mi sem lehetünk nyájasak.”

   (Bertolt Brecht)

   Én legalább szégyenlem magam, hogy Ön miatt idáig süllyedtem.

   1. Phoenix, ismét – sokadszor – elolvastam itt és másutt (http://www.kommunista.net/blog/kertesz-imre-nobel-dija-es-egy-mozi-elmeny-inspiralta) a netre fölhelyezett blogcikkét Kertész Imréről és a holokausztról szóló számos íróról, különösen annak az „Auschwitz és Izrael Állam kapcsolata” c. részét (Phoenix 2015-09-16 – 21:56).

    Benyomásom, eltérően a korábbi olvasásoktól, nem annyira felháborítónak, mint megrendítőnek mondható. Ugyanis ezúttal fokozottan figyeltem személyes érintettségére a „témában”, amelyre ön félreérthetetenul utal:

    „szerzője [az írásnak – F. Gy.] egy második generációs soah-túlélő, akinek két féltestvérét, nagyapját Birkenau kemencéi nyelték el.” És: „Az elpusztítottak között … zsidó eredetű és/vagy vallású emberek voltak, akik sokszor csak Hitlertől tudták meg, hogy ők valójában zsidók.”

    Nos, összerakva a két idézett szöveghelyet, erősen feltételezhető: az ön igaztalan Izrael-kritikáját igencsak befolyásolhatja, kiválthatja, hogy saját zsidó származásával valamiképpen nincs megbékélve.

    A tényt, hogy Izrael-kritikája igaztalan (hogy az valójában uszítás), e körben rengeteg alkalommal bizonyítottam (legteljesebben: Fekete György 2015-09-19 – 15:13). A bizonyítás lényegének megismétlése (konkrét cáfolatommal) a tárgyszerűség érdekében indokolt:

    „Izrael Államnak nincs semmilyen, sem erkölcsi, sem másmilyen joga Auschwitzcal takaródzva tabuvá nyilvánítani minden ellene irányuló kritikát. [OLYAN TETTET, POLITIKÁT TILT IZRAEL ÁLLAMNAK TULAJDONÍTVA, AMELYET EZ AZ ÁLLAM SOHA NEM KÖVETETT EL ÉS SOHA NEM SZORGALMAZOTT – F. Gy.] (…) Ha valaki … az izraeli kormány, illetve az izraeli erőszakszervezetek egyes palesztin-ellenes lépését a nácik zsidóellenes lépéseihez hasonlítja, akkor az egyenesen botránynak lesz minősítve. [Bizony, hogy botrány! Mert egyfelől ez AZ ÖSSZEHASONLÍTÁS AZONOSÍTÁSBA FUT KI, másfelől ügyet se vet a kövekezőkben kérdésekbe foglalt alapvetően fontos tényekre. Izrael náci népirtást végez? Deportál millió számra? Gázkamrával iparszerűen gyilkol? Meg tömegsírba lövő kivégzőosztagokkal? Vajon a nácik előre figyelmeztették a polgári lakosságot bombázásaik előtt? Ők alkalmazták a szelektív csapást? Biztosították a velük harcban álló területek infrastrukturális, egészségügyi ellátását? Pénzt utaltak át a brjanszki partizánoknak? Gyógyították a partizánok hozzátartozóit német kórházakban? A nácik partizánellenes harcmodora azonos Izrael HAMASZ-ellenes harcmodorával? – F. Gy.]” – Phoenix 2015-09-16 – 21:56

    Így már érthető (szomorúan és ön iránti együttérzéssel jegyzem), miért tolja ön minduntalan, legutóbb is (Phoenix 2015-09-20 – 09:59) személyeskedésbe kettőnk vitáját.

    Tudom, leírtam, hogy ön megszűnt számomra létezni. Mert annyira makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy antiszemita toposzokat (imént idéztem közülük) azonosulva megint és megint – ön által megvallott baloldalisága dacára – közzétegyen. Azonban kritikátlansága elérte azt a szintet, hogy felülkerekedett bennem a (mentál)pedagógus.

 11. Az „internetes fórumozás szórakoztató, intellektuálisan izgalmas sajátossága, amit én meglehetősen élvezek” – Phoenix 2015-09-19 – 21:45 Eszerint Phoenix intellektuális élvezetből írja itt és másutt az interneten, hogy „Ha valaki … az izraeli kormány, illetve az izraeli erőszakszervezetek egyes palesztin-ellenes lépését a nácik zsidóellenes lépéseihez hasonlítja, akkor az egyenesen botránynak lesz minősítve.”, valamint „Izrael Államnak nincs semmilyen, sem erkölcsi, sem másmilyen joga Auschwitzcal takaródzva tabuvá nyilvánítani minden ellene irányuló kritikát.” (Phoenix 2015-09-16 – 21:56) Semmi csúsztatás, illetve önkényes egybekapcsolás nem történt. Ugyanis Phoenix az élvezkedést saját internetes tevékenysége általános indítékaként nevezte meg.

  Phoenis jelen tevékenységének motivációja és tárgya (Auschwitz – mint intellektuális élvezkedés…), valamint évek óta tartó ismétlődése fölveti a teljes lelkiismeretlenség gondolatát.

  A Phoenix képviselte baloldali antiszemitizmustól való elhatárolódásom teljes kifejtése itt olvasható: Fekete György 2015-09-19 – 15:13

  1. A tudatos (pontosabban elborult tudatú) félreolvasás csimborasszója,

   Én írtam:

   „Én az állandóan és a többiektől megkülönböztethetően bejelentkező nick-név által jelzett beírásokból állítom össze a magam számára a vitapartner “profilját” – ez az internetes fórumozás szórakoztató, intellektuálisan izgalmas sajátossága, amit én meglehetősen élvezek.”

   Fekete György olvasata:

   „Eszerint Phoenix intellektuális élvezetből írja itt és másutt az interneten, hogy „Ha valaki … az izraeli kormány, illetve az izraeli erőszakszervezetek egyes palesztin-ellenes lépését a nácik zsidóellenes lépéseihez hasonlítja, akkor az egyenesen botránynak lesz minősítve.”, valamint „Izrael Államnak nincs semmilyen, sem erkölcsi, sem másmilyen joga Auschwitzcal takaródzva tabuvá nyilvánítani minden ellene irányuló kritikát.” (Phoenix 2015-09-16 – 21:56) Semmi csúsztatás, illetve önkényes egybekapcsolás nem történt. Ugyanis Phoenix az élvezkedést saját internetes tevékenysége általános indítékaként nevezte meg.”

   Klinikai eset … – talán egy mentálpedagógus segíthetne.

   (Már megint szégyenlem magam a színvonal miatt, amire lecsúszni voltam kénytelen – nagyon kérem Tanár úr: állítsa le magát!)

   1. Szegény Phoenix szőrszálhasogatással akarja eltüntetni szövege lényegét…

    Konstruktvabb lenne, ha ezt megfejtené: mely megfontolásból csepüli Izrael Államot a jelenlegi, egész Európát érintő menekültválság megvitatásánál? Mi az oka, hogy ha már egyszer inkongruensen idetematizálta Izraelt, nem a zsidó állam és a menekültválság között esetleg feltételezhető konkrét összefüggésről szólt, hanem az ismert szélsőjobboldali, kurucinfós Izrael-ellenes toposzokat adta elő újra és újra, ráadásul teljes mértékben azonosulva, már bocsánat az emlékeztetésért, ezekkel a nonácik/újnyilasok által „alkotott” és visszatérően használt nagyon ostoba, nagyon primitív közhelyekkel. Nem is érdemelnének egy ékezetnyi említést se. Sajnos azonban, mint Sütő András találóan fogalmazta, „…Auschwitz nem gázkamrákkal, hanem jelzőkkel kezdődött”; Álomkommandó, második felvonás, Juliusz – http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=-1&docId=166&secId=15124&limit=10&pageSet=1

    A rendszerkritikai baloldal tisztességének bepiszkolása, ha valaki, mint Phoenix, odatartozóan hozzájárul a magyar társadalom antiszemitizmussal, Izrael-ellenességgel szembeni amúgy is túlontúl magas ingerküszöbe további emeléséhez.

    Phoenix emberi tragédiája, hogy e személyes szerepével és felelősségével nincs tisztában.

    Nagyon sajnálom érte. Adjon neki erőt és képességet az Örökkévaló, hogy belássa.

    1. Hát a Tanár úr szerint az szőrszál-hasogatás, ha egyértelműen kimutatom: paranoiás rohamában összevissza hazudozik.

     „Semmi csúsztatás, illetve önkényes egybekapcsolás nem történt”

     írja, miközben összecsúsztatja illetve önkényesen egybekapcsolja az internetes nick-nevek jelentőségéről általam írtakat az ezzel semmilyen kapcsolatban nem lévő cikkem önkényesen kiragadott-értelmezett szavaival csakis azért, hogy még ördögibbnek tüntesse fel az én állítólagos antiszemitizmusomat.

     Mellesleg ezzel ismét (mint szinte az összes eddigi hozzászólásában) látványosan bizonyítja, hogy a diaszpóra cionistái (az izraeli államrezonnal összhangban) azonnal antiszemitizmust kiabálnak, ha valaki bírálni meri Izrael Államot, és e közben nem riadnak vissza a legalávalóbb rágalmazástól, hazudozástól sem.

     Most tényleg befejeztem – nagyon unalmas tetszik lenni Tanár úr!

     1. Maga nem bírálta Izrael Államot, Phoenix, hanem gyalázta, hiszen olyan tettet, politikát tílt a zsidó államnak tulajdonítva, amelyedt ez az állam se soha nem követett el, se soha nem szorgalmazott: “Izrael Államnak nincs semmilyen, sem erkölcsi, sem másmilyen joga Auschwitzcal takaródzva tabuvá nyilvánítani minden ellene irányuló kritikát.” – Phoenix 2015-09-16 – 21:56. Továbbá úgy igényli Izrael hasonlítását a nácikhoz, hogy e művelete azonosításba torkollik, semmibe véve a következő, itt most kérdésekkel kifejezett, történelmileg meghatárózóan fontos tényeket és összefüggéseket. Izrael náci népirtást végez? Deportál millió számra? Gázkamrával iparszerűen gyilkol? Meg tömegsírba lövő kivégzőosztagokkal? Vajon a nácik előre figyelmeztették a polgári lakosságot bombázásaik előtt? Ők alkalmazták a szelektív csapást? Biztosították a velük harcban álló területek infrastrukturális, egészségügyi ellátását? Pénzt utaltak át a brjanszki partizánoknak? Gyógyították a partizánok hozzátartozóit német kórházakban? A nácik partizánellenes harcmodora azonos Izrael HAMASZ-ellenes harcmodorával? Lásd „Ha valaki … az izraeli kormány, illetve az izraeli erőszakszervezetek egyes palesztin-ellenes lépését a nácik zsidóellenes lépéseihez hasonlítja, akkor az egyenesen botránynak lesz minősítve.” (uo.).
      Egyébként hiába próbál a legalpáribb módon indulatos viselkedést provokálni belőlem (becsmérléssel, amelyért bármely bíróság elítéli önt, ha magára bizonyul), a valamikori OPNI valamikori Mentálpedagógiai Gondozójának és Módszertani-képzési Központjának teremtőjével és egykori vezetőjével (meg mindenesével) e tekintetben nem tetszik boldogulni.

 12. Az egyértelműség és konkrétság, de leginkább a rendszerkritikai (marxi értelemben kommunista) baloldal politikai becsülete érdekében

  Sokat tépelődtem, hogy fölhelyezzem-e ide a következőkben olvasható gondolataimat. Végül arra jutottam, hogy engedelmeskednem kell lelkiismeretem szavának. Dacára, hogy e konkrét kommunikációs térben esetleg nem taktikus megtennem.

  „Izrael Államnak nincs semmilyen, sem erkölcsi, sem másmilyen joga Auschwitzcal takaródzva tabuvá nyilvánítani minden ellene irányuló kritikát.” Phoenix nevű, a neten magát kommunistaként feltüntető blogger (igazi nevét eltitkolja, holott ilyen „veretes” kijelentésekért illik felelősséget vállalni) több helyütt is közzéteszi e tételét (itt: Phoenix 2015-09-16 – 21:56), s némelyek elfogadják.

  Tehát itt és most rögzítem,

  ez az állítás gonosz és hazug, mégpedig annyira, hogy mindazok az emberek, akik egyetértően terjesztik, idézik, számomra megszűnnek létezni.

  Természetesen továbbra is emberiességet nem megtagadóan viszonyulok hozzájuk, hiszen azt ők tagadták meg saját magukban.

  Az állítás gonoszságát bizonyítani a jó ízlés tiltja.

  Hazugnak minősítését alátámasztja a tény, miszerint OLYAN TETTET, POLITIKÁT TAGAD IZRAEL ÁLLAMNAK TULAJDONÍTVA, AMELYET EZ AZ ÁLLAM SOHA NEM KÖVETETT EL ÉS SOHA NEM SZORGALMAZOTT. Ugyanígy hazug (és gonosz) egy másik kijelentése: „…az auschwitzi áldozatokat megillető kegyelet nem terjed ki Izraelre, az államra. Annak saját tetteiért a saját maga nevében kell vállalnia a felelősséget.”

  Jellemző e denunciáló felfogásra az is, hogy a „cionizmus” kifejezést kizárólag gyalázó értelemben alkalmazza. Holott az lényegében nem jelent és jelentett mást, mint legyen a jövőben, illetve létezzék ezután is zsidó állam a valamikori brit mandátumterület Palesztina területén (ahol az 1947-es ENSZ-határozat egy arab és egy zsidó állam létrehozását írta elő; e döntést a palesztinai zsidók elfogadták ugyan, azonban az arab országok és a palesztinai arabok elutasították, s zömükben elutasítják a mai napig).

  A már számomra nem létező Phoenix által megjelenített baloldali antiszemita mákony további jellegzetes toposza:

  „Ha valaki … az izraeli kormány, illetve az izraeli erőszakszervezetek egyes palesztin-ellenes lépését a nácik zsidóellenes lépéseihez hasonlítja, akkor az egyenesen botránynak lesz minősítve.” (uo.).

  Bizony, hogy botrány! Mert egyfelől ez AZ ÖSSZEHASONLÍTÁS AZONOSÍTÁSBA FUT KI, másfelől szintén – ugyanúgy, mint az előzőekben cáfolt tétel – teljesen hazug. Könnyű belátni, csak válaszoljuk meg az alábbi kérdéseket.

  Izrael náci népirtást végez? Deportál millió számra? Gázkamrával iparszerűen gyilkol? Meg tömegsírba lövő kivégzőosztagokkal? Vajon a nácik előre figyelmeztették a polgári lakosságot bombázásaik előtt? Ők alkalmazták a szelektív csapást? Biztosították a velük harcban álló területek infrastrukturális, egészségügyi ellátását? Pénzt utaltak át a brjanszki partizánoknak? Gyógyították a partizánok hozzátartozóit német kórházakban? A nácik partizánellenes harcmodora azonos Izrael HAMASZ-ellenes harcmodorával?

  Phoenix akkor is tudatos rosszhiszeműséget tanúsít, amikor az álláspontját elutasító vitapartnereket egymás ellen próbálja ugrasztani. Egy nem érdemi félreolvasás kapcsán engem Krausz Tamással (Phoenix 2015-09-19 – 09:30), holott világosan megfogalmaztam:

  „“Módszertanilag van itt egy eltévelyedés, egy leegyszerűsítés, antiszemita vagy filoszemita elfogultság húzódik meg az Izrael “kivételes állam” koncepció mögött.” [Idézem Krausztól. F. Gy.] Így van. Amiképpen az is tény, hogy Izrael Államot tagadhatatlanul specifikus viszony fűzi a holokauszthoz…” (Fekete György 2015-09-18 – 16:50).

  Phoenix – nézete igazolása végett – hivatkozik származására is: „Mint “második generációs vészkorszak-túlélő”…” Sajnos – jelen elhatárolódásomban – nem akceptálhatom. Ugyanis ezúttal nem mentálpedagógusi professziómban szólalok meg, hanem – legfeljebb – a történelemtanáriban (és természetesen – nem sztálinista! – kommunistaként). Hozzáfűzöm. Amennyiben az elsőnek említett hivatásomban szemlélném Phoenix magatartását, konklúzióm az lenne, hogy Phoenix nem tudta identitásába szervesen integrálni a tényt, miszerint ezt vagy azt a felmenői ágát (vagy mindkettőt) az antiszemitizmus zsidónak minősítette, s erre hivatkozva üldözte, illetve több tagját elpusztította. Tudom, ez NAGYON NEHÉZ FELADAT, KOMPLEXUSOKKAL VALÓ SZEMBENÉZÉST IGÉNYEL, AZ AGRESSZORRAL TÖRTÉNŐ AZONOSULÁŐS KÉSZTETÉSÉNEK ELVETÉSÉT. Ha úgy tetszik, némi képzavarral szólva, golgotás szintézis ez: http://www.multesjovo.hu/en/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/535/

  Hangsúlyozom, elhatárolódásom egyáltalán nem Phoenix diabolizálása. Ő csupán azonosul egy „ördögi” jelenséggel, amely történelmileg-társadalmilag kondicionált. Amelyet – sajnos – nem kevesen követnek.

  Fenti kifejtésem kiegészíti professzor Krausz Tamás itt közzétett állásfoglalásához (Krausz T. 2015-09-18 – 12:12) küldött hozzászólásomat (Fekete György 2015-09-18 – 16:50) – a konkretizálás szándékával.

  Végül. Mélyen töprengek, NEM KELLENE-E A SZÉLES NYILVÁNOSSÁGBAN ELHATÁROLÓDNUNK A KÖREINKBEN RENDRE FELBUKKANÓ, vagyis a baloldali antiszemitizmustól és az általános Izrael-ellenességtől (akkor is, ha ez utóbbi kódoltan jelenik meg). Mégpedig NEM A SZOKÁSOS EGYENSÚLYOZÁSSAL, hogy egyfelől a negatív, másfelől a pozitív elfogultság a zsidókkal kapcsolatban (egyik kritikám Krausznak irányozva). MERT A FILOSZEMITIZMUS NEM TÖR A NEM ZSIDÓK ÉLETÉRE, TULAJDONUKRA ORSZÁGAIKRA, ELLENBEN AZ ANTISZEMITIZMUS (VÉGSŐ KIFEJLETÉBEN) – IGEN. Az Izrael-ellenesség (nem adott politika vagy művelet bírálata!) pedig – közvetve vagy közvetlenül – Izrael Államot létében rongálja, illetve kérdőjelezi meg. Holott a Izrael Állam a világ egész zsidóságának végső védvonala, utolsó mentsvára. Ha van különlegessége a zsidó államnak, ez az (másik kritikám Krausznak irányozva).

  1. Szomorúan olvasom ezt az írást és egyre inkább az az érzésem, hogy szerzőjének üldözési kényszerképzete van, amikor az Izrael állam kerül szóba. Phoenixet antiszemitának nevezni – implicit, vagy akár explicit módon – nagyon szomorú dolog.

   1. Jeschitz Antal jobban tenné, ha nem az állásfoglalás szerzőjének személyét becsmérelné, hanem szövegéhez (tartalmához) szólna hozzá, mégpedig tárgyszerűen (ha már kommentet küld hozzá). Többször kértem a velem szembeni személyeskedés mellőzését. Ez ugyanannyira követelmény, mint a személyeskedő rejtőzködési igényének tiszteletben tartása. Egyébként a részemről bírált mondatok egytől egyig antiszemita toposzok. Aki ezeket azonosulással hangoztatja, antiszemitaként nyilvánul meg. Innentől kezdve se Tovaris, se ugyanaz az személy, aki e fedezéknév alatt húzódik meg, számomra nem létezik.

    1. Néhány órával ezelőtt elkezdtem egy reagálást írni, de azután rájöttem, hogy reménytelen.

     Most mégis ideírom a tervezett szövegem talán leglényegtelenebb részét (mert bizonyos dolgok rettenetesen unalmasak szoktak lenni ám!)

     ————————————————————–

     Egyszer s mindenkorra szeretném rögzíteni, hogy az, hogy valaki „Fekete György” nick-név alatt jelentkezik be, semmivel sem korrektebb (és semmivel sem kevésbé korrekt), mint az, hogy én Phoenix nick-névvel, mások Tovaris, illetve Anton Csehov nick-névvel jelentkeznek be. Ugyanis én önmagában a bejelentkezésedből nem tudom (de – és ez a fő – nem is akarom) megállapítani, hogy a bejelentkező valóban Fekete György e, és ha igen, akkor melyik a sok Fekete Györgyök közül. Én az állandóan és a többiektől megkülönböztethetően bejelentkező nick-név által jelzett beírásokból állítom össze a magam számára a vitapartner „profilját” – ez az internetes fórumozás szórakoztató, intellektuálisan izgalmas sajátossága, amit én meglehetősen élvezek. Való igaz, hogy a Vendég-ként publikálók egymástól sokkal nehezebben különböztethetőek meg, így az ő esetükben a „profil-alkotás” intellektuális élménye vagy nagyon megnehezül, vagy teljesen lehetetlen. Ezért lehet fontos az állandó nick-néven való bejelentkezés, viszont teljesen lényegtelen, hogy a nick-név mit jelent. Szoktam volt mondani hogy a nick-nevek mögé kukucskálni a neten ugyanolyan illetlenség, mint a való életben a kislányok bugyija alá.

     Phoenix

     de lehet, hogy Red Star

     esetleg Nandras

     netalántán Dr. Nagy András, a közgazdaságtudományok kandidátusa, nyugalmazott főiskolai tanár

     valószínűleg Rizsi

     sokak szerint Andrjuha

     stb. stb. stb. stb.

     1. Antiszemita toposzokat azonosulással terjeszteni még nagyobb illetlenség. Bizonyítás itt: Fekete György 2015-09-19 – 15:13 Különben a felelősség nem vállalása a terjesztésért fokozza az illetlenséget. Az antiszemita toposzok terjesztőjének magától értetődő magatartása, hogy denunciálja az őt leleplezőt. Az internet meg nem írja felül a felelősségvállalás etikai és jogi kötelmét. Ha ez az úr és esetleges szövetségese eszkalál, állok elébe. Ami azt jelenti, hogy amennyiben a rendszerkritikai baloldal politikai becsülete az antiszemita megnyilvánulásoktól kizárólag a legteljesebb nyilvánosságban védhető meg, rajtam nem múlik. Továbbá. Kontextuálisan igazolt, hogy Fekete György nyug. mentálpedagógus, történelemtanár én vagyok.

      A politikai pimaszság nonpluszultrája…
      Annak áll följebb, aki az interneten e hazug és denunciáns állításokat terjeszti: „Ha valaki … az izraeli kormány, illetve az izraeli erőszakszervezetek egyes palesztin-ellenes lépését a nácik zsidóellenes lépéseihez hasonlítja, akkor az egyenesen botránynak lesz minősítve.”, valamint „Izrael Államnak nincs semmilyen, sem erkölcsi, sem másmilyen joga Auschwitzcal takaródzva tabuvá nyilvánítani minden ellene irányuló kritikát.” (Phoenix 2015-09-16 – 21:56). Nos, ebbe nem nyugszom bele, mert ez az ember – e tevékenységével – bemocskolja a rendszerkritikai (ha úgy tetszik, kommunista) baloldal tisztességét.

      Ez az ember OLYAN TETTET, POLITIKÁT TAGAD IZRAEL ÁLLAMNAK TULAJDONÍTVA, AMELYET EZ AZ ÁLLAM SOHA NEM KÖVETETT EL ÉS SOHA NEM SZORGALMAZOTT.

      Gyalázat.

     2. Helyesebben, így pontosabb:

      Ez az ember OLYAN TETTET, POLITIKÁT TILT IZRAEL ÁLLAMNAK TULAJDONÍTVA, AMELYET EZ AZ ÁLLAM SOHA NEM KÖVETETT EL ÉS SOHA NEM SZORGALMAZOTT.

    2. Ez a fajta ocsmány személyeskedés, amit itt Ön művel, túlmegy minden határon. Már több fórumon is produkálta ezeket a dolgokat.
     Megpróbáltam finoman, a sértő szándék nélkül tompítani személyeskedéseinek az élét, de Önről minden jó szándék lepattan.
     Ne csodálkozzon, ha véletlenül valaki majd a Moszad ügynökének fogja nevezni.
     Az Ön számára minden és mindenki antiszemita, aki nem ért egyet a véleményével.
     Az itt megszólaló kommunisták nevében – amelyek közé magamat is beleértem – kikérem magunknak az inszinuációit és felszólítjuk cselekményei abbahagyására.
     Rendkívül felháborító, hogy bármilyen témáról is van szó, azonnal mindenkivel a félreértései béklyójában összeveszik, személyét sértegeti, a nickneve mögé kukucskál – ami nem csak felháborító, hanem rendkívül ostoba dolog is, ellenkezik a kommunisták illegalitásban is alkalmazott elveivel.
     Miközben Ön a legocsmányabb módon személyeskedik, arra hivatkozik, hogy Önnel személyeskednek. Rögtön sírni fogok a meghatódottságtól.
     Jó lenne, ha tudomásul venné, hogy az Ön nézetein kívül más vélemények is vannak, szálljon magába és gondolkodjon el.
     Kapott erre utalva már neves történészektől is finom figyelmeztetést, de azt is megpróbálta kifordítani környezetéből.
     Roppant módon sajnálom a kialakult szituációt, de kénytelen vagyok Önt kihúzni a szövetségeseim listájáról.
     Mélységes emberi sajnálatomat tolmácsolva Ön mától fogva számomra neutrális jelenség.

     1. Helyesebb lenne, ha – több alkalommal és hitem szerint igazán tárgyszerűségre törekedve kifejtett – bírálatom tartalmára reagálna. Személyeskedés (üldözési kényszerképzettel vádolás: Tovaris 2015-09-19 – 03:52 és Tovaris 2015-09-19 – 17:59), mások mögé bújás, saját cselekvéseinek rám vetítése és sok más valótlanság terjesztése helyett (Tovaris 2015-09-20 – 09:37).

      Gondolkozzon el, vajon erkölcsös-e öntől tőlem elvárnia, hogy tiszteletben tartsam rejtőzködés iránti igényét, miközben ön megint és megint személyeskedik velem, hamis állításokkal jó híremet igyekszik rombolni és így tovább.

      Ön valami maga által képzelt, nem valóságos magyarországi világban él, hiszen annak követelményeit próbálja vitapartnereire erőszakolni, e hivatkozással: „ellenkezik a kommunisták illegalitásban is alkalmazott elveivel” (uo.).

      Különben a gonoszságra az illegalitás se hatalmaz fel, illetve elkerülhetetlenségekor nem hazudjuk el, hogy gonoszság (vö. Sinkó Ervin: Szemben a bíróval, illetve Lukács György 1918-19-es írásai).

      Ön iránt – különböző okok folytán – személyes, nem virtuális megeismerkedésünk óta részvétet érzek. Ezért tűrtem éveken át rendre előtörő azonosulását antiszemita toposzokkal. Most rákényszerített, hogy – a tárgyszerűség igényét föl nem adva – nyíltan megbíráljam.

      Együttérzésem viszont maradt.

 13. Iványi Gábor, egyházvezető lelkész (MET) nyilatkozatából: “A tisztességhez bátorság is párosul; a bátorság és az istenfélelem – bibliai alapon mondom ezt – az, hogyha nemet tudunk mondani az embertelen felsőbb utasításokra. Így maradhatott életben például Mózes és sok-sok kisgyerek hajdan, mert a bábák félték az Istent, mondja az Írás, és ez azt jelenti, hogy nem engedelmeskedtek az embertelen parancsoknak. És én ezt nyugodtan ki merem most szabadon mondani, hogy ne tessenek engedelmeskedni semmiféle embertelenségnek. Tessenek nyugodtan hallgatni arra a lelkiismeretre, amit a Jóisten táplált belénk, és ne földi kisistenekre, akiknek lejár az idejük és aztán a történelem szemétdombjára kerülnek. Tehát tegyük azt, amit ilyenkor magunknak is elvárnánk.” (Klubrádó, 20174. szept. 17.).

 14. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek a segítő szakma felől hic et nunc nézve abszolút professzionális gyűjtési felhívása a menekültek természetbeni megsegítésére (a szóban forgó egyház akkreditáltan szociális munkásokat is képez főiskoláján, ahol rendszeres előadó professzor Krausz Tamás): „tej, cumi, bébiétel, -tápszer, kenyér, keksz, vaj, sajt, rizs, zöldség, takaró, hálózsák, meleg cipő, csizma (gyerek, felnőtt), intim betét, pelenka, törlőkendő, meleg kabát (gyerek, felnőtt), popsikenőcs, gyermek orrcsepp, lázcsillapító, kötszer, lázcsillapító kúp,ragtapasz, felnőtteknek recept nélkül kapható fájdalomcsillapító, (félliteres kiszerelésben) ásványvíz, polifoam, alma, krumpli” (2015. szept. 17.).

 15. Kedves Barátaink, Támogatóink!

  Szeptember 17-én, csütörtökön Iványi Gábor elnök harmadmagával Tovarnikba (Horvátország) ment egy mikrobusznyi adománnyal.

  A tonnányi szállítmány a következőkből állt: 450 esőkabát, 150 sátor, polifoam, meleg ruházat, takaró, 300×1,5 l ásványvíz, gyermekkád, pólya, bébiétel, sajt, alma (banánra kisebb az igény), 100 l tej, „a környék összes kenyere”, gyümölcslé, édesség.

  Az adomány egy részét mi is támogatóinktól kaptuk és Budapestről szállítottuk, más részét egy közeli szerb városban szereztük be, miután autónkat megpillantva az úton gyalogoló menekültek (köztük sok család, gyerekek, mozgássérültek) vízért könyörögtek. Tovarnikban addigra ugyanis „kifosztották” a boltokat más segítők.

  Horvátországban a Vöröskereszt koordinálta a segítségnyújtást, találkoztunk a MigSzol munkatársaival, több országból (Magyarország, Ausztria, Horvátország, Szerbia, Németország, stb.) érkezett önkéntesekkel. A horvát rendőrökről jó benyomást szereztünk, segítőkészek voltak a menekültekkel.

  A visszafelé vezető út hosszúnak és bonyolultnak bizonyult, mivel éppen a mi járművünk előtt zárták le a határt.

  Célunk a jövőben, hogy mindig egy-egy rakománnyal segítsük a menekülteket ott, ahol éppen járnak.

  A pályaudvarokon – azok kiürülése miatt – most nem vagyunk jelen, ám az elmúlt időszakban összesen 7000 adag ételt főztünk az ott megfordult menekülteknek. Természetesen készen állunk, hogy ismét segítséget nyújtsunk a fővárosban, ha szükség lenne rá.

  Fontosnak tartjuk elmondani, hogy az Önök segítsége nélkül nem tudnánk ilyen gyorsan és konkrétan cselekedni ott és ahogyan kell. Rengeteg természetbeni adományt kapunk, és a mai napig 6.628.828 Ft érkezett a számlánkra (Magyarországról és külföldről). Minden fillérnek, ruhadarabnak, palack víznek, mindennek helye van, és nagyon köszönjük!

  Köszönjük a sok-sok kedves felajánlást, az önkéntes munkát, a bátorító, szeretettel írt üzeneteket, sorokat, közleményeink továbbadását, megosztását! Kérjük, bocsássák meg, ha nem tudunk olyan ügyesen vagy gyorsan reagálni, mint szeretnénk.

  Mai megbeszélésünkön elhangzott, hogy (a lent felsoroltakon kívül) jelen pillanatban nagy szükség van hasfogóra és lázcsillapítóra (majdnem minden nálunk megfordult gyermek beteg volt, de betegen is menniük kell), meleg gyermekruhára.

  Már a hidegebb időszakra gondolva 200 db vízhatlan, kicsire hajtogatható fóliát rendeltünk, és szükségünk volna kézmelegítő párnára, amit a gyermekek a zsebükbe tehetnének, hogy ne fázzanak.

  Merészebb kérésnek tűnik, de nagyon örülnénk egy újabb raktárhelyiségnek (akár kedvezményes áron). Kérjük, ha valaki ebben segítségünkre tud lenni, jelezze a lent megadott elérhetőségeken.

  Végül egy idézet Iványi Gábor mai interjújából (Klubrádió): „A tisztességhez bátorság is párosul; a bátorság és az istenfélelem – bibliai alapon mondom ezt – az, hogyha nemet tudunk mondani az embertelen felsőbb utasításokra. Így maradhatott életben például Mózes és sok-sok kisgyerek hajdan, mert a bábák félték az Istent, mondja az Írás, és ez azt jelenti, hogy nem engedelmeskedtek az embertelen parancsoknak. És én ezt nyugodtan ki merem most szabadon mondani, hogy ne tessenek engedelmeskedni semmiféle embertelenségnek. Tessenek nyugodtan hallgatni arra a lelkiismeretre, amit a Jóisten táplált belénk, és ne földi kisistenekre, akiknek lejár az idejük és aztán a történelem szemétdombjára kerülnek. Tehát tegyük azt, amit ilyenkor magunknak is elvárnánk.”

  Pénzbeli (elkülönített számlánkon fogadunk adományt):

  Oltalom Karitatív Egyesület; K&H Bank 10400140-00026699-00000006; „Menekültügy” megjegyzéssel

  Természetbeni (a fent említetteken kívül):

  tej, cumi, bébiétel, -tápszer, kenyér, keksz, vaj, sajt, rizs, zöldség, takaró, hálózsák, meleg cipő, csizma (gyerek, felnőtt), intim betét, pelenka, törlőkendő, meleg kabát (gyerek, felnőtt), popsikenőcs, gyermek orrcsepp, lázcsillapító, kötszer, lázcsillapító kúp,ragtapasz, felnőtteknek recept nélkül kapható fájdalomcsillapító, (félliteres kiszerelésben) ásványvíz, polifoam, alma, krumpli.

  Az adományokat éjjel -nappal fogadják az Oltalom központjában! Budapest 1086 Dankó u. 11.

  Az alábbi telefonszámokon érdeklődhetnek: 70/382-34-28 (Iványi Éva), 70/682-44-01 (az aktuális heti „menekültügyi” ügyeletes).

  E-mail: info@metegyhaz.hu

  1. A média beszámolt arról is, hogy a begyűjtött és odaszállított adományok nagy részét a menekültek szanaszét szórták, mert vagy nem volt nekik megfelelő, vagy nem tudták használni. A valószínűleg adományokból (is) keletkezett szeméthalmaz beborítja azokat a területeket, ahol a menekültek áthaladtak. Még az utak, vasutak mentén is sok a ruházati eredetű szemét, nem csak az élelmiszer göngyölegek, hulladékok.
   Mindenesetre szégyen, hogy nem az állami szervek végezték a menekültek ellátását, szervezetten, hatékonyan, hanem mindenféle vallási körítésű „szeretetszolgálatok” voltak kénytelenek ahogy tudták, kifejezni segítő szándékukat. Ráadásul egy olyan baptista szervezet, amelyet a katolikus „vezérlésű” állam-egyház komplexum szektának minősített.
   S hol van ilyenkor a híres-hírhedt „máltai szeretetszolgálat”, a „szelektív” segítők” mintaszervezete és az ő kiváló főnökük, Kozma Imre plébánatos úr bácsi?

 16. Re Phoenix 2015-09-17 – 00:58 (konyec)

  Továbbra se bizonyítottad rám vonatkozó állításaidat, bár bőven rendelkezésre állnak online meg nyomtatott írásaim, nem beszélve postjaimról és kommentjeimről. Mégse idézel egy mondatot se tőlem vádjaid, minősítéseid igazolására. Tehát nézeteimmel kapcsolatban kizárólag személyeskedsz. (A cionizmust illetően pedig dilettánsan szólalsz meg, valamint szintén nem bizonyítasz és ekként tartalmatlan általánosságokkal illeted.)

  Ennél fogva vitánk itt véget ér.

  Annál is inkább, mert a tény, hogy számos más kérdésben egymással rendszeresen élethalálharccal felérő vitát folytató bloggerek (egyfelől Phoenix, másfelől Csehov, Tovaris) Izrael Állam megítélése tekintetében egy gyékényen árulnak, közösségre jutnak, szóval e tény csak tükrözi a sajnálatos történelmi tapasztalatot, hogy a zsidóságra vonatkozó negatív elfogultság (akár zsidó identitáslabilitás, illetve látens öngyűlölet változatában) a politikai-idológiai különbségeken is képes átszivárogni..

  1. Szinte ceterum censeo, mit keres Izrael Állam tárgyalása – méghozzá bizonyítás nélküli destrukcióval! – az Eszmélet folyóiratnak a menekültválságról közreadott állásfoglalásához küldött kommentekben, honnan fakad és mi célt szolgál a szóban forgó állásfoglalás online megbeszélésének ez az áttematizálása? Sokszor föltettem e szerintem helyénvaló kérdést, sajnos eleddig hiába. Nem győzködök tovább a válaszért, illetve az áttematizálás afunkcionalitásának belátásáért.

   1. …”(egyfelől Phoenix, másfelől Csehov, Tovaris) Izrael Állam megítélése tekintetében egy gyékényen árulnak, közösségre jutnak”…
    Ez a fajta megítélés – kiragadva a szövegkörnyezetéből – akár üldözési kényszerképzetnek is minősíthető lenne. De pont emiatt nem fogom kiragadni onnan, hanem egy rendkívüli érzékenységnek veszem.
    Egyébként Krausz professzornak az Izrael állam megítélésével kapcsolatos megjegyzése közel áll az én véleményemhez – ill. az enyém áll közel az övéhez, hogy az ő szakmai elsőbbségét is tiszteletben tartsam.

    1. Neked is megírom: én Krausz Tamásnak a „végső megoldás” egyediségéről (ami nem az áldozatok, hanem a gyilkosok vonatkozásában áll fenn) vallott nézetét idéztem egyetértőleg. Az Izrael Állammal kapcsolatos vélemény(eme)t a Tanár úr téves olvasással csatolta Krauszhoz, hogy utána rosszallólag megkérdezhesse, hogy hogyan jön ő (Krausz) ide?

     De tényleg erősen offoljuk az eredeti témát …

   1. Én azt tanultam, hogy a „Товарищ” a „товар”, az „áru” kifejezésből ered, „árukísérő” értelemben, ugyanis a megtermelt árut rablók, zsiványok által zaklatott területeken kellett a vásárra kocsizni, és szükség volt egy harcostársra.
    Mivel a többhetes utakon jól összebarátkoztak, az „árukísérő” idővel egy jó barátsági fokozat szinonímája lett. Puskin tehát már „jóbarátként” érti. A „Товарищ” baloldali értelme az 1905-ös forradalom idején a baloldali röplapokról ered, ahol a cárifasizmus ellen küzdők megnevezése lett.

     1. Sajnos volt alkalmam olvasni az adott állítást – a fene tudta, hogy olyan árut árulunk, ami tkp. nekünk nincs is…
      Persze, akkor viccből hozzátehetem: a nemlétező áru árulása egész jól magyarázza, miért nincs belőle bevétel…

     2. Végigfutottam az összes, e témájú bejegyzést. A holokausztot, a „zsidók üldözését”, Izrael állam „általunk vélt megsértését” kizárólag egy személy hozta fel állandóan, ha kellett, ha nem. Aztán pont ő vádolta meg a fent említett személyeket antiszemitizmussal.
      De hogy újra leszögezzem: Izrael állam egy kapitalista berendezkedésű, ráadásul vallási alapon egészen áthatott, a nyugati imperializmus által támogatott ország. Nekünk, kommunistáknak miért kellene szeretnünk? Miért nem bírálhatjuk, ha olyan külpolitikai és katonai lépéseket tesz, amelyek ellenkeznek az elveinkkel?
      Mi nem Izrael államot magát, annak létezését bíráljuk, hanem a politikáját.
      Mi kommunisták CSAK ezek miatt bíráljuk, HA KELL.

      Sőt, már az is antiszemitizmusnak minősül z említett személy szerint, ha én, mint internacionalista kommunista, ki merészelem jelenteni, hogy Izrael állam, bizony agressziót követett el az arab-izraeli háborúk alatt, amikor területeket foglalt el és tart megszállva. Az is „antiszemitává” minősítette személyemet, hogy ki mertem jelenteni, hogy a zsidó ember, azzal, hogy zsidó nemzetiségű (és vallású) semmivel sem különb, mint egy másik nem zsidó ember.
      Ráadásul, mivel kommunista, marxista és ateista is vagyok, nekem minden vallás népbutító, miért éppen a zsidó vallást ne minősítsem?
      A vallásoknak az emberi tudatban lévő létezését (mint visszatükröződést) tudomásul veszem (Lenin ide vonatkozó definíciója), tiszteletben tartom, de ha kijelentem, hogy nem szeretem a vallásokat, akkor az oké, kivéve a zsidó vallás nem szeretését, mert az egyből antiszemitizmus?

     1. Mi kommunisták, Putyint is megbíráljuk, ha kell.

 17. A baloldali liberálissá változott burzsoá szocialisták így nyilatkoznak a legutóbbi röszkei események kapcsán:

  Aránytalan a rendőri fellépés a menekültek ellen

  Bekövetkezett, amit az Orbán-kormány régóta szeretett volna kiprovokálni: menekültek törték át a határzárat Röszkénél, a rendőrség pedig vízágyúval és könnygázzal kezdett tömegoszlatásba. Most többezer kilométert végiggyalogolt, háborúból elmenekült emberek és éhséggel küzdő, kimerült rendőrök állnak egymással szemben az elhibázott menekültpolitika miatt – aki szelet vet, vihart arat.

  A helyszínen egy tucatnyi ember viselkedik erőszakosan, a rendőrségi könnygázból azonban békésen várakozó nők és gyerekek is kaptak. Szégyenszemre őket éppen a szerb mentőszolgálat látja el a határzár túloldalán. A strasbourgi Emberi Jogok Bírósága nem véletlenül mondta ma ki, hogy Magyarország nem számít többé biztonságos származási országnak. A menekültek eddig csak a tájékoztatás, az ellátás és az emberséges bánásmód hiányát, most már aránytalan rendőrségi fellépést is kaptak az Orbán-kormánytól.

  A Demokratikus Koalíció követeli, hogy egy tucatnyi valóban erőszakos menekült miatt a rendőrök ne támadjanak könnygázzal ártatlan és békés nőkre, gyermekekre. A DK szerint az atrocitás az embertelen kormányzati politika mára beérett gyümölcse.

  Vadai Ágnes
  alelnök
  Demokratikus Koalíció

  Nem kellene-e ismét megszólalnunk?

 18. Miközben itt némelyek, ahelyett hogy a Mebal fent olvasható menekültügyi nyilatkozatához (amely ugye – értelemszerűen – e bejegyzés témája…) szólnának, sanda utalásokkal idetematizálják Izrael Állam destruktív tárgyalását (és ennek kapcsán engem inszinuálnak) – szerény személyem a következőket elkövette (többek között) a polgári média online felületén. Saját nevem alatt, nem fedezéknév mögé rejtőzve (ha meg használok ilyet, rendre megadom valódi kilétemet).

  1/ Fölhelyeztem a Facebookra alábbi kommentáromat Heller Ágnes Népszavában legutóbb megjenet cikkéhez:

  Baloldali létemre és annak dacára, hogy mélységesen tisztelem a szerző professzor asszonyt, most szembefordulok az itteni fősodorral. Bocsánat, de megdöbbenek, amikor éppen Heller Ágnestől olvasom, mint itt is, a nácizmus és a bolsevizmus igaztalan egybeskatulyázását. Ez tőle morálisan, filozófiailag, történettudományosan különösen elfogadhatatlan. Számomra az EGÉSZ fejtegetést hitelteleníti. Nem beszélve arról, hogy – amennyiben el is tekintünk valamikori kommunistaságától, Lukács-tanítványi voltától – alapos okkal feltételezzük, társadalomtudósként nagyon tisztában van a következőkkel: a nácizmus totalitásával nem rokonítható a bolsevizmus ún. totális jellege, továbbá az összes vallás totális stb. Házi könyvtáram szüleimtől örökölt nagybecsű darabja (Lenin Intézet-i tanulmányaik során használták) Heller Ágnes egyetemi jegyzetbe gyűjtött előadássorozata; Heller Ágnes: Filozófia történet. Kézirat. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem. Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat. Budapest, 1956. IV. évf. délelőtti és levelező polgazd. szak részére [sic!]. Javított utánnyomás. 351 p.

  2/ Közzétettem írásomat ismert honi liberálisok konzervatívvá vedlésének megnyilvánulásáról menekültügyben:
  http://www.demokrata.info/velemenyek-publicisztika/1160-eszuket-vesztett-liberalisok

  Végül megjegyzem, fölhelyeztem ide (kétszer is) a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (vezeti Iványi Gábor lelkész) segítséget kérő felhívását, ám közülünk egy ékezettel se reagált senki.

  Ezek az állapotok körünkben.

  1. Íme, a példa. Az eddig „általunk tisztelt különböző politikusok, írók, professzor asszonyok” folyamatosan sodródnak megnyilvánulásaikkal a fasizmus ideológiai posványa irányába. Szerintem nem az orvosilag definiált korai elhülyülésről, a „dementia praecox”-ról van szó, hanem a lelkük mélyén megnyilvánuló valós hitük felszínre kerüléséről, ami soha sem volt kommunista hit. Azért idővel minden kiderül…

 19. A menekültügy egyébként egészen kiváló „zavaróállomása” lett a hétköznapi fasizmusnak: mint több oldalon is észrevették, kommunisták és burzsuák is, amióta a tömegek pánikhangulata a menekültügyre és az ezzel kapcsolatos rémhírekre irányította a figyelmet, kevesebb lett a direkte romofób vagy antiszemita kiszólás – noha persze az internet sérült elméjű kommenthuszárjai a menekültválságba és a menekültekkel való humánus bánásmód javaslatába is sikeresen belehazudták a „zsidókat”: ez nekik valahogy minden témába belekerül náluk.

  Egészen másodvonalas lett a magát a szélsőjobbon korábban diszponált asszonyság, akinek emiatti a zsidó nyári fesztiválra történt be-nem-engedését most úgy „a zsidók kirekesztő magatartásának” igyekeznek beállítani. (Miközben egy szélsőjobbos esetében mára puszta jelentkezés arra a fesztiválra is puszta provokáció.) schiffer adolf és más nácik is kiálltak a provokáció mellett, végtére, ki az, aki bűnös? Akit megtámadtak – pl. egy náci sztár jelentkeztetésével. (Egyáltalán, ki jelölte?)
  Szomorú, szomorú, mi van itt ma.

  1. Én, mivel folyamatosan figyelem a nemzetközi médiát, észrevettem, hogy a menekültügy rendkívüli módon felkavarta az iszapot, Európa most szembesül hazug „demokrácia és szabadság” propagandájával. „Kár”, hogy nincs Szabad Európa Rádió, mert nagyon élvezném annak vergődését a jelenlegi helyzetben.
   Közben Putyin elégedetten hintázik a székében és dörzsölgeti a tenyerét. Az összes orosz televízió az Asszad szíriai elnökkel készült interjút közli.
   Európa megérdemelte a jelenlegi helyzetet, mint a szépasszonyok a reklámban a L’Oreal-t…

 20. Re Tovaris 2015-09-16 – 17:13

  Kérdezed, fogalmazásodban mi antiszemita. Először is nem arra kérdezel, amit jegyeztél. Mert most erre kérdezel: „Izrael nem formálhat jogot arra, hogy a zsidóságot sújtó náci népirtások miatt jogot formáljon az arabok elleni atrocitásokra”. Ezt csak most írtad. Különben ez is antiszemita, mert tagadó állítással kijelenti, hogy”Izrael nem formálhat jogot arra…”, holott Izrael soha nem is formált arra jogot, hogy a náci népirtásokra hivatkozva az arabok ellen atrocitásokat kövessen el. Ráadásul megbüntetik azt az izraeli katonát, aki ilyet tesz. Továbbá. Itt elhagyod az izraeli atrocitás általad korábban nácinak történt minősítését.

  Hiszen ezt írtad és evvel nem nézel szembe: „Izrael nem formálhat jogot arra, hogy a körülötte lévő arab országokkal szemben – a valamikori nácik által a zsidóság ellen elkövetett, soha meg nem bocsátható gonoszságok címén – lényegében hasonlóan járjon el, mint a nácik.” – Tovaris 2015-09-16 – 08:23 Mi van ezen bizonyítani való, hogy antiszemita kijelentés? Na jó, tessék. 1/ A passzus leszögezi, hogy Izrael formálhat jogot, hogy a nácikhoz hasonlóan járjon el. Ez a kijelentés inszinuáció Izraellel szemben, mert Izrael soha nem formált ilyen cselekvésre jogot. Tehát kijelenteni, hogy nem teheti meg, avval gyanúsítás, hogy törekszik megtenni. 2/ Izrael soha nem is járt el a nácikhoz hasonlóan.

  Amit most teszel, kedves T@ni, lelkiismeretlen szőrszálhasogatás, hogy kibújjál a felelősség alól. Pedig semmi probléma, ha visszalépsz, mondván: bocs, elragadott a hév.

  1. Kedves Tanár úr!

   Tovaris barátom stílusával, meggondolatlanságaival nagyon sokszor nem értek egyet. Az általad kifogásolt mondata sem tetszik. Ám engedd meg, hogy a legnagyobb tisztelettel szóvá tegyem, amikor valaki is a legkisebb mértékben kritizálni meri Izrael Állam politikáját, akkor a Te elvesztve józan mértéktartásodat támadsz az illetőre a legrosszabb cionista (a szó eredeti és nem az antiszemiták által kiforgatott értelmében) módjára.

   Kénytelen vagyok a témában immár néhány évvel ezelőtt leírt gondolataimat idézni. Kérlek, amikor olvasod, egy pillanatra ne feledd, hogy a szerzője egy második generációs soah-túlélő, akinek két féltestvérét, nagyapját Birkenau kemencéi nyelték el.

   —————————————————————————-
   ,,,,

   Végül egy igen kényes (jószerével mesterségesen kényessé tett) kérdés:

   Auschwitz és Izrael Állam kapcsolata.

   Izrael Állam alapítói között jelentős számban voltak a vészkorszak (és az azt közvetlenül követő „bűntudat”-pogromok) túlélői. Ezért tökéletesen érthető, hogy Izrael Állam különösen sokat tesz a vészkorszak emlékezetének fenntartásáért, az áldozatok emlékének ápolásáért, az „igaz emberek” emléke előtti tisztelgésért (nem jártam Jeruzsálemben, így nem tudom, hogy a „világ igazainak” kertjében a szovjet (és persze a többi szövetséges) katonáknak méltó emlék van-e állítva).

   Viszont kétségtelen tény, hogy a vészkorszak áldozatai nem Izrael Állam (leendő) állampolgárai voltak. Az elpusztítottak között természetesen jó néhány cionista (tehát Izrael Állam létrehozását politikai célként valló) is volt, de többségükben német, magyar, lengyel, szlovák, szovjet (ha úgy tetszik ukrán, orosz stb.) és egyéb identitású, mellesleg zsidó eredetű és/vagy vallású emberek voltak, akik sokszor csak Hitlertől tudták meg, hogy ők valójában zsidók. Nem beszélve itt most arról, hogy a második világháborúban a hatmillió elpusztított zsidó mellett még több mint ötvenmillió ember pusztult el. Fentebb már megpróbáltam vázolni, hogy e gyilkosságözönben miben állt Auschwitz egyedisége. Ahogy valaki* – szerintem tökéletesen helyesen – fogalmazott, az egyediség nem az áldozatok oldaláról, hanem a gyilkosok oldaláról jelentkezett.

   —————-
   * Krausz Tamás
   —————-

   A hivatalos izraeli politika azonban ezt az egyediséget kiforgatja, kísérletet tesz az auschwitzi áldozatok kisajátítására és államrezonná változtatásukra. Ugyanezt teszik az Izrael mellett politikailag fellépő cionisták a diaszpórában.

   A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy mindenkit, aki bírálja Izrael Állam politikai lépéseit, azt – Auschwitzra hivatkozva – antiszemitizmussal vádolják. Ha valaki, (éppen a kontraszt-hatás miatt – hogy tudniillik a zsidóknak azután igazán tudniuk kellene, miről van szó), az izraeli kormány, illetve az izraeli erőszakszervezetek egyes palesztin-ellenes lépését a nácik zsidóellenes lépéseihez hasonlítja, akkor az egyenesen botránynak lesz minősítve. Megint csak azért, mert – állítólag – az illető egyenlőségjelet tesz az áldozatok (a zsidók, tehát Izrael Állam) és a gyilkosok (a nácik) közé. És a korszellem (már megint a korszellem!) szemet huny a felett a csúsztatás felett, hogy „a zsidók, tehát Izrael Állam …”.

   Ami itt történik, az roppant veszélyes.

   Miközben Izrael Állam meggyőződéses antifasisztákat (köztük nem kevés zsidó származásút, sőt vészkorszak-túlélőket és leszármazottaikat) nyilvánít antiszemitává e hamis szillogizmus jegyében, gyakorlatilag a szélsőjobboldal monopóliumává teszi az izraeli politika bírálatát.

   A szélsőjobboldal ugyanis nem tesz mást, csak megfordítja az izraeli államrezont.

   Izrael Állam szerint, aki bírálja Izrael Államot (még ha csak, mint államot és nem, mint zsidó közösséget is!) az antiszemita. „Helyes” – mondják erre a szélsőjobboldaliak – „mi is így gondoljuk. Mivel mi jogosan bíráljuk Izrael Államot a palesztinokkal szembeni politikájuk miatt, tehát jogosan vagyunk antiszemiták. Ti mondtátok, hogy a zsidók és Izrael Állam egy és ugyanaz!”

   Ha nekem az a véleményem, hogy „Izrael elnyomja a palesztinokat”, akkor nagyon nehéz elhatárolódnom attól a szélsőjobboldaltól, amelyik azt harsogja, hogy „Izrael elnyomja a palesztinokat, tehát üsd a zsidót!”, pontosan azért, mert ugyanakkor Izrael Állam meg azzal vádol, hogy „csak azért mondod, hogy elnyomom a palesztinokat, mert ütni akarod a zsidókat”.

   Európa baloldala nem tüntethet Izrael politikája ellen, mert Izrael Állam azonnal antiszemitizmust és Auschwitzot kiált, másrészt azonnal szélsőjobboldaliak csapódnak a tüntetőkhöz, akik a tüntetésnek egy kis pogrommal adnak nyomatékot, és Izrael Állam ezt egyértelműen magával a tüntetéssel hozza összefüggésbe. Csakhogy, ha a baloldal nem tüntet, attól még antiszemita pogromok lesznek. Azt ugyanis nem a baloldali tüntetők csinálják.

   Megint csak az érzékeny lelkűek félreértését elkerülendő.

   Nem ebben az írásomban akartam kifejteni a közel-keleti problémával kapcsolatos nézeteimet. Nem azt állítom, hogy minden Izraelnek címzett nem szélsőjobboldali bírálat a priori helyes. Csupán arra bátorkodom felhívni a figyelmet, hogy Izrael Államnak nincs semmilyen, sem erkölcsi, sem másmilyen joga Auschwitzcal takaródzva tabuvá nyilvánítani minden ellene irányuló kritikát. Ha pedig valamely lépésüket a nácikéhoz hasonlítják, előbb el kellene gondolkodni e hasonlat igazságtartalmán (amely valószínűleg sem nem 0, sem nem 100 százalék), és nem a „zsidók, tehát Izrael Állam” csúsztatással csípőből kegyeletsértéssel vádolni a bírálót. Mint „második generációs vészkorszak-túlélő” és mint antifasiszta, meggyőződéssel jelentem ki, hogy az auschwitzi áldozatokat megillető kegyelet nem terjed ki Izraelre, az államra. Annak saját tetteiért a saját maga nevében kell vállalnia a felelősséget.

   Ámen.

   http://www.kommunista.net/blog/kertesz-imre-nobel-dija-es-egy-mozi-elmeny-inspiralta

   1. Ad Phoenix 2015-09-16 – 21:56

    „amikor valaki is a legkisebb mértékben kritizálni meri Izrael Állam politikáját” – szegzed nekem. Súlyos vád. Ugyanakkor nem bizonyítod, hogy elkövettem. Egy passzust se idézel tőlem. Tehát ez részedről komolytalan.

    Amiképpen Krauszt is szembeállítani velem: „Izrael Állam szerint, aki bírálja Izrael Államot (még ha csak, mint államot és nem, mint zsidó közösséget is!) az antiszemita.” Soha nem állítottam, hogy az izraeli állam kormányát, politikáját ne lehetne bírálni.

    Végül. Mivel te hozod fel felmenőidet („egy pillanatra ne feledd, hogy a szerzője egy második generációs soah-túlélő, akinek két féltestvérét, nagyapját Birkenau kemencéi nyelték el”), feljogosítasz arra, hogy szomorúan jelezzem: konkrét velem szembeni alaptalan vádaskodásoddal kifejezett viszonyulásod Izrael sorsához egyértelműen tükrözi, miszerint nem szintetizáltad identitásodban zsidó származásodat és politikai nézeteidet. Jómagam megcselekedtem ezt, vagyis tudom, nehéz feladat. Éppen ezért közzétettem, s ha szeretnéd elolvasni, szívesen megadom online elérhetőségét (az is van).

    (Csak zárójelben. Nem értem, mi bajod a cionizmussal, a cionistákkal általában?)

    1. a) Sokszoros tapasztalat – nem egy-két idézetről van szó: minden Izrael-kritikára azonnal ugrasz – most is ezt tetted, de már észre sem veszed

     b) Hogy jön ide Krausz? Az eredeti cikkben „valakiként” hivatkoztam rá, mint annak az álláspontnak a forrására, hogy az Endlösung nem az áldozatok (a zsidók), hanem a gyilkosok (a nácik) okán egyedi a népirtások között. Az általad kiemelt szövegnél nem említettem őt, azért teljes mértékben „magamra vállalom” a felelősséget. Azonban félreolvasásod is a téma miatti elvakultságodat tükrözi

     c) Való igaz. Zsidóságomnak semmi köze Izrael Államhoz, és ennek ellenkezőjét sem az antiszemitáktól, sem a cionistáktól nem vagyok hajlandó elfogadni. Julian Tuwim lengyel költő álláspontját vallom magaménak (mutatis mutandis):

     http://www.kommunista.net/blog/antiszemitaknak-es-egyeb-barmoknak

     d) (Ugyanaz, mint bármely más sovinizmusba hajló nacionalizmussal, sem több, sem kevesebb)

     1. Ezzel még tartoztam (emlékeztem rá, hogy valahol írtam, de mostanáig nem találtam) no nem a Tanár úrnak, hanem az Olvasóknak.

      Az alábbiakat egy valódi antiszemitával vitatkozva írtam a Kom.neten:

      Fogalomtisztázás
      Phoenix, 2010, május 10 – 18:46

      A cionizmus a zsidó nacionalizmus enyhén vallási köntösbe öltöztetve. Lényege:

      1) A zsidóknak – mint a Biblia kiválasztott népének – joga van az Isten által nekik ígért Kánaánhoz, amely a Sion (Cion) hegy lábainál terül el;

      2) Minden zsidónak kötelessége átköltözni a fent jelzett területen létrehozott Zsidó Államba (amit végül Jakob Istentől kapott új neve alapján Israelnek, Izraelnek neveztek el) vagy legalább is támogatni a Zsidó Államot és az oda áttelepülni akarókat.

      Mindezek alapján a „cionista Nyugat” egy oltári nagy baromság. Ezen az alapon lehetne beszélni pánolasz (Garibaldi), pángermán (Bismarck), pánszláv (Masaryk-Benes), irredenta (Horthy) Nyugatról is. A cionizmus ugyanis kb. ezeknek a nem fasiszta, nacionalista mozgalmaknak felel meg (ahogyan ezen mozgalmak egyikéből, másikából végül is fasizmus lett, úgy persze a cionizmusból is lehet az, de a cionista Nyugat akkor is egy marhaság, hiszen náci, fasiszta, hungarista Nyugat sem létezik/létezett).

      Hülye kérdés – ??? válasz
      Phoenix, 2010, május 10 – 23:33

      Tény 1: nem minden tőkés zsidó – tehát aki a kapitalizmus bűneit a zsidó tőkére keni, az a nem zsidó tőkéseket védi – s mivel a tőke természeténél fogva nemzetközi (a hitleri birodalomban is tök mindegy volt a munkásoknak, hogy zsidó tőkés zsákmányolja ki őket, vagy az árjásító) azért végső soron magát a tőkeviszonyt védi: „nem rossz az a tőkeviszony, csak ki kell venni a randa zsidó kezéből”.

      Tény 2: a „cionista Nyugat” egy agymenéses baromság, aki cionista Nyugatot emleget, az vagy hülye, vagy a többieket nézi hülyének – elsősorban persze a kizsákmányolás áldozatait, a munkásokat.

      Következtetés a két Tényből: aki a „nemzetközi zsidó és pénzügyi körökről” meg a „cionista nyugatról” beszél az nem antikapitalista, mert éppenséggel a tőkeviszonyt, a kapitalizmus lényegét védi, és mivel tudatosan hülyének nézi a munkásosztályt, tehát annak az ellensége!

      Úgy gondolom, hogy ostoba kérdésedre kimerítő választ adtam. Ha ezek után megpróbálod újra megismételni a kérdésedet (amire jogod van, hiszen szólásszabadság van), akkor arra én magasról fogok tenni, és a többieknek is ezt fogom javasolni.

      —————————————————

      Tanár úr!

      Mielőtt rohamot kapnál – az utolsó bekezdés (sem) Rólad szól, nem a Te kérdésedet neveztem ostobának.

     2. Most írjam, hogy reagálok, mielőtt deprivációjában Ön kapna rohamot? Nem először él e stílussal, ne tegye…

      Különben avval, amit most írt a tárgyban, semmi gond. Nem ezt bíráltam Öntől. Hanem a következőket (ezúttal szélesebb dimenzióba helyezem).

      Látnunk kell, hogy nemritkán akadnak olyan rendszerkritikai baloldaliak, akik minden gátlás nélkül a Harmadik Birodaloméval rokonították a legkülönbözőbb izraeli kormányok politikáját, efféle kegyetlen és hazug kijelentésektől se visszariadva a régiúj zsidó államról (esetleg egyenesen nácinak is nevezték): “az auschwitzi áldozatokat megillető kegyelet nem terjed ki Izraelre”, illetve “Izrael Államnak nincs semmilyen, sem erkölcsi, sem másmilyen joga Auschwitzcal takaródzva tabuvá nyilvánítani minden ellene irányuló kritikát. [OLYAN TETTET, POLITIKÁT TILT IZRAEL ÁLLAMNAK TULAJDONÍTVA, AMELYET EZ AZ ÁLLAM SOHA NEM KÖVETETT EL ÉS SOHA NEM SZORGALMAZOTT – F. Gy.] (…) Ha valaki … az izraeli kormány, illetve az izraeli erőszakszervezetek egyes palesztin-ellenes lépését a nácik zsidóellenes lépéseihez hasonlítja, akkor az egyenesen botránynak lesz minősítve. [Bizony, hogy botrány! Mert ez AZ ÖSSZEHASONLÍTÁS AZONOSÍTÁSBA FUT KI – F. Gy.]” Az efféle torz képzeteket harsogó személyek elutasítják, hogy rákérdezzenek a valóságra. Izrael náci népirtást végez? Deportál millió számra? Gázkamrával iparszerűen gyilkol? Meg tömegsírba lövő kivégzőosztagokkal? Vajon a nácik előre figyelmeztették a polgári lakosságot bombázásaik előtt? Ők alkalmazták a szelektív csapást? Biztosították a velük harcban álló területek infrastrukturális, egészségügyi ellátását? Pénzt utaltak át a brjanszki partizánoknak? Gyógyították a partizánok hozzátartozóit német kórházakban? A nácik partizánellenes harcmodora azonos Izrael HAMASZ-ellenes harcmodorával?

      Természetesen mindent mindenhez lehet hasonlítani. Ám a kicsit is tanult ember tudja, hogy összemérni csak az összemérhetőket van értelme. Ám ez nem csupán dilettantizmus vagy professzionalizmus kérdése, hanem erkölcsi ügy is. Igen, tudomásul kell venni, hogy korunknak szintén vannak tabui. Dachau, Auschwitz, Majdanek, Treblinka meg a többi náci pokol mind az. Persze nem a kutatás, a megismertetés, emlékezetben őrzés értelmében. A viszonylagosítást szülő hasonlítás szempontjából feladhatatlan tabuk ezek, mert ha ellenkező esetben magát az emberi kultúrát veszejtjük el. E követelmény ép erkölcsi érzékkel nem minősíthető ún. zsidó túlérzékenységből fakadónak. Ugyanis a különösben megnyilvánuló egyetemesről van szó. Az ügyben az ember nembeliségének minimumáról. Mindenkit kötelez. A nem zsidókat is. Sőt az utóbbiakat még inkább.

     3. Phoenix, e vita folytatását nem látom produktívnak. Ezért búcsúzom itt öntől, mégpedig avval, hogy alább kiegészítem az ezúttal, mint az imént jeleztem, szerintem nagyrészt helyes fogalomértelmezését.

      Egyetlen embertársunk felett se származása okán gyakoroljunk kritikát. Egyetlen politikát se azért bíráljunk, mert adott származású emberek képviselik. Egyúttal soha ne tévesszük szem elől, hogy a holokauszt ugyanazon társadalmi rendszer torzszülöttje, amelynek védelmezője az összes burzsoá politikai uralom (akármennyire demokratikusak is). A holokauszt a kapitalizmus feloldhatatlan ellentmondásainak terméke. Tehát ahhoz, hogy megismétlődését történelmi érvénnyel – vagyis: örökre – lehetetlenné tegyük, magát a kapitalizmust, a tőkeviszonyt szükséges meghaladnunk. A meghaladás útjára viszont éppen a kapitalizmus helyezi a tömeggyilkos antiszemitizmus torlaszát (Auschwitz óta – akarva-akaratlanul – a legenyhébb antiszemitizmus is támogatja, hogy megint legyen holokauszt!), hogy a kizsákmányoltakat (mind a mélyszegény, fedél- és munkanélküli, mind a jelzálogos lakással, az újra és újraszaporodó, ki nem fizetett törlesztési kötelezettséggel terhelt ingóságokkal a fogyasztás bűvöletébe és a tulajdonlás csalfa, valótlan érzésébe egy egész tudatvarázsló rendszerrel beterelt mai proletárokat, akik – együttesen – a modern társadalom zömét teszik ki) ezzel az eszközzel is feltartsa tőkeszolgaságuk felismerésében. Hiszen így időről-időre eléri, hogy – többek között – megosztja őket a holokauszt-tagadók és a holokausztot reálisan, a világtörténelem legborzasztóbb szörnyűségének, az emberiség legförtelmesebb civilizációs botrányának értékelők harca. A társadalmi viszonyok tisztánlátását, a kapitalizmuson túljutni képes emberi minőség létrejöttét ugyanakkor segíti a holokauszt tagadásának, tagadásához vezető relativizálásának („hogy csak egy volt a népirtások sorában…”) és bagatellizálásának („hogy nem is volt olyan jelentős…”) elutasítása.

      Az antiszemitizmus hazudja, hogy a kapitalizmus zsidó merénylet az emberiség ellen. Nos, a holokauszt elpusztította szinte az egész európai zsidóságot. Kapitalizmus pedig van.

    2. …”Izrael Államnak nincs semmilyen, sem erkölcsi, sem másmilyen joga Auschwitzcal takaródzva tabuvá nyilvánítani minden ellene irányuló kritikát. Ha pedig valamely lépésüket a nácikéhoz hasonlítják, előbb el kellene gondolkodni e hasonlat igazságtartalmán (amely valószínűleg sem nem 0, sem nem 100 százalék), és nem a “zsidók, tehát Izrael Állam” csúsztatással csípőből kegyeletsértéssel vádolni a bírálót. Mint “második generációs vészkorszak-túlélő” és mint antifasiszta, meggyőződéssel jelentem ki, hogy az auschwitzi áldozatokat megillető kegyelet nem terjed ki Izraelre, az államra. Annak saját tetteiért a saját maga nevében kell vállalnia a felelősséget”…(Phoenix)

     Lényegében ugyanezt fejeztem ki már előbb…csak lehet, hogy nem ennyire cizelláltan.

   2. …”A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy mindenkit, aki bírálja Izrael Állam politikai lépéseit, azt – Auschwitzra hivatkozva – antiszemitizmussal vádolják. Ha valaki, (éppen a kontraszt-hatás miatt – hogy tudniillik a zsidóknak azután igazán tudniuk kellene, miről van szó), az izraeli kormány, illetve az izraeli erőszakszervezetek egyes palesztin-ellenes lépését a nácik zsidóellenes lépéseihez hasonlítja, akkor az egyenesen botránynak lesz minősítve. Megint csak azért, mert – állítólag – az illető egyenlőségjelet tesz az áldozatok (a zsidók, tehát Izrael Állam) és a gyilkosok (a nácik) közé. És a korszellem (már megint a korszellem!) szemet huny a felett a csúsztatás felett, hogy “a zsidók, tehát Izrael Állam …”.

    Nem tudom, van olyan ember, akinek ez az indoklás nem világos? Akkor utána miért fújja tovább a trombitát, ráadásul rettenetesen hamisan?

  2. Te ugyanazt teszed, amivel engem illetsz. Nekem sok mindenben van más véleményem, mint Phoenixnek, de Izrael állam politikájának a megítélésében teljesen azonosulok az itt kifejtett nézeteivel.Kicsit jobban olvasd át azokat amiket mások is leírnak, és aztán válaszolj.
   De ettől függetlenül barátomnak és elvtársamnak tartalak.

 21. Válasz: Fekete György 2015-09-16 – 16:32

  Én nem azt mondtam, hogy Izrael szándékosan követ el az arabok ellen atrocitásokat, hanem azt, hogy „Izrael nem formálhat jogot arra, hogy a zsidóságot sújtó náci népirtások miatt jogot formáljon az arabok elleni atrocitásokra” … Kérem pontosan értelmezni.
  A másik az, hogy mi ebben a kijelentésemben az antiszemita?

  1. Már évekkel ezelőtt tapasztaltam, hogy e kérdésben van egy súlyos módszertani zűrzavar a baloldalon is. Írtam e témakörről egy kisebb könyvecskét, amely Amerikában is megjelent, a jobb oldal utálta, a baloldal támogatta. Európában azonban e kérdés gátlás alatt van. Izrael Államból olykor még marxisták is „gonoszabb államot” faragnak, mint Angliából vagy Franciaországból, sőt mint az USÁ-ból. helytelen. Politikailag nyilvánvalóan téves, hiszen differenciálatlan és közel visz, mint írta valaki, a szélsőjobboldalhoz. Módszertanilag van itt egy eltévelyedés, egy leegyszerúsítés, antiszemita vagy filoszemita elfogultság húzódik meg az Izrael „kivételes állam” koncepció mögött. Feltételeződik, hogy a zsidóknak jobbaknak kellene lenniük, mint a többi népnek, a zsidó hatalmi elitnek jobbnak kéne lennie, mint a többinek. Miért lennének jobbak? Ugyanolyanok. Miért nem szidják ugyanilyen vehemenciával a törököket, akik sok millió kurdot százszor jobban elnyomnak, mint az Izraeli Állami a honi arabokat, ahol a hatalomtól teljesen független tv-csatorna is működik, amely a nap 24 órájában leleplezi az izraeli hatalmi lobby politikáját. Ilyen tv-csatorna Magyarországon már nincsen. Mire akarok e rövid megjegyzésben kilyukadni. Izraelt pontosan ugyan olyan mérce alapján kell megközelíteni, mint a többi államot. Líbiát, Irakot vagy Afganisztánt nem Izrael rombolta le, mégsem látom, hogy ugyanolyan vehemenciával, indulattal harcolnának a török, az amerikai vagy brit hatalmi elittel és államokkal, mint az izraelivel. Ráadásul ezeknek az államoknak a létjogát senki nem vonja kétségbe.Orbán és Netanjahu politikai ikertestvérek – egyébként.

   1. „Módszertanilag van itt egy eltévelyedés, egy leegyszerúsítés, antiszemita vagy filoszemita elfogultság húzódik meg az Izrael “kivételes állam” koncepció mögött.” Így van. Amiképpen az is tény, hogy Izrael Államot tagadhatatlanul specifikus viszony fűzi a holokauszthoz, amely különben korábban messze nem volt pozitív. A fordulatot e téren nagyjából az Eichmann-per hozta meg. Megkülönböztendő a holokauszt emlékének állami és civil ápolása az adott izraeli politikától (és az utóbbi konkrét bírálatától). Az összecsúszás mögött (a bírálatban) a holokauszt társadalmi/nemzeti recepciójának megoldatlanságát érzékelem. Mind az Izraeln kívül, mind az Izrelen belüli világban.

 22. Miközben itt vitatkozunk, a magyar-szerb határnál immár hadiállapotok vannak. Nem fogok csodálkozni azon, ha vér fog folyni. Amit természetesen a terroristák meg fognak torolni. Jól belemásztunk ebbe az imperialista csapdába…

 23. EZ MIGRÁCIÓS TÉMA! IVÁNYI GÁBORÉK KONKRÉT SEGÍTSÉGE ÉS SEGÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE:

  Ez történik nálunk – menekültek, 2015.09.15.

  Kedves Barátaink, Támogatóink!

  Kedden este Iványi Gábor harmadmagával (Szegedet útbaejtve) átment a szerb oldalra. Sikerült eljutniuk Horgosra közel 1 tonnányi adománnyal (narancs, alma, csoki, nápolyi, tej, víz, kenyér, bébitápszer, pelenka, stb.).

  A mikrobusz mögött azonnal hosszú sor alakult ki, a szemmel láthatóan legyengült emberek minden falatért hálásak voltak. A határon farkasszemet néznek a menekültek a kerítés túloldalán álló magyar rendőrökkel, akik fáradtságra panaszkodtak.

  A hivatalos híresztelésekkel ellentétben a tömeg meglepően nyugodt és békés.

  A szabad ég alatti táborban mintegy 3 ezren tartózkodtak, tizedüknek jutott sátor. Egy asszony éppen akkor szült. Fogalmunk nincs, mi lesz, ha beköszönt az esős időszak.

  Háromfős különítményünk a MigSzol önkénteseivel találkozott, akik Magyarországról mentek át segíteni.

  Nagy szükség volna vécékre, tisztálkodási lehetőségre.

  Iványi Gábor csütörtökre újabb utat tervez Szerbiába.

  A tegnapi napig 5.092.328 Ft adomány érkezett a menekültek megsegítésére. Köszönjük a hasonló értékben érkezett természetbeni segítséggel együtt!

  Köszönjük, hogy kitartó támogatásukkal lehetővé teszik, hogy sok helyre gyorsan eljussunk és célzott segítséget vigyünk!

  Isten áldja meg Önöket!

  Pénzbeli (elkülönített számlánkon fogadunk adományt):
  Oltalom Karitatív Egyesület; K&H Bank 10400140-00026699-00000006; „Menekültügy” megjegyzéssel

  Természetbeni:

  tej, cumi, bébiétel, -tápszer, kenyér, keksz, vaj, sajt, rizs, zöldség, takaró, hálózsák, meleg cipő, csizma (gyerek, felnőtt), intim betét, pelenka, törlőkendő, meleg kabát (gyerek, felnőtt), popsikenőcs, gyermek orrcsepp, lázcsillapító, kötszer, lázcsillapító kúp,ragtapasz, felnőtteknek recept nélkül kapható fájdalomcsillapító, (félliteres kiszerelésben) ásványvíz, polifoam, alma és banán, krumpli.
  Az adományokat éjjel -nappal fogadják az Oltalom központjában!
  Budapest 1086 Dankó u. 11.
  Az alábbi telefonszámokon érdeklődhetnek: 70/382-34-28 (Iványi Éva),
  70/682-44-01 (az aktuális heti „menekültügyi” ügyeletes).
  E-mail: info@metegyhaz.hu

 24. Mivel kijelentődött itt az igaztalan állítás, miszerint Izrael „a körülötte lévő arab országokkal szemben … lényegében hasonlóan” jár el, mint a nácik, illetve jogot formál rá, hogy úgy tegyen (holott soha nem igényelt ilyet és soha nem cselekedett így), ezért kijelentő társunknak és mindazoknak, akik e rossz mondatot hallgatással övezik, elolvasni ajánlom a rendszerkritikus baloldali történészprofesszor munkáját, lásd Krausz Tamás: Antiszemitizmus – holokauszt – államszocializmus. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004. 151 p. Így tudni fogják, hogyan jártak el a nácik… E link révén pedig informatív és korrekt recenzió érhető el online a kötetről: http://epa.oszk.hu/00900/00995/00002/pdf/szemle05-2_02.pdf

  1. Ilyet én nem mondtam, hogy Izrael hasonló módon jár el az arabok ellen, mint a nácik. Én azt mondtam, hogy Izrael nem alapozhatja az arabok elleni esetleges támadásait (nem a jogos védelemről van szó) arra hivatkozva, hogy a zsidóságot a nácik részéről szörnyűségek érték. Már pedig erre való célzások és feltételezések is elhangzottak.
   Másrészről fenntartom magamnak azt a jogot, hogy bármely állam politikáját megkritizáljam, ha én úgy érzem.

   1. Ad Tovaris 2015-09-16 – 18:21

    „Ilyet én nem mondtam, hogy Izrael hasonló módon jár el az arabok ellen, mint a nácik.” – hangsúlyozod most, Tovaris. Akkor ez mit jelent? Te helyezted föl ide! Tessék: “Izrael nem formálhat jogot arra, hogy a körülötte lévő arab országokkal szemben – a valamikori nácik által a zsidóság ellen elkövetett, soha meg nem bocsátható gonoszságok címén – lényegében hasonlóan járjon el, mint a nácik.” (Tovaris 2015-09-16 – 08:23) Azt állítottad – tagadó utalással -, hogy Izrael jogot formál arra, hogy „hasonló módon” járjon el „az arabok ellen, mint a nácik.” Miről vitázol e tekintetben? A felelősség vállalása helyett… Továbbá, mit gondolsz, kinek és mely szövege okán fogalmazta macska itt, hogy „A szavaknak olyankor van jelentősége, amikor politikai oldalak jellemző szövegeit testesítik meg. Ma Magyarországon a szélsőjobboldal azonosítja Izraelt a nácikkal. Ha kommunisták áttérnek a szélsőjobbos szövegekre, akkor a kommunistákból valami más lesz…” – macska 2015-09-16 – 10:46.

    Ez a passzusod meg érthetetlen: „…fenntartom magamnak azt a jogot, hogy bármely állam politikáját megkritizáljam, ha én úgy érzem.” Ugyanis senki nem vitatta e jogodat, én se. Viszont a a szélsőjobboldal toposzaival azonos (lásd macska imént idézett hozzászólása!) vádaskodás, sőt denunciálás nem azonos a kritikával…

    1. Minden vélemény számít. Tudomásul veszem a véleményedet, de nem biztos, hogy egyet is értek vele. Ezt viszont neked is ajánlatos elfogadni. Ha nem, a vitában „elvarratlan szálak” fognak maradni – az elvarratlan szálak mentén pedig foszlani kezd a szövet…

     1. Re Tovaris 2015-09-17 – 22:28

      Tartalomra vonatkozó egyetértés nélkül elfogadom, és eddig is elfogadtam (mert veled egyezően szintén nem szorgalmazom, hogy a „a vitában “elvarratlan szálak” maradjanak), hogy először ezt tetted közzé itt: “Izrael nem formálhat jogot arra, hogy a körülötte lévő arab országokkal szemben – a valamikori nácik által a zsidóság ellen elkövetett, soha meg nem bocsátható gonoszságok címén – lényegében hasonlóan járjon el, mint a nácik.” (Tovaris 2015-09-16 – 08:23) Majd pedig ezt: „Ilyet én nem mondtam, hogy Izrael hasonló módon jár el az arabok ellen, mint a nácik.” (Tovaris 2015-09-16 – 18:21).
      Evvel tényleg kilépek az általad velem továbbra is folytatott vitából (holott már kétszer elköszöntem innét tőled).

 25. Sikerült közzétennem, ha tömören is (levélként), nézetemet a nyomtatott sajtóban, amelynek fogalmazásakor merítettem a jelen Eszmélet-nyilatkozatból. Utóbbi provokálóan hatott rám, behozta valamikori olvasmányaimból, tanulmányaimból Marxék gondolatait a bukásra ítélt nemzeti kommunizmusokról, a XX. század eleje szociáldemokráciájának vitáját a gyarmatosításról, a bolsevikok grandiózus látomását a gyarmatok antiimperializmusával való szövetkezésről (Keleti Népek Kongresszusa), a harmadik világ számos haladó vezetőjének emlékét (Che, Lumumba, Fanon stb.). Természetesen tudjuk, hogy a „proletár nemzet” kifejezést a szélsőjobboldal is előszeretettel használta (Mussolini jellemzőbben Hitlernél), azonban nem ez az egyetlen eset, hogy szocialista jelzőkkel takaródzott.

  http://nepszava.hu/cikk/1069810-a-demokracia-es-a-felhold-harca

 26. Re Tovaris 2015-09-14 – 17:00

  A szovjet államszocializmusnak is volt imperializmusa. Ne felejtsük, hogy Izrael Állam 1948-tól, megalakulása óta önvédelmi harcot folytat a létét is tagadó arab államokkal és terrorszervezetekkel szemben – az USA és a Szovjetunió imperializmusának árnyékában. Ezt tagadni a tények tagadása. Amelynek jóhiszeműséget feltételező értelmezése: az osztályharcos (antikapitalista) hevület félrecsúszása. Rosszhiszeműséget látó értelmezése: baloldali antiszemitizmus.

  Már az is talány, hogyan kerül most a csizma az asztalra? Hiszen a ehhez a migrációs válsághoz a szunnita-síta ellentétnek, az IS-nek, az USA és Oroszország közel-keleti vetélkedésének van köze. Nem pedig Izraelnek. Nem véletlen, hogy a szóban forgó Eszmélet-nyilatkozat meg se említi Izraelt…

  Tiltakozom Izrael idetematizálása ellen.

  1. Tudomásul veszem, hogy a zsidósággal kapcsolatosan téged minden nagyon érzékenyen érint. Ezt tiszteletben is tartom. De képzeld el, hogy német identitásúként engem mennyire érzékenyen érint minden, amit a nácik követtek el, a német nácik és kiszolgálóik. Izrael állam szerepét viszont én teljesen másképpen ítélem meg nálad, azt hiszem, sokan mások is – amint észrevettem.
   Izrael nem formálhat jogot arra, hogy a körülötte lévő arab országokkal szemben – a valamikori nácik által a zsidóság ellen elkövetett, soha meg nem bocsátható gonoszságok címén – lényegében hasonlóan járjon el, mint a nácik.
   A volt Szovjetunió nem a zsidó nép, hanem Izrael államnak az USA által támogatott imperialista politikája ellen lépett fel.
   Már a Szovjetunió létezése alatt is sok szovjet állampolgár vándorolt ki Izraelbe, és a Szovjetunió megszűnése után – a bizonytalan politikai kilátások miatt újra igen sokan távoztak Izraelbe. Olvastam egy orosz lapban, hogy jelenleg az Izraeli hadsereg számos volt szovjet tisztet és főtisztet alkalmaz katonai tanácsadóként, sőt aktív állományban is találhatók belőlük, ami érezhetően megrontotta az izraeli-amerikai katonai együttműködést is.
   Egy érdekes cikk: http://izraelben.com/2015/05/08/asdod/

   A mai Izraelben a volt Szovjetunió szerepe sokkal pozitívabban ítéltetik meg, mint annak idején.

   1. Tovaris 2015-09-16 – 08:23

    „Tudomásul veszem, hogy a zsidósággal kapcsolatosan téged minden nagyon érzékenyen érint.” Ez ad hominem érvelés, személyeskedés. Ám ez csupán a forma. A lényeg, hogy a tényeket tagadod. Nem az én ún. érzékenységem a lényeg (amivel neked, az akármilyen származásúnak is rendelkeznie kellened…), hanem az, hogy tiszteld a tényeket. No meg az antiszemitizmus-ellenes értékrendet, mert az általános emeberségellenességgel szemben lép fel.

    „Izrael nem formálhat jogot arra, hogy a körülötte lévő arab országokkal szemben – a valamikori nácik által a zsidóság ellen elkövetett, soha meg nem bocsátható gonoszságok címén – lényegében hasonlóan járjon el, mint a nácik.” Mond tiszta tudattal ídtad ezt? „Izrael … ényegében hasonlóan járjon el, mint a nácik.”(?!) Bizonyíthatatlan állítás. Antiszemita toposz. A kuruc.info és hasonlól közhelye. Különben pedig Izrael náci népirtást véhez? Deporetál millió számra? Gázkamrávaló? Tömegsírba lövő kivégzőosztagokkal? Még a Nagy Honvédő Háború történelemhű izraeli megbecsülésére hivatkozásoddal ellentmondasz nmagadnak. Ilyet szabad tenni egy náci módon eljáró államban? Még kérdezhetsz magadtól. A nácik előre figyelmeztették a polgári lakosságot bombázásaik előtt? Ők alkalamzták a szelektív csapást? Biztosították a velük harcban álló területek infrastrukturális, egészségügyi ellátását? Pénzt utaltak át a brjanszki partizánoknak? Vesd már össze a nácik partizánellenes harcmodorát a Izrael HAMASZ-ellenes harcmodorával! Ne tegyél ide efféle tényleg történelemhamisító (az, hogy aljas, az utolsó szempont…) kijelentéseket Izraelről, mert ha kiszúrják a polgári sajtóból, tényleg nem védhetlek meg mint nem antiszemitaát. Azt akarod, hogy joggal jelentsék ki, hogy a MEBAL törzsbloggere baloldali antiszemita állításokat hangoztat? Hitelesen szólok, mert én nem titkolom nevemet se itt, se a polgári médiában. Te viszont itt is álnéven jelensz meg. A náciktól való félelemedben. Ezek után nem lesz okod félni tőlük. Hozzáteszem, én a polgári médiában alkalmasint érzékelem, hogy sehol nemk titkolom marxi-lenini értelemben vett kommunista mivoltomat. Kérlek, működtesd önreflexiódat.

    1. Nem gondoltam volna, hogy ennyire „felkapod az iszapot”. Tudom, te ez ügyben „zéró tolarenciával” bírsz, és ezt tudomásul veszem. De a Szovjetuniónak az izraeli magatartással szemben támogatott arab magatartást – akkor még csak az El Fatah támogatásáról volt szó – nem nevezném „szovjet imperializmusnak”.
     Az, hogy kijelentéseimet „szélsőjobboldali” ihletésűnek tarts, első felindulásban tett meggondolatlan kijelentésnek tekintem. Az, hogy „álnéven” szerepelek, az nem gyávaság, hanem konspiráció kérdése. Ugyanis, ebben a kvázi-szólásszabadságban sem árt, ha az ember nem fedi fel személyét, akiket ez érdekel, pl. a honlapot is figyelő titkosszolgálatoknak – nem akadály valakinek a személyét kideríteni.
     Azt, hogy antiszemitának neveztél – meg sem hallottam.

     1. Ne terelj. Izraelt antiszemita toposszal jellemezted. Előtte meg idetemtizáltad (csempészve). Legyen már önreflexiód.

     2. Ad Tovaris 2015-09-16 – 12:44

      „Nem gondoltam volna, hogy ennyire >felkapod az iszapotzéró tolarenciával< bírsz, és ezt tudomásul veszem." Bizony, ez ügyben mindenkinek, a német származású T@ninak is zéró toleranciával kellene bírnia. És nem személyeskedve vitáznia.

   2. „A volt Szovjetunió nem a zsidó nép, hanem Izrael államnak az USA által támogatott imperialista politikája ellen lépett fel.” – Szerintem is így van, az usa ugyanis gyakorlatilag az adott geopolitikai térségbeli beavatkozásai ugródeszkájául használja Izraelt, kihasználva annak szükségét a gazdasági vérkeringésben való részvételi lehetőségre. Az usa úgy állítja be, mintha „atyai jóbarátja” lenne a kis államnak, holott inkább egy felette basáskodó, azt kizsákmányoló, és gyakran képmutatóan a konfliktusokért hibáztató „keresztapa” szerepét tölti be. (Izrael szomorú helyzetben van, hogy „szövetségese” ilyen: Goethe sóhaját visszhangozhatja teljesen jogosan.)
    Ezért, bár az Izraelt érő nyilatkozat-támadások sajnos igen gyakran pusztán álhumánus hivatkozások a palesztinok helyzetére (minden palesztinsiratás és pl. a régigurok iránti Kína-ellenes, antikommunista hisztéria ellenére ma a menekültválság mutatja meg, hogy a szélsőjobb éppúgy gyűlöli és rágalmazza a sötétebb bőrű mohamedánokat, mint pl. a zsidókat, főként, ha azok közelebb jönnek másfélezer kilométernél…) és valóban antiszemitizmusból erednek, egy ad rem formájú, tárgyilagos és pontos kritika Izrael állam politikájával szemben megengedhető, amikor és amennyiben az adott kormány letér a humánus útról, és bizonyíthatóan. Fontos, hogy itt csakis egy kormány és egy politikai rendszer hibáiról beszélhetünk, és/vagy meghatározott személyek felelősségéről!
    Amikor tehát heller tanárnő volt szíves egy brutálisan otromba, hamisító és bűnös lépéssel olyat hazudni, hogy szerinte a baloldal volt „mindig is” „antiszemita”, ami önmagában is baromság, de ezzel filozófusként, szociológusként, egyáltalában: tudósként megbukott. A tudományos gondolkodó öngyilkossága a fallácia alkalmazása: heller pedig „a rosszindulatra hivatkozás falláciáját” dobta be ekkor. Ám ezzel egy második rétegben is elbukott erkölcsileg: ugyanis nem sokkal korábban orbán adolf volt az, aki saját fasiszta politikáját érő bírálatokat ezzel a módszerrel igyekezett elütni, „magyargyűlöletre” hivatkozva! MEGENGEDHETETLEN! Amennyiben ezzel heller az antifa oldalt látszatra az orbáni neohungarizmus színvonalára süllyesztette, avagy, ahogyan másik oldalról cinikusan interpretálhatják: „ha Izrael kritikája csak gyűlöletből eredhet, lám, a hungarista is állíthatja ezt a hungarizmus kritikájáról”. Gratulálok, tanárnő, jól megcsinálta nekünk!
    A lényeg, hogy a SzÚ rágalmazása „antiszemitizmus” ügyben éppoly régi, és éppoly pszichotikus hazugság, mint a szocializmus „zsidó” jellegűnek hazudása. (A nácik egyfelől vegytisztán judaizmusnak hazudják a baloldalt, másfelől antiszemitizmussal vádolják…elmebetegek.)

    U. I.: kedves Tovaris, ha meg tetszene ismételni a techadmin felé a jelzést, hogy nyisson kaput, megköszönném!

    1. A szavaknak olyankor van jelentősége, amikor politikai oldalak jellemző szövegeit testesítik meg. Ma Magyarországon a szélsőjobboldal azonosítja Izraelt a nácikkal. Ha kommunisták áttérnek a szélsőjobbos szövegekre, akkor a kommunistákból valami más lesz…, amiről itt nem is szeretnék találgatni. Az ilyen talajtalan buta analógiákat szerintem el kell felejteni, s análkül kell elítélni Netajahut, hogy belemennénk szélsőjobbos analógiákba. Ha szidjuk Orbánt, még nem fogjuk Magyarországot náci országnak vagy a nácikkal analóg módon pronáci országnak nevezni. Legyünk kicsit pontosabbak, igényesebbek.

     1. Izraelt a nácikkal azonosítani rendkívül ostoba, hazug és tendenciózus ferdítés. Legalább akkora, mint az, hogy a kommunisták = nácik.

     2. Re Tovaris 2015-09-16 – 12:52

      Ahhoz, hogy mostani kijelentésed hiteles legyen, vissza kellene vonnod ezt: “Izrael nem formálhat jogot arra, hogy a körülötte lévő arab országokkal szemben – a valamikori nácik által a zsidóság ellen elkövetett, soha meg nem bocsátható gonoszságok címén – lényegében hasonlóan járjon el, mint a nácik.” (Tovaris 2015-09-16 – 08:23)

    2. Rendben van, úgy látszott, elsiklott felette. Majd e-mailban írok, azt lehet hogy hamarabb elolvassa.

     A szövegeddel kapcsolatban – úgy látszik, mi sok tekintetben hasonlóan vélekedünk Izraellel kapcsolatban.
     A CIA egy jelentésében arról írt, hogy az oroszok „behatoltak” Izrael államgépezetébe, sok fontos pozíciót töltenek be, leginkább a hadseregben, ami veszélyezteti az USA közel-keleti politikáját és az amerikai-izraeli szövetséget.

     1. Kérésedet újból elküldtem a szerkesztőségnek.

   3. Csehov (Anton Csehov 2015-09-16 – 10:07), miközben helyeslően idéz Tovaristól, erre ügyet se vet:

    „Izrael nem formálhat jogot arra, hogy a körülötte lévő arab országokkal szemben – a valamikori nácik által a zsidóság ellen elkövetett, soha meg nem bocsátható gonoszságok címén – lényegében hasonlóan járjon el, mint a nácik.” (Tovaris 2015-09-16 – 08:23)

    Kérdem, mikor formált arra jogot Izrael, hogy „a körülötte lévő arab országokkal szemben … hasonlóan járjon el, mint a nácik”?!

    Kérdem – még mindig Csehovtól -, Izrael náci népirtást végez? Deportál millió számra? Gázkamrával iparszerűen gyilkol? Meg tömegsírba lövő kivégzőosztagokkal? A nácik előre figyelmeztették a polgári lakosságot bombázásaik előtt? Ők alkalamazták a szelektív csapást? Biztosították a velük harcban álló területek infrastrukturális, egészségügyi ellátását? Pénzt utaltak át a brjanszki partizánoknak? Gyógyították a partizánok hozzátartozóit német kórházakban? A nácik partizánellenes harcmodora azonos Izrael HAMASZ-ellenes harcmodorával?

    1. „Izrael náci népirtást végez? Deportál millió számra? Gázkamrával iparszerűen gyilkol? Meg tömegsírba lövő kivégzőosztagokkal? A nácik előre figyelmeztették a polgári lakosságot bombázásaik előtt? Ők alkalamazták a szelektív csapást? Biztosították a velük harcban álló területek infrastrukturális, egészségügyi ellátását? Pénzt utaltak át a brjanszki partizánoknak? Gyógyították a partizánok hozzátartozóit német kórházakban? A nácik partizánellenes harcmodora azonos Izrael HAMASZ-ellenes harcmodorával?”
     – Természetesen NEM.
     Amiről én beszélni gondoltam, az 1) a falláciákat alkalmazó beszédmód, amely oly sértő, hogy feltétlenül szólni kell ellene, 2) egy olyan beszédmód, amely még az elvi lehetőségét is kizárja egy kormányzat(!) politikája(!) kritikájának, (pedig logikailag nem zárható ki, hogy akár egy izraeli kormány is hozzon rossz döntést – én nem arról beszélek, hogy most éppen feltétlenül azt tenné! arról beszélek, hogy sajnos megtörténhet, és ez esetre egy becsületes, előítéletmentes kritika jogát fenntartani tudtommal egy igazságosság-koncepción belül helyet kell kapjon. Mert hit ide vagy oda, egy izraeli kormányt is csak emberek alkotnak, ennek összes igenelhető és problémás hozadékával együtt – hibázhatnak. Ezt nem zárhatja ki senki.) vagyis egyfelől a fejlődés lehetőségét veszi el, ráadásul még tápot is ad a gyűlölködőknek, ha azt mondhatják: „lám, ezek bírálhatatlanná tették a kormányukat! milyen diktatórikus!” – és azzal nekiállnak, hogy egy fallatikus alapú cenzúrára hivatkozva onnantól enyhébb színben tüntethessék fel saját diktatorikus követeléseiket. (Az internet tele van olyan posztokkal, amelyek értelmében a tények, melyek szerint amerika politikája gitleri sémákat követ, majd „enyhít” a nácizmus megítélésén – miközben inkább van ez fordítva: a tény, hogy az usa politikája gitleri, nem gitlert menti fel, hanem az usa hatalomvágyát mutatja fel! az usa bálványa hadd dőljék csak! gitler ettől rehabilitációra nem kerül, hisz egyformák.)

     1. Annak, hogy Izrael állam és az arabok – most szándékosan nem térek ki, hogy melyik konkrét arab országról – ezen belül arab mozgalomról van szó – a történelem során kirobban összes konfliktusának az imperializmus az oka, legfőképpen az amerikai imperializmusnak. Természetesen, a térséget annak előtte uraló oszmán birodalom, majd az angol és francia gyarmatosítók is mind-mind felelősek a békétlenségért, ami ott honol. Az utolsó nyílt imperialista konfliktus a szuezi válság volt, amelyet a Szovjetunió határozott fellépése akadályozott meg – kockáztatva egy 3. világháború kitörését is.
      A palesztinok és a zsidók államiságát csak konkrét összefüggéseiben lehetne megoldani, de erre egyik félben sincs meg a komoly szándék – s ezt az imperialisták jól ki is használják.

      Az arabok nagy részét sikerült az amerikaiaknak a Szovjetunió ellen hangolni (ennek legutolsó példája Jasszir Arafat árulása volt) – mára csak Szíria tart ki orosz szövetségese mellett.

     2. Ugyan, Csehov… Innen indul az egész (cáfolataként tettem föl kérdéssorozatomat): “Izrael nem formálhat jogot arra, hogy a körülötte lévő arab országokkal szemben – a valamikori nácik által a zsidóság ellen elkövetett, soha meg nem bocsátható gonoszságok címén – lényegében hasonlóan járjon el, mint a nácik.” (Tovaris 2015-09-16 – 08:23)
      Erről mi a véleménye, azt jelezze – vitaügyeskedés helyett. Mert ez bizony antiszemita állítás, amelytől közzévejének vissza kellene lépnie. Kérdésem: mikor formált jogot Izrael, hogy a nácikhoz hasonlóan járjon el, illetve mikor járt el a nácikhoz hasonlóan?

      Ön szerint „olyan beszédmód, amely még az elvi lehetőségét is kizárja egy kormányzat(!) politikája(!) kritikájának” alappal kifogásolható. Így van. Azonban kinek célozza ezt? Mert itt senki nem állította, én sem, hogy bármely izraeli kormány vagy politika ne lehetne bírálható?

      Végül. Mi köze mindennek a bejegyzés témájához, a jelen migrációhoz?

     3. Erről beszélek én is. Izrael viselkedése egészen a 2. világháborútól kezdve – a jogos önvédelemmel ötvözött sértődöttségében telt el.
      Az önvédelme teljesen jogos, amikor területét és integritását bármilyen külső támadás éri!
      Miközben megszállva tartja a Ghazai-övezet egy részét, a Golan-fennsíkot és Ciszjordániát. Ezekre a területekre a Palesztinok is igény tartanak – szintén történelmi előzményekre hivatkozva.
      (Mellesleg a keresztények is azért háborúztak ott ezer éve, mert a „szentföldet” magukénak eredeztették.

     4. @fekete
      a) az adott „lényegében hasonlóan járjon el” szövegrészt bizony erősen túlzónak érzem, és így, ebben a formában én inkább le sem írtam volna. (Kedves Tovaris, én úgy fogalmaznék inkább, hogy Izrael az antiterrorista harc során bizony néha a civilekbe is talál, és ez tragikus. Az, hogy ez mennyiben köszönhető a cahal/?/ hozzáértésének-hozzá nem értésének, a fegyverek túl nagy erejének, vagy, még inkább, annak a ténynek, hogy a terroristák a civilek háta mögül lőnek, és az ellencsapás aztán gyilkos lesz a civilekre nézve, nos, ezt alapos és hosszas elemzésére bízom azoknál, akik hozzáférnek a megfelelő dokumentumokhoz. Szóval, fogalmazzunk inkább úgy, hogy az izraeli akciók során elhaló civilek nem szándékolt népírtás áldozatai, noha áldozatok. Erre ugyanis csak agresszív kötözködés mondhatja, hogy sértő, ráadásul igaz is. Az erisztika ugyanis láthatólag nem csak az én kenyerem…)
      b) a fallatív beszédmód csak mellékesen jön ide, viszont heller beszédmódjának kritikája még jól jöhet.
      c) ismét és határozottan visszautasítom a „vitaügyeskedés” vádját! Nem tudom, mennyire tűnik fel, de én komolyan veszem a világot, és benne a szubjektum erkölcsi kötelességeit – a „játék” ebbe nem fér bele. A „vitaügyeskedés” olyasminek hangzik, ami az ingyenélő-féle erkölcstelen sakálfajzatoknak való. Ha gúnyolódom is a szélsőjobbon, annak ökörségei megérdemlik a cinizmust – de a komoly kérdések adekvát tárgyalást érdemelnek, és én ehhez is tartom magam.
      (Persze, még az is lehet, hogy „mellébeszélésnek” fogják fel, ha sok szálon futni akaró gondolkodásom következtében esetleg néha nem fejtek ki egyes részleteket, vagy éppen a „hangosangondolkodás” írott változata közben totálisan elvesztem a fonalat, nem víve végig pár következtetést – csakhogy ilyen esetekben a probléma inkább az, hogy a tudományos tények rögzítettek csak, maga a megközelítés viszont több úton is járható, ezért nincsenek feltétlenül mindenre kész válaszaim…a dolgokat értelmezni kell, nem automatizált válaszokat sorjázni, mint egy gép, amely ettől nem lesz mindig pontos.)

     5. Ad Tovaris 2015-09-16 – 16:20

      Tehát akkor visszaléptél korábbi kijelentésedtől, miszerint “Izrael nem formálhat jogot arra, hogy a körülötte lévő arab országokkal szemben – a valamikori nácik által a zsidóság ellen elkövetett, soha meg nem bocsátható gonoszságok címén – lényegében hasonlóan járjon el, mint a nácik.” (Tovaris 2015-09-16 – 08:23)…
      Örülök, mert kommunista ilyen toposzokat nem vallhat magáénak.

  2. „A szovjet államszocializmusnak is volt imperializmusa. ” – tudománytalan, önellentmondó állítás.
   Az imperializmus ugyanis monopolkapitalizmust jelent – vagyis szocialista országnak nem lehet imperializmusa. Faktum.
   Amiről maga beszél, az az, hogy a két szemben álló szuperhatalom szövetségesi rendszerek kiépítése közepette egészen egyszerűen igyekezett saját érdekszféráját megszervezni. Ez szocialista ország esetében együttműködést jelent, nem imperializmust, ugyanis a tőkés diktatúra gyarmatokat épít és felvásárol, magántulajdonba vesz. A SzÚ nem vásárolt, és nem gyarmatosított.
   Újra átfutandó klasszikus szövegek: „Imperializmus mint” http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Lenin_Imperialism/imp.html + Imperializmus füzetek http://uaio.ru/vil/28.htm
   LÖM 27+28, ill. LM 22.+39.

   1. Nagyszerű. Kell néha a kioktatás is, mert sokan eszeveszett marhaságokat tudnak összehozni. Egyébként ez a „szovjet imperializmus” sületlenség a Szabad Európa Rádió kedvenc „ideológiai” toprongya volt, lengették is rendesen, olyannyira, hogy az „eurokommunistáknak” is kedvenc frázisává silányult. Semmivel sem aljasabb, mint a „gonosz birodalma” jelző.

  3. “A szovjet államszocializmusnak is volt imperializmusa. ” – tudománytalan, önellentmondó állítás.
   Az imperializmus ugyanis monopolkapitalizmust jelent – vagyis szocialista országnak nem lehet imperializmusa. Faktum.
   Amiről maga beszél, az az, hogy a két szemben álló szuperhatalom szövetségesi rendszerek kiépítése közepette egészen egyszerűen igyekezett saját érdekszféráját megszervezni. Ez szocialista ország esetében együttműködést jelent, nem imperializmust, ugyanis a tőkés diktatúra gyarmatokat épít és felvásárol, magántulajdonba vesz. A SzÚ nem vásárolt, és nem gyarmatosított.
   Újra átfutandó klasszikus szövegek: “Imperializmus mint” + „Imperializmus – füzetek”
   LÖM 27+28, ill. LM 22.+39.

   1. No ez legalább nem zsidózás. Nem is értem, Tovaris mi okból nem ezt kérdőjelezte meg tőlem. Nos, szerintem indokolt a felvetés: miért ne lehetne az államszocialista nagyhatalom uralkodó osztályának terjeszkedő (imperialista) politikája? Hiszen még államszocialista országok is háborúztak egymással!…

 27. A valamikori Egyesült Arab Köztársaság sem csak Szíria és Egyiptom között lévő földrajzi távolság miatt szűnt meg, hanem jelentős szerepet játszott benne az imperialista politika, jelentős izraeli közreműködéssel.

 28. Tetszik, nem tetszik, az Európára zúduló menekültáradat valójában, a dolgok gyökerét nézve, nem kultúrák harca. Mert a vallási, etnika, „faji” támadás, amely most a gazdag Nyugatot és Északot sújtja, igazából a tőkés világrendszer perifériáinak lázadása Délről és Keletről. És amiképpen az 1920-30as évek konzervatívjait és liberálisait a monopolkapitalizmus egyetemes strukturális válsága számos nemzetben a fasizmusba lökte, akképpen korszakunkban a páriaországok nem fegyveres, de erőszakos népességmozgásai az euroatlanti civilizációt eltolhatják valamiféle szuperdiktatórikus, a fasizmusra hajazó uralomba, globális kiterjedésben és nemzeti keretekben egyaránt.

  1. Nem gondolja, hogy már roppant uralmasak az ide bejuttatott szellentései? De hát, ha ebben lel orgazmust, akkor tegye…Mindenesetre, úgy látszik, hogy élvezi, ha cikizik. Ez egy bizonyos aberráció, orvosi néven mazochizmus…

 29. Csak közölni szeretném, hogy Bulgária és Görögország tegnap a NATO-kötelezettségeikre hivatkozva megtiltotta a Szíriába irányuló orosz humanitárius szállításokat lebonyolító repülőgépek átrepülését a légterükön.

  1. A kommentáromat követő napon Görögország nem teljesítve a NATO óhaját, mégis csak megnyitotta légterét az orosz humanitárius szállítmányokat vivő repülőgépei számára, amelyek meg is érkeztek a szíriai Latakiya nemzetközi repülőterére.

  1. Nem tudom, hogy konkrétan mi ebben a cikkben a „marxista megközelítés” – én másképpen fejeztem volna ki, de nem is ez a lényeg.
   A lényeg az, hogy nem az EU-tagállamok kezdeményezték sem a líbiai, sem a tunéziai, sem az egyiptomi, sem a szíriai konfliktust, hanem az Amerikai Egyesült Államok. Persze, ez nem mentesíti a felelősség alól a konfliktusokba a NATO égisze alatt belesodródott EU-tagországokat, így Magyarországot sem.

   1. Azt hiszem annak vagyunk tanúi, hogy a külön országokban élő arabok, ugyanúgy mint az európaiak megkísérelnek egy közös államot, államszövetséget kialakítani. Erre joguk, és egyre inkább lehetőségük van. A hatalmas veszély az, hogy ezt vallási alapon akarják tenni bizonyos körök és a NATO országok felelőtlen közel-kelet politikája is ebbe az iránya sodorja az eseményeket. Látják, hogy ez be fog következni és azt akarják, hogy az ő bábjaik vezetésével jöjjön ez létre. Ehhez néhány országban (Irak, Sziria, Libia, Libanon) meg kellett dönteni a regnáló kormányokat (tekintsünk most el az un. „demokrácia” hablatytól, amely attól hablaty, hogy a Szaud-Arábiát, meg az öbölbéli sejkségeket nem támadjuk demokrácia export céljából, míg pl. Libiát és Sziriát igen), mert a gyanújuk az, hogy egy másk nagyhatalom érdekeit is szolgálják. Belátható, hogy az un. arab országok léte jelentős részben gyarmati örökség (oszmán és nyugati). Egy nem vallási alapon létrejövő arab nagyhatalom stabilizálná a Közel-Keletet, két fontos pontban megegyezve.
    1. Iránnal nem ellenségeskedik
    2. Elismeri Izraelt és vele békét köt.
    DE sajnos azt hiszem az ezt képviselők vannak az arabok között jelenleg a legkevesebben. A vallási alapon (iszlám) létrejövő majd megosztva szunnita-síta ellentéten rugózó arab állam viszont tökéletesen destabilizálná a helyzetet és Izraelt élet-halál harcra kényszerítené. Hogy a nem-arab Irán mit tudna lépni ebben a helyzetben azt nem tudom. Egy azonban biztos, hogy e három erőcentrum fogja kialakítani a Közel-Kelet képét, hiszen ők élnek ott, az ő hazájuk. Megoldani helyettük és nélkülük nem lehet, csak segíteni a józan ész politikájával.

    1. Az arab országok nem elsősorban a vallásokban különböznek, vagy egyeznek, hiszen a legnagyobb létszámú felekezetek mindegyikben az iszlám különböző formái. Az arab országokat az államforma, a volt gyarmatosító országhoz való még ma is élő kötődések, régebben a kétpólusú világhoz való deklarált tartozás határozta meg. Azaz: szovjet vagy nyugati orientáció. A Szovjetunió megszűnése előtt is már érezhető volt az érdekszféra változás, a megszűnés után a feje tetejére állt minden. Amelyik arab ország nem hajlandó az USA kénye-kedve szerint hajladozni (s van olaja!) az „rossz arab” ország és meg kell háborúzni…Egyébként miből fog profitálni az amerikai hadiipari komplexum?

    2. Ez lett volna annak idején az Egyesült Arab Köztársaság, Szíria és Egyiptom államszövetsége, de eleve kudarcra voltak ítélve, mert közéjük volt ékelődve Izrael, a volt francia gyarmat Libanon és a volt angol gyarmat, Jordánia. Akkor ez nem működött. Ma meg még inkább nem.

Vélemény, hozzászólás?